Tongji on Tracks

Kuka muistaa viimevuotisen Aalto On Tracksin, jossa Aalto-Yliopiston opiskelijat matkasivat yksityisellä junalla Suomesta Kiinaan, Shanghaihin? Varmastikin mukana olleet lopun elämäänsä ja muut sivusta seuranneet todella pitkään (kuten minä). Tämän mielettömän onnistuneen hankkeen seurauksena kiinalaiset ystävämme Tongjin yliopistosta ovat päättäneet toteuttaa vastaavanlaisen reissun Siperian halki kohti Suomea toukokuussa. Kuin siistiä! 🙂

Tongi on Tracks tuo noin 100 Tongjin yliopiston opiskelijaa sekä yliopiston henkilökuntaa Aalto-Yliopiston, Design Factoryn ja Aalto-Yliopiston Ylioppilaskunnan vieraaksi. Arvokkaat vieraamme saapuvat Suomeen 10.5.2011 illalla. Varsinainen ohjelma alkaa 11.5 ja huipentuu 18.5 järjestettävään iltaohjelmaan. 19.5 joudumme sanomaan näkemiin kun Tongjilaiset ottavat lennon takaisin kotiseuduilleen. Ohjelma tulee hioutumaan vielä huippuunsa, mutta tulee sisältämään niin kampuksilla kiertelyä, yritysvierailuja kuin luontoon tutustumista.

Jotta kiinalaisten matkasta tulee yhtä ikimuistoinen kuin aaltolaisten vastaava oli, tarvitsemme mahdollisimman monen opiskelijan apua. Tarvitsemme apua kiinalaisten opastamisessa ja viihdyttämisessä viikon aikana. Heidät tullaan jakamaan useampaan ryhmään, jotka kiertelevät niin yrityksissä kuin yliopiston tiloissa hieman eri aikoina. Näitä ryhmiä tarvitaan johtamaan kansainvälisyydestä innokkaita Aallon opiskelijoita. Tässä tarjoutuu oiva tilaisuus päästä näkemään erilaista kulttuuria, oppimaan siitä ja ennen kaikkea tutustua uusiin ihmisiin. Kaiken tämän lisäksi vapaaehtoiset tulevat tietysti mukaan kaikkeen hauskaan kuten luontoretkiin, iltaohjelmiin ja päätösjuhlaan.

Vapaaehtoisten joukosta tullaan valitsemaan koordinaattori, jonka tehtävänä olisi koordinoida koko viikon ajan muiden vapaaehtoisten toimintaa, ja olla se ”auttava puhelin”, jos jollakin kysyttävää herää. Mahdollisuus tarjoutuu siis myös koordinoimisen ja vapaaehtoisten johtamisen harjoitteluun. Taas yksi siisti ja opettavainen homma ylioppilaskunnassa! 🙂

Jos siis kansainvälisyys sekä uusiin ihmisiin ja kulttuureihin tutustuminen kiinnostaa, niin lähde ihmeessä mukaan. Lähetä sähköpostia allekirjoittaneelle (teemu.peltokallio(at)ayy.fi) 31.3 mennessä, ja kerro lyhyesti ja vapaamuotoisesti kuka olet, mistä tulet ja olisitko kiinnostunut toimimaan kaikkien vapaaehtoisten koordinaattorina.

Kaikki mukaan!

Terkuin,

AYY:n kv-vastaava Teemu

Mitä: Tongji on Tracks

Missä: Aalto

Milloin: 10-19.5.2011

Miten: Sähköposti teemu.peltokallio(at)ayy.fi

ps. Jos haluat myös / ainoastaan majoittaa Tongjilaisia niin katso lisätietoja täältä

————————————————————————————————————-

Do you remember Aalto On Tracks where Aalto University students travelled by a private train from Finland to China, Shanghai, last year? I am sure that those who took the journey will remember it for the rest of their lives and others who followed the project (like me) will remember it for a very long time. As a result of this incredibly successful project, our Chinese friends from Tongji University have decided to make a similar journey through Siberia to Finland in May. How cool! 🙂

Tongji on Tracks brings approximately 100 Tongji University students and the university personnel as the guests for Aalto University, Design Factory and Aalto University Student Union. Our prestigious guests will arrive in Finland in the evening on 10th of May 2011. The actual programme will begin on 11th of May and culminate in the evening programme organised on 18th of May. On 19th of May, we have to say goodbye when Tongji students take a flight back home. The programme will be completed later on but it will include for example sightseeing the different campuses, corporate visits and getting acquainted to Finnish nature.

In order to make the journey of the Chinese as memorable as the journey of Aalto students was, we need the help of as many students as possible. We need help in guiding and entertaining the Chinese during the week. They will be divided into several groups which tour companies and the university premises in different times. We need Aalto students interested in internationality to guide these groups. This is an excellent opportunity to see a different culture, learn something from it and, above all, get to know new people. In addition to all this, the volunteers will take part in all fun activities such as nature trips, evening programs and company visits etc.

We will choose a coordinator from among the volunteers whose duty is to coordinate the volunteers’ activities throughout the week and be the ”helpline” if the students have any questions. This is also an opportunity to practise coordination and the leading of volunteers. This is another cool and educational task in the student union! 🙂

So, if you are interested in internationality and getting to know new people and cultures, join the project. Please email me (teemu.peltokallio(at)ayy.fi) by 31st of March and tell briefly and  informally who you are, where do you come from and whether you are interested in acting as the coordinator of all volunteers.

Join the project!

Kind regards,

Teemu, Board Member, AYY, International Affairs

What: Tongji on Tracks

Where: Aalto

When: 10-19 May 2011

How: Email teemu.peltokallio(at)ayy.fi

ps. If you also/only want to accommodate Tongji students, see further information here

————————————————————————————–

Vem kommer ihåg fjolårets Aalto On Tracks där Aalto-universitetets studerande åkte med ett privat tåg från Finland till Kina, Shanghai? De som var med kommer säkert ihåg resan resten av sina liv och andra som följde med det hela från sidan (såsom jag) minns det länge. Som följd av denna jättelyckade resa har våra kinesiska vänner från Tongji universitetet beslutat att göra en liknande resa genom Sibirien till Finland i maj. Va coolt! 🙂

Tongji on Tracks hämtar ca 100 studerande och personal från Tongji universitet som gäster till Aalto-universitetet, Design Factory och Aalto-universitetets studentkår. Våra höga gäster kommer till Finland 10.5.2011 på kvällen. Det egentliga programmet börjar 11.5 och kulminerar i kvällsprogrammet som ordnas 18.5. 19.5 är vi tvungna att säga adjö när Tongjiborna flyger tillbaka till sina hemtrakter.  Programmet kommer ännu att slipas till perfektum men det kommer att innehålla såväl campusrundvandring, företagsbesök som stugresor.

För att kinesernas resa ska bli lika oförglömlig som Aalto-studerandenas motsvarande resa behöver vi hjälp av så många studerande som möjligt. Vi behöver hjälp med att guida och underhålla kineserna under veckan. De kommer att delas in i flera grupper som går runt såväl i företag som i universitetets lokaler lite olika tider. För att leda dessa grupper behövs det Aalto-studerande som är ivriga över internationalism. Här erbjuds det ett bra tillfälle att bekanta sig med en annorlunda kultur, lära sig av den och framförallt bekanta sig med nya människor. Vid sidan av allt detta kommer volontärerna naturligtvis att få vara med på allt roligt såsom naturutflyckter, stugresan och kvällsfesten.

Bland volontärerna kommer det att väljas en koordinator som ska koordinera de andra volontärernas verksamhet hela veckan och fungera som ”hjälpande telefon” om det uppstår frågor. Det erbjuds alltså en möjlighet att öva på koordinering och att leda volontärer. Igen ett coolt och lärande jobb i vår studentkår! 🙂

Om du är intresserad av internationalism och att bekanta dig med nya människor och kulturer så kom för allt i världen med! Skicka e-post till undertecknad (teemu.peltokallio(at)ayy.fi) före 31.3 och berätta kort och fritt vem du är, varifrån du kommer och om du är intresserad av att fungera som koordinator för alla volontärer.

Alla med!

Hälsningar,

Teemu, AUS:s ansvarig för internationella ärenden

Vad: Tongji on Tracks

Var: Aalto

När: 10-19.5.2011

Hur: E-post teemu.peltokallio(at)ayy.fi

ps. Om du också/bara vill inkvartera Tongjibor så se tilläggsinformation härifrån

One Response to Tongji on Tracks

  1. Heikki sanoo:

    Aalto on tracks aiheisia videoita löytyy:
    http://oubs.fi/suomi/ohjelmat?sanahaku=aot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *