Ylioppilaskunta


Kategoriat

AYY hakee hallinto- ja HR-päällikköä

Tule tekemään ennakkoluulotonta henkilöstön kehittämistä sekä ketterää hallintoa kivaan työyhteisöön!

Hallinto- ja HR-päällikkönä vastaat henkilöstöasioiden osalta mm. AYY:n rekrytointi- ja perehdytysprosessien kokonaisuuksien läpiviemisestä ja kehittämisestä, työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta edistämisestä sekä esihenkilöiden sparraamisesta henkilöstöjohtamisen eri kysymyksissä. Tehtävässä pääset toteuttamaan rohkeasti vuoden 2018 lopussa valmistunutta henkilöstöstrategiaa, tekemään tehtävästä oman näköisesi ja viemään HR-kokonaisuutta uuteen suuntaan. Työ sisältää myös ylioppilaskunnan asiakirjahallinnollisia tehtäviä esimerkiksi hallituksen ja edustajiston kokouksiin liittyen, matka- ja kokousvarausten tekemistä sekä monia muita toimiston yleishallinnollisia tehtäviä.

Edellytämme sinulta:

 • Hyviä organisointikykyjä
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja tehdä priorisointeja sekä toisaalta silmää asioiden yksityiskohtaiseen tarkasteluun
 • Ratkaisukeskeistä ja itsenäistä työotetta
 • Paineensietokykyä ja taitoa sopeutua muuttuviin tilanteisiin
 • Korkeakouluopintoja
 • Sujuvaa suomen kielen taitoa ja englannin kielen osaamista

Katsomme eduksi:

 • järjestötoiminnan sekä AYY:n ja Aalto-yliopiston tuntemuksen
 • Soveltuvan korkeakoulututkinnon
 • Hallintolain ja hallintolain käyttölain sekä yleisesti ottaen työlainsäädännön tuntemisen
 • Ruotsin kielen osaamisen

Palkkaus määräytyy ylioppilaskuntia sitovan työehtosopimuksen mukaisesti (palkkaluokka IV, huomioiden lisäksi mahdolliset koulutus- ja kokemuslisät). Tehtävään valittavalla on mahdollisuus hakea asumaan ylioppilaskunnan hallinnassa oleviin asuntoihin. AYY:n toimisto sijaitsee Espoon Otaniemessä hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Tehtävä on määräaikainen virkavapaan sijaisuus. Aloitusajankohta olisi mahdollisimman pian maaliskuussa 2019. Määräaikaisuus päättyy 22.3.2020.

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen osoitteeseen rekrytointi(a)ayy.fi sunnuntaihin 3.3.2019 mennessä. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Haastattelut järjestetään lähtökohtaisesti 6.-8.3. välisenä aikana toimistollamme Espoossa. Päätös valittavasta tehdään pian haastatteluiden jälkeen ja toivomme aloitusajankohtaa mahdollisimman pian.

Lisätietoja tehtävästä antaa pääsihteeri Niko Ferm (niko.ferm(a)ayy.fi, 050-5209415) sekä hallinto- ja HR-päällikkö Johanna Pietiläinen (johanna.pietilainen(a)ayy.fi, 050-5209434).

Aalto‐yliopiston ylioppilaskuntaan (AYY) kuuluu noin 14 000 opiskelijajäsentä. AYY:n palveluksessa on yli 40 vakinaista työntekijää sekä noin sata vapaaehtoista toimijaa. AYY:n piirissä toimii noin 200 yhdistystä. Ylioppilaskunnan toiminnan painopisteitä ovat vaikuttaminen, yhteisötoiminta ja palvelutoiminta. Lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa omistamissaan asunnoissa kodin noin 3 000 jäsenelleen. AYY:n omaisuus on noin 150 miljoonaa euroa ja vuosittainen liikevaihto noin 15 miljoonaa euroa. AYY:ssa on tutkitusti poikkeuksellisen hyvä työilmapiiri ja työtyytyväisyys, ja sen ylläpitäminen on meille kunnia-asia.

 

Haku Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta avaa 18.1.2019 haun Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi lopuksi kalenterivuodeksi 2019 seuraaviin toimielimiin:

 • Animaation maisteriohjelman koulutusneuvosto, 2 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston opiskelijat. Toimielimien kuvauksissa on tarkemmat tiedot mahdollisista rajoituksista. Haku päättyy 3.3.2019 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi

Ohjeita hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 6.3.2019 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten edustajia. Valinnassa noudatetaan hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

Valintakriteerit

Valintapäätökset tehdään hakemusten perusteella, jotka kirjoitetaan hakemuslomakkeessa näkyvään kenttään. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi koulutusohjelma, korkeakoulu, tehtävän kannalta oleellinen kokemus ja mahdollisuus toimia tehtävässä koko toimikauden ajan. Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta ja sitoutumista tehtävään, osoitettua näkemystä toimielimessä vaikuttamisesta sekä yhteyksiä opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana toimimisesta.

Lisätietoja:

Minna Mäkitalo

asiantuntija, koulutuspolitiikka

minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438

Tietoa teekkarilakkiprosessin kulusta

Syksyllä 2018 aloitetussa teekkarilakkiin liittyvässä selvittelyssä on edetty ja ohessa on kertaus tähän asti tapahtuneesta.

Teknologföreningenin fuksikasvatukseen osallistumisesta ja muusta toiminnasta tehtiin Aalto-yliopiston myötä avointa kaikille aaltolaisille. Sisustusarkkitehtuuri siirtyi muotoilun laitokselta arkkitehtuurin laitokselle viime vuonna, minkä seurauksena sisustusarkkitehtuurin uusista opiskelijoista vastaaminen siirtyi Arkkitehtikillalle. Nämä seikat ovat johtaneet siihen, että molempien yhdistysten teekkarifuksikasvatukseen osallistuu myös muita kuin tekniikan alan opiskelijoita.

Lokakuussa 2018 Arkkitehtikilta ja Teknologföreningen lähestyivät AYY:n hallitusta ja Teekkarijaostoa kirjeellä, jossa toivottiin selvittämään myös muiden kuin tekniikan alan opiskelijoiden mahdollisuus saada teekkarilakki.

Kirjeen johdosta AYY:n hallitus päätti marraskuussa 2018 perustaa työryhmän selvittämään yhteisön mielipidettä asiaan. Työryhmään kuului hallituksen ja Teekkarijaoston jäseniä.

Kartoitusprosessissa marras-joulukuussa 2018 haastateltiin kahdeksaa tahoa:

 • Fuksitoimikunta,
 • AYY:n hallitus,
 • Teekkarijaosto,
 • Neuvosto,
 • Arkkitehtikilta,
 • Teknologföreningen,
 • Ikiteekkari ja
 • Pyöreän tornin killan kiltavanhin.

Haastattelujen perusteella ei saatu muodostettua yksimielistä kantaa aiheeseen ja hallitukselle esitettiin useampia ratkaisumalleja.

AYY:n hallitus päätti joulukuussa 2018 seuraavasti:

“Teekkarijaoston ja Pyöreän tornin killan (PTK) raadin puoltaessa voidaan myöntää teekkarilakin käyttöoikeus erityistapauksissa fuksikasvatuksen suorittaneille. Myöntämiset tulee käsitellä yksittäistapauksina.

Hallitus valtuuttaa Fuksimajurin suunnittelemaan ehdotuksen myöntämisprosessista yhteistyössä Julius Luukkasen ja Teekkarijaoston puheenjohtajan kanssa. Prosessin hyväksyy Teekkarijaosto ja PTK:n raati.

Päätös on voimassa toistaiseksi ja käsitellään uudelleen yhteisörakenneprojektin määrittämässä teekkariudesta vastaavassa elimessä mahdollisen Wapun 2019 jälkeen. TKY aikaiset lakkiohjesäännöt tulee päivittää mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä.”

Päätöksessä mainittu lakkien myöntämisprosessi valmisteltiin tammikuun 2019 aikana. Teekkarijaosto ja Pyöreän tornin kilta ry:n raati hyväksyivät prosessin helmikuun alussa 2019.

Prosessi mahdollistaa lakinkäyttöoikeuden myöntämisen vain ja ainoastaan teekkarifuksikasvatuksensa syksyllä 2018 aloittaneille fukseille, joiden tutkinto ei johda tekniikan kandidaatiksi, diplomi-insinööriksi, arkkitehdiksi tai maisema-arkkitehdiksi.

Lakkia on haettava erikseen, ja sekä Teekkarijaoston että Pyöreän tornin killan raadin on hyväksyttävä hakemus, jotta lakki voidaan myöntää. Lakkia ei voida prosessin kautta myöntää kuin erityistä teekkarihenkisyyttä ja kiinnostusta tekniikan alaa kohtaan osoittavalle fuksille.

Mahdollisuudesta on tiedotettu fukseille ja hakuaika on käynnissä.

Mikäli hakemuksia tulee, käsittelevät Teekkarijaosto ja Pyöreän tornin killan raati ne myöhemmin keväällä, ja myöntävät tai ovat myöntämättä lakinkäyttöoikeuksia mahdolliseksi wapuksi 2019.

Kyse on väliaikaisesta, vain täksi kevääksi, suunnatusta toimintamallista. Teekkarilakkiin liittyvät asiat tullaan käsittelemään uudelleen AYY:n yhteisörakenneprojektin valmistuttua kevään 2019 jälkeen. Teekkarijaosto on toivonut, että uudelleenkäsittelyssä ehdittäisiin paremmin osallistamaan koko teekkariyhteisöä.

 

Muutama soluhuone Otaniemessä vapaana 1.3.2019 alkaen – hae nyt!

Hei AYY:n jäsen! Etsitkö uutta kotia nopealla aikataululla?

AYY:llä on muutamia 1.3.2019 alkaen vapautuvia soluhuoneita, joihin etsimme vielä uutta asukasta. Huomaathan, että mikäli asut jo AYY:n asunnossa, sinua koskee kuukauden irtisanomisaika.

Mikäli olet kiinnostunut vuokraamaan jonkun alla mainituista asunnoista, otathan meihin yhteyttä tällä yhteydenottolomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Mikäli sinulla on vielä asumisoikeusaikaa jäljellä, suosittelemme sinua tekemään hakemuksen myös Domossa asioinnin nopeuttamiseksi. Domosta löydät myös asuntojen pohjapiirrokset sekä lisätietoa asunnoista ja kiinteistöistä.

 • Jämeräntaival 1 B 302 (unisex) 17 m2 | 3. kerros | 256,96 € – VUOKRATTU
 • Jämeräntaival 1 C 462 (unisex) 19 m2 | 4. kerros | 321,03 € – VUOKRATTU
 • Jämeräntaival 6 A 108 b (nainen) 19 m2 | 1. kerros | 326,37 € – VUOKRATTU
 • Otaranta 8 B 53/3 (mies) 11 m2 | 3. kerros | 309,03 € – VUOKRATTU
 • Otaranta 8 E 121/2 (mies) 11 m2 | 2. kerros | 308,29 € – VUOKRATTU
 • Otaranta 8 B 37/3 (mies) 11 m2 | 2. kerros | 308,29 € – VUOKRATTU
 • Rummunlyöjänkatu 3 A 7/1 (unisex) 23 m2 | 2. kerros | 392,20 € – VUOKRATTU

Sinun ei tarvitse soittaa tai tulla käymään toimistolla, jollemme erikseen niin sovi. Asuntoja ei valitettavasti ole mahdollista päästä katsomaan. 

Kuvassa: Otaranta 8

AYY hakee graafista suunnittelijaa viestinnän tiimiin!

Tule tekemään monipuolista visuaalista sisältöä vapaaehtoistoimintaan, tapahtumiin, vaikuttamistoimintaan ja muihin ylioppilaskunnan palveluihin liittyen!

Graafisen suunnittelijan tehtäviin kuuluvat AYY:n julkaisujen ja materiaalien suunnittelu ja taittaminen. Käytännössä näitä ovat erilaiset julisteet ja esitteet sekä vuosikertomus. Verkkopuolelta graafikko toteuttaa myös Facebook-bannerit, nettisivun bannerit sekä osan Facebook- ja Instagram-postauksista. Pienempiä projekteja ovat käyntikortit, henkilökortit, kutsut ja muut juoksevat asiat.

Työympäristönäsi toimii Adobe CS-ohjelmisto ja suunnittelutyötä helpottaa Shutterstock- kuvapankin tilaus.

Ehdoton edellytys hakea paikkaa on graafisen suunnittelun ja taiton ammattimainen osaaminen. Kuvitus- ja valokuvaustaidot katsotaan eduksi, plussaa ovat myös edellytykset videokuvaukseen ja -editointiin. Hakijalta toivotaan kykyä itsenäiseen projektien hallintaan ja työajan priorisointiin. Hakijalla on oltava hyvät viestintätaidot niin suomeksi kuin englanniksi. Ruotsin kielen osaaminen katsotaan puolestaan eduksi.

Ylioppilaskunnassa työskentely vaatii innostuneisuutta, tehokkuutta ja ajoittaista joustavuutta työajoissa. Aalto-yhteisön tuntemuksesta on tehtävässä etua, sillä se helpottaa visuaalisten elementtien suunnittelua. Toimit tiimissä AYY:n vaikuttamisen viestinnän päällikön ja kahden viestintäasiantuntijan kanssa, jotka auttavat työn ohjauksessa, sparraavat ja pallottelevat graafikon kanssa ideoita.

Työsuhde on vakituinen ja osa-aikainen (25 h/vko). Palkkaus määräytyy ylioppilaskuntia sitovan työehtosopimuksen mukaisesti (palkkaluokka II, huomioiden lisäksi mahdolliset koulutus- ja kokemuslisät). Tehtävään valittavalla on mahdollisuus hakea asumaan ylioppilaskunnan hallinnassa oleviin asuntoihin. AYY:n toimisto sijaitsee Espoon Otaniemessä hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Tulemme ottamaan yhteyttä haussa etenevien henkilöiden suosittelijoihin hakuprosessin aikana. Lisääthän suosittelijoidesi yhteystiedot jo hakuvaiheessa ansioluetteloosi tai hakemukseesi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen 24.2.2019 mennessä osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 9 tai 10. Valinnasta ilmoitetaan mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Lisätietoja tehtävästä antavat vaikuttamisen ja viestinnän päällikkö Heikki Isotalo (heikki.isotalo (a) ayy.fi, 040 575 9092) sekä hallinto- ja HR-päällikkö Johanna Pietiläinen (johanna.pietilainen(a)ayy.fi, 050 520 9434).

Tutustu toimintaamme osoitteessa www.ayy.fi.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on noin 14 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Yhteensä AYY työllistää noin 40 henkeä ja sen piirissä toimii satoja vapaaehtoisia ja järjestöjä. Kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen tarjoaminen opiskelupaikan läheltä on AYY:n keskeinen jäsenpalvelu. AYY:llä on noin 2 500 asuntoa, joita vuokrataan AYY:n jäsenille. Työympäristönä AYY on nuorekas ja erittäin joustava. AYY korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee toiminnanjohtajaa!

Haluatko olla osa monipuolista ja innostavaa työyhteisöä ja tarkastella näköalapaikalta Aalto-yhteisön kehittymistä ja Otaniemen kampusalueen rakentamista? Hae meille toiminnanjohtajaksi!

Toiminnanjohtajan pääasiallisena tehtävänä on varmistaa ylioppilaskunnan strategian toteutuminen. Toiminnanjohtajan tehtäviin lukeutuu läheinen yhteistyö hallituksen ja edustajiston kanssa. Päivittäisessä työssä toiminnan suunnittelulla ja jatkuvalla kehittämisellä on suuri rooli. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu keskeisenä osana myös sidosryhmätyöskentely ja ylioppilaskunnan edustaminen. Johdat työssäsi useampaa tiimiä ja toimit esihenkilönä noin 20 työntekijälle.

Johtamistyössä toimit läheisesti talousjohtajan kanssa ja muun johtoryhmän kanssa. Työssäsi vastaat yleisen toiminnanjohtamisen lisäksi joistain AYY:n toiminta-alueista, kuten yhteisöstä, varainhankinnasta ja digiasioiden edistämisestä. Tulet sopimaan johtamisvastuista ja tarkemmasta työnjaosta juuri tehtävässään aloittaneen talousjohtajan kanssa.

Edellytämme sinulta:

 • Ylioppilaskunta- tai järjestötoiminnan tuntemusta
 • Osaamista strategisesta muutoksen toteuttamisesta
 • Ymmärrystä talouden suunnittelusta
 • Johtamis- ja organisointitaitoja
 • Hyvää paineensietokykyä
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja tehdä priorisointeja
 • Ratkaisukeskeistä otetta
 • Korkeakouluopintoja
 • Sujuvaa suomen kielen taitoa ja englannin kielen osaamista

Katsomme eduksi:

 • AYY:n ja Aalto-yliopiston tuntemuksen
 • Kokemuksen Aalto-yhteisön yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnasta
 • Kokemuksen varainhankinnasta ja yritysyhteistyöstä
 • Kokemuksen esihenkilötehtävistä
 • IT-osaamisen erityisesti johtamisen näkökulmasta
 • Soveltuvan korkeakoulututkinnon
 • Työlainsäädännön tuntemisen
 • Ruotsin kielen osaamisen
 • Spelögan

Tehtäväsi aikana sinulle luodaan oma kehittymisohjelma, joka takaa henkilökohtaisen kehittymisen. Työssäsi onnistumista tukevat AYY:n erinomaiset ammattilaiset sekä sinulle etsittävä mentori tai tukiverkosto. Työsuhteesi ajan olet oikeutettu asumaan AYY:n omistamissa asunnoissa.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.5.2019-30.4.2022.

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen osoitteeseen rekrytointi(a)ayy.fi keskiviikkoon 20.2.2019 mennessä. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi.

Rekrytointiryhmä haastattelee sopivia hakijoita 13.3-15.3. ja 18.-19.3. välisenä aikana. Haastatteluun kutsuttaville tullaan lähettämään ennakkotehtävä ennen haastattelua sekä teettämään mahdollinen soveltuvuuskoe ennen valintaa.  Lopullisen valinnan tekee edustajisto, joka todennäköisesti haastattelee kärkikandidaatteja viikolla 15 tai 16. Edustajisto päättää uudesta toiminnanjohtajasta kokouksessaan keskiviikkona 17.4.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa pääsihteeri Niko Ferm (niko.ferm(a)ayy.fi, 050-5209415).

Aalto‐yliopiston ylioppilaskuntaan (AYY) kuuluu noin 14 000 opiskelijajäsentä. AYY:n palveluksessa on yli 40 vakinaista työntekijää sekä noin sata vapaaehtoista toimijaa. AYY:n piirissä toimii noin 200 yhdistystä. Ylioppilaskunnan toiminnan painopisteitä ovat vaikuttaminen, yhteisötoiminta ja palvelutoiminta. Lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa omistamissaan asunnoissa kodin noin 3 000 jäsenelleen. AYY:n omaisuus on noin 150 miljoonaa euroa ja vuosittainen liikevaihto noin 15 miljoonaa euroa. AYY:ssa on tutkitusti poikkeuksellisen hyvä työilmapiiri ja työtyytyväisyys, ja sen ylläpitäminen on meille kunnia-asia.