Delegationen

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ. Delegationen väljs alltid för två år i taget så att alla studentkårens medlemmar vartannat år har chansen att både ställa upp i valet och rösta. Delegationen har 45 medlemmar och alla ska vara medlemmar i AUS. Delegationen leds av delegationens presidium.

Delegationen beslutar bland annat om AUS verksamhetsplan, budget, bokslut, byggnation, lån och stadgar. Delegationen väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande och de högsta tjänsteinnehavarna. Följande delegationsval förrättas i höst 2019.

kuva_edustajisto