Campussektionen

Ansökningstiden för Campussektionens ordförande har fortsatts till den 27.11. klockan 10. Vänligen skicka en öppnen ansökan till olli.kesseli(a)ayy.fi. Inkludera åtminstone de följande sakerna i din ansökan: 1) vad är sektionens viktigaste uppgift 2) visionplan för sektionens följande år 3) varför borde just du väljas.
OBS! På fredagen den 30.11. klockan 17 ordnas en intervju- och rekryteringsutbildning för de valda sektionordförandena. Deltagande krävs av de valda.

Ansökningstiden till Campussektionen 2019 är 1.11.-3.12. Ansök här!

Campussektionen utvecklar, sköter och aktiverar Otnäs campus. Avsikten är att skapa en ännu mer trivsam boende- och studiemiljö som skapar goda förutsättningar för studentkulturen, samhörigheten och välbefinnandet. Målet är Finlands bästa universitetscampus.

Campussektionens verksamhet består grovt taget av tre delområden: evenemang, projekt och boende. Varje Campussektion är unik eftersom varje år har egna nya projekt och alla sektionsmedlemmar har individuella intressen.

Ordföranden håller ihop den omfattande helheten genom att stödja sektionsmedlemmarna och säkerställa att saker och ting går framåt. Ordföranden ansvarar som företrädare för Campussektionen för att påverka utvecklingen inom AUS och sköta relationerna till de andra sektionerna.

De evenemangsansvariga arrangerar den anrika utlysningen av Wappen och Floradagen. Dessutom ska campusets bastur, Teknologbyns talkodagar, loppisdagarna och byns julfest skötas. Den brådaste tiden för de evenemangsansvariga infaller kring valborg.

De projektansvariga sköter sektionens större enskilda projekt. År 2019 handlar det bl.a. om finslipningen av evenemangslokalerna vid Bistervägen 3 efter renoveringen. Dessutom behövs projektansvariga för att genomföra campusprojekt som sektionen initierar.

Den boendeansvariga och den slottsvärdsansvariga samarbetar och utvecklar boendeverksamheten. Den boendeansvariga arbetar både med att främja kollektivt boende och förbättra den allmänna trivseln. Den slottsvärdsansvariga har i uppgift att leda och utveckla slottsvärdarnas verksamhet.

Den kommunikationsansvariga sköter sektionens synlighet i de sociala medierna. Den kommunikationsansvariga har som uppgift att stödja de andra sektionsmedlemmarnas verksamhet genom kommunikationen, sprida information om aktuella evenemang och sektionens verksamhet i olika kanaler och se till att evenemang och projekt förevigas.

Mer information: Campussektionens ordförande 2018, Aino Hautala (@ayy.fi) 0442550934

”I år har jag ansvarat för talkoarbete och loppisverksamhet i Campussektionen. Jag har utvecklat evenemangskoncept och sysslat med många olika evenemangs-, projekt- och utvecklingsrelaterade uppgifter. Något av det bästa under året som gått har varit att få samarbeta med ett fantastiskt gäng kring helheter som är meningsfulla för hela gemenskapen. Vi i sektionen har konkret fått påverka hur Otnäs miljöer och lokaler ser ut!”

-Elisa Juvonen, Campussektionen 2018