Edunvalvonta


Kategoriat

Hae AYY:n edustajaksi SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle?

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). 15 jäsenjärjestöä ja 130 000 yliopisto-opiskelijaa edustava SYL on maan suurin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa.

Edellytämme KENKKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä ja motivaatiota, mutta ennen kaikkea KENKKU on tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen.

KENKKU koostuu kolmesta eri teemaryhmästä: viestintä-, vaikuttamis- ja verkosto/yritysyhteistyötiimistä.

Jokaisessa tiimissä on viisi jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Koko KENKKUlla on kolme yhteistä tapaamista vuodessa: syyskuussa, joulu/tammikuussa ja toukokuussa.  KENKKUlaisten oletetaan osallistuvan yhteisiin tapaamisiin. Tämän lisäksi tiimien puheenjohtajat tapaavat noin kerran kuussa SYL:n toimistolla suunnitellen ja kehittäen toimintaa.

Puheenjohtajien ja KENKKUn kokousten välillä tiimit työskentelevät itsenäisesti Slack-tiedotuskanavaa hyödyntäen. Tämän lisäksi kullakin ryhmällä on kaksi omaa tapaamista SYL:ssa. Kaikkien KENKKUn jäsenten toivotaan esittelevät SYL:n kehitystoimintaa oman yo-kuntansa edustajistolle, hallitukselle ja/tai kehyvaliokunnalle.

Ensimmäinen koko KENKKUn yhteinen tapaaminen on perjantaina 14.9.2018 klo 10–16.

Kokousten lisäksi KENKKUn toimintaan on hyvä varata noin 20 tuntia / lukukausi, puheenjohtajien hieman enemmän. SYL:lla pidettävissä kokouksissa on tarjolla lounas, ja osallistujien matkakulut kokouksiin korvataan.

Tiimit ja niiden tehtävät:

  1. Viestintätiimi

Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä.

Tiimin jäsenenä pääset kirjoittamaan blogitekstejä, koordinoimaan yo-kuntavierailuja ja niiden sisältöä ja toimimaan linkkinä yo-kuntien viestintäsektorien kanssa.

  1. Vaikuttamistiimi

Eduskuntavaalit pidetään keväällä 2019. Vaikuttamistiimin jäsenenä pääset kehittämään sisältöjä SYL:n eduskuntavaalivaikuttamiseen kehityspolitiikan osalta. Koska myös eurovaalit ovat nurkan takana, voit päästä perehtymään myös sen kehityspoliittisiin sisältöihin.

Tiimin työhön kuuluu tiedon etsintää, taustamateriaalien tekoa ja argumenttien luomista vaikuttamistyöhön.

  1. Verkosto/yritysyhteistyötiimi

Verkosto/yritysyhteistyötiimi työskentelee kehitysyhteistyön varainhankinnan parissa. Pääset kartoittamaan ja kontaktoimaan mahdollisia yritysyhteistyökumppaneita ja etsimään tukea SYL:n kehitysyhteistyötoimintaan.

Tiimin jäseniltä kaivataan idearikkautta ja näkemystä markkinointiin ja rahoitukseen.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa voit kertoa näkemyksistäsi ja kokemuksestasi toimintaan liittyen. Kerro myös, minkä tiimin jäsen haluaisit olla ja mahdollinen kiinnostuksesi tiimin puheenjohtajuuteen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet täysipainoiselle osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen international@ayy.fi 23.5.2018 mennessä.

Kannanotto: Aalto-yliopistossa käytetään kolmea kieltä, ja ruotsi on yksi niistä

Vapaa julkaistavaksi 25.4.2018

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY ja Teknologföreningen TF ovat huolissaan ruotsinkielisten opiskelijoiden asemasta Aalto-yliopistossa. Kielikysymys liittyy keskeisesti erääseen AYY:n vuoden 2018 teemoista eli hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen. TF on pitänyt asiaa esillä jatkuvasti tavatessaan yliopiston opetuksen johtoa, ja ongelmiin on jo luvattu tarttua.

Keräämämme palautteen mukaan ruotsinkieliset opiskelijat kohtaavat haasteita sekä opetuksessa että hallintopalveluissa. Esimerkiksi opintoihin liittyvä tieto jää nettisivuilla helposti päivittämättä ruotsiksi eikä ohjausta ja neuvontaa saa aina äidinkielellä. Jos mahdollisuutta keskustella ruotsiksi ei ole, asetetaan opiskelija vaikeaan tilanteeseen. Kurssien tenttikielen pitäisi määräytyä yksinkertaisen WebOodissa tehdyn valinnan perusteella, mutta todellisuudessa toteutuminen saattaa vaatia neuvottelua, joka on hankalaa opiskelijalle.

Aallossa on kolme työkieltä – suomi, ruotsi ja englanti – ja sen ansiosta kaikki voivat osallistua yliopiston toimintaan joustavasti. Linjausten noudattaminen on tärkeää, jotta vähemmistökielen puhujilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä opinnoissaan ja opiskelijoiden oikeusturva toteutuu.

Jos arvelet, etteivät opiskelijan oikeudet toteudu kuten pitäisi, toimintavaihtoehtoja on kolme:

  1. Puhu asiasta kurssin vastuuopettajalle.
  2. Kerro tilanteesta hallopedeille, killan tai yhdistyksen opintovastaaville tai AYY:n edunvalvojille. AYY, hallopedit ja opintovastaavat toimivat yhteistyössä keskenään: ylioppilaskunta hoitaa edunvalvontaa koko Aallon tasolla ja tukee opiskelijaedustajia, kun taas paras tieto alakohtaisista kysymyksistä on halloped-vastaavilla ja opintovastaavilla. Ruotsinkielisten opiskelijoiden edunvalvontaa Aallossa hoitaa erityisesti TF.
  3. Voit myös ottaa itse yhteyttä esimerkiksi koulutusohjelman suunnittelijaan tai koulun opintoasiainpäällikköön. Tilanteesta kannattaa kertoa muille opiskelijoille, sillä sama asia voi koskea useampia.

Lisätietoja antavat:

Suvi Vendelin, AYY:n hallituksen koulutuspoliittinen vastaava, suvi.vendelin@ayy.fi, 0407524692

Victor Granlund, hallituksen varapuheenjohtaja, Teknologföreningen, viceordforande@tf.fi, 045 1381738

Minna Mäkitalo, edunvalvonta-asiantuntija, minna.makitalo@ayy.fi, 050 520 9438

 

YTHS:n muutokset sote-uudistuksessa

Suomen ylioppilaskuntien liiton tiedote 5.3.2018 koskien YTHS:n asemaa sote-uudistuksessa:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä koskeva lainsäädäntö ja säätiön toiminta tulee muuttumaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta vuonna 2020. Opiskelijoiden terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö on vasta valmisteluvaiheessa ja lainsäädäntöä koskevat yksityiskohdat varmistuvat vasta kesäkuussa 2018, mutta mediassa esiintyvien tietojen perusteella voi lainsäädännön sisällöistä kertoa seuraavaa:

  • YTHS:n palvelut laajenevat ammattikorkeakouluopiskelijoille, myös YAMK-opiskelijoille.
  • ulkomaiset vaihto-opiskelijat ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta rajattaan YTHS:n palveluiden ulkopuolelle.
  • Opiskelijoiden maksama terveydenhoitomaksu nousee 54 eurosta 75 euroon. Samaan aikaan YTHS:n käyntimaksut poistuvat kokonaan.
  • Sote-uudistuksen myötä terveydenhuoltoon liittyvää lainsäädäntöä yhdenmukaistetaan. Osana tätä prosessia opiskeluterveydenhuollon tehtäviä tuodaan lähemmäs terveydenhuoltoa kuin sairaanhoitoa. Tämä tarkoittaa sitä, että YTHS:n erikoislääkäripalveluita tullaan vähentämään.

Erikoislääkäreiden, kuten gynekologien ja ihotautilääkäreiden, poistuminen ei tarkoita esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen tai ihosairauksien hoidon loppumista. Yleislääkärit pystyvät tarjoamaan monia YTHS:n nykyisiä palveluita. Jos opiskelijalla on tarve erikoislääkärin palveluihin, tulee YTHS ohjaamaan opiskelijan erikoislääkäripalveluiden piiriin.

Tässä tekstissä esitetyt tiedot perustuvat lakiluonnokseen ja luonnokseen voi tulla vielä muutoksia lainsäädännön prosessissa.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa SYL:n ja YTHS:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja jäsenkyselyihin asiasta vastaavat

Lauri Jurvanen, edunvalvonta-asiantuntija, lauri.jurvanen@ayy.fi +358 50 520 9418
Lauri Seppäläinen, hallituksen jäsen lauri.seppalainen@ayy.fi +358 40 651 5656

 

Vika kirjautumisessa halloped.fi-järjestelmään

HUOMIO hallinnon opiskelijaedustajaksi hakevat!

Hakujärjestelmässä halloped.fi-sivustolla on kirjautumisongelmia. Hakemuksen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen susanna.koistinen@ayy.fi.

Mikäli ongelmat eivät ratkea hyvin pian, hakuaikaa jatketaan vian korjaamisen jälkeen. Anteeksi tästä aiheutuva vaiva!

Lisätietoja:

Susanna Koistinen

susanna.koistinen@ayy.fi, 0505209438

Jatkettu: Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päättää 1.12.2017 jatkaa hakua Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi vuodeksi 2018. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston opiskelijat. Toimielimien kuvauksissa on tarkemmat tiedot mahdollisista rajoituksista.

Aiemmin hakeneiden ei tarvitse hakea uudestaan, hakemus pysyy voimassa vaikka hakuaikaa jatketaan.

Avoinna olevat paikat:

AALLON YHTEISET
Aalto-yliopiston akateeminen komitea
Kielikeskuksen johtoryhmä
Ravintolatoimikunta
Aalto Entrepreneurship education steering group
Learning IT -ohjausryhmä
Avoimen yliopiston ohjausryhmä
Tohtorinkoulutuksen työryhmä DEWG
ARTS
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea
(Aalto-ohjelma) Creative Sustainability -ohjausryhmä
Quality and Development Group
BIZ
Kauppatieteen akateeminen komitea
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä
Entrepreneurship Programme Committee
Kauppakorkeakoulun laatukomitea
CHEM
Kemian tekniikan akateeminen komitea
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä
Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä
ELEC
Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering
Degree Programme Committee for Nano and Radio Sciences
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta
Science and Technology bachelor programme committee
YHTEISOHJELMAT
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC)
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM)
IDBM-koulutusneuvosto
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions
Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvosto

Haku aukeaa 1.12.2017 klo 14.00 ja päättyy 5.12.2017 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi . Hakijoille tarkoitettu ohjeisto hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajia koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/ .

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa voidaan luovuttaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan erityisaseman yhdistysten käyttöön suosituksien antamiseksi yhdistysten edustaman korkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten edustajia.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 15.12. mennessä.

Valinnassa noudatetaan hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

 

Valintakriteerit

Akateemisten asioiden komiteat

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi. Kerro hakemuksessasi tiiviisti mitä pidät tärkeimpinä Aalto-yliopiston tai koulusi kehityskohteina.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi sekä laajat yhteydet opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana toimimisesta. Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Muut

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta, sekä yhteys opiskelijajärjestöihin tai muulla tavoin osoitettu yhteys muihin opiskelijoihin. Valinnassa voidaan ottaa huomioon eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Otaniemessä 1.12.2017

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Lisätietoja: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

asiantuntija, koulutuspolitiikka

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438

 

Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi 2018

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päättää 31.10.2017 avata Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi vuodeksi 2018. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston opiskelijat. Toimielimien kuvauksissa on tarkemmat tiedot mahdollisista rajoituksista.

Haku aukeaa 6.11.2017 klo 12.00 ja päättyy 30.11.2017 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi . Hakijoille tarkoitettu ohjeisto hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajia koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/ .

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa voidaan luovuttaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan erityisaseman yhdistysten käyttöön suosituksien antamiseksi yhdistysten edustaman korkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten edustajia.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 15.12. mennessä.

Valinnassa noudatetaan hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

 

Valintakriteerit

Akateemisten asioiden komiteat

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi. Kerro hakemuksessasi tiiviisti mitä pidät tärkeimpinä Aalto-yliopiston tai koulusi kehityskohteina.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi sekä laajat yhteydet opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana toimimisesta. Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Muut

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta, sekä yhteys opiskelijajärjestöihin tai muulla tavoin osoitettu yhteys muihin opiskelijoihin. Valinnassa voidaan ottaa huomioon eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Otaniemessä 31.10.2017

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Lisätietoja: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

asiantuntija, koulutuspolitiikka

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438

 

Hallinnon opiskelijaedustajat 2018
Aalto-yliopisto vars. + vara
Aalto-yliopiston akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e51c2c406904138258c5
Tutkintolautakunta 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59edc7752c40690413825884
Kielikeskuksen johtoryhmä 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e6952c406904138258c7
Ravintolatoimikunta 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e72a2c406904138258c9
Tasa-arvotoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e7fd2c406904138258cb
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e8ab2c406904138258cd
(Aalto-ohjelma) Creative Sustainability -ohjausryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4d6b2c40690413825935
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e93a2c406904138258cf
Quality and Development Group 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e9ae2c406904138258d1
Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ea002c406904138258d4
Kauppakorkeakoulu
Kauppatieteen akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9eb332c406904138258d8
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ebaf2c406904138258da
Entrepreneurship Programme Committee 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ec282c406904138258dc
Kauppakorkeakoulun laatukomitea 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ecdc2c406904138258de
Kemian tekniikan korkeakoulu
Kemian tekniikan akateeminen komitea 3+3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ed782c406904138258e0
Kemian tekniikan koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ee022c406904138258e2
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9eecf2c406904138258e4
Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ef182c406904138258e6
Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9efa52c406904138258e8
Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f01b2c406904138258ea
Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f0802c406904138258ec
Sähkötekniikan korkeakoulu
Sähkötekniikan akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f1312c406904138258ee
Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f1b12c406904138258f0
Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f2292c406904138258f3
Degree Programme Committee for Nano and Radio Sciences 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f2882c406904138258f5
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f3592c406904138258f7
Insinööritieteiden korkeakoulu
Insinööritieteiden akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb41982c40690413825901
Insinööritieteiden koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42262c40690413825903
Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42782c40690413825905
Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42ce2c40690413825907
Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43212c40690413825909
Perustieteiden korkeakoulu
Perustieteiden akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43912c4069041382590b
Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43e92c4069041382590d
Tuotantotalouden koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44402c4069041382590f
Informaatioverkostojen koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44a22c40690413825911
Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44ec2c40690413825913
Science and Technology bachelor programme committee 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb45e12c40690413825916
Aalto SCI:n laatutoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb464f2c40690413825918
Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb469f2c4069041382591a
Yhteiset ohjelmat
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb48ac2c4069041382591c
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb48fb2c4069041382591e
IDBM-koulutusneuvosto 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb494e2c40690413825920
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4a132c40690413825922
Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4acd2c40690413825926
OHJAUSRYHMÄT
Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ohjausryhmä (RISG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4b282c40690413825928
Taiteellisen toiminnan työryhmä (AASG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4b702c40690413825929
Digital Transformation & Enterprise Architecture -ohjausryhmä (DTSG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4bb12c4069041382592b
LUMA-keskuksen ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4be52c4069041382592d
Aalto Entrepreneurship education steering group 1-2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4c1f2c4069041382592f
LISÄKSI
Learning IT -ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4c4f2c40690413825931
Avoimen yliopiston ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4caa2c40690413825932
Tohtorinkoulutuksen työryhmä DEWG 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4d082c40690413825933