Opiskelijaedunvalvonta

Koulutuspolitiikan parissa toimivat hallopedit sekä halloped-vastaavista koostuva edunvalvonnan johtoryhmä.

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat suorittavat yhtä ylioppilaskunnan oleellisimmista tehtävistä: he käyttävät opiskelijoiden ääntä yliopiston toimielimissä.

Kunkin Aallon korkeakoulun halloped-vastaavasta sekä AYY:n koulutuspoliittisesta sektorista muodostuu edunvalvonnan johtoryhmä (Edujory), joka koordinoi korkeakoulujensa hallopedien toimintaa sekä ottaa kantaa ylioppilaskunnan edunvalvonnan kysymyksiin.

Myös opintoneuvostolle etsitään ensimmäistä kertaa puheenjohtajaa vuodelle 2017. Puheenjohtajana pääset mukaan suunnittelemaan OPN:n toimintaa, osallistumaan AYY:n koposektorin toimintaan ja kokouksiin ja vetämään tietysti neuvoston kokouksia.

 Kopo