Ylioppilaskunta


Kategoriat

AYY:n Vuoden opettajat valittu ensimmäistä kertaa

AYY:n vuoden opettajat 2011 palkittiin AYY:n 1. vuosijuhlissa, kuva Timo Idänheimo

Korkealaatuinen opetus on ensiarvoisen tärkeä osa positiivista oppimiskokemusta, joten opetuksen laadun kehittäminen on opiskelijoiden etu. AYY haluaakin tukea opetuksen kehittämistä Aalto-yliopistossa jakamalla tunnustusta erityisesti opetuksen saralla ansioituneille opettajille. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa jaetuista palkinnoista tulee toivottavasti koko Aallon laajuinen traditio, jolla opiskelijat voivat konkreettisesti kantaa kortensa kekoon opetuksen parantamisessa. Palkinnon saajat valittiin opiskelijoiden tekemien ehdotusten perusteella AYY:n ensimmäisissä vuosijuhlissa 5.2. Aalto-hengen mukaisesti palkittavaksi valittiin yksi opettaja kustakin Aallon kuudesta korkeakoulusta. Valintakriteereiden joukossa oli mm. opetuksen sisältö, opiskelijalähtöisyys, innovatiivisuus opetuksessa sekä opiskelijoiden ohjaus.

Vuoden 2010 ja Aalto-yliopiston ensimmäisen toimintavuoden parhaiksi opettajiksi palkittiin 5.2.2011 AYY:n vuosijuhlissa seuraavat henkilöt:

 • Insinööritieteiden korkeakoulu – Arvo Vitikainen
 • Kauppakorkeakoulu – Mikko Tarkkala
 • Kemian tekniikan korkeakoulu – Ville Alopaeus
 • Perustieteiden korkeakoulu – Hannele Wallenius
 • Sähkötekniikan korkeakoulu – Kimmo Silvonen
 • Taideteollinen korkeakoulu – Petri Lankoski

Palkinnoksi Vuoden opettajat saavat Taideteollisen korkeakoulun opiskelijan valmistamat yleisurhoollisuusmitalit AYY:n väreissä. Lisäksi kuhunkin korkeakouluun tullaan rakentamaan valokuvaseinä, johon kerätään kunkin vuoden parhaiden opettajien kuvat.

Onnea voittajille ja suurkiitokset erinomaisesta opetuksesta! Olette inspiroineet opiskelijoita ja toimineet esimerkkeinä muille opettajille.

Ole mukana valitsemassa vuoden opettajaa

Aalto-yliopistossa kiinnitetään vuonna 2011 erityisesti huomiota opetukseen. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta haluaa tukea tätä luomalla perinteen, jossa opiskelijat antavat tunnustusta ansioituneille opettajille eri puolilla Aaltoa. Vuoden opettaja -palkinnot jaetaan kunkin korkeakoulun parhaimmille opettajille Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisissä vuosijuhlissa 5.2.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta valitsee vuoden opettajat opiskelijoiden ehdotuksista. Ehdotukset palkinnon saajiksi kerätään osoitteessa vuodenopettaja.ayy.fi. Valintaa tehdessä otetaan huomioon seuraavat kriteerit:

 • opetuksen sisältö
 • opiskelijoiden huomioon ottaminen
 • opetuksessä käytettävien menetelmien ja materiaalien mielekkyys
 • opiskelijan ohjaus, myös opetustapahtuman ulkopuolella
 • opetuksesta tiedottaminen
 • innovatiivisuus opetuksessa

Näiden lisäksi valinnassa voidaan huomioida esityksissä ilmenneitä muita syitä palkinnon tarkoituksen hengen mukaisesti. Mene siis osoitteeseen vuodenopettaja.ayy.fi ja kanna kortesi kekoon Aallon opetuksen kehityksessä!

AYY hakee omaisuuslahjoituspäätöksen uudelleenarviointia

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jätti 31.12.2010 hakemuksen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY-ylioppilaskunta) omaisuuslahjoituksia koskevan päätöksen purkamiseksi.

AYY hakee päätöksen purkamista, sillä selvitystyön perusteella KHO:n 31.12.2009 tekemä päätös on perustunut puutteellisille ja virheellisille tiedoille. Tämä näkemys perustuu puolueettoman tilintarkastusyhteisö Grant Thorntonin tekemään erityistarkastukseen KY-ylioppilaskunnan toimista vuosilta 2007–2009 ja Suomen johtavien asiantuntijoiden lausuntoihin. AYY on kertonut purkuhakemuksen taustalla olevista syistä tiedotteessaan 17.12.2010.

AYY:n hallituksen puheenjohtajana aloittanut Saara Hyrkkö toivoo, että asia saadaan vihdoin selvitettyä ilman tilanteen kärjistämistä. ”Omaisuuslahjoituksia koskeva kiista on hiertänyt ylioppilaskunnan alkutaivalta raskaasti. Toivon, että kiistan osapuolten välisiä sekä AYY:n sisäisiä ymmärrystä etsiviä keskusteluja jatketaan, ja että näiden keskustelujen sekä viranomaisten ratkaisun pohjalta asia saadaan selkeään päätökseen mahdollisimman pian.”, Hyrkkö tiivistää.

AYY hakee KHO:n ja PRH:n päätösten uudelleenarviointia

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee korkeimman hallinto-oikeuden ja patentti- ja rekisterihallituksen päätösten uudelleenarviointia

Tiedote 17.12.2010

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) toimijat neuvottelivat syksyn aikana yhdessä Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön ja yhdistyksen kanssa sovintoratkaisun löytämisestä osapuolten välejä hiertäneeseen omaisuuskiistaan. Omaisuuskiista syntyi Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) lahjoittaessa yli 40 miljoonaa euroa (90 % sijoitusomaisuudestaan) yksityiselle säätiölle ja yhdistykselle.

Sovintoneuvottelujen lopputuloksena muodostunut esitys hylättiin AYY:n edustajiston kokouksessa 25.11. selkein äänin (24–12). Tämän jälkeen uusien neuvottelujen aloittamista tunnusteltiin, mutta säätiön 14.12. lähettämän vastauksen pohjalta AYY:n hallitus katsoi, ettei uusilla neuvotteluilla päästäisi asiassa sopuun.

Sovintoneuvottelujen aikana AYY pidättäytyi ryhtymästä minkäänlaisiin toimiin asian tiimoilta. Neuvottelujen kariuduttua ei ylioppilaskunnan hallitukselle kuitenkaan jäänyt enää vaihtoehtoja.

Koko vuoden kestäneen selvitystyön ja valmistelun jälkeen sekä useiden edustajiston velvoittavien päätösten pohjalta AYY:n hallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan perjantaina 17.12. valtuuttaa asianajajansa viimeistelemään ja toimittamaan:

 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) lausunnon KHO:n päätöksen purkamiseksi, joka koskee KY:n omaisuuslahjoitusasiaa ja
 • Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) selvityspyynnön Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön ja yhdistyksen perustamisesta.

Myös ylioppilaskunnan edustajisto oli päätöksistä etukäteen tietoinen, eikä nähnyt syytä estää hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin alle vuorokautta aiemmin pitämässään kokouksessa. Hallitus katsoi tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin, koska:

 • AYY:n näkemyksen mukaan KY antoi hallintotuomioistuimille ja PRH:lle oleellisesti puutteellista tietoa asiassa. Puutteita paljastui AYY:n palautettua lähes 2000 tiedostoa edeltäjänsä toimijoiden tuhoamisyritysten kohteeksi joutunutta arkistoaineistoa sekä AYY:n teetettyä asiasta erityistarkastuksen puolueettomalla tilintarkastusyhteisö GrantThorntonilla
 • Säätiön tosiasiallisena perustajana oli KY, joka alusta lähtien pyrki säätiöimään mahdollisimman suuren osan ylioppilaskunnan omaisuudesta AYY:n ja kaikkien sen jäsenten haitaksi.
 • KY:n, säätiön ja yhdistyksen toimijat olivat lahjoitushetkellä henkilöpiireinä (lähes) identtiset. Kyseisten henkilöiden esteettömyys ja lojaaliusvelvoitteen toteutuminen ylioppilaskuntaa kohden ovat kyseenalaisia

Julkista opiskelijoiden omaisuutta yksityisille tahoille lahjoittaneet toimijat olivat itse vastaanottamassa lahjoitusta ja toisaalla viranomaisasemassa lausumassa toimistaan oikeusistuimelle ja PRH:lle. Asioiden arvioiminen aiemmin pimitetyn ja vuoden 2010 aikana paljastuneiden tietojen valossa on välttämätöntä, jotta tulevaisuudessa kiista ei jää selvittämättömänä hiertämään ylioppilaskunnan jäsenten välejä.

Lisätietoja

AYY valitsi hallituksen vuodelle 2011 – puheenjohtajaksi Saara Hyrkkö

Tiedote 3.12.2010

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) edustajisto valitsi kokouksessaan tiistaina 30. marraskuuta 2010 ylioppilaskunnalle uuden hallituksen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin bioinformaatioteknologian opiskelija Saara Hyrkkö (23). Hyrkkö on aiemmin toiminut muun muassa AYY:n vuoden 2010 hallituksessa vastuualueenaan Aalto-yhteisö sekä kulttuuri- ja järjestöasiat.

Vuosi 2011 tuo tullessaan muun muassa Aalto-yliopiston rakennemuutoksia, opintotukiuudistuksen vaikutuksia sekä eduskuntavaalit. Edunvalvonnallisten haasteiden lisäksi ylioppilaskunnassa aherretaan esimerkiksi yritysyhteistyön käynnistämisen, uudisrakennushankkeiden ja strategiatyön parissa sekä kehitetään ylioppilaskunnan viestintää ja palveluita. Luottamusta ja yhteisöä rakennetaan myös ilon kautta, ja yhtenä vuoden hauskuutena onkin vappuna koittava Mantan lakitus. Töitä siis uusille toimijoille riittää.

”Niin Aallossa kuin ylioppilaskunnassakin on vielä rutkasti tekemistä. AYY:n tulee tarttua reippaasti ja rohkeasti keskeneräisyyksiin, mutta jatkaa samalla päämäärätietoista työtään opiskelijoiden edun sekä paremman ja iloisemman elämän hyväksi. Suuria haasteita kumpuaa tietysti yhteisömme sisäisistä solmuista. Näiden avaamisessa tarvitaan iso kasa ymmärrystä, tahtoa ja avarakatseisuutta.”, Saara Hyrkkö toteaa.

AYY:n hallitukseen valittiin myös yhdeksän (9) muuta jäsentä. He ovat:

 • Voitto Kangas, 21, kauppat. yo
 • Antti Karkola, 22, tekn. kand.
 • Kalle-Heikki Koskinen, 23, tekn. yo
 • Arjo Laukia, 24, tekn. yo
 • Henna Mattila, 24, tekn. kand.
 • Teemu Peltokallio, 24, kauppat. yo
 • Ville Poikolainen, 24, tekn. yo
 • Mikko Saastamoinen, 26, DI, kauppat. yo
 • Salla Seppälä, 24, tait. yo

Uuden hallituksen toimikausi alkaa tammikuussa ja kestää kalenterivuoden.

Lisätietoja

AYY:n Jarno Lappalainen SYL:n hallitukseen 2011

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry äänesti lauantaina liittokokouksessaan puheenjohtajan ja hallituksen ensi vuodelle. Liiton puheenjohtajaksi valittiin 25-vuotias historianopiskelija Katri Korolainen-Virkajärvi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta (HYY).

AYY:n ehdokas Jarno Lappalainen valittiin hallituksen jäseneneksi. Muut SYL:n hallitukseen valitut ovat Janne Koskenniemi (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY), Anna Mäkipää (Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY), Ilari Nisula (Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY), Annamaija Rönkkö (Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY) ja Matti Tujula (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY).

Liittokokouksessaan SYL vahvisti ensi vuoden päätavoitteensa, joiden mukaan maksuton koulutus on turvattava, opintotuki sidottava indeksiin ja työurien pidentäminen ei saa heikentää opiskelijoiden hyvinvointia.

Lisätietoja: http://www.syl.fi/2010/11/20/syln-liittokokous-valitsi-uuden-hallituksen-puheenjohtajaksi-katri-korolainen-virkajarvi/