Edustajisto

Edustajisto käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajiston toimikausi on kaksivuotinen eli joka toinen vuosi kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on mahdollisuus sekä asettua ehdolle edustajistoon että äänestää edustajistovaaleissa. Edaattorien tulee olla AYY:n jäseniä, ja tätä 45-päistä porukkaa luotsaa edustajiston puheenjohtajisto.

Edustajisto päättää muun muassa AYY:n toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, tilinpäätöksestä, rakentamisesta, lainoista ja säännöistä. Edustajisto valitsee myös ylioppilaskunnan hallituksen, hallituksen puheenjohtajat sekä ylimmät virkamiehet. Seuraavat edustajistovaalit pidetään syksyllä 2019.

kuva_edustajisto