Edustajiston puheenjohtajisto

Haku edustajiston puheenjohtajaksi on auki 1.10.-25.10. Hae tästä!
Haku edustajiston 1. ja 2. varapuheenjohtajaksi on auki 1.10.-7.11. Hae tästä!

Hakemukset edustajiston puheenjohtajaksi hakemusten saapumisjärjestyksessä // Ansökningar till delegationens ordförande // Applications for the chair of the representative council 

Valittu: Werneri Huhtinen: Olen Werneri Huhtinen, 24-vuotias viidennen vuoden prosessitekniikan opiskelija. Edustajistotyöskentelystä on viime vuosien aikana tullut itselleni tärkeää ja haluan omalta osaltani olla vaikuttamassa ylioppilaskunnan päätöksenteon keskuksen toiminnan jouhevuuteen ja vaikuttavuuteen. Näistä syistä haen ylioppilaskuntamme edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2019.

Hakemus / Ansökan / Application  – Werneri Huhtinen // CV – Werneri Huhtinen

Emil Fihlman: Olen Emil, viidennen vuoden Aaltolainen sähkötekniikan korkeakoulusta.

Edustajistossa olen ollut vuodesta 2015. Näiden vuosien aikana edustajistosta ja edustajistotyöskentelystä on muodostunut minulle erittäin tärkeitä, siksi haluan olla mukana viemässä ylioppilaskuntaamme eteenpäin ja luomassa kehittävää ja mukaanottavaa päätöksentekoa. Edustajiston puheenjohtajana tämä onnistuu parhaiten.

Hakemus / Ansökan / Application – Emil Fihlman // CV – Emil Fihlman 

Hakemukset edustajiston varapuheenjohtajiksi hakemusten saapumisjärjestyksessä // Ansökningar till delegationens vice ordförandena // Applications for the vice chairs of the Representative Council 

Noora Tanska: Olen Noora Tanska, viidennen vuoden informaatioverkostojen opiskelija ja nykyinen AYY:n hallituslainen. Kuluvan vuoden aikana olen päässyt työskentelemään paljon edustajiston kanssa ja saanut kokonaisvaltaisen kuvan edustajiston toiminnasta ja siihen liittyvistä haasteista. Edustajiston varapuheenjohtajana haluaisin päästä ennen kaikkea kehittämään edustajistotoimintaa entistä sujuvammaksi sekä lisäämään sen näkyvyyttä ja arvostusta ensi syksyn edustajistovaaleja silmällä pitäen.

Hakemus / Ansökan / Application – Tanska // CV – Tanska

Lauri Seppäläinen: Olen Lauri Seppäläinen, viidennen vuoden teknillisen fysiikan maisteriopiskelija. Opintojeni aikana olen päässyt osallistumaan edustajiston toimintaan ensin varaedaattorina ja kuluneena vuonna hallituksen jäsenenä. Ensi vuonna haluaisin kehittää erityisesti valiokuntien toimintaa edustajiston varapuheenjohtajana ja varmistaa, että edustajistovaalit 2019 ovat parhaat tähänastisista. Minusta puheenjohtajisto saisi innostuneen ryhmätyöskentelijän, jolle yliopistodemokratiaan on sydämen asia.

Hakemus / Ansökan / Application – Seppäläinen // CV – Seppäläinen 

***

Edustajiston puheenjohtajisto koostuu edustajiston puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohtajasta. Edustajisto valitsee edustajiston puheenjohtajan marraskuun alussa ja kaksi varapuheenjohtajaa marraskuun lopussa kokouksessaan. Edustajiston puheenjohtajiston toimikausi on kalenterivuosi.Tietoa edustajiston puheenjohtajistosta

Edustajiston puheenjohtajan tehtäviin kuuluu edustajiston kokousten valmistelu, kokouksen puheenjohtaminen ja pöytäkirjan allekirjoittaminen. Edustajiston puheenjohtaja valvoo että ylioppilaskunnassa noudatetaan toiminnassa lakeja ja ylioppilaskunnan omia sääntöjä. Lisäksi tarvittaessa edustajiston puheenjohtaja ratkaisee miten sääntöjä tulkitaan. Varapuheenjohtajiston tehtävät sovitaan aina vuosittain.

Puheenjohtajan toimi vaatii aikaa lukuvuoden aikana keskimäärin 4 tuntia viikossa, mutta kokousviikoilla aikaa kuluu enemmän ja vastaavasti kesäaikana vähemmän. Varapuheenjohtajien työmäärä on hieman pienempi. Edustajiston puheenjohtajalla on hyvä olla aikaisempaa edustajistokokemusta, mutta varapuheenjohtaja tehtävät onnistuvat hyvin myös ensikertalaiselta.

Puheenjohtajistolle maksetaan kertaluontoinen kokouspalkkio tehdystä työstä.

Lisätietoa:

Onni Lampi, edustajiston puheenjohtaja 2018
040 7023841
onni.lampi@ayy.fi

Leo Norilo, 1. varapuheenjohtaja 2018
050 3053695
leo.norilo@ayy.fi

Visa Pollari, 2. varapuheenjohtaja 2018
045 6350724
visa.pollari@ayy.fi

Edari

“Olen vastannut kuluneen vuoden ryhmäpuheenjohtajien kokouksista. Edustajiston kokousten osuessa torstaipäiville, ovat ryhmien puheenjohtajat kokoustaneet jo maanantaina ja keskustelleet tulevan kokouksen aiheista. Ryhmäpuheenjohtajien palaute on tärkeää, jotta edustajiston puheenjohtajisto saa kuvaa siitä mitkä kokousten aiheista vaativat eniten käsittelyaikaa, ja jotta eri aiheiden esittelijät pystyvät parantamaan esitystään varsinaista kokousta varten. Yhteisen päätöksenteon avustaminen ja eri ryhmien näkökulmien ja toimintatapojen oppiminen on ollut palkitsevinta edustajiston varapuheenjohtajana.

Tavallisella viikolla varapuheenjohtajan tehtävät eivät ole vaatineet juurikaan aikaa, kokousviikolla aikaa pestiin kuluu yhteensä noin 10 tuntia, sekä pari tuntia kokousta edeltävällä viikolla. Pestin kautta olen oppinut paljon ylioppilaskunnan päätöksenteosta, sekä kokousten johtamisesta ja fasilitoinnista.”

Leo Norilo, AYY:n edustajiston 1. varapuheenjohtaja 2018