Aaltogemenskapens viktigaste resurs är människorna och deras varierande bakgrunder

This post is also available in: Engelska Finska

Studentgemenskaper har alltid varit viktiga för mig, och deras betydelse i studenternas liv är stor. De är gemenskaper där man växer som människa, lär sig nya saker, lär känna nya människor och får uppleva en unik känsla av samhörighet. Under hösten har jag haft förmånen att lära känna Aaltogemenskapen i samband med strukturprojektet. Jag har fördjupat mig i gemenskapens uppkomst, strukturerna den bygger på i dag och framför allt hurdana människorna är som gör Aaltogemenskapen så unik. Det har varit en glädje och en ära att möta medlemmarna i gemenskapen, lära sig av dem och under hela hösten utföra ett viktigt arbete i den här gemenskapen.

Jag har träffat tiotals frivilliga, föreningsfunktionärer, delegationsmedlemmar och alumner och fått höra mycket om vilken viktig och unik gemenskap den är och hur mycket den betyder för medlemmarna. Samtidigt har jag också fått höra om de utmaningar som medlemmarna upplever och som strukturprojektet förhoppningsvis ska lösa. Enligt de enkäter, intervjuer och samtal jag genomfört är de största utmaningarna den upplevda ojämlikheten, frivilligfältets ologiska struktur och den otillräckliga föreningskategoriseringen.

Mitt mål har varit att involvera gemenskapens medlemmar så mycket som möjligt, och under hösten har jag blivit positivt överraskad av människornas mod att tala högt också om svåra saker, både fördomar och ojämlikhet. Jag är särskilt tacksam över att sakerna diskuterats konstruktivt och ärligt på de olika tillställningarna.

Jag tycker att Aaltogemenskapen är unik eftersom den sammanför olika studentkulturer som har egna fina traditioner och viktiga evenemang. I samtalen med gemenskapens medlemmar har jag märkt att många inte vet tillräckligt om varandras kulturer, men att alla har viljan att lära känna varandra bättre. Det finns en vilja att samtidigt både skapa en gemensam kultur och hålla fast vid och föra fram den egna kulturens särdrag, men ännu finns kanske inte tillräckligt många platser som genuint sammanför de olika kulturerna och människorna.

Våren blir en speciell tid för Aaltogemenskapen eftersom också magisterstuderandena inom det ekonomiska området kommer att flytta till campuset i Otnäs. Då kommer Aaltostudenterna att studera endast på campusen i Otnäs och S:t Michel. Ett stort gemensamt campus för största delen av studenterna och de lösningar som tagits fram under strukturprojektet kommer att göra gemenskapen ännu enhetligare. Projektet har avancerat snabbt under hösten, men det finns mycket kvar att göra och därför fortsätter mitt arbete på våren.

En viktig resurs i Aaltogemenskapen är människorna med varierande bakgrunder som alla på sitt unika sätt vill vara med och bygga upp gemenskapen. Människor som aktivt vill utveckla sin gemenskap kommer ständigt på nya idéer och vidtar åtgärder för att förverkliga dem. Jag ser fram emot att få fortsätta med projektet tillsammans med de här människorna och delta i utvecklingen av gemenskapen.

Text: Elina Nieminen

Elina Nieminen. Kuva: Aino Korpinen

Här kan du läsa om hur projektet avancerat hittills (på finska): (https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=40468584&preview=/40468584/40468654/2018_11_L13_SV_ratkaisuvaihtoehdot_taustamuistio.pdf )

Målet med gemenskapsstrukturprojektet är att med hjälp av enkäter, intervjuer och samtal reda ut hur samarbetet mellan studentkåren och dess föreningar och Aaltogemenskapens strukturer kan utvecklas så att slutresultatet är en ännu enhetligare studentgemenskap där studenterna vid de olika högskolorna beaktas mer likvärdigt än tidigare. Projetket inleddes i början av augusti och fortsätter på våren.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *