Asuminen

Linnanisäntä on asukkaiden valitsema luottamushenkilö, joka toimii asukkaiden ja ylioppilaskunnan välisenä yhteyshenkilönä sekä auttaa asukkaita tarvittaessa talon huoltoon liittyvissä kysymyksissä. Linnanisännän puheenjohtaman asukasneuvoston tehtävänä on edistää asukkaiden viihtyvyyttä, kehittää talon tiloja ja järjestää asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia. Jokaisessa AYY:n asuinkiinteistössä linnanisäntä ja asukasneuvosto valitaan vuotuisessa talokokouksessa.

Asuntotoimikunta käsittelee asukkailta tulleita asumiseen liittyviä anomuksia ja valituksia asumisen ohjesäännön puitteissa. Näihin kuuluu esimerkiksi lisäpisteiden myöntäminen asuntojonoihin, muuttopäivän lykkääminen ja asumisoikeusajan pidennys.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) ylintä päätäntävaltaa valvovat opiskelijat.  Valtuuskunnan jäsenet vaikuttavat säätiön toimintaan linjaavalla tasolla, kun taas hallitus ohjaa päätöksien toteenpanoa ja tukee säätiön johtoa työssään.