Tuote

Ainejärjestöt

Tuote, eli Tuotekehityksen Opiskelijat – Tuote, on yhdistys jonka tehtävänä on tukea ja yhdistää tuotekehityksen opiskelijoita tai siitä kiinnostuneita. Tuote pyrkii tuomaan yhteen tuotekehityksestä kiinnostuneita opiskelijoita eri tieteen- ja taiteen aloilta, ja rikkoa näiden välisiä rajapintoja. Haluamme luoda jäsenillemme uusia mahdollisuuksia ja tehdä tuotekehityksen opiskelusta entistä näkyvämpää ja helpommin lähestyttävää yliopiston piirissä.

Lisätietoa löydät kotisivuiltamme ja facebookista.