AYY myönsi ensimmäisen opiskelijoiden Seal of Approval -palkinnon insinööritieteiden korkeakoulun FUKS3-projektille

—-

Opiskelijoiden Seal of Approval on palkinto, joka voidaan myöntää opiskelijoiden mielestä hyville käytännöille Aalto-yliopistossa. Myöntämällä Seal of Approvalin haluamme antaa tunnustusta esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointia, opintojen mielekkyyttä, vuorovaikutusta tai vaikka yliopiston ilmapiiriä parantaville käytännöille, joita näkisimme mielellämme käytettävän laajemminkin Aallossa. AYY:n koulutuspoliittinen sektori kerää ideoita eri puolilta yliopistoa opiskelijoiden avustuksella ja myöntää Seal of Approval -palkintoja säännöllisen epäsäännöllisesti!

—-

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta myönsi historiansa ensimmäisen opiskelijoiden Seal of Approval -palkinnon insinööritieteiden korkeakoulun FUKS3-projektille. Palkinnon vastaanotti projektipäällikkö Ville Kivimäki.

fuks3approval

 

FUKS3-projekti tähtää opiskelijoiden parempaan kiinnittymiseen korkeakouluun sekä parempaan opintopistekertymään. Ensisijaisina keinoina tähän projektilla on akateemisen ohjaamisen kehittäminen sekä opiskelukyvyn parantaminen. Insinööritieteiden korkeakoulussa on nykyään lähes 80 akateemista ohjaajaa, jotka tapaavat pientä joukkoa heille osoitettuja opiskelijoita henkilökohtaisesti kahdesti vuodessa koko kandivaiheen läpi. Akateemiseen ohjaamiseen on tehty tarkkaan määritellyt prosessit, jotka siirtävät ohjaamistapaamisissa nousseisiin kysymyksiin vastaamisesta vastuun professoreilta opiskelijapalveluille. Näin pidetään huolta, että muutenkin kiireisillä professoreilla riittäisi aikaa ja intoa ohjaamiseen.

Insinööritieteiden korkeakoulussa on projektin aloittamisen myötä kiinnitetty erityisesti huomiota fuksien vastaanottoon, ja ensimmäinen kontakti uusiin opiskelijoihin tehdäänkin jo hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Uudet opiskelijat saavat kesällä muutaman ennakkotehtävän, jotka haastavat heitä miettimään muun muassa omaa oppimistyyliään. Projektin myötä opiskelijapalvelut saavat jatkuvasti tietoa opiskelijoiden mahdollisista ongelmista ja pystyvät puuttumaan niihin hyvissä ajoin. Projektissa on luotu monipuoliset turvaverkot opiskelijoille, jotta yhdenkään opiskelijan ei tarvitsisi pudota mielekkäästä opiskeluvauhdista vastoin tahtoaan, vaan apua pyritään tarjoamaan mahdollisimman pian.

Myös tulosmittarit ovat osoittaneet projektin saaneen aikaan positiivista muutosta korkeakoulussa. Entistä suurempi osa kandiopiskelijoista suunnittelee valmistuvansa tavoiteajassa (2011: 49%, 2014: 82%) ja tuntee akateemisen ohjaajansa (2013: 68%, 2014: 84%). Insinööritieteiden korkeakoulussa toimii myös projektin kannalta keskeisessä roolissa opinto-ohjaaja, jonka palveluita ovat kysyneet myös useat opiskelijat muista korkeakouluista.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus on mielestämme erinomainen keino parantaa opiskelijoiden sitoutumista opintoihinsa ja yliopiston yhteishenkeä. Yleisesti tiedetään myös, että hyvä vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajien välillä korreloi positiivisesti muihin tulosmittareihin. Valtakunnallisesta kandipalautteesta on huomattu, että Aalto-yliopistossa riittää huomattavasti parannettavaa tällä saralla. Me AYY:llä uskomme, että tämän kaltaiset projektit ovat hyvä tapa parantaa tuloksia ja luoda parempaa Aalto-yhteisöä.

– AYY:n koposektori (Saana, Joonas, Elli & Susanna)

 

Lisätietoa (vaatii sisäänkirjautumisen aalto-tunnuksilla):

ENG akateemisen komitean hyväksymä prosessikaavio: https://inside.aalto.fi/download/attachments/30030131/Liite%204_Akateeminen_ohjaus_prosessikuvaus_24112014_1_5.pdf?version=1&modificationDate=1416841124538&api=v2

Opinto-ohjaus, akateeminen ohjaus ja tuutorointi -tietopankki: https://inside.aalto.fi/display/fieng/Opinto-ohjaus%2C+akateeminen+ohjaus+ja+tuutorointi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *