Tiedotteet


Kategoriat

AYY:n SYL-delegaatio valittu

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Tiedote 22.09.2017
Julkaistavissa heti

 

AYY:n SYL-delegaation ensimmäinen kokous 18.09.2017

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on valinnut delegaation, joka lähtee edustamaan AYY:n jäsenistöä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton liittokokoukseen. SYL:n ylin päättävä elin on sääntömääräisesti kerran vuodessa marraskuussa kokoontuva liittokokous. Jokainen SYL:n jäsen eli ylioppilaskunta nimittää oman delegaationsa päättämään niin liiton seuraavan vuoden toiminnasta ja taloudesta kuin valitsemaan seuraavan vuoden hallitusta. Vuonna 2017 SYL:n liittokokous pidetään 17.–18.11. Tampereella.

Delegaation koko ja äänimäärät riippuvat ylioppilaskunnan jäsenten määrästä ja AYY:llä on Suomen vaihtelevasti ylioppilaskunnista toiseksi eniten ääniä. Yksi edustaja edustaa tuhatta ylioppilaskuntansa jäsentä, jolloin tänä vuonna AYY lähettää liittokokoukseen 14 edustajaa.

Delegaation tehtävänä on edustaa AYY:n jäsenistöä kaikilta koulutusaloilta. Siksi delegaatiota muodostaessa kokoonpanoon on pyritty ottamaan edustajia kaikilta koulutusaloilta, jolloin se voi edustaa ylioppilaskunnan korkeinta edunvalvonnallista osaamista. Hallitus päättää viisi äänivaltaista liittokokousedustajaa ja viisi varahenkilöä. Loput edustajista ja varahenkilöistä valitaan AYY:n edustajistoryhmien lausuntojen perusteella.

Kokoonpanoa miettiessä on otettu huomioon delegaation kokonaisvaltainen asiantuntijuus, vaikuttavuus ja edustavuus. Tästä syystä hallitus on nähnyt, että sekä hallituksen että AYY:n työntekijöiden osallistaminen delegaatiossa on erityisen tärkeää. Työntekijät toimivat varahenkilöinä delegaation edustavuutta varmistaen. Lisäksi työntekijöistä pääsihteeri ja tiedottaja lähtevät mukaan delegaation mukana tarkkailijoiksi. Delegaation puheenjohtaja valitaan myöhemmin.

 

AYY:n vuoden 2017 SYL-delegaation varsinaiset edustajat:

Antti Kaivola

Elina Kuutti

Emmi Kosomaa

Ilkka Särkiö

Ingrid Schulman

Joona Orpana

Jyri Heimo

Kalle Pirinen

Katariina Helin

Onni Lampi

Oskar Niemenoja

Peppi Seppälä

Rosa Nylen

Ville Myllylä

 

SYL-delegaation edustajien varahenkilöt:

Elli-Noora Kaurila

Henrik Kekarainen

Joel Kulikoff

Joonas Tietäväinen

Juho Paavola

Konsta Huuki

Lauri Jurvanen

Noora Vänttinen

Petteri Heliste

Pyry Huhtanen

Sameli Sivonen

Susanna Koistinen

Tapio Hautamäki

Valtteri Ahonen

 

Tarkkailijat:

Niko Ferm (neuvottelija)

Katarina Vesikko (tiedottaja)

AYY selvittää väärennettyjen lippujen myyntiä Aalto Afterparty 2017 -tapahtumaan

AYY:n tietoon on tullut tapauksia, joissa 8.9.2017 järjestettyyn Aalto Afterparty 2017 -tapahtumaan oli myyty väärennettyjä lippuja ja rannekkeita. Tapaukset tulivat ilmi ovensuun lipputarkastuksessa. Turvallisuusmääräyksistä johtuen emme valitettavasti pystyneet päästämään kyseisten lippujen haltijoita sisälle.
AYY pahoittelee tapahtunutta ja tilanteen aiheuttamaa mielipahaa. Toivomme myös lippuja myyneen tahon tai tahojen ymmärtävän, että heidän toimintansa oli sekä lainopillisesti että moraalisesti tuomittavaa.
Tapauksen johdosta AYY on muuttanut lippujen ja rannekkeiden myyntiin ja jakamiseen liittyviä käytänteitä. Toivomme myös, että edelleen myytäviä lippuja ostavat henkilöt olisivat varuillaan tilanteessa ja ostaisivat lipun suoraan lipunmyynnistä, tai tuntemaltaan henkilöltä, jonka he voivat tarvittaessa tunnistaa.
Selvitämme tapahtunutta yhteistyössä Aalto-yliopiston turvallisuuspalveluiden sekä Länsi-Uudenmaan poliisin kanssa. Mikäli tiedät asiasta jotain tai olet itse ostanut lipun, joka on todettu tai jota epäilet väärennetyksi, pyydämme olemaan yhteydessä ensisijaisesti tuottaja Niina Palmiin (niina.palm@ayy.fi).

Suunnittelukilpailu: Aalto-yliopiston provostin käädyt

 

Kilpailun järjestäjä:
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (myöhemmin AYY)

 

AYY julistaa avoimen suunnittelukilpailun, jossa tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Aalto-yliopiston (myöhemmin Aalto) provostille akateemiset tunnusmerkit, käädyt. Suunnittelukilpailu on avoin kaikille Aallon opiskelijoille yksin ja pareittain.

 

Mitkä ovat provostin käädyt?

Käädyt ovat provostin käyttämät akateemiset tunnusmerkit, joita käytetään akateemisissa ja valtiollisissa juhlissa, kuten yliopiston avajaisissa, kulkueissa ja promootiossa.

 

Tehtävän määrittely

Kilpailun tavoitteena on suunnitella ja tuottaa Aalto-yliopiston provostille modernit käädyt, joissa tulee ilmi Aallon arvot; intohimo, rohkeus, vapaus, vastuu ja eettisyys, sekä opiskelijamielisyys. Käätyjen toivotaan kuvaavan aaltolaisuutta. Käätyjen suunnittelussa toivotaan käytettävän ennakkoluulottomuutta. Suunnittelun poikkitieteelliset ratkaisut katsotaan eduksi. Käätyjen ei tarvitse olla perinteiset, mutta niiden täytyy olla tarpeeksi arvokkaat kannettavaksi akateemisissa ja valtiollisissa tilaisuuksissa, ja niitä pitää voida käyttää mies- ja naisprovostin. Käädyt eivät saa koskettaa ihoa, vaan ne kiinnitetään joko frakkiin tai iltapukuun. Suunnitelman tulee olla taloudellisesti järkevä toteuttaa. Ehdotuksessa täytyy tulla ilmi käätyjen toteutuksen suuntaa antava kustannusarvio. AYY pidättää oikeiden olla toteuttamatta yhtään jätettyä ehdotusta.

 

Osanottajat

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Aalto-yliopiston kirjoilla olevat opiskelijat, mukaan lukien jatko-opiskelijat.

 

Tuomaristo

Tuomaristoon kuuluu kuusi jäsentä, joista kolme on opiskelijoita ja kolme akateemista henkilökuntaa. Tuomariston jäsenet julkistetaan myöhemmin. Tuomariston sihteerinä toimii AYY:n pääsihteeri.

 

Ehdotusten toimittaminen

Ehdotukset toimitetaan sähköisesti AYY:n pääsihteerille osoitteeseen niko.ferm(at)ayy.fi maanantaihin 16.10.2017 klo 16.00 mennessä. Ehdotus ei saa olla aiemmin julkistettu. Ehdotuksessa tulee olla kuvallinen luonnos käädyistä sekä lyhyt selostus konseptista ja käytetyistä materiaaleista. Aineisto on laadittava siten, että̈ tuomaristo pystyy esitetyn aineiston perusteella arvioimaan ehdotukset kaikilta kilpailutehtävän kannalta oleellisilta osin.

 

Palkkio

Suunnittelukilpailun voittajalle maksetaan suunnittelusta 1500 euron suuruinen palkkio. Kilpailussa jaetaan myös mahdollisia tunnustuspalkintoja. Käätyjen toteutuksen kustannuksista sovitaan voittajan kanssa erikseen. Voittaneen kilpailutyön lunastamisesta, tekijänoikeuksista ja mahdollisesta jatkokehityksestä sovitaan erikseen AYY:n ja voittaneen kilpailutyön suunnittelijan kanssa.

 

Kilpailuehdotusten arviointikriteerit

Tuomaristo tulee kiinnittämään huomiota ehdotusten taiteelliseen laatuun ja siihen, kuinka Aallon arvot, opiskelijamielisyys, aaltolaisuus ja poikkitieteellisyys näkyvät ehdotuksissa.

 

Kilpailuehdotukset käydään läpi nimettöminä, jonka vuoksi kilpailutekstissä ja -työssä ei saa näkyä tekijätietoja.

 

Kilpailun kulku ja aikataulu

Kilpailu julkistetaan 18.9.2017.

Kilpailun suunnitteluvaihe päättyy 16.10.2017 klo 16:00, jolloin ehdotusten tulee olla toimitettu sähköisesti osoitteeseen niko.ferm(at)ayy.fi

Tuomaristo tekee päätöksen voittajaehdotuksesta nopeasti ehdotusten palautusten jälkeen.

Käätyjen täytyy olla valmiina 4.12.2017.

 

Lisätietoja kilpailusta

AYY:n hallituksen puheenjohtaja Joona Orpana, joona.orpana(at)ayy.fi

AYY:lla uusi asuntosihteeri ja kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitaja Janne Kankaisto ja asuntosihteeri Annika Mällinen

 

Tiedote

AYY

10.07.2017

Julkaistavissa heti

 

Vapun jälkeen AYY:n palvelupuoli on täydentynyt kahdella uudella työntekijällä. Toukokuussa asuntotoimistossa aloitti uusi asuntosihteeri, Annika Mällinen, ja kesäkuussa AYY:lla aloitti kiinteistönhoitaja Janne Kankaisto. AYY:n asuntosihteeri hoitaa asuntotoimiston asiakaspalvelua asuntohakemusten käsittelystä avainten luovuttamiseen. Kiinteistönhoitaja taas liikkuu enimmäkseen keskustoimiston ulkopuolella ja hoitaa esimerkiksi kertavuokrattavien tilojen pienet korjaukset.

Asuntosihteerinä aloittanut Annika Mällinen on Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelman alumni. Opintojen ohella hän on ollut mukana erilaisten yhdistysten ja kulttuuritapahtumien tuotannossa. Mällinen kertoo, että kansalaisvaikuttaminen ja -aktiivisuus ovat hänen juttunsa.

”Tähän taustaan peilaten AYY inspiroi ja tuntuu omalta jutulta työympäristönä, koska AYY toimii monenkirjavan yhdistysjoukon katto-organisaationa ja on mukana opiskelijoiden elämän eri osa-alueissa niin oikeuksien turvaajana kuin aktiivisen toiminnan mahdollistajana”, Mällinen sanoo. ”Yhteiskuntatieteilijänä arvostan suuresti AYY:n aktiivista ja laajaa toimintaa ja haluan myös itse olla mukana kehittämässä opiskelijaelämän palveluita ja helpottamassa opiskelijoiden elämää, joten koen kehittämistyön asumisen projekteissa hyvin mielenkiintoiseksi.”

Omana opiskeluaikanaan Mällinen asui kuusi vuotta JYY:n ylioppilaskylän opiskelija-asunnossa. Paikallinen asuntotoimisto tuli hänelle tutuksi monenlaisissa elämäntilainteissa ja -muutoksissa. ”Arvostin itse opiskelijana valtavan paljon asuntotoimiston moninaisia palveluita ja nautin asuinvuosistani yhteisöllisen ylioppilaskylän asunnoissa”, Mällinen kertoo. ”Onkin hauskaa päästä näin asuntosihteerin roolissa myös asuntotoimiston tiskin toiselle puolelle ja olla mukana tuottamassa laadukkaita palveluita ja mieleenpainuvia kokemuksia muille opiskelijoille.”

Kiinteistönhoitajan pestissä aloittaneen Janne Kankaiston koti on Pohjois-Satakunnan Kankaanpäässä, mutta viimeiset 13 vuotta hän on työskennellyt Meilahden seurakunnan vahtimestarina. Siksi kiinteistönhoitajan hommat ovat lähteneet käyntiin suurimmalla vaihteella heti ensimmäisestä viikosta lähtien.

”Kiinteistönhoitajana AYY:ssä minut tullaan varmasti tuntemaan hyväntuulisena ja toimeliaana persoonana. Älä siis ihmettele jos näet minut useimmiten vain vilaukselta”, Kankaisto nauraa. ”Morjestellaan kun törmäillään!”

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on noin 15 000 Aalto-yliopiston opiskelijan palvelu- ja etujärjestö. AYY toimii jäsentensä edunvalvojana erityisesti koulutuspoliittisissa ja opintososiaalisissa asioissa.

 

Lisätietoja:

Pääsihteeri Niko Ferm, niko.ferm@ayy.fi p. 050 520 9415

Palvelupäällikkö Riitu Nuutinen riitu.nuutinen@ayy.fi 050 520 9450

Aalto-yhteisön ansioituneet jäsenet saivat palkintoja ja huomionosoituksia AYY:n vuosijuhlilla

Tiedote
AYY
5.6.2017
Julkaisuvapaa heti

 

Aalto-yhteisön ansioituneet jäsenet saivat palkintoja ja huomionosoituksia AYY:n vuosijuhlilla

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY juhli seitsemättä vuosijuhlaansa lauantaina 20.5.2017. Riehakas juhla järjestettiin huikealla sijainnilla Linnanmäellä. Aurinkokin siunasi läsnäolollaan, jolloin juhlaväki pääsi tauoilla kirmaamaan Lintsin vuoristorataan, Vekkulaan ja muihin laitteisiin.

Vuosijuhlassa AYY palkitsi ansioituneita Aalto-yhteisön jäseniä ja yhdistyksiä. AYY myönsi palkinnot vuoden 2016 oppimisen edistämisteosta, vuoden 2016 kansainvälisistä teoista ja LuovutusAalto-verenluovutuskampanjan voitosta sekä ylioppilaskunnan viralliset huomionosoitukset.

Vuoden 2016 oppimisen edistämisteon palkinnon saivat Tomi Kauppinen ja Lauri Malmi, jotka olivat johtaneet esimerkillisesti Aalto Online Learning -digitalisaatiohankkeen. Kauppisen ja Malmin työpanoksella Aallolle luotiin uudenlaisia toimintamalleja opetuksen kehittämiseen. Lisäksi heidän työnsä ansiosta Aallon opetuksen digitalisaatio otti suuria harppauksia pedagogisesti mallikkaalla tavalla.

Vuoden 2016 parhaan kansainvälisen teon palkinnon sai Codebus Africa. Osana Suomi 100 -vuotta projekti vei Aallon opiskelijoita 100 päivän matkalle kymmeneen maahan Afrikan mantereella. Matkalla opiskelijat opettivat paikallisille nuorille, erityisesti tytöille, teknistä osaamista ja ohjelmointia, tarkoituksenaan voimaannuttaa nuoria ja luoda maailmassa muutosta parempaan. Tämän lisäksi vuoden 2016 kansainvälisen teon kunniamaininnat saivat Reeta, joka on ollut mukana edistämässä Aalto-yhteisön kansainvälistymistä jo useita vuosia, sekä Arthouse Family, joka järjestää kansainvälisellä porukalla ilmaisia päivällisiä dyykatuista ja kierrätetyistä ruokamateriaaleista.

Keväällä 2017 AYY järjesti yhdessä SPR:n Veripalvelun kanssa yhteisen LuovutusAalto-kampanjan, jonka tarkoituksena oli saada AYY:n alaiset järjestöt ja yhdistykset luovuttamaan verta. Palkinnon sai jäsenmääräänsä nähden eniten luovuttanut yhdistys. Maaliskuun ja huhtikuun aikana ylivoimaisesti eniten verta luovutti Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio.

Näiden lisäksi AYY myönsi korkeimman tunnustuksensa eli kunniamerkin pitkäaikaiselle AYY:n aktiiville Lauri Lehtoruusulle, joka on ajanut erityisesti parannuksia opiskelija-asumiseen ja jonka työ on ollut ylioppilaskunnalle erittäin arvokasta.

AYY myönsi myös sankaritunnukset, jotka saivat Aalto Predators -urheiluyhdistys, Tempaus 2016 sekä WiikonWappuSauna. Lisäksi AYY jakoi kuusi ansiomerkkiä ja 13 yhteisömerkkiä, jotka luetellaan alla.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta onnittelee kaikkia huomionosoitusten saajia ja kiittää heitä hyvästä ja tärkeästä työstä, jota he ovat tehneet Aalto-yhteisön eteen.

 

Sankaritunnus
Aalto Predators
Tempaus
WiikonWappuSauna

Kunniamerkki
Lauri Lehtoruusu

Ansiomerkki
Santeri Nuotio
Henry Sanmark
Sirius Vuorikoski
Olli Halminen
Janne Koskenniemi
Elli Leppisaari

Yhteisömerkki
Heikki Koponen
Elina Virtanen
Jyri Heimo
Lauri Pulkkinen
Henrikki Soininen
Lotta Aarikka
Antti Kurkinen
Saila Rappumäki
Rosa Nylen
Nova Pokkinen
Saana Rossi
Venla Keskinen
Matleena Kukkonen

 

Lisätietoja:

Hallituksen varapuheenjohtaja Petteri Heliste petteri.heliste@ayy.fi, 050 520 9428

Hallituksen kansainvälisistä asioista ja uusista opiskelijoista vastaava Emmi Kosomaa emmi.kosomaa@ayy.fi, 045 896 5901

Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päätti 29.5.2017 avata haun Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi uuden tekniikan alan englanninkielisen kandidaattiohjelman valmisteluryhmään. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston opiskelijat.

Haku aukeaa 29.5.2017 klo 16.00 ja päättyy 5.6.2017 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi . Hakijoille tarkoitettu ohjeisto hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajia koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/ .

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan erityisaseman yhdistysten käyttöön suosituksien antamiseksi yhdistysten edustaman korkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten ja eri korkeakoulujen edustajia. Toimielimen kieli on suomi, ellei toimielimen kuvauksessa muuta todeta.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee hallinnon opiskelijaedustajat kokouksessaan kesäkuussa.

 

Otaniemessä 29.5.2017

 

Susanna Koistinen
asiantuntija, koulutuspolitiikka

 

Lisätietoja: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

asiantuntija, koulutuspolitiikka

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438