Aalto Muslim Students

Yhteiskunnalliset järjestöt

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopistossa opiskelevia muslimeja, parantaa heidän opiskelukokemustaan, vähentää ennakkoluuloja, sekä järjestää tapahtumia ja toimintaa kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille, jossa korostetaan päihteettömyyttä ja yleissivistyksen lisäämistä. Yhdistys pyrkii olemaan aktiivinen yhteiskunnan jäsen ja lisäämään nuorten kiinnostusta yliopistossa opiskelua kohtaan.

Löydät meidät Facebookista: https://www.facebook.com/aaltoaamu/