Slottsvärdarna och invånarråden

Ansökning: i november–december på husmötena!

Slottsvärdarna hjälper hyresgästerna och AUS i alla bostadsfastigheter som ägs av Aalto-universitetets studentkår (AUS). Slottsvärden är en förtroendevald som invånarna utsett för att vara kontaktperson mellan invånarna och studentkåren, hålla ett öga på husets skick och svara på invånarnas frågor om deras hus. Mandatperioden är ett kalenderår. Slottsvärden får ett månatligt arvode på 90 €.

AUS bostadsobjekt har invånarråd (förkortas ane från finskans asukasneuvosto), som består av utvalda hyresgäster med slottsvärden som ordförande. Invånarrådet har som uppgift att främja trivseln för husens hyresgäster, utveckla lokalerna och ordna gemensamma tillställningar.

Invånarråden får finansiering av studentkåren till exempel för gemensamma möbelanskaffningar, tillställningar och tidningsprenumerationer. Verksamheten är till för alla invånare.

Slottsvärdarna och invånarråden väljs i november–december på de husmöten som ordnas i varje fastighet. Håll alltså ett öga på anslagstavlan i ditt hus!

Tid och plats för mötena publiceras senare på den här sidan.

Mer information: Juho Toivonen, personen med ansvar för slottsvärdarna i Campussektionen eller Emma Savela, styrelsemedlem med ansvar för boende 2018 (fornamn.efternamn(at)ayy.fi)

linnis