Kansainväliset asiat


Kategoriat

Support Your Local Brits

Britannia on myllerryksen kourissa, kun Brexit-sopimusta ei ole saatu aikaan. Tämä on aiheuttanut huolta ja murhetta brittiläisten opiskelijoidemme keskuudessa. Tällä korttikampanjalla voit osoittaa tukesi heitä kohtaan!

Lähetä tsemppiviestisi paikallisille brittiläisille oheisen lomakkeen kautta ja näytä, että emme jätä ketään yksin. Viesteistä painatetaan kortteja, jotka ripustetaan näkyville Väreeseen.
https://lomake.ayy.fi/vaikuttaminen/support-your-local-brits/

Hae AYY:n edustajaksi SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle?

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). 15 jäsenjärjestöä ja 130 000 yliopisto-opiskelijaa edustava SYL on maan suurin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa.

Edellytämme KENKKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä ja motivaatiota, mutta ennen kaikkea KENKKU on tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen.

KENKKU koostuu kolmesta eri teemaryhmästä: viestintä-, vaikuttamis- ja verkosto/yritysyhteistyötiimistä.

Jokaisessa tiimissä on viisi jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Koko KENKKUlla on kolme yhteistä tapaamista vuodessa: syyskuussa, joulu/tammikuussa ja toukokuussa.  KENKKUlaisten oletetaan osallistuvan yhteisiin tapaamisiin. Tämän lisäksi tiimien puheenjohtajat tapaavat noin kerran kuussa SYL:n toimistolla suunnitellen ja kehittäen toimintaa.

Puheenjohtajien ja KENKKUn kokousten välillä tiimit työskentelevät itsenäisesti Slack-tiedotuskanavaa hyödyntäen. Tämän lisäksi kullakin ryhmällä on kaksi omaa tapaamista SYL:ssa. Kaikkien KENKKUn jäsenten toivotaan esittelevät SYL:n kehitystoimintaa oman yo-kuntansa edustajistolle, hallitukselle ja/tai kehyvaliokunnalle.

Ensimmäinen koko KENKKUn yhteinen tapaaminen on perjantaina 14.9.2018 klo 10–16.

Kokousten lisäksi KENKKUn toimintaan on hyvä varata noin 20 tuntia / lukukausi, puheenjohtajien hieman enemmän. SYL:lla pidettävissä kokouksissa on tarjolla lounas, ja osallistujien matkakulut kokouksiin korvataan.

Tiimit ja niiden tehtävät:

 1. Viestintätiimi

Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä.

Tiimin jäsenenä pääset kirjoittamaan blogitekstejä, koordinoimaan yo-kuntavierailuja ja niiden sisältöä ja toimimaan linkkinä yo-kuntien viestintäsektorien kanssa.

 1. Vaikuttamistiimi

Eduskuntavaalit pidetään keväällä 2019. Vaikuttamistiimin jäsenenä pääset kehittämään sisältöjä SYL:n eduskuntavaalivaikuttamiseen kehityspolitiikan osalta. Koska myös eurovaalit ovat nurkan takana, voit päästä perehtymään myös sen kehityspoliittisiin sisältöihin.

Tiimin työhön kuuluu tiedon etsintää, taustamateriaalien tekoa ja argumenttien luomista vaikuttamistyöhön.

 1. Verkosto/yritysyhteistyötiimi

Verkosto/yritysyhteistyötiimi työskentelee kehitysyhteistyön varainhankinnan parissa. Pääset kartoittamaan ja kontaktoimaan mahdollisia yritysyhteistyökumppaneita ja etsimään tukea SYL:n kehitysyhteistyötoimintaan.

Tiimin jäseniltä kaivataan idearikkautta ja näkemystä markkinointiin ja rahoitukseen.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa voit kertoa näkemyksistäsi ja kokemuksestasi toimintaan liittyen. Kerro myös, minkä tiimin jäsen haluaisit olla ja mahdollinen kiinnostuksesi tiimin puheenjohtajuuteen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet täysipainoiselle osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen international@ayy.fi 23.5.2018 mennessä.

Kiinnostaako kehitysyhteistyö? Hakuilmoitus SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle?

 

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). 15 jäsenjärjestöä ja 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustava SYL on maan suurin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa, ja hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa.

 

Edellytämme KENKKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä ja motivaatiota, mutta KENKKU on nimenomaan tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen. KENKKUn jäsenten odotetaan osallistuvan lähes kaikkiin kokouksiin kautensa aikana.

 

Kaudella 2017–2018 Guatemalan hankkeen hallinnoinnin lisäksi viemme toimintaamme uuteen suuntaan suunnitellen esimerkiksi yhteishankkeita ja yritysyhteistyötä. Toimikausi alkaa elokuussa 2017 ja loppuu elokuussa 2018. Neuvottelukuntaan valitaan 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa Helsingissä, ja etätyöskentelee tarpeen mukaan. Kokouksissa on tarjolla lounas, ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan.

 

KENKKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin, joista jokaiselle valitaan puheenjohtaja ja viestintävastaava. Ryhmiin etsitään erilaisia motivoituneita ja sitoutuneita osaajia ja oppijoita:

 

 1. Kehitysyhteistyöneuvottelukunnan viestintätiimin jäseniä

Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Tänä vuonna viestintätiimi pääsee myös ideoimaan ja toteuttamaan joukkorahoituskampanjaa.

 

 1. Guatemalan hankehallintoryhmän jäseniä

Tehtävässä hallinnoidaan Guatemalan kehitysyhteistyöhanketta ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tiedonhakutaitoja, projektinhallinta-taitoja ja kykyä ymmärtää espanjankielisiä tekstejä. Guatemalan hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun ja vuoden 2018 keväällä työstetään vielä hankkeen viimeistä raporttia.

 

 1. Rahoitustiimin jäseniä

Rahoitustiimissä pohditaan kehitysyhteistyön uutta suuntaa etenkin varainhankinnan näkökulmasta. Lisäksi rahoitustiimiltä odotetaan vahvaa panosta syksyllä mahdollisesti toteuttavaan joukkorahoituskampanjaan. Kuinka kehitysyhteistyötä voidaan jatkaa laadukkaasti muuttuvissa olosuhteissa ja esimerkiksi Ulkoministeriön rahoituslähteiden kaventuessa? Tiimin jäseniltä kaivataan idearikkautta ja näkemystä markkinointiin ja hankerahoitukseen.

 

 1. Uusien projektien suunnittelutiimi

Tämän tiimin jäsenten odotetaan ottavan vastuuta uusien projektien suunnittelusta ja kumppanuuksien etsimisestä SYL:n ohjeiden mukaisesti.

 

 

Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään neuvottelukuntaan 2–3 jäsentä. Ylioppilaskunnalta ei edellytetä kehitysyhteistyötoimintaa, ja hakijat eri taustoista ovat tervetulleita. Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa näkemyksistään ja kokemuksestaan toimintaan liittyen. Hakijaa pyydetään myös ideoimaan, miten hän parantaisi oman ylioppilaskuntansa ja opiskelijoiden tietämystä SYL:n kehitysyhteistyöasioista. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa erilaisiin tehtäviin yllä hahmoteltujen profiilien perusteella ja kertomaan kielitaidostaan. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

 

Jos haluat toimia KENKU:ssa AYY:n edustajana, lähetä hakemuksesi osoitteeseen international@ayy.fi viimeistään 11.5. klo 16. Lisätietoja: Kansainvälisten asioiden asiantuntija Milla Ovaska (@ayy.fi) tai 050-5209446

 

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

 

Lisätiedot:

https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/

International student – participate in the survey and help develop health care services and health insurances!

Dear international student,​

Aalto University Student Union (AYY) in cooperation with the Student Union of the University of Helsinki (HYY) is conducting a survey for the international students of Aalto University and the University of Helsinki on the use of healthcare services and health insurances in Finland.

Your input is extremely important for the success of the survey. The results will be used both domestically and on the municipal level to influence different service providers to better take into account the needs of international students and to improve communication channels for international students. The health insurance recommended by Finnish authorities for non-EU/EEA students will be competitively re-tendered by a national agency this year, and it is important that the students’ experiences on the insurances are considered in the competitive tendering process.

6 x 50e gift cards to a department store, a hoodie and t-shirts from Aalto University Student Union and t-shirts from StudenUnion of the University of Helsinki will be drawn in a lottery between all who participate and submit their contact information. The contact information will not be attached to the answers, but kept separate.

​Filling out the survey takes about 15 minutes. The survey is open until 7.4.2017. All information is handled confidentially and the results will be reported anonymously. The study is conducted by the Research foundation for studies and education, Otus.

Enter the survey here:

https://my.surveypal.com/health-care-survey-for-international-students

We will be happy to answer all questions concerning the survey via email.

Thank you for your time!

 

On behalf of the survey team,

Milla Ovaska, Specialist, International affairs, Aalto University Student Union

milla.ovaska@ayy.fi

Juhani Saari, researcher, Otus

juhani.saari@otus.fi

Kilpailu yhdistyksille – eniten kansainvälistynyt yhdistys palkitaan!

Miten meidän yhdistyksemme kehittyisi kansainvälisemmäksi? AYY järjestää yhdistyksille kilpailun, jossa palkitaan eniten toimintaansa vuonna 2017 kehittänyt yhdistys. Keinot kansainvälistyä ja avata osallistumismahdollisuuksia kansainvälisille opiskelijoille ovat yhdistysten itse valittavissa, mutta inspiraatiota voi hakea kansainvälistymisen tueksi tehdystä ABC-oppaasta.

Merkittävimmin toimintaansa kehittänyt yhdistys palkitaan AYY:n yhdistyskoulutuksessa joulukuussa 2017 maineella, kunnialla ja ilmaisella AYY:n saunatilan käyttövuorolla kaikkine herkkuineen. Emme palkitse jo valmiiksi hyvin kansainvälistä yhdistystä, vaan yhdistyksen, joka on merkittävimmin kehittänyt toimintaansa kansainväliseen suuntaan. Ilmoita yhdistyksenne mukaan alla olevan linkin kautta, suunnitelkaa yhdessä kansainvälisyyden integroimista toimintaanne ja valmistautukaa raportoimaan kehityksestä marraskuussa 2017. Raportissa teidän pitää konkreettisin esimerkein avata, mitä olette tänä vuonna tehneet eri tavalla esimerkiksi uusien opiskelijoiden vastaanotossa, tiedotuksessa tai tapahtumajärjestämisessä ja mitä olette matkan varrella oppineet.

Ilmoittaudu kilpailuun tästä.

 

Yhdistystiedote viikolle 41/2016

Jos haluat saada AYY:n yhdistystiedotteen sähköpostiisi, tilaa se osoitteesta http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Tämä on AYY:n yhdistystiedote viikolle 41/2016

Ensi viikolla on AYY:n kehitysyhteistyöviikko Luvassa on muun muassa eriarvoisuuskahvit, elokuvailta, keskustelu- ja väittelytilaisuuksia, “running dinner”, yllätysesityksiä ja yritystori sekä kassi- ja sarjakuvatyöpaja. Yhdistyksillä on mahdollisuus lahjoittaa tavaraa myös kirpputorille Otaniemessä ja Töölössä! Tapahtumia tullaan järjestämään kaikilla kampuksilla. Katso tarkemmin tiedotteen kohdasta 3 ja 4 sekä Facebookista https://www.facebook.com/events/163565394092010/.

Tulevia tapahtumia ja tärkeitä päivämääriä yhdistyksille ja yhdistystoimijoille

10.10.-14.10: AYY:n kehitysyhteistyöviikko: https://www.facebook.com/events/163565394092010/
8.12.: AYY:n yhdistyskoulutus, Design Factory

Tiedotteen sisältö

 1. Erityisasemayhdistysten jäsenluettelot saatavissa AYY:ltä
 2. Viikkotiedotteessa tiedottamisen lyhyt oppimäärä
 3. AYY:n kehitysyhteistyöviikko ensi viikolla!
 4. Donate unclaimed lost & found stuffs of your association at ’AYY Global Development Week’ event

 

 1. Erityisasemayhdistysten jäsenluettelot saatavissa AYY:ltä

Kaikki erityisasemayhdistykset, joiden jäsenmaksu on ollut maksettavissa Oodin kautta AYY:n jäsenmaksun yhteydessä, voivat pyytää jäsenluetteloaan AYY:ltä: 10.-16.10. välisenä aikana osoitteesta tietotekniikka (a) ayy.fi ja 17.10. jälkeen hallintopäälliköltä johanna.pietilainen (a) ayy.fi.

Jäsenluettelo sisältää jäsenten nimen, kotikunnan ja sähköpostiosoitteen. Lisätietoja tietojen luovutuksesta löytyy AYY:n jäsenrekisterin tietosuojaselosteesta osoitteesta http://rekisterit.ayy.fi/tietosuojaselosteet/jasenrekisteri.pdf.

 

 1. Viikkotiedotteessa tiedottamisen lyhyt oppimäärä

Viikkotiedote ilmestyy lukuvuoden aikana maanantaisin kolmella kielellä. Aineisto tulee lähettää osoitteeseen tiedotteet(ä)ayy.fi edellisen viikon torstaihin klo 10 mennessä. Tämän jälkeen tiedottaja koostaa ja editoi sisällön ja lähettää sen käännettäväksi. Mikäli esim. jonkun kielen taitaminen on olennaista tiedotetekstin kannalta, kirjoita se auki tekstiin. Esim. ”Seminaari on suomenkielinen!”, jolloin se kääntyy myös kieliversioihin. Käännökset ovat löydettävissä ayy.fi:sta maanantaina, käytä niitä hyväksesi esim. facebook-tapahtumassa. Englanniksi toimitetut tekstit julkaistaan englanniksi kaikissa tiedoteversioissa.

Tiedotteen optimaalinen pituus on noin kaksi kappaletta + linkki, josta saa lisätietoja. Sanamääränä tämä tarkoittaa noin 100 sanaa, merkkeinä noin 750 merkkiä ja riveinä noin 10 riviä. Mitä tiiviimpi teksti, sitä parempi. Muista antaa tekstillesi napakka otsikko!

Yksi tiedote julkaistaan viikkotiedotteessa lähtökohtaisesti yhden kerran. Mikäli muuta tiedotettavaa on vähän, voidaan yksi uutinen julkaista myös useammin. Ylioppilaskunnan omien tiedotteiden, ja välittömästi ylioppilaskunnan piirissä toimivien tahojen tiedotteiden, julkaisu menee muiden uutisten edelle.  Voit toivoa tiedotteelle julkaisuviikkoa. Kerro myös, jos julkaisuajankohta on oleellinen esim. jonkun promotapahtuman suhteen. Ilman erityisiä lisätietoja/toiveita uutinen ajoitetaan viikkotiedotteeseen noin 1-2 viikkoa ennen h-hetkeä (tapahtumapäivä, ilmoittautumisen loppuminen tms. ).

Kysyttävää? Ihmeteltävää? Palautetta? Ota yhteyttä AYY:n tiedottaja Henna Paloseen tiedottaja(ä)ayy.fi tai 0505209440.

 

 1. AYY:n kehitysyhteistyöviikko ensi viikolla!

Mitä haluaisit parantaa maailmassa vuoteen 2030 mennessä? Mikä vaikutus toiminnallasi tai urallasi on ympäristöösi täällä tai kehittyvissä maissa? Opi ja innostu kestävän kehityksen teemoista ja niihin liittyvistä aloitteista ja innovaatioista AYY:n Kehitysyhteistyöviikolla. Viikko alkaa kirpputorilla Otaniemessä ja Töölössä, ja luvassa sen jälkeen on muun muassa eriarvoisuuskahvit, elokuvailta, keskustelu- ja väittelytilaisuuksia, “running dinner”, yllätysesityksiä ja yritystori sekä kassi- ja sarjakuvatyöpaja.  Tapahtumia tullaan järjestämään kaikilla kampuksilla. Tervetuloa!

Katso tarkempi ohjelma Facebookista: https://www.facebook.com/events/163565394092010/

 

 1. Donate unclaimed lost & found stuffs of your association at ’AYY Global Development Week’ event

AYY is organizing ‘AYY Global Development Cooperation week’ from 10th to 16th Oct. The opening event ‘Flea Market’ in Otaniemi & Töölö main building lobby aims to promote sustainability and effective utilization of resources. More information about the event can be found on fb link:

For Otaniemi : https://www.facebook.com/events/336331936700579/
For Töölö : https://www.facebook.com/events/1689637604697297/

We are inviting the associations to donate unclaimed lost & found stuffs during the event. Please reply to this mail if you plan to bring stuff to the event so that we can arrange space. The event is on Monday (10.10) between 10 to 13 hrs.!

Please contact us in case you need clarification. You can call +358417266344 (Alok) for quick response.

Thank you
Best Regards
Alok & Maja
alok.jain(ä)aalto.fi

 

HALUATKO OMAN UUTISESI TÄHÄN TIEDOTTEESEEN?

Lähetä lyhyt tekstisi keskiviikkoon klo 10.00 mennessä osoitteeseen tiedotteet@ayy.fi. Uutiset menevät käännettäväksi, joten voit toimittaa tekstisi yksikielisenä.

Tiedotteen sisällön toimittaa viime kädessä AYY:n järjestö- ja viestintäasiantuntija Ahto Harmo (ahto.harmo@ayy.fi, puh: 050 520 9442).