Hallitus

Hallitus on ylioppilaskunnan säkenöivä, sykkivä ja sinkoileva sydän! Hallitus johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston määrittelemien linjojen mukaisesti. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä yhdeksän jäsentä, joiden tehtävät vaihtelevat vuosittain hakijoiden kiinnostuksenkohteiden ja osaamisalueiden mukaan.

Jatkuvuustoimikunta on ylioppilaskunnan hallituksen sparrauskaveri. Jatkuvuustoimikunnassa istuu hallitusta vastaava määrä jo ylioppilaskunnan arjesta sivuun siirtyneitä toimijoita eri vuosilta ja sektoreilta. Jatkuvuustoimikunnan tehtävänä on sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan henkisen ja aatteellisen pääoman varjeleminen ja kehittäminen, ylioppilaskunnan toimijoiden tukeminen ja jatkuvuuden edistäminen sekä hyvän hallintotavan ja organisaation kehittämisen tukeminen.