Opintolaina valmistuessasi lähes 50 tonnia – mistä luvut tulevat?

20160709_opintolainaUusitalon raportissa ehdotetaan mallia, jossa 300 opintopisteen laajuiseen tutkintoon myönnetään 45 kuukautta opintorahaa 250 €/kk sekä valtion lainatakausta 650 €/kk. Uusitalo ehdottaa raportissaan, että kun opintorahakuukaudet on käytetty, tarjottaisiin enintään 18kk ajalle lainatakausta 1100 €/kk. Tavoiteajassa valmistuvan lainahyvitys pienenisi ehdotuksessa omavastuuosuuden (nykyään 2500 €) ylittävältä osalta 30 %:iin. Opintolainahyvityksessä huomioon otettava lainamäärä olisi edelleen korkeintaan tutkinnon laskennallista suorittamisaikaa vastaava määrä. Mikäli opiskelija valmistuisi vuoden sisällä tavoiteajasta, olisi opintolainahyvitys omavastuuosuuden ylittävältä osalta 15 %. Tämän jälkeen valmistuneille, ei opintolainahyvitystä myönnettäisi lainkaan.

Graafissa on tarkasteltu kolmea esimerkkiopiskelijaa, jotka suorittavat 300 op -laajuisen tutkinnon. Kaikki nostavat maksimilainat. Oletetaan, että opintolainan omavastuuosuus säilyy 2500 €:ssa. Korkoja ei ole huomioitu.

  • Ensimmäisessä pylväässä esitellään tilannetta, jossa opiskelija nostaa lainaa 650 €/kk 45 tukikuukaudelta eli yhteensä 29 250 €, ja valmistuu tavoiteajassa eli enintään viidessä vuodessa. Opintolainahyvitys on tällöin (29 250€-2500€)*0,3=8025 €. Takaisinmaksettavaa jäisi yli 21 000 €.
  • Toisessa pylväässä opiskelija valmistuu alle kuudessa vuodessa, ja nostaa maksimilainat 650 €/kk 45 tukikuukaudelta ja tähän päälle lainaa 1100€ yhdeksältä kuukaudelta eli opintolaina olisi yhteensä 39 150€. Lainahyvitystä maksetaan ainoastaan laskennallista suoritusaikaa vastaavasta määrästä. Opintolainahyvitys olisi (29 250€-2500€)*0,15=4013€. Takaisin maksettavaa jäisi siis yli 35 000 €.
  • Kolmannessa pylväässä opiskelija valmistuu seitsemässä vuodessa, ja nostaa maksimilainat 650 €/kk 45 tukikuukaudelta ja tähän päälle lainaa 1100€ 18 kuukaudelta eli opintolaina olisi yhteensä 49 050€. Opintolainahyvitystä ei makseta. Takaisinmaksettavaa jäisi siis yli 49 000 €.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *