Ylioppilaskunta


Kategoriat

SORA palauttaa yliopistohallinnon 1800-luvulle

Kannanotto
Espoo 8.3.2010

AYY: SORA palauttaa yliopistohallinnon 1800-luvulle

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) toteaa Opetusministeriön soveltumattomuuden ratkaisua pohtineen työryhmän päätelmien palauttavan suomalaisen yliopistolaitoksen 1800-luvulle, jolloin yliopiston rehtori käytti suoraan tuomio- ja poliisivaltaa ohittaen normaalin oikeuslaitoksen.

SORA-työryhmä esittää käytännössä poliisivallan palauttamista yliopistoille. Jatkossa yliopistojen hallintoelinten jäsenet voisivat arvioida opiskelijoiden lääketieteellisen soveltumisen eri aloille, minkä lisäksi voitaisiin tarvittaessa arvioida opiskelijoiden vaarallisuus ja poistaa heidät yliopiston alueelta. Tämä laajentaa hämmentävästi luennoitsijoiden valtaa alueelle, joka on perinteisesti kuulunut hyvin rajatulla tavalla järjestyksenvalvojille ja poliiseille.

Kurinpidollisilla keinoilla ei vaikuteta opiskelijoiden mahdollisten ongelmien syihin, vaan pyritään sulkemaan häiriötä aiheuttanut opiskelija yliopistoyhteisön ulkopuolelle. Erottamisen ja sosiaalisen tahrautumisen uhka voi myös estää opiskelijaa hakeutumasta asianmukaiseen hoitoon. Yliopisto ylittää valtuutensa käyttämällä valtaansa muissa kuin akateemisissa asioissa.

Yliopistojen täydellisestä itsehallinnosta on viimeisen sadan vuoden aikana enimmiltä osin irtauduttu. Ei ole toivottavaa, että nämä valtaoikeudet palautetaan kansallisilla tragedioilla ratsastaen. Esitetyt toimenpiteet eivät juurikaan lisää todellista turvallisuutta, vaan luovat keppihevosen, jolla opiskelijoiden perusoikeuksia voidaan rajoittaa entisestään.

Mistä näitä lukukausimaksuja oikein tulee?

Kannanotto
Espoo 18.2.2010

AYY: Mistä näitä lukukausimaksuja oikein tulee?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) vaatii selvitystä siitä, miten korkeakoulutuksen maksullisuus on päätynyt opetusministeriön luonnokseen koulutusvientistrategiaksi. Koulutusvienti ei edellytä tinkimistä kansalaisten maksuttomasta korkeakoulutuksesta, eikä yksikään puolue ole julkisesti myöntänyt ajavansa lukukausimaksuja.

Strategiassa kiirehditään laajentamaan koulutuksen maksullisuutta, vaikka EU/ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksukokeilu ei ole vielä edes ehtinyt alkaa. ”Strategiaa laadittaessa on kokeilun tuloksista tehty ennenaikaisia johtopäätöksiä. Kokeilun arvioinnin tulee perustua tuloksiin, ei perusteettomiin ennakko-oletuksiin”, hallituksen puheenjohtaja Jussi Valtonen kommentoi.

Esityksessä todetaan, että suomalaisen koulutusviennin tärkeimmät markkinat ovat EU/ETA-maiden ulkopuolella. Nämä markkinat ovat saavutettavissa jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Strategia myös nostaa suomalaisen korkeakoulutuksen vahvuuksiksi mm. korkeakoulutuksen saatavuuden ja kattavuuden. Lukukausimaksujen yleinen käyttöönotto nakertaisi merkittävästi juuri näitä vahvuuksia.

AYY:n näkemyksen mukaan suomalainen yhteiskunta perustuu mahdollisuuksien tasa-arvoon, joka toteutuu parhaiten maksuttoman koulutuksen kautta. Kaikille yhtäläinen oikeus koulutukseen on yhteiskuntamme kulmakivi, jota ei pidä uhrata koulutusviennin nimissä.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta vaatii valmisteluun läpinäkyvyyttä ja edellyttää lukukausimaksukeskustelun tapahtuvan jatkossa avoimin kortein, jotta keskusteluun on ylipäätään mahdollista osallistua.

Jussi Valtonen
hallituksen puheenjohtaja

Teemu Halme
pääsihteeri

Lisätietoja: