Ammattiainekerho Linkki ry

Ainejärjestöt

Ammattiainekerho Linkki ry on liikennetekniikan ammattiainekerho, joka toimii myös tie- ja ratatekniikan sekä maankäytön suunnittelun rajapinnassa. Linkki on perustettu nimellä Liikenneakatemia vuonna 1994. Tällä hetkellä varsinaisia jäseniä on noin 150.

Kerhon tavoitteena on tarjota jäsenilleen monipuolista ja kiinnostavaa ohjelmaa sekä tuoda alan opiskelijat ja yritykset tutuiksi toisilleen. Linkki tarjoaakin erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua sekä opiskelijoiden että alan ammattilaisten kanssa. Yhteistyötä tehdään lähes kaikkien merkittävien liikenne- ja tietekniikan alan yritysten kanssa.

Perinteisiin tapahtumiin kuuluvat excursiot ja saunaillat. Keväällä pääset tutustumaan leedsiläisiin opiskelijoihin yhteisen Brittisaunaillan merkeissä sekä löydät alan excuilta ehkä kesätyöpaikkasi.  Syksyiseksi perinteeksi on jo muodostunut Liikenneakatemiapäivä, johon sisältyy ajankohtaisia teemoja käsittelevä seminaari ja vapaampi illanvietto. Osallistumme myös Väylät ja liikenne -seminaariin, joka toinen vuosi järjestettävään Suomen liikennealan suurtapahtumaan.