AUS föreslår Jimmy Nylund för FSF:s styrelse 2017

tarinakuvaJag minns fortfarande hur jag skickade in min ansökan till Aalto-universitetet. Den viktigaste orsaken till att jag sökte just till Aalto var att jag brinner för att förbättra vår värld. På ett eller annat sätt, med hjälp av teknik eller med andra medel, ville jag göra just det.

Samma känsla har vuxit i mig under hela studietiden. Den fick mig att bli aktiv i studentpolitiken. Jag har bland annat varit med och drivit en studentrestaurang, byggt studentbostäder och publicerat en studenttidning på riksnivå. Min största passion har ändå varit studenternas intressebevakning och samhällelig påverkan.

Varför välja just mig till FSF:s styrelse? Jag har intresset, erfarenheten och viljan att utföra intressebevakningsarbete i FSF:s styrelse nästa år. FSF behöver en människa med sakkunskap och ett lösningsorienterat sätt att tänka, samarbetsförmåga och en genuin passion för att vara med och utveckla vår gemensamma studentrörelse. Genom FSF:s styrelse vill jag tjäna alla studenter med mitt kunnande. -Jimmy

sitaattikuvaSagt om Jimmy

Jimmy är en person som sätter sig in i ärenden noggrant och grundligt. Han har en hög integritet och ett öppet, ärligt sätt att arbeta. Jimmy är en man som alltid håller sina löften. Han för frimodigt fram sina egna synpunkter och försvarar dem analytiskt, även synpunkter som avviker från till exempel mina egna. Det är lätt och okomplicerat att arbeta med Jimmy. Det är åtminstone delvis hans förtjänst att studentkårens och universitetets gemensamma verksamhet avancerat så väl under det här året. Tillsammans har vi hittat lösningar också på krångliga problem”. Eero Eloranta, Aalto-universitetets vice rektor

Jimmy är kunnig, liberal och har ett starkt intresse för samhällsfrågor. Jag rekommenderar honom varmt till styrelsen för Finlands Studentkårers Förbund!Anna-Maja Henriksson, SFP:s ordförande och riksdagsledamot

Intressebevakningssektorn har gjort stora framsteg medan Jimmy suttit i studentkårens styrelse. Jimmy har starka kontakter till samhällspåverkare och hans heltäckande kunnande i samhällsfrågor har definitivt varit till nytta för vår studentkår. Han har skött sina förtroendeuppdrag utomordentligt väl och jag är säker på att han kommer att fortsätta på samma sätt med intressebevakningen i Finlands Studentkårers Förbund.Pietu Roisko, AUS delegationsordförande

FSF som en aktiv del av samhället

FSF ska vara en pålitlig partner som intressentgrupperna vill samarbeta med och be om åsikter. Hela studentrörelsen har en viktig roll i samhället och vi sysslar inte bara med intressepolitik. När andra koncentrerar sig på problemen ska FSF hitta lösningar och se möjligheter. Studenterna är viktiga samhällspåverkare och tillsammans bygger vi upp framtiden.

Grunden för det arbetet är att allt fler studerande intresserar sig också för påverkansarbetet på riksnivå.

FSF:s intressebevakning ska vara långsiktig, lösningsorienterad och inriktad på framtiden. När flera samhälleliga debatter och reformer pågår som påverkar studenternas liv ska FSF vara studenternas röst vid alla möjliga bord. Till exempel i social- och hälsovårdsreformen behövs aktivt påverkansarbete för en fungerande studenthälsovård. Att bevara och utvidga SHVS är vårt viktigaste mål i reformen. Andra betydande teman jag satt mig in i är överföringen av studenterna till det allmänna bostadsbidraget, regeringens försök med basinkomst, integreringen av internationella studerande i det finländska samhället, generationspolitiken och den strukturella utvecklingen av högskolorna, för att nämna några.

Med hjälp av min omfattande påverkans- och intressebevakningserfarenhet vill jag vara med och försäkra att FSF fortsätter och förbättrar sitt aktiva påverkansarbete även nästa år.

Bildningens grundvalluentosalikuva

Nedskärningarna i utbildningen har redan nu orsakat problem för universiteten och studenterna. Samhällseffekter såsom en sjunkande kunskapsnivå och bildning väntar runt hörnet. Vi som studentrörelse måste framhålla utbildningens betydelse i debatten och se till att effekterna av nedskärningarna förblir så lindriga som möjligt. Alla ska även i fortsättningen ha jämlika chanser att studera och få en för individen kostnadsfri, högklassig utbildning som ger färdigheter att lösa framtidens utmaningar.

Även studentens utkomst ska vara tryggad och tillräcklig så att studenten kan koncentrera sig på heltidsstudier. Även om det inte i sig är något negativt att ta lån är förskjutningen av tyngdpunkten i studiestödet mot lån en oroande utveckling.

Samhällets satsning på utbildning på alla nivåer säkerställer att vi har en fungerande demokratisk välfärdsstat, ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv och en bildad befolkning. I FSF:s styrelse vill jag säkerställa att samhället värdesätter bildning högt även i fortsättningen.

CV –Jimmy Nylund jimmy-nylund

Födelsetid: 14.1.1990

UTBILDNING

Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper

 • 2010-, utbildningsprogrammet för maskinteknik

Pedersöre gymnasium

 • 2009, Student

FRIVILLIGVERKSAMHET OCH FÖRTROENDEUPPDRAG

Aalto-universitetets studentkår

 • 2016, Styrelsemedlem (intressebevakning)
 • 2015, Medlem i studierådet
 • 2012 – 2013, Delegationen, ersättare i gruppen Polytekarna

Teknikens akademikerförbund (TEK)

 • 2016, Ersättare i fullmäktige

Teknologföreningen

 • 2015, Styrelsemedlem (studieansvarig/intressebevakning)

Liberala studerande LSK

 • 2015, styrelsemedlem i LSK:s Helsingforsavdelning
 • 2015, medlem i LSK:s strategiarbetsgrupp

Svenska Studerandes Intresseförening

 • 2015–2016, Styrelsemedlem

Teknologorkestern Humpsvakar

 • 2014, Styrelsemedlem (produktionsledare)

ARBETSERFARENHET

KWH Mirka, Jeppo

 • 06-08/2015, Mekaniskt underhåll, planering av maskindelar och projektarbete
 • 05-08/2014, Mekaniskt underhåll, planering av maskindelar
 • 05-08/2013, Mekaniskt underhåll, utveckling av produktionsmaskiner

VÄRNPLIKTSTJÄNSTGÖRING

Nylands Brigad

 • 07/2009 – 01/2010, Granatkastarkompaniet, Korpral

SPRÅKKUNSKAPER

 • Svenska: Modersmål
 • Finska: God
 • Engelska: Utmärkt
 • Tyska: Grunderna

Kontaktinformation

Niko Ferm, niko.ferm@ayy.fi, 050 520 9415
Jimmy Nylund, jimmy.nylund@ayy.fi, 050 520 9427

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *