Campusinspiration från Korea

This post is also available in: Engelska Finska

Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår besökte Korea i maj för att bekanta sig med de lokala högskolornas campus. Resan väckte många tankar om hur Otnäs campus kunde utvecklas.

Internationella intryck på Korean Design Factorys campus. Yonsei. Bild: Emma Savela

AUS styrelse reser vart annat år till Kina för att besöka vänstudentkåren vid Tsinghua universitet i Beijing.

Varje gång kombinerar vi resan med ett annat resmål för att lära oss något nytt om hur andra universitet och studentkårer fungerar. Den här gången åkte en del av AUS delegation till Aaltos koreanska samarbetsuniversitet KAIST, Yonsei och SNU (Seoul National University).

På taket vid institutionen för miljöteknik testas nya typer av odlingsmetoder i en takträdgård. SNU. På bilden Rosa Väisänen, Niko Ferm och Tapio Hautamäki. Bild: Emma Savela

Högskoleutsikterna i Sydkorea är på många sätt intressanta. Trots kulturskillnaderna finns många likheter med Finland. PISA-framgångarna, utbildningsexpertisen, satsningarna på teknikutveckling… Också i Korea åldras befolkningen och behovet av inflyttande experter ökar, vilket betyder att också Korea försöker locka utländska studerande.

Visst finns det också skillnader. I motsats till Finlands nedskärningar i utbildningen syns ingen ände på de koreanska utbildnings- och forskningsinvesteringarna, och till exempel år 2015 hade rentav 69 procent av de unga vuxna i Sydkorea en högskoleutbildning. Siffran är den högsta i OECD-länderna och 28 procentenheter högre än motsvarande siffra i Finland (OECD 2017: Population with tertiary education).

Det fanns mycket att lära sig, förstå och benchmarka under besöket! På de fyra campus vi besökte sökte vi nya intryck särskilt med tanke på utvecklingen av Otnäs campus och AUS viktiga Studentcentrumsprojekt.

Trappa att sitta på i KAIST:s nya bibliotek. Ett exempel för vårt Studentcentrum? KAIST. Bild: Emma Savela

Idrotten är starkt närvarande på campus. KAIST. Bild: Emma Savela

Det allmänna intrycket av de koreanska universitetens campus är att utomhusområdena utnyttjats på ett särskilt bra sätt. Det finns gott om angenäma utomhusområden.

Till exempel på KAIST finns ett vattenelement på en central plats på campus (de lokala kallar det ”Ankdammen”), riktat mot den centrala öppna platsen och terrassområdet. Också på andra campus finns många trivsamma platser där studenterna kan umgås, studera, pausa eller till exempel äta en glass.

Sommartid betonas betydelsen av sådana ställen i Otnäs – på varma och soliga dagar är den lilla terrassen framför AUS huvudkontor full av människor som njuter av sommarvädret. Kanske vi också borde ha fler sådana ställen?

På en central plats på campus finns en damm omgiven av öppna platser och terrasser. KAIST. Bild: Emma Savela

På Yonsei campus bildar växtligheten och olika typer av ytmaterial angenäma platser för studenterna att vistas. Yonsei. Bild: Emma Savela

På campusområdena framträder också grönskan, växtligheten och den mångsidiga naturen.

Det sägs ofta att de bästa sidorna av Aaltos campus är grönskan och närheten till naturen. Ändå framhävs dessa teman bättre i Korea.

Även om naturen spelar en viktig roll på Otnäs campus har till exempel Otnäs havsnära karaktär och stränder knappt utnyttjats alls. Hur ofta märker man ens att vårt campus ligger så nära havet?

Otnäs har ändå en stor potential. I och med det kommande campusutvecklingsarbetet kommer också uteområdena med säkerhet att få mer uppmärksamhet.

Grön miljö på Yonseis huvudcampus. Yonsei. Bild: Emma Savela

Vad gäller Studentcentrumet finns inga direkta koreanska exempel som direkt skulle bidra till målen för projektvisionen på Otnäs campus.

På ett allmänt plan var benchmarkingen ändå mycket givande. Det var lärorikt att se hur konceptidéer på pappret förverkligats i en annorlunda miljö. Vi hittade exempel på både arbetsutrymmen, printerställen och klubblokaler.

Den personliga ingången till en festarrangörs föreningslokal. SNU. Bild: Emma Savela

Dansträningar i korridoren i det lokala studentcentrumet. SNU. Bild: Emma Savela

Rent allmänt verkar den koreanska universitetsvärlden vara rätt annorlunda än den finländska.

Det kanske mest minnesvärda vid varje universitet var de välmående- och jämlikhetsteman som är aktuella också vid Aalto, och deras synlighet på varje campus.

Mänskliga rättigheter och olika sätt att ingripa i trakasserier lyfts fram med stora affischer och på webben. Hjälp finns att få både per telefon och på campusens hjälpcentrum. Förutom idéer för att utveckla vårt campus fick vi alltså många nya idéer för AUS jämlikhetsarbete.

Affischer för mänskliga rättigheter på campus. Yonsei. Bild: Tapio Hautamäki

Det bästa med besöket var de många samtalen med lokala studenter och personal. Tack till KAIST, Yonsei, Korean Design Factory och SNU för samarbetet!

Emma Savela
AUS styrelsemedlem (fastigheter och studentcentrumet, boende och andra tjänster)

Rosa Väisänen
Intressebevakningssakkunnig (internationella ärenden och nya studenter)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *