Archive for the ‘Yhteistyökumppani’ Category

Oletko sinä ilmastonmuutoksen ratkaisija?

tiistai, toukokuu 14th, 2019

Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme mukaan koko Espoon ja espoolaiset, jotta saamme vietyä Espoota, Suomea ja laajemmin kansainvälistä yhteistyötä kohti kestävää tulevaisuutta.

 

Espoossa tuotetuista ilmastopäästöistä suurin osa syntyy asuntojen lämmittämisestä, liikenteestä ja sähkön kulutuksesta. Espoon kestävän kasvun tukemiseksi otetaan käyttöön ja kehitetään merkittäviä uusia älykkään ja puhtaan teknologian ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa. Fiksu Assa -tapahtuma tulee 13.–17.5. Aalto-yliopiston metroasemalle. Arjen helpottajia ja ilmastofiksuja ratkaisuja pääsee testaamaan helposti metroaseman yhteydessä. Asemanseudut ovat suurten ihmisvirtojen, asumisen ja liikkumisen keskittymiä, joilla on kasvavaa potentiaalia erilaisille palveluratkaisuille.

 

Fiksut ja vähähiiliset ratkaisut tukevat arjen sujuvuutta. Tärkeät ilmastonmuutoksen ratkaisijat taitavat kulkea Aalto-yliopiston metroasemalla kuitenkin muinakin viikkoina. Kaupungit, valtio, yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa osaajia, joilla on vahva poikkitieteellinen ymmärrys. Pelkkä yhden näkökulman kuten teknisen, yhteiskuntatieteellisen, kauppatieteellisen, hallinnollisen tai luonnontieteellisen osaaminen ei riitä. Pitää osata hahmottaa, mihin eri tieteenaloja ja osaamista tarvitaan, jotta isot ja kipeästi tarvittavat muutokset saadaan aikaiseksi.

 

Ennen kaikkea muutos kohti hiilineutraaliutta vaatii yhteistyökykyä erilaisten ihmisten kanssa. Uskon, että pelkästään tieteiden opiskelu ei anna siihen valmiuksia, vaan myös opiskelijaelämä. Yhdessä tekeminen ja iloitseminen yhteisestä elämän matkasta kehittävät jatkuvasti vuorovaikutustaitoja. Tämä matka jatkuu toki opintojen jälkeenkin, mutta opiskeluaikana on loistava tilaisuus nauttia yhteistyöstä. Paitsi yhteisten kurssitöiden tekemistä, kannustan viettämään yhdessä iltoja ja kohtaamaan aamut. Opiskelijoita tarvitaan muutoksen tekijöinä, osana yhteistyöverkostoa ja muutoksen ajureina. Te olette ratkaisijoita nyt ja tulevaisuudessa!

 

 

Kirjoittaja:
Niina Nousjärvi työskentelee
kestävän kehityksen suunnittelijana Espoon kaupungilla

 

 

 

Fiksu Assa -hankkeessa on tavoitteena parantaa juna- ja metroasemien palveluntarjontaa ja sitä kautta sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea ja kannustaa vähähiiliseen liikkumiseen. HSY ja kaupungit järjestävät 13.–18.5.2019 Aalto-yliopiston metroasemalla sekä Malmin, Myyrmäen, Riihimäen ja Hämeenlinnan juna-asemilla Fiksu Assa -tapahtuman, jossa esitellään uusia, ilmastofiksuja arjen palveluita.

 

Aalto-yliopiston metroasema, ma-pe 13.-17.5., katso ohjelma

Riihimäen rautatieasema, ma-ti 13.-14.5. 

Hämeenlinnan rautatieasema, ma-ti 13.-14.5. 

Myyrmäen rautatieasema, ke- la 15.-18.5. 

Malmin rautatieasema, to-la 16.-18.5. 

 

Tarkemmat aikataulut ja tietoa palveluista www.fiksuassa.com sekä facebook-tapahtumassa, jossa voi myös ideoida uusia palveluja asemille.

Lue selvitys Analyysi asemaseutujen kehittämisestä liikepaikkoina erityisesti vähähiiliselle liiketoiminnalle

A Quick Dive into the Diverse World of Healthcare Information Systems

perjantai, helmikuu 22nd, 2019

Sanni Pajarinen is an interdisciplinary student at Tampere University who works as a Technical Documentation Specialist at Tieto Healthcare and Welfare unit in Tampere. Her job focuses on translating the contents of Tieto Lifecare patient information system and other healthcare documentation into English for international markets. Sanni also helps to create uniform and effective terminology for everyone working in the healthcare domain of Tieto.

Gaining insight

Tieto – as we all know – is an incredible combination of different expertise and talent. Not only that, Tieto brings together people from different nationalities and cultures. I myself have gained personal insight into Tieto’s healthcare business and company culture since I started as a Technical Documentation Specialist summer trainee this year. In fact, healthcare forms a unique cluster of professional diversity inside Tieto – one where nurses, doctors and other healthcare professionals can meet programmers, ICT professionals and business experts. For me, the interesting question was, what happens when all these individuals are teamed up and what language do they use professionally and culturally?

Learning with impact

My tasks as a Technical Documentation Specialist include translating healthcare documents from Finnish into English and learning to use Lifecare, Tieto’s vast patient information system. Getting to know the language used in Lifecare has been the core of my work, and much of what I have accomplished has served to make the solution more internationally accessible.

Since terms and definitions play such a critical role in healthcare, their unique meaning must be maintained across different languages and fields of expertise. We are talking about the welfare of real people, so the terminology must always be precise and unambiguous. That’s why it has been incredibly rewarding to see how everyone in my unit has worked together towards this goal, regardless of their nationality and profession.

Testing is caring

Still, no matter how serious the condition or emergency is, misunderstandings cannot be avoided in the language of the healthcare branch. To test the usability of any healthcare system, you need to create test patients and simulate real-life procedures on them. This can be really intense, because healthcare software development testing includes making new babies, terminating test patients and having patients bouncing here and there, trying to make it to the operation room with no luck. No wonder, sitting in the office can be amusing when you overhear your colleagues struggling to bring test patients back to life. I also heard that some people get too attached to their test patients, so they tend to create milder diagnoses for them to pass away from. How often do you face these kinds of issues in your daily work?

Humor aside, there has always been a profound sense of caring and humanity present in my work. The people working in Tieto Healthcare spend countless hours trying to provide even better systems and functions for the healthcare professionals out there in the field.

And I was always amazed by how my team tested the system relentlessly to improve a single application, whether it was home care, emergency care or maternal care. I never saw them become frustrated or give in. Instead, they tackled every programming challenge as if they were dealing with a new patient arriving for a doctor’s appointment. What made this especially impressive is that not all my colleagues are healthcare professionals.

Healthy teamwork

So far, my experience at Tieto has been about combining the two worlds of tech and healthcare, as well as witnessing remarkable multi-professional teamwork. When I started at the beginning of the summer, I wanted to complete my internship richer in experience and knowledge.

Now, as I continue working part-time at Tieto, I feel like I’ve definitely reached my goal. Tieto has taught me to believe in myself and embrace all my qualities, because not everyone has to be a tech expert – or a doctor. That’s why we work together.

Kulttuuri on taidetta, elämyksiä ja ainutkertaisia kokemuksia

perjantai, joulukuu 7th, 2018

Tervetuloa Espooseen artsilaiset ja pian myös kauppakorkeakoulun maisteri- ja jatko-opiskelijat.

Ryhmänne tulee varmasti sopeutumaan hyvin monikulttuuriseen kaupunkiimme. Espoossa voi kuulla jo nyt puhuttavan kaikkiaan 122 eri kieltä, ja runsaan kymmenen vuoden kuluttua joka kolmas vastaantulija puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Meidän onkin jatkuvasti opiskeltava asukkaidemme ja asiakkaidemme tarpeita sekä kehitettävä palveluita monimuotoisuutta ja tulevaisuutta ajatellen. Espoolla on pitkät perinteet kumppanuuksien kautta toteutettaviin palveluihin. Yhteistyön ja kumppaneiden kanssa toteutetaan myös iso osa kaupungin kulttuuripalveluista.

KulttuuriEspoo 2030 on kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjelma, jossa linjataan kaupungin tekemistä ja tavoitteita kulttuurin ja taiteen kautta. Ohjelman visio: ”Vuonna 2030 Espoo on luova ja rohkea kulttuurikaupunki, joka tukee kestävää elämäntapaa. Eri sektoreiden välinen yhteistyö toimii ja kaupunki menestyy kokeilevalla ja uteliaalla asenteella. Kulttuuri ja taide ovat läsnä kaupungin hengessä, asukkaiden arjessa, fyysisessä kaupunkiympäristössä ja espoolaisessa identiteetissä”.

Meille kulttuuri on taidetta, elämyksiä ja ainutkertaisia kokemuksia. Se on yhdessä oppimista, vaikeiden asioiden käsittelyä ja historiaa. Haluamme edistää kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta kaikille asukkaille, sillä uskomme, että kulttuuri lisää hyvinvointia ja luo turvallisuutta sekä edistää yhteisöllisyyttä. Kulttuurin ja taiteen tulee olla läsnä niin arjessa kuin juhlassakin.

AYY:n uudet poliittiset linjaukset antavat kuvan aktiivisesta, rohkeasta ja älykkäästä toimijasta. Otaniemessä tarvitaankin energistä paikallista otetta alueen elävöittämiseksi, ja sen uuden identiteetin kehittämiseksi. Uskon, että AYY ja sen jäsenet voisivat myös tuoda oman tärkeän lisän espoolaiseen kaupunkikulttuuriin laajemminkin. Mitä jos yhdessä kehittäisimme yliopistokaupunki Espoota ja meidän kaikkien tulevaisuutta?

Espoo on paljon muutakin kuin Otaniemi. Se koostuu viidestä kaupunkikeskuksesta, jotka kaikki ovat keskisuuren suomalaisen kaupungin kokoisia. Tunnetuin on varmasti Otaniemen vieressä oleva Tapiola, mutta myös Leppävaaraan, Espoonlahteen, Matinkylään ja Espoon keskukseen kannattaa uskaltautua vierailemaan. Kaikilla keskuksilla on oma identiteetti ja niiden jatkuva kehittäminen tapahtuu yhdessä asukkaiden kanssa.

Sukeltakaa rohkeasti Espooseen ja käykää tutustumassa Karakallion ulkotaidealueeseen tai Ison Omenan monipuoliseen kirjastoon ja palvelutoriin. Tai menkää Sellosaliin kuuntelemaan poppia. Kun kesä tulee, hypätkää saaristoveneeseen ja käykää upouudessa Pentalan saaristomuseossa tutustumassa luontoon, lampaisiin ja saaristoelämään.

Olkaa kuin kotonanne ja kotiutukaa Espoossa.

 

Susanna Tommila

Kulttuurijohtaja, Espoon kaupunki

Making it rain in Vaisala

tiistai, joulukuu 4th, 2018

“Are you our rainmaker for the upcoming summer, literally?” was the humorous question that drew me in last spring. The task was to analyze, prototype, and test different methods in order to create a proposal for rain measurement reference. At the university, I was fascinated by the cloud physics course, and this was the perfect Giant Leap -project to develop even deeper understanding of the topic.

Having a background in meteorology gave me a strong basis on cloud formation theory, rain and its measurement. However, the practical setup construction created a new aspect to the topic. The project challenged me to think beyond the limits of meteorology and to utilize my technology-related skills and even my personal life experience. This project pointed out that know-how of different fields can lead to surprising outcomes.

In the picture above, you can see one of my highlights in Vaisala. After the Giant Leap summer I continued to work as Master’s thesis worker in Vaisala and constructed the rain generator with the help of an automation expert. The power of cooperation is clearly present in different projects in Vaisala. The community has a tremendous set of people with different backgrounds. In Vaisala’s interdisciplinary environment, I can learn something new every day.  And that’s not all – from time to time there are possibilities to visit our customers and learn their needs for the future.

Climate change and climate change adaptation are the key factors to be acknowledged when planning business for future. Since climate change and the atmosphere are themes that impact everyone globally, Vaisala is part of different international instrumentation projects. Vaisala’s solutions help tackle some of the most crucial issues our time – topics that are very important to me personally as well – and enable companies and decision makers to make better-informed decisions based on reliable measurement data.

The Giant Leap -project itself felt really meaningful for me, because the need for artificial rain to test, maintain and develop rain measurement instrumentation was evidenced especially during this summer – the driest summer in decades. So I literally became the rainmaker for the summer! All in all, it has been a pleasure to work with a meaningful Giant Leap project and develop it even further with a growing research network.

Milla Friman, Vaisala Giant Leaper 2018

Giant Leap is Vaisala’s internship program for students in a university or polytechnic. We’ll hire up to 20 students for a period of three months over the summer to our head office in Vantaa Finland and our US head office in Louisville, Colorado. As a Giant Leap intern, you’ll work either individually, in pairs or together with experienced Vaisala employees on real-life projects that have genuine business relevance.

 

Challenging but also rewarding, the program is designed for students with a variety of skills, qualities and educational backgrounds. To us, motivation and intellectual curiosity are more important than specific achievements or your line of studies. We don’t expect you to have all the answers but we hope you have lots of questions. Application period for Giant Leap 2019 is from January 10th until February 10th. Come as you are, as long as you are curious!

 

Creating the future at work!

maanantai, syyskuu 10th, 2018

What does it feel like to work for Symbio?

We asked our Junior UI/UX Designer Valentin to tell more about his experiences about Symbio as a workplace. Read his thoughts about joining Symbio as a Junior Designer after graduating from university.

“Feels great! I really like the atmosphere here and the projects I’m working on are super up-to-date and interesting. Plus, I get to do what I love, which is combining technology, design and innovation in unexpected ways. I like to think I’m creating a future even my kids might use some day.”

Support, encourage, interact

“Life as a UI designer? Most of the time I work independently. But I can always turn to my team members for help and that all-important second opinion. We support each other, come up with new solutions together and interact through our work. Sharing the same office space with nice, friendly people also makes the grind part of any job more fun!”

“When it comes to my future, I meet with my managers regularly to discuss what I should be doing in terms of professional development and further learning. They know what they’re talking about because they’re right there, doing the same things I do.”

Changing an entire ecosystem

I’m currently working with a global automotive components manufacturer. They recently decided to create their own ecosystem for the car industry together with Symbio in an innovation lab. The cool part is that they entrusted us with everything – from system and software design to final testing.

If you are looking for launch your career with creative and innovative minds in a modern working environment, tick the Symbio box! You won’t regret it.

Want to know more about working in Symbio?

Get to know our company, culture and career opportunities at https://tick.symbio.com/

Symbio is a global innovation and R&D service partner with innovation centers in the United States, Finland and China. We help customers to develop high quality IoT solutions and digital services: solutions and services that have not been invented before. For more information about our references, take a look at our websites www.symbio.com/fi.

Welcome to Espoo – let’s develop the community together!

torstai, elokuu 30th, 2018

Why did you come to Finland?

I’ve heard that’s the question people with foreign background are most often asked here. I’m not going to ask that. Of course you came to Finland! It’s the happiest country in the world with top quality education and a super active student culture. We have fresh air, lush nature (and snow!), room to breathe and to develop yourself. Now it’s up to you to make the most of your journey in the land of Nokia, Rovio and Junction (all from Espoo, by the way)!

I’m especially happy you chose to study in Espoo! Espoo is the second largest city in Finland (with 279,044 inhabitans, to be precise) and you’re one of the about 18,500 students in town. Innovation is a word you cannot avoid when talking about Espoo – we’re home to the biggest innovation ecosystem in Northern Europe, Espoo Innovation Garden, and we were named the Most Intelligent Community in the World in 2018. Not bad, eh?

Maybe the best thing about the innovation ecosystem in Espoo is that it’s strongly based on the idea of cooperation, peer-support and community, so don’t hesitate to get involved. Your journey into the community might start in the student organizations, continue to the startup scene, evolve to masters thesis work at one of the research organizations or companies, and before you notice, you’ve decided to stay here. All it takes is a curious mind, an active attitude, and building your networks from the day one.

Espoo is one of the most international cities in Finland – currently home to 155 different nationalities. According to estimations, the amount of foreign language speakers in Espoo will double by 2030, when we’ll have 30% of the working age population not speaking Finnish or Swedish as their mother tongue. We encourage everyone to learn Finnish or Swedish, as it makes integration into the job market and into the society much easier, but we also want it to be easy to settle down in Espoo and to use the services you are entitled to as our resident.

In 2017, the city council made the decision to introduce English as one of the languages of service in Espoo. We’re the first city in Finland to do this, and as there is no guide book for a process this size, we need your help. Please share your ideas and experiences about public services (e.g. health care, libraries, sport venues) and help us develop a city that works for everyone. The survey is open until 10.9.2018.

Kiitos paljon, and once again, a warm welcome to Espoo. we’re happy you decided to study here!

Milla Ovaska

The writer works as the Head of International Affairs in the City of Espoo and her favourite lunch spot in Otaniemi is in Dipoli. See you around!

P.S. My colleagues at VisitEspoo would get angry at me if I forgot to mention how awesome nature and culture Espoo has! National park, island hopping, museums and activity parks can all be found at www.visitespoo.fi

Discovering new areas of comfort zone by sailing away from the safe harbor – My summer as a part of Tietolife

tiistai, helmikuu 13th, 2018

I remember that one May morning as it was only yesterday: I sat in a lobby of Tieto Keilalahti HQ and waited for my first day of summer internship to begin. I felt extremely enthousiastic as my five months wait was finally over: at last it was the time to change the scenery from uni’s library and lecture halls into bustling and inspiring office life (which in this case is better known as #tietolife).

But in order to speak honestly, this feeling of being over the moon enthousiastic included a tiny twist inside my own head. As quietly in my mind I was wondering how I will adapt into one of the biggest IT companies in the Europe with background of a pure business student without any earlier experience on basically anything IT-related. And in that sense, I felt bit like sailing away of my own safe harbour and leaving on adventure to see where the limits of my comfort zone truly are. You never know if you never try, right? Nevertheless, those silly thoughts of mine were soon totally washed away as I became more familiar with the opportunities for people with a business background inside the company. Even though Tieto might fundamentally be a house of Software and Tech, it most certainly doesn’t mean that each of the job there is only an IT job. It’s also a house of Business understanding.

I listed below three main cornerstones of my summer, which enabled me to adapt into the tech world:

1) My work and the co-workers

I was instantly taken as a part of team: Already on my first workday, I participated in the meetings like any other of my co-workers. And when the first workweek was over, I had, for example, already spent two whole days in Sales Hackathon in Stockholm and learned valuable information of the Tieto’s Financial Services business and the unit that I just had recently joined as a Junior Sales Trainee. Right starting from my first day, I was for sure engrossed into the world of Fintech with various inspiring insights from many professionals of the field and I was also given multiple interesting and variating work assignments right from the beginning. I was also beyond lucky to get to work with talented and experienced people who were willing to share their expertise with me, as well as support and help me when learning and working with tech related stuff wasn’t always a bed of roses.

2) Tieto’s engagement to their trainees

Right starting from my first interview round it was made clear to me that Tieto invests in its trainees and wants me to succeed and develop together with them. This was also concretely proved to me during my summer internship: besides being given interesting tasks and good amount of responsibility, I was trusted and priviledged to see, experience and learn Tieto’s Financial Digital Channels business from various angles in order to explore where I could feel most at ”home”. I was also given an opportunity to continue working part-time besides of my studies and I was told about the future opportunities regarding my master’s thesis and my possible future career at Tieto.

3) Networks – People people and once more people

One of the most memorable event of my summer internship was the traditional Tieto Take-Off day, which gathers together all the new employees from the Nordics into a two-day seminar filled with different activities and interesting presentations – not to forget the event program in the Helsinki city center! That was the occasion where I finally met my fellow summer trainees and other newcomers, who provided me with invaluable peer support during the summer and as well offered perspective and familiarized me with the other units and businesses inside of Tieto. Or let alone all those afternoon coffee breaks spent with them on the sunny 8th floor rooftop terrace when the whole office was pretty much quiet during the busiest holiday season! One other very important perk of my Tietolife was also the network of Tieto Young Professionals that organizes a wide variety of different activities such as afterworks.

 

And if things like these won’t make you feel like at home at your new job, I most certainly don’t know what does! And when it comes to my initial setting as a bare-foot business student in the IT-company, I learned the most important thing: By stepping out of your assumed comfort zone might make you see that it’s even larger than you thought. And that’s also the best way to discover and acquire new perspectives and ways of thinking – and as a bonus: learning a lot about yourself is guaranteed!

 

Niina Hokkanen

M.Sc Economics Student

Kesätyö Avain Yhtiöillä

perjantai, helmikuu 2nd, 2018

Tervehdys, nimeni on Eero Suhonen ja opiskelen nyt toista vuotta Aalto-yliopistossa kone- ja rakennustekniikkaa. Kerron teille tässä lyhyehkössä, mutta ytimekkäässä blogi-kirjoituksessani, millaista työtä on tarjolla Avain Yhtiöillä ja miten hyvin siellä viihdyin.

Avain Yhtiöt -konsernin muodostaa kuusi yhtiötä, joiden yhteinen tehtävä on rakentaa toimivaa ja turvallista asumista. Itse työskentelin Avain Rakennuttaja Oy:ssä, jossa minun roolini oli työmaavalvojan apulainen. Saavuin ensimmäisenä työpäivänä ajoissa paikalle (kuten myös muinakin päivinä) ja odottelin työmaavalvojaa, jonka alaisuudessa tulisin työskentelemään koko kesän. Pian hän saapuikin konttorille vahvan kädenpuristuksen kera, hörppäsi kahvimukin tyhjäksi ja huikkasi: ”Nyt lähdetään!”

Työpäivä työmaavalvojan apulaisena ei ollut koskaan täysin samanlainen. Meillä oli valvottavana kolme eri rakenteilla olevaa uudiskohdetta, yksi Vantaan Martinlaaksossa, toinen Keimolassa ja kolmas Tampereen Vuoreksessa. Päivät saattoivat koostua kohteissa pidettävistä työmaakokouksista, joissa toimin pöytäkirjanpitäjänä, tai urakoitsijapalavereista, joissa olimme vain lähinnä paikan päällä kuuntelemassa, jotta olisimme ajan tasalla työmaan tapahtumista ja aikataulusta. Kävimme myös katselmoimassa malliasennuksia, jotka sitten hyväksytimme mahdollisesti tarvittavien korjausvaatimusten kera esim. vesikatoilla tai asuntojen kalusteasennuksissa. Lisäksi pidimme myös takuuvaiheissa olevissa kohteissa esim. takuutarkastuksia ja kasvuunlähtökatselmuksia. Työhön siis kuului paljon matkustelua kohteesta toiseen, joten äidin autosta oli hyötyä😉. Jos työmailla oli hiljaisempaa, olin konttorilla tekemässä paperihommia, kuten pöytäkirjojen laatimista ja niiden jakamista kaikille kokouksissa läsnäolijoille. Kokosin myös katselmuksissa ottamani kuvat raporteiksi ja lisäksi yritin järjestää Vantaan kaupungin kanssa palaveria, joka käsitteli Martinlaakson muuttavien asukkaiden väliaikaista parkkipaikkaa, jossa lopulta onnistuinkin.

Työskentely Avain Rakennuttajalla oli hauskaa ja erittäin antoisaa. Meillä synkkasi valvojani kanssa hyvin yhteen ja meitä kutsuttiinkin toimistolla ”isäksi” ja ”pojaksi”. Hänestä taisikin tulla minun rakennusalan esikuvani, sillä hän osasi tehdä työnsä oikein ja vastuuntuntoisesti, mutta samalla hän osasi ottaa asiat rennosti. En nähnyt hänen kertaakaan huutavan kenellekään, edes työmaakokouksissa, vaan hän hoiti kaikki erimielisyydet asiallisesti. Voisin kuvailla häntä yhdellä sanalla; päällikkö.

Konttorille oli aina miellyttävä saapua, kun ilmapiiri oli energinen ja vastaanottava. Meille viidelle ”kesähessulle” oli tehty yhdestä kokoustilasta oma työskentelytila, jossa oli viihtyisää ja hyvä työskennellä. Vietimme kesällä paljon aikaa yhdessä ja meistä tuli hyvät kaverukset.

Tämä työ tarjosi minulle paljon hyvää kokemusta rakennusalalta. Sain hyvän käsityksen, miten asiat toimivat työmailla, ja kuinka paljon eroavaisuuksia eri työmaiden välillä oli. Opin erilaisia rakennustekniikoita, sekä näin eri rakennusvaiheessa olevia rakennuksia. Lisäksi opin paljon kasvavan yrityksen toiminnasta ja sitä kohtaavista haasteista. Avain Rakennuttajalla sain siis erittäin hyvän kokonaiskuvan alaltani ja suosittelen muitakin hakemaan tänne, vaikka olisit täysin kokematon, kuten minä olin.

Giant Leap was a turning point for Niina

perjantai, tammikuu 26th, 2018

I started my Vaisala career as a Giant Leap intern in summer 2016. What you need to know about “Giant Leapers” is that each of them is assigned with a project that they need to solve – only in a few months! In my project, I worked in the Industrial Measurements Business Area, developing system testing practices. The project ended up being very hands-on: I got to build an automated test station which enables nightly regression tests for products under development. As such, the experience proved to be an intriguing mixture of hardware, software and networks.

After the summer, I continued to work on the subject as a Master’s Thesis Worker. The framework for automated tests – my Giant Leap Project – was ready by then, and now it was time to build the actual test setups. The work included such interesting tasks as the creation of hardware prototypes and programming of a test library. In the end, I managed to develop a setup that enabled automated tests for smart measurement probes.

In the spring 2017, I graduated from Aalto University with Electrical Engineering as my major, but the work I started at Vaisala still continues, as I now work with test automation and system testing. Thus applying for the Giant Leap project proved to be a turning point in my career. Vaisala is truly a great place to work with a combination of meaningful tasks, friendly coworkers and professional atmosphere.

 

Niina Kajovuori,

Test engineer

Passion Drives Success

maanantai, joulukuu 11th, 2017

I have always been attracted by the success stories about self-made men: sportsmen, leaders, thinkers, entrepreneurs… you name it. An interesting observation from those stories is that even though they all have different starting points and a route, they appear to end successfully. After reading dozens of different stories I have understood at least one very simple rule: there isn’t a golden route to success. You should focus on things that you really love and desire, and trust it will lead to happiness.

Besides people, I find the same success factors meaningful for the companies. It maybe sounds naïve, but I think the reason for Accenture’s success, the company I am working for, is different kinds of passionate people with various backgrounds, worldviews, and skillsets. As a combination of skills, the company itself is greater than the sum of its parts.

My passion towards success stories stems from the time when I was a small city boy, who had major dreams but minor circles. Reading interesting stories gave me on the same time desire and perspective to carry on with a can-do attitude. I realized I would be the sum of my decisions and write my own story.

After graduation, I was sure I would head to business school, but otherwise, it was all blur. Studying went well, but I was more interested in overall learning than university grades. The practical business fascinated me more than theory and therefore I decided to start my own businesses. I left Vaasa after three years of studying and ever since, besides my master’s thesis, I have focused on practise; first in banking and currently in consulting. In a way, I perceive my current position as a result of different choices I have made earlier – “connecting the dots” as Steve Jobs has said.

From my point of view, I want to encourage everyone to try different fields in university and listen to internal passion instead of making things that external factors wish you to perform.

Have an efficient and passionate winter!

 

Juuso Pelkonen

Management Consulting Analyst, Financial Services

M.Sc. (Industrial Management), University of Vaasa