Tietotekniikan kilta – Tietokilta ry

Erityisaseman yhdistykset

Tietokilta ry (TiK) on vuonna 1986 perustettu, Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Tietokiltaan kuuluu noin 900 opiskelijajäsentä, joista suurin osa opiskelee tietotekniikan koulutusohjelmassa.

Toiminta on monipuolista: kilta auttaa opinnoissa, huolehtii yhteyden säilyttämisestä Tietotekniikan osastoon, järjestää monenmoisia vapaa-ajantapahtumia sekä tilaisuuksia yritysten kanssa sekä tutustuttaa uusia opiskelijoita eli phukseja teekkarielämän saloihin.

Tietokillan jäsenen tunnistaa Wappuna ja muiden suurten tai vähän pienempienkin juhlien aikaan tupsulakin lisäksi kokomustasta haalarista. Haalarin selkään on painettu @-merkkiä muistuttava tupsulogo, Tietokillan epävirallinen merkki.

Lisätietoa Tietokillan verkkosivuilla ja historiaa histo.tikissä.

Tietokillan hallitus