Framtiden tar form i städerna

This post is also available in: Engelska Finska

För två år sedan kunde jag inte ens föreställa mig att jobba för staden. Bakom mig har jag ett brokigt arbetsliv med många olika uppgifter från försäljning och marknadsföring till affärsutveckling, konsultarbete och ledningsforskning både i hemlandet och på internationella arenor. Jag har också en tvärvetenskaplig utbildningsbakgrund – jag är ekonomie magister från Aaltos handelshögskola och teknologie doktor från institutionen för produktionsekonomi i Otnäs. Trots detta kände jag ingen från arbets- eller studielivet som skulle ha tillämpat sitt affärs- och ledningsrelaterade kunnande inom kommunsektorn. När jag höll på att finslipa min avhandling om innovationsledning och funderade på framtida arbetsgivarkandidater kom jag främst att tänka på globala storföretag och aktörer inom statsförvaltningen.

Då stötte jag på en platsannons som helt förändrade mitt sätt att tänka. Esbo stad sökte en näringschef med ansvar för att utveckla ett ekosystem för innovationer och företagsamhet samt leda komplicerade samarbetsnätverk. Uppgifterna skulle innebära en möjlighet att både delta i det övergripande strategiarbetet och jobba bland gräsrötterna för att förbättra förutsättningarna för företagande och arbete. Jag bestämde mig för att söka och fick också jobbet.

Det var utan tvivel det bästa beslutet jag hittills fattat under min karriär.

Finland urbaniseras i något långsammare takt än andra motsvarande länder, men för tillfället ändå mycket snabbt. Befolkningen koncentreras allt tätare i de områden där servicen är lättillgänglig och där framtidslösningar utvecklas och tillämpas först. Det finns inte många sådana områden i ett land av Finlands storlek. Till exempel producerar huvudstadsregionen upp till hälften av hela landets export av tjänster. Det är fråga om en global trend – vi människor håller till slut på att bli en urban art. För den som vill stå i händelsernas centrum och knyta kontakter på gräsrotsnivå till centrala offentliga, privata, lokala och internationella aktörer finns inget bättre ställe än en växande stad.

Och Esbo växer – närmare bestämt har befolkningen under de senaste 50 åren mer än tiodubblats. Det är en ofattbart snabb takt. Den befolkning som bor här är speciell – den högst utbildade, friskaste och vid sidan av Helsingfors och Vanda mest internationella i Finland. Inom en omkrets av några kvadratkilometer från Otnäs finns en förtätning av forsknings- och utvecklingsverksamhet som saknar motsvarighet i Nordeuropa.

Esbos befolkning 1980–2015 och projektionsalternativ fram till 2050.

På ett sådant arbetsfält och i dessa tider behövs kvicka generalister som förstår olika aktörers behov och mål och kan jämka ihop dem. Man måste kunna hantera en ytterst snabb förändringstakt men också agera strategiskt på en mycket lång sikt som stäcker sig över årtionden. Det krävs utmärkta interaktions- och kommunikationsfärdigheter. Jag vet att ekonomutbildningen utgör en utmärkt grund för dessa uppgifter eftersom den är branschövergripande och utmanande. Därför rekommenderar jag särskilt ekonomistuderandena att i framtiden hålla ett bättre öga på städernas rekrytering, som tidigare kanske upplevts som osexig. Framtiden tar form i städerna.

Välkommen till Otnäs och Esbo, den mest hållbara staden i Europa och den mest innovativa staden i Finland.

 

Harri Paananen

Näringschef, Esbo stad

harri.paananen@espoo.fi

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *