Rakennusinsinöörikilta ry

Erityisaseman yhdistykset

Rakennusinsinöörikilta IK on Aalto-yliopiston energia- ja ympäristötekniikan, rakenne- ja rakennustuotantotekniikan sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden yhdistys, joka yhdistää kyseisten alojen opiskelijoita ja ajaa heidän etujaan.

IK tarjoaa jäsenilleen mm. sitsejä, excursioita, bileitä sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumia. Erityisesti IK pitää huolta phukseistaan. IK huolehtii myös kiltalaistensa tiedotuksesta, opintoasioihin vaikuttamisesta sekä suhteista laitoksiin, yritysmaailmaan ja muihin kiltoihin. Toiminta pyritään järjestämään toteuttaen mahdollisimman monen kiltalaisen toivomuksia ja odotuksia.

Ylintä valtaa killassa käyttävät sen jäsenet, joiden vuodeksi kerrallaan valitsema raati organisoi toimintaa käytännössä. Lisäksi killan toiminnan mahdollistavat toimihenkilöt sekä professorien joukosta valittu Oltermanni.

Killan perinteisiä suosittuja tapahtumia ovat mm. lukuisat phuksitapahtumat, vuosijuhla Hermanninsitsi sekä puolivuosijuhla 1/2-Hermanni. Lisäksi kilta järjestää lukuisia vuosittaisia tapahtumia, kuten Ulkoexcun ja Kotimaan Pitkän sekä sitsejä, excursioita, risteilyjä ja saunailtoja, yksin ja yhdessä muiden kiltojen kanssa. Muita killan tarjoamia etuja ovat mm. kiltahuone sekä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kiltalehti Ruutiset.

IK on toiminut vuodesta 1913 lähtien, joten killalla on pitkä ja kunniakas historia. Pitkästä iästään huolimatta IK on nuorekas ja vauhdikas kilta. Raksalaisten vuosia kaikunut tunnuslause Raksa jaksaa! kaikuu edelleen.

Lisätietoa killasta ja tapahtumista sekä liittymisohjeet löytyvät ik.ayy.fi

Tervetuloa rentoon rakentajaporukkaan!