Hallitus


Kategoriat

Keskusvaalilautakunnan päätösluettelo 3/2011 15.8.2011

PÄÄTÖSLUETTELO keskusvaalilautakunnan kokouksesta 3/2011, joka pidettiin 15. elokuuta (Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan keskustoimistolla)

KOKOUKSESSAAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA PÄÄTTI

 • Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista muutoksin (liite 4).
 • Päätös Keskusvaalilautakunta toivotti projektisihteeri Sonja Virran tervetulleeksi ja perehdytti projektisihteeriä.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi visuaalisen ilmeen.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta merkitsi auditoinnin tilanteen tiedoksi.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta velvoitti projektisihteerin ohjaamaan vaalien verkkosivujen valmistelun yhteistyössä keskustoimiston kanssa.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta päätti jättää vaalijulistuksen pöydälle.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta päätti jättää vaalimainontaa koskevat ohjeet pöydälle.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta päätti käynnistää SYL:n vaalikonekysymysten keräämisen sosiaalisen median välineillä. Projektisihteeri velvoitettiin tarkkailemaan ja keräämään parhaat kysymykset hyväksyttäväksi KVL:n kokouksessa 4/11.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta velvoitti Peltolan ja projektisihteerin käynnistämään vaalilautakuntien rekrytoinnin ja projektisihteerin valmistelemaan vaalilautakuntien ohjeistuksen.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta päätti, että ennakkoäänestystä jatketaan 31.10 asti, ja 1.11 pidetään vaalijärjestelmä täysin sähköisenä ja 2.11 järjestetään uurnavaali kuudella kampuksella. Velvoitettiin Mäkelä selvittämään velvoitteet Vaasan kampuksen osalta.

Keskusvaalilautakunnan päätösluettelo 2/2011 15.6.2011

PÄÄTÖSLUETTELO keskusvaalilautakunnan kokouksesta 2/2011, joka pidettiin 15. kesäkuuta (Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan keskustoimistolla)

KOKOUKSESSAAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA PÄÄTTI

 • Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta päätti merkitä tiedoksi, että hallitus on täydentänyt keskusvaalilautakuntaa äänivallattomalla asiantuntijajäsen Mattilalla, joka on myös hallituksen jäsen.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta päätti edustajistovaalin 2011 periaatepäätöksinä, että:
  • Ennakkoäänestys järjestetään 24. ja 25.10.2011.
  • Sähköinen vaali otetaan käyttöön.
  • Edustajistolle ei esitetä pelkästään sähköiseen vaaliin siirtymistä.
  • Uurnavaalin rinnalla käytetään sähköisen vaalin ”pystypäätteitä”
  • Postiäänestystä ei oteta käyttöön.
  • Ennakkoäänestys järjestetään vain sähköisesti.
  • Ennakkoäänestyksessä järjestetään sähköisen vaalin pystypäätteitä kampuksille.
  • Ennakkoäänestyksessä järjestetään sähköisen vaalin pystypäätteitä filiaaleille.
  • Uurnavaalia ei järjestetä jokaisella kampuksella.
  • Uurnavaali järjestään vain yhdellä kampuksella.
  • Uurnavaali järjestetään kampuksella ensimmäisenä vaalipäivänä.
  • Uurnavaali järjestetään kampuksella toisena vaalipäivänä.
  • Uurnavaalia ei järjestä filiaaleilla.
  • Vaalisanktioina otetaan käyttöön kirjallinen huomautus.
  • Vaalisanktioina otetaan käyttöön vaalimainontarajoitukset.
  • Vaalisanktioina otetaan käyttöön vahingonkorvaukset.
  • Vaalisanktioina otetaan käyttöön ehdokkaan sulkeminen vaalista.
  • Vaalisanktioina ei oteta käyttöön vaaliliiton sulkemista vaalista.
  • Vaalisanktioina ei oteta käyttöön vaalirenkaan sulkemista vaalista.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta päätti käynnistää sähköisen äänestysjärjestelmän tietoturvallisuusauditoinnin ja valtuutti AYY:n ATK-asiantuntija Karvosen ohjeistamaan auditoinnin yhdessä Koskisen kanssa.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta kävi asiasta keskustelun ja päätti valtuuttaa Laguksen valmistelemaan graafista ilmettä yhdessä AYY:n viestintäsektorin kanssa.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedoksi markkinointisuunnitelman luonnoksen.
 • Päätös Keskusvaalilautakunta päätti aloittaa SYL:n vaalikonekysymysten valmistelun ja pyytää kysymyksiä yhteisöltä.

Keskusvaalilautakunnan päätösluettelo 1/2011 1.6.2011

PÄÄTÖSLUETTELO keskusvaalilautakunnan kokouksesta 1/2011, joka pidettiin 1. kesäkuuta (Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan keskustoimistolla)

KOKOUKSESSAAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA PÄÄTTI

 • Keskusvaalilautakunta esittäytyi ja päätti kutsua sihteerikseen projektisihteerin valintaan asti hallintosihteeri Jarmo Mäkelän ja valita varapuheenjohtajakseen Henna Jääskeläisen.
 • hyväksyi itselleen työjärjestyksen kokouksessa hyväksytyin muutoksin liitteen 5.1 muotoisena.
 • merkitsi tiedoksi vaalien projektisuunnitelman.
 • pyytää pääsihteeriä aloittamaan vaalien projektisihteerin rekrytoinnin siten, että projektisihteerin työsuhde alkaa 1.8. ja päättyy 18.12.
 • pyytää hallintosihteeriä valmistelemaan vaalien graafisen ilmeen.
 • pyytää hallintosihteeriä yhdessä Mattilan ja Lahden kanssa valmistelemaan vaalien markkinointisuunnitelman yhdessä AYY:n hallituksen kanssa.
 • pyytää hallintosihteeriä valmistelemaan luettelon vaalijärjestyksen edellyttämistä periaatepäätöksistä.
 • vaalien yleisiksi tavoitteiksi:
 1. Yleisen äänestysaktiivisuuden nostaminen 34,7 %:sta 40 %:iin.
 2. Vaaleissa on tasapuoliset osallistumismahdollisuudet suomen, ruotsin ja englannin kielellä.
 3. Vaaleissa on tasapuoliset osallistumismahdollisuudet kaikilla kampuksilla ja filiaaleilla.
 4. Vaalit toimitetaan siten, että samaa toimintamallia voidaan käyttää myös tulevaisuudessa.
 • alustavasti ottaa käyttöön sähköisen vaalijärjestelmän ja pyysi IT-asiantuntija Karvosta valmistelemaan esityksen sähköisen äänestysjärjestelmän tietoturvallisuusauditoinnista s.e. 1.8. on käytettävissä alustavia ja 15.8. lopullisia tuloksia.
 • pääsihteeriä avaamaan haun vaalijärjestelmän auditointitehtävään.
 • pyytää hallitusta etsimään ja nimeämään keskusvaalilautakuntaan vähintään kaksi uutta varajäsentä, joista vähintään yhden tulisi olla taideteollisessa korkeakoulussa opiskeleva henkilö. Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti pyytää hallitusta nimeämään keskuudestaan yhden äänivallattoman asiantuntijajäsenen keskusvaalilautakuntaan.