Ett politikens superår pågår – vad borde diskuteras?

This post is also available in: Engelska Finska

Det pågående året 2019 kan karakteriseras som ett politikens superår. I april blir det riksdagsval och genast i maj är det dags för Europaparlamentsval i alla medlemsländer i EU samtidigt. Under andra halvåret kommer eventuellt även det första landskapsvalet att hållas om riksdagen godkänner inrättandet av 18 nya landskap i samband med social- och hälsovårdsreformen.

Kärnan i samhällsdebatten kommer att utgöras av EU.  Det  garanteras av  valdebatterna, den kraftfulla Brexit-situationen och Finlands ordförandeskap i EU som börjar i juli. Finland kommer att lotsa Europarådet som representerar medlemsländerna under en tid där kommissionens sammansättning och arbetsprogram bildas.

EU har en stor betydelse för finländarna och internationella företag som verkar i landet. En väsentlig del av lagstiftningen som genomföra i Finland får sin början i Bryssel. Med en reglering på EU-nivå strävas att skapa enhetliga spelregler och marknader för hela unionen samt att säkra fri rölighet för människor, saker, tjänster och kapital mellan medlemsländerna. Så kan man bl.a. undvika tunga tillstånds- och tullförfaranden.

Internationella handelsavtal, regler för hur den inre marknaden fungerar och åtgärder mot klimatförändringar som EU överenskommit, kan skapa nya marknader för andra, men för en del företag kan den nya förordningen innebära slutet på en traditionell affärsmodell. Att identifiera och påverka politiska risker har blivit en konkurrensfaktor för företagen.

Politikens och regleringens inverkan på företagens vardag ökar. Därför måste även handelsstuderande fästa uppmärksamhet vid reglering och politiska risker. Regulatorisk know-how är definitivt till nytta även för framtida arbetsuppgifter. Ett bra exempel är Aalto-universitetets studentkår som sommaren 2018 bekantade sig med lobbiningen i Bryssel genom att besöka ett internationellt föregångarföretag i påverkning och lobbning; FleishmanHillard. I Finland representeras kedjan av Eurofacts Oy.

Under valet är det dags att påverka. Saker som man anser är viktiga bör tas upp och således påverka valdebatten, vare sig det är fråga om företag eller studerande. Man kommer säkert att lyssna på dem som har mycket att säga och välgrundade argument!

 

Simo Hiilamo

Senior konsult

Eurofacts Oy

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *