Viestintä


Kategoriat

AYY hakee graafista suunnittelijaa viestinnän tiimiin!

Tule tekemään monipuolista visuaalista sisältöä vapaaehtoistoimintaan, tapahtumiin, edunvalvonnallisiin kysymyksiin ja muihin ylioppilaskunnan palveluihin liittyen!

Graafisen suunnittelijan tehtäviin kuuluvat AYY:n julkaisujen ja materiaalien suunnittelu ja taittaminen. Käytännössä näitä ovat erilaiset julisteet ja esitteet sekä vuosikertomus. Verkkopuolelta graafikko toteuttaa myös Facebook-bannerit, nettisivun bannerit sekä osan Facebook- ja Instagram-postauksista. Pienempiä projekteja ovat käyntikortit, henkilökortit, kutsut ja muut juoksevat asiat.

Vuonna 2018 AYY saa uuden visuaalisen ilmeen, jota toteutetaan BrandBookin pohjalta, mikä helpottaa yhtenäisen ilmeen ylläpitämistä. Pääset kuitenkin myös kehittämään graafista ilmettä ja toteuttamaan luovaa puoltasi esimerkiksi tapahtumien ilmeissä. Työympäristönä toimii Adobe CS-ohjelmisto ja suunnittelutyötä helpottaa Shutterstock- kuvapankin tilaus.

Ehdoton edellytys hakea paikkaa on graafisen suunnittelun ja taiton ammattimainen osaaminen. Kuvitus- ja valokuvaustaidot katsotaan eduksi, plussaa ovat myös edellytykset videokuvaukseen ja -editointiin. Hakijalta toivotaan kykyä itsenäiseen projektien hallintaan ja työajan priorisointiin. Hakijalla on oltava hyvät viestintätaidot niin suomeksi kuin englanniksi. Ruotsin kielen osaaminen katsotaan puolestaan eduksi.

Ylioppilaskunnassa työskentely vaatii innostuneisuutta, tehokkuutta ja ajoittaista joustavuutta työajoissa. Aalto-yhteisön tuntemuksesta on tehtävässä etua, sillä se helpottaa visuaalisten elementtien suunnittelua. Toimit tiimissä AYY:n tiedottajan ja viestintäasiantuntijan kanssa, jotka auttavat työn ohjauksessa, sparraavat ja pallottelevat graafikon kanssa ideoita.

Työsuhde on vakituinen ja osa-aikainen (20 h/vko). Palkkaus määräytyy ylioppilaskuntia sitovan työehtosopimuksen mukaisesti (palkkaluokka II, huomioiden lisäksi mahdolliset koulutus- ja kokemuslisät). Tehtävään valittavalla on mahdollisuus hakea asumaan ylioppilaskunnan hallinnassa oleviin asuntoihin. AYY:n keskustoimisto sijaitsee Espoon Otaniemessä hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Tulemme ottamaan yhteyttä haussa etenevien henkilöiden suosittelijoihin hakuprosessin aikana. Lisääthän suosittelijoidesi yhteystiedot jo hakuvaiheessa ansioluetteloosi tai hakemukseesi.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan pe 20.10.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Haastattelut pyritään järjestämään perjantaina 3.11. ja maanantaina 6.11. Valinnasta ilmoitetaan mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Lisätietoja tehtävästä antavat tiedottaja Katarina Vesikko (katarina.vesikko (a) ayy.fi, 0505209440) ja pääsihteeri Niko Ferm (niko.ferm (a) ayy.fi, 0505209415).

Tutustu toimintaamme osoitteessa www.ayy.fi. 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Yhteensä AYY työllistää noin 50 henkeä ja sen piirissä toimii satoja vapaaehtoisia ja järjestöjä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija, jossa pääsee toteuttamaan omia ideoita ja luomaan uutta. Työympäristönä AYY on nuorekas ja erittäin joustava.

AYY hakee suunnittelijaa visuaalisen ilmeensä uudistukseen

Toimeksianto

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta etsii graafista suunnittelijaa uudistamaan AYY:n visuaalista ilmettä. AYY haluaa itselleen eheän, kokonaisvaltaisen visuaalisen ilmeen, joka kuvastaa AYY:n ja sen jäsenten maailmaa. Ilmeen halutaan olevan ajaton ja joustava, jotta sitä voi käyttää tilanteessa kuin tilanteessa: verkkosivuista presentaatiopohjiin ja toimiston ilmeestä asuinkiinteistöjen yhteisiin tiloihin.

Työ on projektiluontoinen ja sisältää uuden visuaalisen ilmeen ideoinnin ja toteutuksen sekä tyylikirjan, jota käyttäen ilme pysyy samana kaikissa tilanteissa myös tulevaisuudessa. Projekti kestää noin 3 kuukautta.

Mikäli kiinnostuit ja haluat tehdä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta vieläkin paremman, lähetä meille oma tai tiimisi ansioluettelo, portfolio sekä vapaamuotoinen hakemus. Hakemuksesta voi käydä ilmi aiempi kokemus vastaavista projekteista tai se, miksi haluaisit päästä toteuttamaan juuri AYY:n visuaalista ilmettä.

Haku on auki 19.7. asti ja valinta on tarkoitus tehdä mahdollisimman pian haun sulkeuduttua. Otamme hakeneisiin yhteyttä muutaman päivän sisällä hakemuksen jättämisestä. Valituille henkilöille tai tiimeille lähetämme kutsun haastatteluun sekä pyydämme tarjouspyynnön. Tällöin annamme myös tarkemmat tiedot siitä, mitä projekti tulee sisältämään. Projektin lopullinen toteuttaja valitaan haastatteluiden, tarjousten sekä työnäytteiden ja soveltuvuuden perusteella. Hakijoilta toivotaan myös Aalto-yhteisön tuntemusta.

Lähetä CV, portfolio ja hakemus 19.7. mennessä brändikoordinaattori Henrik Lähdesniemelle
henrik.lahdesniemi@ayy.fi

Valittu/valittujen toivotaan voivan aloittaa projektin työstäminen mahdollisimman pian valinnan jälkeen.

AYY:n uudet sivut turvallisesti vesillä!

AYY:n verkkosivut uudistuivat 18.8.2015. Uudistuksella selkiytettiin vanhoja rakenteellisesti jo hieman raskaaksi käyneitä sivuja. Samalla sivujen ulkoasu koki kasvojenkohotuksen. Sivujen sisältö pysyi kuitenkin samana – vain vanhoja kuolleita alasivuja siivottiin pois.

Sivuista ja erityisesti niiden sisällöstä voi antaa palautetta lomakkeella.

Uusien sivujen toteutuksesta vastasi Viiksimaisteri.

Tarkennus viikko- ja yhdistystiedotteiden käytänteisiin

AYY julkaisee viikoittain viikko- ja yhdistystiedotteita. Tiedotteiden tarkoituksena on jakaa yhteisölle tietoa AYY:n ja sen piirissä toimivien yhdistysten sekä ylioppilaskunnan yhteistyökumppaneiden toiminnasta.

Viikkotiedotteessa julkaistaan viikoittain noin 10 uutista. Uutiset käsittelevät jäsenten kannalta olennaisia asioita. Tällaisia voivat olla muun muassa opiskelijakorttia, opintotukea yms. opintososiaalisia asioita koskevat uutiset, opiskelijan arkeen vaikuttavat tiedotteet yliopistolta (sähköpostikatkot, tulostuspalvelut, olennaisten tilojen remontit jne.) sekä kiinnostavat ajankohtaiset tapahtumat yhteisöstä. Tiedot koskettavat mahdollisimman montaa AYY:n jäsentä. Viikkotiedotteessa julkaistaan myös liikuntatiedotteita.

Yhdistystiedotteessa on yhdistysten kannalta olennaisia uutisia. Tiedotteen vastaanottajina ovat nimenomaan yhdistykset yhdistyksinä eivätkä yksittäiset jäsenet. Yhdistystiedotteen uutinen voi olla esimerkiksi AYY:n koulutus- tai avustusilmoitus, talkootyöporukan rekrytoiminen tai yhdistysten tiedote toisilleen (esim. esimerkiksi tiedote lippujen varaamisesta yhdistyksenä).

Kaikki yhdistys- ja viikkotiedotteisiin toivotut tekstit voi jatkossa toimittaa osoitteeseen tiedotteet@ayy.fi, josta viestintäasiantuntija ja tiedottaja jaottelevat tekstit oikeaan tiedotteeseen yllä kuvattujen linjojen mukaisesti.

HUOMIO! Yhdistystiedotteen DL on keskiviikkona klo 10:00 (ilmestyy perjantaina) ja viikkotiedotteen DL on torstaina klo 10:00 (ilmestyy seuraavan viikon maanantaina). Viive deadlinen ja ilmestymisen välillä johtuu siitä, että kaikki tekstit käännätetään ruotsiksi ja englanniksi. Huomioi uutisten kääntäminen myös tekstissäsi: Mikäli tapahtuma on suomenkielinen, kirjoita se auki myös tekstiisi tyyliin ”Seminaarin kieli on suomi” tai ”Osallistuminen vaatii suomenkielen taitoa”.

Mikäli sinulla on palautetta/kommentteja/kehitysideoita AYY:n tiedotteiden suhteen, voit lähettää myös niitä osoitteeseen tiedotteet@ayy.fi.  Viestintäasiantuntija Kati Penttinen ja tiedottaja Henna Lahti ottavat ajatuksenne ilolla vastaan.

News.tky.fi -palvelun alasajo

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) perustama, nykyisin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ylläpitämä news-uutisryhmä (http://news.tky.fi/) ajetaan alas 31. elokuuta 2013. Palvelu on nykymuodossaan vanhanaikainen, sen käyttö hyvin vähäistä eikä se enää toimi ylioppilaskunnan virallisena viestintäkanavana.

Yhdistysviestintään AYY tarjoaa Mailman-sähköpostilistapalvelua, kurssien verkko-oppimisympäristöistä vastaa yliopisto. Kiitos kaikille ”nyyssi”vuosista!

Lisätiedot: viestinta@ayy.fi / Hallituksen jäsen Tuukka Pykäläinen, 040 066 3357

Yliopiston mobiilipalvelu tuo uutiset ja hakijainfon kännykkään

Aalto-yliopisto on julkaissut mobiilipalvelun beta-version osoitteessa m.aalto.fi.  Sen avulla yliopiston ajankohtaissisältöjä, karttoja ja hakemiseen liittyvää tietoa voi käyttää nykyistä sujuvammin matkapuhelimella.

Ajankohtaissisällöt käsittävät uutiset ja tapahtumat, jotka  tuodaan palveluun Aalto-yliopiston verkkosivustolta (aalto.fi- ja korkeakoulusivustot) ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) uutiset. Jatkossa opiskelijoille tuodaan palveluun uutisia myös Into-opiskelijaportaalista.

Karttapalvelusta löytyvät yliopiston kampusten rakennukset ja toimipisteet.

Hakijoille mobiilisivusto tarjoaa keskeisimmät tiedot Aalto-yliopiston tutkinnoista, koulutusohjelmista ja hakuajoista. Suora osoite hakemiseen liittyvälle osiolle on m.aalto.fi/studies.

Palvelusta kerätään palautetta heti käyttöönoton alkuvaiheessa, jotta se saadaan koko ajan paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Mobiilipalveluun sovelluksia yhteisöltä

Nyt julkaistavan mobiilipalvelun sisällöt on valittu käyttäjille tehtyjen kyselyjen perusteella. Tulevaisuudessa siihen on mahdollista liittää myös yhteisön tuottamia, yliopiston rajapintoja hyödyntäviä sovelluksia. Niitä voi tarjota lähettämällä viesti osoitteeseen mobile@aalto.fi.

Suoran osoitteen lisäksi aalto.fi-sivustolla tarjotaan linkki palveluun, kun sivustolle saavutaan matkapuhelimella tai muulla kapealla näytöllä varustetulla laitteella.  Palvelusta on tulossa myös Android- ja iPhone-sovellukset. Niissä käyttäjällä on enemmän mahdollisuuksia räätälöidä itselleen sopivat uutiset ja tapahtumat. Sovellukset tulevat ladattaviksi helmikuun aikana Applen App Storeen ja Google Play -sovelluskauppaan.

Mobiilipalvelun kielet ovat suomi, englanti, opiskelijahakuun liittyvissä sisällöissä suomi ja ruotsi.

Palvelun tuottajat ovat Aalto-yliopiston viestintäyksikkö, hakijapalvelut ja IT-palvelut. Palvelun tekniset toimittajat ovat NearMe Oy (mobiilisovellus) ja Nemein Oy (tiedonsiirrot julkaisujärjestelmästä). Studies-osion konseptoi TBWA\Helsinki, joka on suunnitellut myös mobiilipalvelun visuaalisen ilmeen.

Lisätietoja: verkkopäätoimittaja Juha Stjärnstedt, juha.stjarnstedt@aalto.fi, p. 040 774 2588.