Boende

Slottsvärden är en förtroendeperson vald av hyresgästerna, fungerar som kontaktperson mellan hyresgästerna och studentkåren och hjälper hyresgästerna vid behov i frågor som rör fastighetsservicen. Slottsvärdarna för ordet i invånarråden, som har som uppgift att främja trivseln för husens hyresgäster, utveckla lokalerna och ordna gemensamma tillställningar. I alla AUS bostadsfastigheter väljs slottsvärden och invånarrådet på det årliga husmötet.

Bostadskommittén behandlar hyresgästernas boenderelaterade ansökningar och klagomål inom ramarna för reglementet för boende. Till arbetet hör bland annat beviljande av extrapoäng för bostadsköer, uppskjutande av flyttdagar och förlängning av boenderätt.

Studenterna övervakar den högsta beslutande makten i Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas).  Medlemmarna i delegationen påverkar stiftelsens verksamhet på en riktgivande nivå, medan styrelsen leder verkställandet av besluten och stödjer stiftelsens ledning i dess arbete.