Kansainväliset opiskelijat yhdistyksissä

Aallossa opiskelee suomalaisten lisäksi kasvava joukko kansainvälisiä opiskelijoita. Heitä on jo yli kymmenesosa aaltolaisista: niin sanottuja tutkareita eli kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita on noin 950 ja vaihtareita eli vaihto-opiskelijoita noin 850. Muutamat heistä osaavat suomea, mutta valtaosalla käyttökielenä on englanti. Tärkeintä kv-opiskelijoiden huomioimisessa on siis englanninkielinen tiedotus ja tapahtumat, joihin osallistuminen ei vaadi suomen kielen taitoa.

On tärkeää, että kv-opiskelijat pääsevät mukaan yhdistystoimintaan ja harrastuksiin, sillä ne ovat yksi parhaista väylistä päästä sisään opiskelijayhteisöön ja saada suomalaisia kavereita. Toisaalta myös suomalaiset voivat kehittää kielitaitoaan ja kansainvälistä osaamistaan kv-opiskelijoiden kanssa toimiessaan. Kansainväliset opiskelijat ovat yleensä hyvin kiinnostuneita tutustumaan suomalaisiin, mutta eivät useimmiten koe itseään tervetulleiksi yhdistystoimintaan, ellei sitä markkinoida suoraan heille englanniksi.

Perustoiminta kiinnostaa myös kv-opiskelijaa

Kv-opiskelijoille toimintaa suunniteltaessa paras tapa on ottaa heidät mukaan yhdistyksen normaaliin, suomalaisille suunnattuun toimintaan, eikä eristää heitä oman toiminnan pariin. Kansainvälisille opiskelijoille on myös omia järjestöjä ja tapahtumia, joilla on oma oleellinen tehtävänsä, mutta varsinkin tutkinto-opiskelijat ovat täällä pitkään ja haluavat kokea olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa. Heistä monia kiinnostavat samat asiat kuin suomalaisiakin, esimerkiksi musiikki, liikunta, opiskelijapolitiikka, yritysvierailut tai kilta- ja ainejärjestötoiminta.

Kv-opiskelijoiden viihtyvyyden kannalta tärkeintä on, että muut yhdistyksen jäsenet puhuvat englantia silloin, kun mukana on kv-opiskelijoita, paitsi tietenkin jos kv-opiskelijat nimenomaan pyytävät saada harjoitella suomea. Lisäksi on hyvä huomioida joitakin kulttuurieroja. Esimerkiksi suomalaisten suhde alkoholiin ja alastomuuteen on erilainen kuin monissa muissa kulttuureissa. Siksi on hyvä järjestää tapahtumia, joissa juominen ei ole pääasia, ja pitää saunailloissa omat vuorot miehille ja naisille. Kv-opiskelijoiden toiveet kulttuurierojen huomioimisesta selviävät parhaiten kysymällä niistä heiltä itseltään.

Jokaiselle yhdistykselle kv-vastaava

Paras tapa ottaa kansainväliset opiskelijat huomioon yhdistyksen toiminnassa on kv-vastaavan nimittäminen. Kv-vastaava on hallituksen jäsen tai aktiivi, jonka tehtävä on huomioida kaikessa kv-opiskelijoiden näkökulma ja muistuttaa siitä tarvittaessa. Hän esimerkiksi huolehtii, että yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan myös englanniksi ja että suomea osaamaton ei joudu yhdistyksen tapahtumissa eristyksiin. Kv-vastaava ottaa kv-opiskelijat vastaan, kertoo heille, miten he voivat osallistua toimintaan, ja huolehtii heidän viihtyvyydestään.

Kv-vastaavan ei ole kuitenkaan tarkoitus yksin vastata yhdistyksen kv-jäsenistä, vaan ainoastaan pitää langat käsissään. Jotta lopputulos olisi toimiva, muidenkin yhdistysten jäsenten on huomioitava kv-opiskelijat ja englannin käyttö omassa toiminnassaan.

Miten kansainväliset opiskelijat tavoittaa?

AYY:n viikkotiedote

AYY:n kääntäjät kääntävät viikkotiedotteen kokonaisuudessaan ruotsiksi ja englanniksi. Tekstit voi toimittaa tiedottajalle (tiedottaja(at)ayy.fi) suomen- tai englanninkielisinä. Vain englanniksi toimitetut tekstit päätyvät englanninkielisinä myös muihin kieliversioihin. Englanninkielinen viikkotiedote lähetetään kv-opiskelijoiden listoille maanantaina tai tiistaina, kun käännös on valmistunut. Tekstit tulee lähettää perjantaisin aamukymmeneen mennessä. Niiden on oltava niin lyhyitä kuin mahdollista, mieluiten vain muutama rivi.

Facebook

Facebook-sivulla International AYY voi tiedottaa englanniksi mistä tahansa kansainvälisiä opiskelijoita mahdollisesti kiinnostavasta tapahtumasta tai asiasta.

Kansainvälisten opiskelijoiden sähköpostilistat

• exchange(at)list.ayy.fi (tavoittaa satoja vaihtareita)

• int-degree(at)list.ayy.fi (tavoittaa satoja tutkareita)

AYY:n kv-asiantuntija moderoi listoja. Lähetä viestisi suoraan listan osoitteeseen. Se välittyy vastaanottajille heti kun moderaattori on hyväksynyt sen. Listalle ei voi lähettää liitetiedostoja.

AYY:n viikkotiedote lähetetään näille listoille maanantaisin tai tiistaisin heti kun käännös on valmistunut. Tiedot tapahtumista onkin yleensä paras sisällyttää viikkotiedotteeseen, jotta listalle ei tulisi liikaa spämmiä.

Kuka tahansa voi seurata listoja liittymällä niille osoitteessa

http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/exchange

http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/int-degree

Ayy.fi

Yhdistyksen AYY.fi:n profiilista täytyy luoda myös englanninkielinen versio! Ainakin sellaiset perusasiat kuin yhdistyksen yhteystiedot tulisi löytyä jokaisen yhdistyksen englanninkieliseltä profiilisivulta AYY.fi:stä.

Yhdistyksen oma tiedotus

Yhdistyksen nettisivuilla ja Facebook-ryhmissä on hyvä olla englanniksi ainakin perustiedot yhdistyksestä, kv-vastaavan yhteystiedot ja tieto siitä, miten toimintaan pääsee mukaan.

Silloin kun usein muuttuvien nettisivujen osioiden tai arkisten sähköpostien kirjoittaminen englanniksi tuntuu liian työläältä, kannattaa ainakin otsikot pitää kaksikielisenä. Silloin kv-opiskelijat tietävät, mitä asia koskee, ja lisätietojen kysyminen tai Google translaten käyttäminen on paljon helpompaa.

Apua kansainvälisissä asioissa

Neuvontaa ja tukea kansainvälisissä asioissa tarjoavat ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden asiantuntija ja hallituksen kv-vastaava. Molemmat tavoittaa sähköpostitse osoitteella international(at)ayy.fi.

AYY:n kv-sektori edistää Aallon kansainvälistymistä opiskelijanäkökulmasta ja toimii kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvojana. Siksi pyrimme myös kaikin keinoin helpottamaan kv-opiskelijoiden pääsyä täysillä mukaan opiskelijayhteisön toimintaan ja neuvomme mielellämme tarvittaessa esimerkiksi kv-opiskelijoiden tavoittamiseen liittyvissä asioissa.