Kv-tutorointi

Haluatko auttaa kansainvälisiä opiskelijoita pääsemään opintojensa alkuun Aallossa ja kiinnittymään opiskelijaelämään uudessa kulttuurissa? Haluatko testata kulttuurienvälisiä viestintätaitojasi käytännössä?

Kansainvälisten opiskelijoiden tutoreilla on erinomaisen tärkeä tehtävä toimia uusien kansainvälisten opiskelijoiden (sekä vaihto-opiskelijoita että tutkinto-opiskelijoita) ryhmän johtajana, tutustuttaa heidät kampuksen ja suomalaisen opiskelijakulttuurin saloihin. Kv-tutorit pääsevät tutustumaan uusiin kulttuureihin, tutustuvat opiskelijoihin ympäri maailmaa ja oppivat työelämässäkin tärkeinä pidettyjä kv-taitoja.

Uusia kv-tutoreita rekrytoidaan alkukeväisin. Tekniikan kouluissa (CHEM, ELEC, ENG ja SCI) killat koordinoivat kv-tutorhakuja yhteistyössä koulujen kanssa. Kauppatieteiden puolella tutorointia koordinoi KY:n tutorkoordinaattori yhteistyössä koulun kanssa. ARTS:ssa tutorrekryä hoitaa tutorkoordinaattori yhdessä TOKYOn kanssa. Lomakkeet tutorrekrytointeihin löydät TÄÄLTÄ.

Kv-tutoropas

Kaikkien kv-tutoreiden on hyvä lukea kv-tutorin opas ja tulostaa oppaan Checklist helpottamaan tutoroinnin suunnittelua ensimmäisten viikkojen aikana.

International tutors’ guide

Kv-tutorkoulutukset

AYY järjestää tutoreille puolipäiväiset koulutukset huhtikuun puolivälissä ja toukokuun ensimmäisellä viikolla (vapun jälkeen). Ilmoittautumisohjeet ja tarkat ajat tarkentuvat myöhemmin. Lisäksi jotkut koulut/yhdistykset järjestävät omille tutoreilleen koulutuksia.

Kevään 2014 koulutusten materiaalit

Opintopiste tutoroinnista

Kv-tutorit saavat yhden opintopisteen osallistuttuaan AYY:n tutorkoulutukseen ja palautettuaan raportin tutoroinnista. Kurssikuvaus (Eri-0.2160 Pienryhmän ohjaus) löytyy Nopasta: https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/eri-0.2160

Kulukorvaukset ja todistus tutorina toimimisesta

Kv-tutorit saavat kulukorvauksen ja todistuksen toimimisesta tutorina. Kauppatieteiden puolella kv-tutorit saavat tutorpalkkion, tekniikan kouluissa tutorit voivat hakea kulukorvauksia omalta korkeakoulultaan: