Taloustoimikunta

Haku Taloustoimikuntaan vuosille 2019-2020 on auki 1.11.-9.12.2018. HUOM! hakua jatkettu. Hae tästä!

Taloustoimikunnan tehtävänä on ylioppilaskunnan omaisuuden hallinta ja hoitaminen. Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien kahdeksasta kymmeneen jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. Jäsenistä vähintään puolien tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä.  Muut jäsenet ovat asiantuntijajäseniä, joilta saadaan arvokasta kokemusta esimerkiksi kiinteistö- ja sijoitusasioista.

Taloustoimikunta kokoustaa 8-10 kertaa vuoden aikana. Taloustoimikunnassa toimiminen vaatii erinomaista ymmärrystä AYY:n taloudesta ja sen rakenteesta sekä ylioppilaskunnan toiminnasta.

Taloustoimikuntaan haetaan kerran vuodessa, loka-marraskuussa. Haun avauksesta ilmoitetaan erikseen. Edustajisto valitsee taloustoimikunnan jäsenet esityksistä. Sekä hallitus että asumisen yhteistyöelin ASY ehdottavat toimikuntaan omat edustajansa, jotka ne ovat ensin päättäneet omissa kokouksissaan. Taloustoimikunnassa toimiminen tekee esteelliseksi edustajistossa. Edustajia esitetään kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Edustajisto valitsee hallituksen esityksestä puheenjohtajan taloustoimikunnan jäsenistä kalenterivuodeksi kerrallaan. Mikäli haluat hakea taloustoimikuntaan, kannattaa perustella hyvin oma osaaminen AYY:n taloudesta, sijoitustoiminnasta ja kiinteistöistä. Lisäksi on hyvä kertoa mitä lisäarvoa pystyy tuomaan taloustoimikunnan toimintaan.

Niko Ferm, pääsihteeri (etunimi.sukunimi@ayy.fi tai +358 50 520 9434)

TalousTMK

“Taloustoimikunta avaa opiskelijalle huikean näköalapaikan alan ammattilaisten toimintatapoihin ja asiantuntemukseen sekä mahdollisuuden vaikuttaa ylioppilaskunnan taloudelliseen suunnitteluun. Taloustoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukukausien aikana ja käsittelee ylioppilaskunnan sijoitustoimintaan, talouden seurantaan ja kiinteistökehitykseen liittyviä asioita. Opiskelijajäsenten osaaminen otetaan vakaavasti ja mahdollisuudet asioihin puuttumiselle ja alkuun panemiselle ovat merkittävät.”

Ilkka Särkiö, Taloustoimikunnan jäsen 2018-