Bostadskommittén

Ansökningstiden till Bostadskommittén är 1.11.2018-9.1.2019. Ansök här!

Bostadskommittén behandlar hyresgästernas boenderelaterade ansökningar och klagomål. Till arbetet hör bland annat beviljande av tilläggspoäng för bostadsansökningar, uppskjutande av flyttdagar och förlängning av boenderätt. Bostadskommitténs arbete styrs av det gällande reglementet för boende.

I bostadskommittén sitter tre invånarrepresentanter som AUS samarbetsorgan för boende utnämner på årets första möte. Bostadskommittén sammanträder minst en gång i månaden.

Mer information: Kirsi Veijola, bostadskommitténs ordförande 2018 eller Emma Savela, styrelsemedlem med ansvar för boende 2018. (fornamn.efternamn(at)ayy.fi)

asuntotoimikunta

”I bostadskommittén söker vi lösningar på olika boenderelaterade problem som blivande eller nuvarande invånare har men som vanligen inte kan lösas på rak arm utan övervägande och spelöga. Kommittén sammanträder en gång i månaden, så arbetet är inte särskilt tidskrävande. Medlemmarna måste våga säga sin åsikt, ha bondförnuft och vara rättvisa. Som kommittémedlem har jag lärt mig mer om bostadskontorets arbete och blivit lite bättre på att hänvisa människor som behöver hjälp till rätt ställe.” 

Joel Arantola, medlem i bostadskommittén 2018