Posts Tagged ‘kanava’

Aaltolaisten oma kanava tulee! OSA 5

maanantai, toukokuu 2nd, 2011

Hallitus päätti kokouksessaan 17/2011 esittää edustajistolle AYY:n kanavan linjapaperiksi seuraavaa:

Kanavan tarkoitus ja tehtävä

Kanava on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) audiovisuaalinen media. Kanava on journalistisesti itsenäinen ja riippumaton. Kanava noudattaa toiminnassaan hyvää journalistista tapaa.

Kanavan kohderyhmä on opiskelijat. Kanavan tärkein tehtävä on tuottaa AYY:n jäsenistöä kiinnostavaa, ensisijaisesti ajankohtaista sisältöä. Kanava seuraa, uutisoi ja tuottaa ohjelmia AYY:ssa ja Aalto-yliopistossa tapahtuvista, opiskelijoita koskettavista asioista. Lisäksi kanava seuraa ja kommentoi kansallista ja kansainvälistä opiskelijapolitiikkaa sekä yhteiskunnallisia asioita opiskelijan näkökulmasta. Kanava taltioi Aalto-yliopiston opiskelijakulttuuria ja arkistoi toimintaansa.

Kanavan tavoitteena on tuoda esiin Aalto-yhteisön monimuotoisuus ja edesauttaa toiminnallaan jäsenten välistä yhteisymmärrystä. Kanava tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden tuoda esille myös omaa tuotantoaan.

Kanava toimii aktiivisena keskustelunavaajana. Kanava on monimuotoinen, kriittinen ja toiminnassaan avoin.

Kanava tarjoaa AYY:n tiedotus- ja markkinointiviestintämateriaalille tilaa päätoimittajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Toimitusneuvosto

AYY:n hallitus asettaa toimikautensa alussa kanavalle toimitusneuvoston. Toimitusneuvostoon kuuluu vähintään neljä asiantuntijajäsentä, kaksi opiskelijajäsentä sekä AYY:n hallituksessa viestinnästä vastaava. Toimitusneuvoston sihteerinä toimii AYY:n viestintäasiantuntija. Toimitusneuvosto tukee kanavan toimitusta työssään, valvoo kanavan linjan toteutumista ja kehittää kanavan toimintaa pitkällä aikavälillä. Toimitusneuvosto antaa palautetta toimitukselle ja tarvittaessa tarkentaa kanavan linjaa. Edustajisto hyväksyy linjapaperin muutokset. Kiistatilanteissa edustajisto kuulee toimitusneuvostoa ja päättää toimenpiteistä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Päätoimittaja

AYY:n hallitus valitsee päätoimittajan yhteistyössä toimitusneuvoston kanssa. Päätoimittajan hallinnollisena esimiehenä toimii AYY:n pääsihteeri. Päätoimittaja johtaa toimitusta ja vastaa kanavan sisällöstä. Tiedonkulun päätoimittajan ja ylioppilaskunnan välillä tulee olla jatkuvaa, tasapuolista ja vuorovaikutteista.

Toimitus

Toimitus koostuu työntekijöistä ja vapaaehtoisryhmästä sekä projektikohtaisista avustajista. Toimituksella tulee olla riittävät valmiudet sisällöntuotantoon ja tekniikan ylläpitoon. Työntekijöiden palkkauksessa noudatetaan AYY:n palkkauskäytäntöjä. Vapaaehtoistoimijat ovat ensisijaisesti AYY:n jäseniä. Vapaaehtoistoiminnassa noudatetaan AYY:n vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä. AYY:n hallitus valitsee toimituksen työntekijät ja vapaaehtoisryhmän päätoimittajan esityksestä.

Kanava antaa Aallon opiskelijoille mahdollisuuden näyttää monialaista osaamistaan ja kokeilla uutta. Toimitus kannustaa aktiivisesti opiskelijoita osallistumaan kanavan ohjelmien tekoon.

Talous

Päätoimittaja vastaa kanavan taloudesta ylioppilaskunnan talousarvion puitteissa. Päätoimittaja vastaa pitkän aikavälin tekniikan kehittämissuunnitelmasta. AYY huolehtii siitä, että kanavalla on riittävät taloudelliset toimintaedellytykset. Kanava [poistettu: voi] rahoittaa toimintaansa myös palvelutoiminnalla, kunhan kanavan tarkoitus ja tehtävä eivät vaarannu.

Ohje

Toimitus laatii ja päivittää vuosittain ohjeen, joka tarkentaa kanavan käytäntöjä. AYY:n hallitus hyväksyy ohjeen.

Muutokset toimitusneuvoston versioon on merkitty kursiivilla. Muutoksia oli siis yksi kirjoitusvirheen korjaaminen ja voi-verbin poistaminen 🙂 Seuraavaksi linjaa käsitellään edustajiston iltakoulussa 3.5.

-Henna

PS. Muista ehdottaa kanavalle nimeä!

Aaltolaisten oma kanava tulee! OSA 4

keskiviikko, huhtikuu 27th, 2011

Kanavan linjapaperin työstäminen on edennyt versioon 0.2! Tänään linjaa käytiin läpi OUBS:n toimitusneuvoston kanssa. Kovin suuria muutoksia ei tehty, joitakin asioita täsmennettiin ja vähän tuli myös lisää. Muutokset tai lisäykset olen merkinnyt alle kursiivilla ja kokonaan poistetut kohdat ovat hakasuluissa kursiivilla. Ja kommentoida saa edelleen 🙂

Kanavan tarkoitus ja tehtävä

Kanava on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) audiovisuaalinen media. Kanava on journalistisesti itsenäinen ja riippumaton. Kanava noudattaa toiminnassaan hyvää journalistista tapaa.

Kanavan kohderyhmä on opiskelijat. Kanavan tärkein tehtävä on tuottaa AYY:n jäsenistöä kiinnostavaa, ensisijaisesti ajankohtaista sisältöä. Kanava seuraa, uutisoi ja tuottaa ohjelmia AYY:ssa ja Aalto-yliopistossa tapahtuvista, opiskelijoita koskettavista asioista. Lisäksi kanava seuraa ja kommentoi kansallista ja kansainvälistä opiskelijapolitiikkaa sekä yhteiskunnallisia asioita opiskelijan näkökulmasta. Kanava taltioi Aalto-yliopiston opiskelijakulttuuria ja arkistoi toimintaansa.

Kanavan tavoitteena on tuoda esiin Aalto-yhteisön monimuotoisuus ja edesauttaa toiminnallaan jäsenten välistä yhteisymmärrystä. Kanava tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden tuoda esille myös omaa tuotantoaan.

Kanava toimii aktiivisena keskustelunavaajana. Kanava on monimuotoinen, kriittinen ja toiminnassaan avoin.

Kanava tarjoaa AYY:n tiedotus- ja markkinointiviestintämateriaalille tilaa päätoimittajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Toimitusneuvosto

AYY:n hallitus asettaa toimikautensa alussa kanavalle toimitusneuvoston. Toimitusneuvostoon kuuluu vähintään neljä asiantuntijajäsentä, kaksi opiskelijajäsentä sekä AYY:n hallituksessa viestinnästä vastaava. Toimitusneuvoston sihteerinä toimii AYY:n viestintäasiantuntija. Toimitusneuvosto tukee kanavan toimitusta työssään, valvoo kanavan linjan toteutumista ja kehittää kanavan toimintaa pitkällä aikavälillä. Toimitusneuvosto antaa palautetta toimitukselle ja tarvittaessa tarkentaa kanavan linjaa. Edustajisto hyväksyy linjapaperin muutokset. Kiistatilanteissa edustajisto kuulee toimitusneuvostoa ja päättää toimenpiteistä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Päätoimittaja

AYY:n hallitus valitsee päätoimittajan yhteistyössä toimitusneuvoston kanssa. Päätoimittajan hallinnollisena esimiehenä toimii AYY:n pääsihteeri. Päätoimittaja johtaa toimitusta ja vastaa kanavan sisällöstä [poistettu: ja brändin kehittämisestä]. Tiedonkulun päätoimittajan ja ylioppilaskunnan välillä tulee olla jatkuvaa, tasapuolista ja vuorovaikutteista.

Toimitus

Toimitus koostuu työntekijöistä ja vapaaehtoisryhmästä sekä projektikohtaisista avustajista. [Poistettu: Työntekijöiltä edellytetään ammattimaisuutta.] Toimituksella tulee olla riittävät valmiudet sisällöntuotantoon ja tekniikan ylläpitoon. Työntekijöiden palkkauksessa noudatetaan AYY:n palkkauskäytäntöjä. Vapaaehtoistoimijat ovat ensisijaisesti AYY:n jäseniä. Vapaaehtoistoiminnassa noudatetaan AYY:n vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä. AYY:n hallitus valitsee toimituksen työntekijät ja vapaaehtoisryhmän päätoimittajan esityksestä.

Kanava antaa Aallon opiskelijoille mahdollisuuden näyttää monialaista osaamistaan ja kokeilla uutta. Toimitus kannustaa aktiivisesti opiskelijoita osallistumaan kanavan ohjelmien tekoon.

Talous

Päätoimittaja vastaa kanavan taloudesta ylioppilaskunnan talousarvion puitteissa. Päätoimittaja vastaa pitkänaikavälin tekniikan kehittämissuunnitelmasta. AYY huolehtii siitä, että kanavalla on riittävät taloudelliset toimintaedellytykset. Kanava voi rahoittaa toimintaansa myös palvelutoiminnalla, kunhan kanavan tarkoitus ja tehtävä eivät vaarannu.

Ohje

Toimitus laatii ja päivittää vuosittain ohjeen, joka tarkentaa kanavan käytäntöjä. AYY:n hallitus hyväksyy ohjeen.

Seuraavan kerran linjaa käsitellään hallituksen aamukoulussa ja kokouksessa perjantaina 29.4.

-Henna

Aaltolaisten oma kanava tulee! OSA 3

sunnuntai, huhtikuu 24th, 2011

Ensimmäinen linjaluonnos on valmis! Linjan pohjalla on käytetty hyvin paljon ylioppilaslehti Ainon linjapaperia sekä viime syksynä työstettyä OUBS:n linjapaperia, jota ei koskaan viety edustajiston käsittelyyn asti. Tämä linja on laadittu toimitusneuvoston linjakeskustelun pohjaksi.

Suurin kysymys linjan jatkotyöstämisessä on mielestäni sen kattavuus. Halutaanko linjapaperista tehdä samantyylinen kuin Aino-lehden linjapaperista, joka ei juuri mene yksityiskohtiin? Tulisiko jotain kohtia tarkentaa tai puuttuuko vielä jotain olennaista, vaikka pysyttäisiinkin tällä tarkkuustasolla? Muita pohdiskelujani löytyy luonnoksen seasta 🙂

Kanavan linjapaperi, versio 0.1

Kanavan tarkoitus ja tehtävä

Kanava on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) media [h1]. Kanava on journalistisesti itsenäinen ja riippumaton. Kanava noudattaa toiminnassaan hyvää journalistista tapaa.

Kanava on ensisijaisesti opiskelijakanava [h2]. Kanavan tärkein tehtävä on tuottaa AYY:n jäsenistöä kiinnostavaa, ensisijaisesti ajankohtaista [h3] sisältöä [h4]. Kanava seuraa, uutisoi ja tuottaa ohjelmia AYY:ssa ja Aalto-yliopistossa tapahtuvista, opiskelijoita koskettavista asioista. Lisäksi kanava seuraa ja kommentoi kansallista ja kansainvälistä opiskelijapolitiikkaa sekä yhteiskunnallisia asioita opiskelijan näkökulmasta. Kanava taltioi Aalto-kulttuuria ja arkistoi tuotantonsa.

Kanavan tavoitteena on tuoda esiin Aalto-yhteisön monimuotoisuus ja edesauttaa toiminnallaan jäsenten välistä yhteisymmärrystä. Kanava tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden tuoda esille myös omaa tuotantoaan [h5].

Kanava toimii aktiivisena keskustelunavaajana. Kanava on monimuotoinen, kriittinen ja toiminnassaan avoin [h6].

Kanava tarjoaa AYY:n tiedotus- ja markkinointiviestintämateriaalille tilaa päätoimittajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Toimitusneuvosto

AYY:n hallitus asettaa toimikautensa alussa kanavalle toimitusneuvoston. Toimitusneuvostoon kuuluu vähintään neljä asiantuntijajäsentä, kaksi opiskelijajäsentä sekä AYY:n hallituksessa viestinnästä vastaava. Toimitusneuvoston sihteerinä toimii AYY:n viestintäasiantuntija. Toimitusneuvosto tukee kanavan toimitusta työssään, valvoo kanavan linjan toteutumista ja kehittää kanavan toimintaa. Toimitusneuvosto antaa palautetta toimitukselle ja tarvittaessa tarkentaa kanavan linjaa. Edustajisto hyväksyy linjapaperin muutokset. Kiistatilanteissa edustajisto kuulee toimitusneuvostoa ja päättää toimenpiteistä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Päätoimittaja

AYY:n hallitus valitsee päätoimittajan yhteistyössä toimitusneuvoston kanssa [h7]. Päätoimittajan hallinnollisena esimiehenä toimii AYY:n pääsihteeri. Päätoimittaja toimii toimituksen esimiehenä, vastaa kanavan sisällöstä [h8] ja brändin kehittämisestä. Tiedonkulun päätoimittajan ja ylioppilaskunnan välillä tulee olla jatkuvaa, tasapuolista ja vuorovaikutteista.

Toimitus [h9]

Toimitus koostuu työntekijöistä ja vapaaehtoisryhmästä sekä vapaaehtoisista avustajista. Työntekijöiltä edellytetään ammattimaisuutta. Palkkauksessa noudatetaan AYY:n palkkauskäytäntöjä. Vapaaehtoistoimijat ovat AYY:n jäseniä. Vapaaehtoistoiminnassa noudatetaan AYY:n vapaaehtoisten pelisääntöjä. AYY:n hallitus valitsee toimituksen työntekijät ja vapaaehtoisryhmän päätoimittajan esityksestä.

Kanava antaa Aallon opiskelijoille mahdollisuuden näyttää monialaista osaamistaan ja kokeilla uutta. Toimitus kannustaa aktiivisesti opiskelijoita osallistumaan kanavan ohjelmien tekoon.

Talous

Päätoimittaja vastaa kanavan taloudesta ylioppilaskunnan talousarvion puitteissa. Päätoimittaja laatii ja päivittää pitkänaikavälin tekniikan kehittämissuunnitelman [h10]. AYY huolehtii siitä, että kanavalla on riittävät taloudelliset toimintaedellytykset. Kanava voi rahoittaa toimintaansa myös palvelutoiminnalla, kunhan kanavan tarkoitus ja tehtävä eivät vaarannu.


[h1] Miksi haluamme kutsua? Rajaako tv liikaa, mitä jos tv-tuotannosta luovutaan muutaman vuoden päästä? Entä nettitv, audiovisuaalinen media, sähköinen media, videokanava, vuorovaikutteinen nettitelevisio?

[h2] Kohderyhmänä ja tekijöinä opiskelijoita, opiskelijoiden näköinen media

[h3] Ei poissulje fiktiivistä tuotantoa

[h4] Halutaanko linjassa jo puhua ohjelmaformaateista?

[h5] Tarkoitan tällä jonkinnäköistä aaltotubea, toteutustapaa ei rajata.

[h6] Pitäisikö linjassa edellyttää tilojen hyödyntämistä ideahautomona/kulttuurikeskuksena tms?

[h7] Voidaan esimerkiksi perustaa valintatyöryhmä, jossa on jäseniä toimitusneuvostosta.

[h8] Tarkennetaanko? Esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan organisointi, kanavan kehittäminen?

[h9] Halutaanko määritellä tarkemmin toimituksen rakennetta työntekijöiden osalta? Entä palkkiot, voiko päätoimittaja maksaa sellaisia?

[h10] Hankinnoissa täytyy olla pitkäntähtäimen suunnitelmallisuutta

Seuraavaksi linjaa käsitellään OUBS:n toimitusneuvoston kanssa keskiviikkona 27.4.

-Henna

Aaltolaisten oma kanava tulee! OSA 2

torstai, huhtikuu 21st, 2011

AYY:n keskustoimistolla jutusteltiin keskiviikkona 20.4. reilu 2,5 tuntia uuden kanavan tarkoituksesta, sisällöstä ja rakenteesta. Paikalla oli noin viisitoista kanavan tulevaisuudesta kiinnostunutta ideoijaa. Joukosta suurin osa oli OUBS-kanavan vanhoja ja nykyisiä toimijoita ja oman yhdistyksen toiminnan kautta kanavasta kiinnostuneita. Tilaisuudesta on tulossa kooste katsottavaksi OUBS:lta.

Mutta mitä ajatuksia keskustelussa nousi esiin?

Forum Romanum. Voisiko kanavan ympärille, sen tiloihin ja nettiin, muodostua jonkinnäköinen kulttuurifoorumi? Heitettiin ilmoille, että tiloissa voisi pesiä ideahautomo ja tilat olisivat elävät ja mahdollisimman avoimet. Vertailukohtana käytettiin Design Factorya. Tässä kulttuurikeskuksessa kulkisi ihmisiä, tiloja voisi varata projekteihin ja ne olisivat olohuonemaiset. Keskuksessa järjestettäisiin tapahtumia ja säännöllisesti iltamat, joihin houkuteltaisiin väkeä jollakin porkkanalla, esimerkkinä käytettiin Design Factoryn aamupalaa. Puhtautta tiloihin kaivattiin, mutta liian kliinistä ei saa olla, jotta luovuus ei katoa.

Oltiin aika yksimielisiä siitä, että nettisivuihin on panostettava ja niiden tulisi olla näkyvyyden pääväylä. Ideoitiin, että pelkkien videoklippien lisäksi sivuilta voisi löytyä myös taustoitusta ohjelmiin. Olisiko hakusessa eräänlainen videoblogi?

Formaatit. Uusi kanava tarvitsee ohjelmaformaatit selkeyttämään tarjontaa. Keskustelussa esitettiin, että formaattien avulla katsojien on helpompi lähestyä ohjelmia, kun tietää mitä odottaa. Eräänlaista brändäämistä siis. Sitten keskusteltiin myös fiktiivisen tuotannon roolista ja ajatuksia oli sen puolesta, että fiktiivistä tuotantoa tehtäisiin projektiluontoisesti. Kyseenalaistettiin, onko mielekästä rajata tehdäänkö fiktiivistä tuotantoa, kun innokas porukka tulee tekemään ja toteuttamaan itseään? Keskustelussa todettiin, että live-lähetykset ovat muuten aika kiva juttu! Niitä pitäisi vain mainostaa paremmin. Tällaista palvelua ei Suomessa juuri ole tarjolla yo-kuntamaailmassa. Toimituksen ohjelmatuotannon lisäksi kanava voisi tarjota Aaltotuben, jonne jokainen aaltolainen voi ladata omaa materiaaliaan. Palvelu voisi auttaa aaltoidentiteetin muodostumisessa. Tätä me tehdään!

Vastuu. Miten ihmiset saadaan ottamaan vastuuta? Esitettiin, että jos toimija ei saa tarpeeksi vastuuta, kiinnostus voi lopahtaa. Entä jos vapaaehtoiset kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa, kun samasta työstä maksetaan palkkaa osalle toimituksesta? Tuleeko heistä vastuuttomia? Pohdittiin, että päätoimittajalla voisi olla palkkausoikeus ja muutenkin valtaa rahankäytön suhteen. Hän voisi jaella vapaaehtoisille suoritetuista projekteista palkkioita. Ehdotettiin samanlaista jakoa kahdenlaisiin vapaaehtoisiin, kuten AYY:n hallituskin esitti kanavan perustamissuunnitelmassa. Olisi siis kaudeksi sitoutuneita vapaaehtoisia, joille kehittyy tietty osaaminen ja heille jaetaan selkeät vastuuroolit. Tämän lisäksi olisi projektikohtaisia avustajia, joita joudutaan opastamaan enemmän. Miten vapaaehtoisia sitoutetaan ja miten voidaan vetää raja vapaaehtoisten ja palkkaa tai palkkioita saavien välille? Hankalia kysymyksiä ja ihmisillä tuntuu olevan myös erilaisia näkemyksiä siitä, miten homman pitäisi toimia. Tätä pitää vielä pohtia!

Laatu. Jäin tilaisuuden jälkeen pohtimaan, mitä on laatu. Yksi keskustelijoista kuvasi laatua odotuksien täyttymisenä. Mutta mistä nämä odotukset syntyvät? Toisille sisältö merkitsee enemmän kuin kuvan tai äänen laatu. Mitä sisällön pitäisi olla ja miten se täyttäisi mahdollisimman hyvin näinkin laajan yhteisön odotukset? Ja nyt täytyy laittaa paino sanalle mahdollisimman, kaikkia ei voi kuitenkaan aina miellyttää. Tässäpä haaste tulevalle päätoimittajalle!

No, mitä jäi käteen? Ainakin nippu muistiinpanoja uudelle päätoimittajalle käteen annettavaksi ja vahvistusta niille ajatuksille, joita tämän kevään aikana muissakin keskusteluissa on pyörinyt pöydällä. Tällaisia vielä enemmän workshop-luonteisia tilaisuuksia olisi varmasti syytä järjestää jatkossakin, kun jotain päästään jo konkreettisesti myös toteuttamaan ja saman tien!

Ideointiin olisin kovasti toivonut osallistuneen myös enemmän sellaisia yhteisömme jäseniä, jotka olisivat tulleet OUBS:n ja siihen jollakin tapaa kytköksissä olevien tahojen ulkopuolelta. Keskustelu olisi voinut olla tällöin vielä antoisampaa. Kyllä ideoita ja kysymyksiä varsinkin saa heittää, vaikka ei kaikkea televisio-ohjelmatuotantoon liittyvää tietoa hallitsekaan.

Seuraavaksi linjan luonnosta näpyttelemään!

Henna

PS. Ehdota uudelle kanavalle nimeä!

Aaltolaisten oma kanava tulee! OSA 1

keskiviikko, huhtikuu 20th, 2011

Saanko esitellä, tässä on AYY:n uusi kanava [     ]! Niin, taulu on aika tyhjä vielä. Pohjustus on tehty ja nyt pitäisi alkaa luonnostella niitä viivoja, joista sisältö muodostuu.

AYY:n edustajisto päätti kokouksessaan 3/2011 lopettaa OUBS:n toiminnan 31.5.2011 ja perustaa sen tilalle 1.6.2011 uuden kanavan. Kanavan brändi uudistetaan, tilat säilyvät OUBS:n vanhoissa tiloissa, mutta soluasunnot poistetaan asumiskäytöstä ja kanavalla tulee toimimaan ammattitaitoista, AYY:n palkkauskäytäntöjen mukaisesti palkattua henkilöstöä ja vapaaehtoisia hyödynnetään enemmän. Nämä ovat raamit, joiden sisään maalaillaan tarkemmat linjat.

Nyt pohdinnan alla ovat kanavan tarkoitus ja tehtävä. Mitä ohjelmasisällöltä halutaan ja mikä sen tavoitteena tulisi olla? Kuinka vapaa media kanava on? Toimituksen rakenteeseen tulee väistämättä muutoksia verrattuna OUBS:n toimituskuntaan. Millainen vapaaehtoisryhmä muodostetaan? Voiko vapaaehtoisvoimin pyörittää kanavaa? Mitä kuuluu päätoimittajan vastuulle? Entä millaista ohjausta tai valvontaa kanavalla tulisi olla? Kanava voisi toimia myös palveluntarjoajana. Millaisia palveluita sen pitäisi tarjota? Lisää kysymyksiä voi keksiä helposti. Kokeile vaikka! Vastaaminen sen sijaan onkin jo vaikeampaa ja vastauksia voi olla monia. Nyt pitäisi löytää ne vastaukset, jotka vievät kanavaa Aalto-yhteisön kannalta parhaimpaan suuntaan. Seuraavassa edustajiston kokouksessa 11.5. päätetään tästä suunnasta eli kanavan linjasta. (Hyvän esimerkin linjapaperista antaa vaikkapa Aino-lehden linja)

NYT on siis Sinun aikasi vaikuttaa, millaiseen suuntaan kanavaa lähdetään kehittämään, mitä sisältöä sieltä tulee ulos ja kuka sitä tekee. Tule ideoimaan TÄNÄÄN keskiviikkona 20.4. klo 17-19 AYY:n keskustoimistolle (Lämpömiehenkuja 2, Otaniemi)! Vaikuttaa voit myös kommentoimalla tätä postausta ja sen jatko-osia. Tehdään tästä koko Aalto-yhteisön yhteinen media!

Odottavin fiiliksin,

Henna
Hallituksen viestintävastaava

PS. Tsekkaa tää! Paljon hyviä muistoja ja historiaa OUBS 1983-2011