Hallopedit


Kategoriat

AYY hakee hallinnon opiskelijaedustajia vuodelle 2019

Hakukuulutus

Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päätti 26.10.2018 avata haun Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi kalenterivuodeksi 2019. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston opiskelijat. Toimielimien kuvauksissa on tarkemmat tiedot mahdollisista rajoituksista. Haku aukeaa 31.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 3.12.2018 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi . Ohjeita hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/.

 

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa voidaan luovuttaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhdistysten ja ylioppilaskunnan nimeäminen vastuuhallopedien käyttöön suosituksien antamiseksi hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 18.12.2018 mennessä.

 

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten edustajia. Valinnassa noudatetaan hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

 

Valintakriteerit

Akateemisten asioiden komiteat

Valintapäätökset tehdään hakemusten perusteella, jotka kirjoitetaan hakemuslomakkeessa näkyvään kenttään. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi koulutusohjelma, korkeakoulu, tehtävän kannalta oleellinen kokemus ja mahdollisuus toimia tehtävässä koko toimikauden ajan. Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta ja sitoutumista tehtävään, osoitettua näkemystä toimielimessä vaikuttamisesta sekä yhteyksiä opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Kerro hakemuksessasi tiiviisti, mitä pidät tärkeimpinä Aalto-yliopiston tai koulusi kehityskohteina. Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana toimimisesta.

Muut

Valintapäätökset tehdään hakemusten perusteella, jotka kirjoitetaan hakemuslomakkeessa näkyvään kenttään. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi koulutusohjelma, korkeakoulu, tehtävän kannalta oleellinen kokemus ja mahdollisuus toimia tehtävässä koko toimikauden ajan. Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta ja sitoutumista tehtävään, osoitettua näkemystä toimielimessä vaikuttamisesta sekä yhteyksiä opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana toimimisesta.

 

Otaniemessä 26.10.2018

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

 

Lisätietoja: Minna Mäkitalo

asiantuntija, koulutuspolitiikka

minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438

 

Hallinnon opiskelijaedustajat 2019

 

Aalto-yliopisto varsinaiset + varajäsenet

Aalto-yliopiston akateeminen komitea 4+4

Tutkintolautakunta 3+3

Kielikeskuksen johtoryhmä 3+3

Ravintolatoimikunta 3+3

Tasa-arvotoimikunta 1+1

Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ohjausryhmä (RISG) 1+1

LUMA-keskuksen ohjausryhmä 1

Aalto Entrepreneurship education steering group 1-2

Learning IT -ohjausryhmä 1

Avoimen yliopiston ohjausryhmä 1

Tohtorinkoulutuksen työryhmä DEWG 1

 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea 4+4

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Leadership Team 1

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä 2+2

Quality and Development Group 1+1

Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä 3+3

 

Kauppakorkeakoulu

Kauppatieteen akateeminen komitea 4+4

Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä 2+2

Entrepreneurship Programme Committee 1+1

 

Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan akateeminen komitea 3+3

Kemian tekniikan koulutusneuvosto 3+3

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1+1

Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä 1+1

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä 1+1

Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä 1+1

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä 1+1

 

Sähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan akateeminen komitea 4+4

Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto 3+3

Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering 3+3

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology 3+3

Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta 4+4

 

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden akateeminen komitea 4+4

Insinööritieteiden koulutusneuvosto 3+3

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä 4+4

Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä 3+3

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä 3+3

 

Perustieteiden korkeakoulu

Perustieteiden akateeminen komitea 4+4

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 4+4

Tuotantotalouden koulutusneuvosto 3+3

Informaatioverkostojen koulutusneuvosto 3+3

Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvosto 3+3

Aalto SCI:n laatutoimikunta 1+1

Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta 1+1

 

Yhteiset ohjelmat

Aalto Science and Technology bachelor programme committee (SCI, ELEC, ENG, CHEM) 4+4

Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4

Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3

IDBM-koulutusneuvosto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) 1+1

Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) 3+3

Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3

Creative Sustainability -ohjausryhmä 1+1

AYY etsii hallinnon opiskelijaedustajien verkkokoulutuskokonaisuuden suunnittelijaa

Toimeksianto

AYY etsii projektityöntekijää /-työntekijöitä suunnittelemaan hallinnon opiskelijaedustajien (halloped) verkkokoulutuskokonaisuutta Aalto-yliopistoon. Toimeksiantoon kuuluu koulutuskokonaisuuden suunnittelu muun muassa seuraavista aiheista: kokoustekniikka, Aallon päätöksenteko, vuosikello, opetuksen kehittäminen (esim. pedagogiikka, palaute, kurssimateriaalit), opetussuunnitelmatyö, opiskelijavalinnat, opiskelua koskevat säädökset ja lobbaaminen.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen hallinnon opiskelijaedustajien verkkokoulutus ja uusi askel digitalisaatiossa opiskelijajärjestökentällä. Opiskelijoilta opiskelijoille tehtävä koulutus toteutetaan Aalto-yliopiston myöntämällä Aalto Online Learning (A!Ole) -pilottirahoituksella. Hankkeen vastuuhenkilö on kokenut verkkokoulutuksen ja opintohallinnon ammattilainen ja hanketta johtaa AYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija. Aalto-yhteisöstä löytyy runsaasti osaamista digitalisaatiosta ja pedagogiikasta, ja yliopiston A!Ole-piloteille järjestetään yhteisiä tapaamisia.

Koulutuksen alustana toimii Aalto-yliopiston ylläpitämä MyCourses-järjestelmä, mutta muukin alusta käy, mikäli se täyttää samat kriteerit kuin MyCourses. Koulutuksen tulee sisältää erilaisia tehtäviä vastauksineen, kirjallista materiaalia sekä videoita. Projektin vetäjän vastuulla on myös työpajojen järjestäminen hallopedeille ja opintovastaaville sekä heidän osallistamisensa kouluja koskevaan sisällöntuotantoon. Projektin vetäjän työ ei vaadi valmiutta koodaamiseen tai videoiden editoimiseen. Videoiden käsikirjoittaminen sen sijaan kuuluu projektin vetäjän vastuulle.

Kokonaisuuden menestyksekäs hoitaminen edellyttää osaamista projektityöskentelystä ja pedagogiikasta, korkeakouluopintoja ja kokemusta opiskelijavaikuttamisesta, vahvaa tuntemusta Aallosta korkeakouluympäristönä, hallintolain ja hyvän hallinnon merkityksen ymmärrystä sekä sujuvaa ja selkeää suullista ja kirjallista suomen kielen sekä hyvää suullista englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi.

Projekti alkaa viimeistään syyskuun alussa 2018 ja valmistuu keväällä 2019. Suurin osa työstä tehdään ennen joulukuuta, johon mennessä kurssin tulee olla uusien opiskelijaedustajien käytettävissä. Tältä ajalta arvioitu tuntimäärä on pohjatiedoista riippuen 20-30h/vk. Käyttöönoton jälkeen projektin tekijä tai tekijät kehittävät kurssia palautteen perusteella vähintään helmikuun loppuun saakka. Viikoittaista työmäärää voi vuoden 2019 osalta pienentää aikatauluttamalla kehitystyötä huhtikuun loppuun asti.

AYY maksaa projektin lopputuloksesta eli valmiista kurssikokonaisuudesta yhteensä 10 000 € riippumatta tiimin koosta.  Videoeditoinnin kuluihin on budjetoitu oma summansa, mutta mikäli haluat editoida videota itse, voidaan se huomioida lopullisessa projektipalkkiossa.

Mikäli kiinnostuit ja palat halusta tehdä AYY:n ja Aallon halloped-toiminnasta ensiluokkaista, lähetä meille oma tai tiimisi projektisuunnitelma, ansioluettelo sekä vapaamuotoinen hakemus tiistaihin 31.7. klo 23.59 mennessä osoitteeseen rekrytointi (a) ayy.fi. Projektisuunnitelman tulee sisältää projektin aikataulu sekä pohdinta siitä, miten juuri sinä tai tiimisi lähtisitte osallistamaan opiskelijoita kurssin suunnittelussa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi aiempi kokemus vastaavista projekteista. Jokainen hanketiimiin kuuluva tulee oppimaan uutta, ja siksi haluamme kuulla hakemuksessa, mitä juuri sinä tai tiimisi haluaisitte oppia ja saada irti tästä projektista.

Haastattelut tehtävää varten järjestetään keskiviikkona ja torstaina 8.-9.8.2018, ja päätös valitusta tehdään viimeistään viikolla 33. Projektin lopullinen toteuttaja valitaan hakemusasiakirjojen, haastatteluiden ja soveltuvuuden perusteella.

Lisätietoja tehtävästä antavat AYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija Minna Mäkitalo (välillä 15-19.7.2018 klo 10-16 puh. 050 520 9438; muuten sähköpostitse minna.makitalo (a) ayy.fi) sekä pääsihteeri Niko Ferm (puh. 050 520 9415, niko.ferm (a) ayy.fi)

Vika kirjautumisessa halloped.fi-järjestelmään

HUOMIO hallinnon opiskelijaedustajaksi hakevat!

Hakujärjestelmässä halloped.fi-sivustolla on kirjautumisongelmia. Hakemuksen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen susanna.koistinen@ayy.fi.

Mikäli ongelmat eivät ratkea hyvin pian, hakuaikaa jatketaan vian korjaamisen jälkeen. Anteeksi tästä aiheutuva vaiva!

Lisätietoja:

Susanna Koistinen

susanna.koistinen@ayy.fi, 0505209438

Jatkettu: Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päättää 1.12.2017 jatkaa hakua Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi vuodeksi 2018. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston opiskelijat. Toimielimien kuvauksissa on tarkemmat tiedot mahdollisista rajoituksista.

Aiemmin hakeneiden ei tarvitse hakea uudestaan, hakemus pysyy voimassa vaikka hakuaikaa jatketaan.

Avoinna olevat paikat:

AALLON YHTEISET
Aalto-yliopiston akateeminen komitea
Kielikeskuksen johtoryhmä
Ravintolatoimikunta
Aalto Entrepreneurship education steering group
Learning IT -ohjausryhmä
Avoimen yliopiston ohjausryhmä
Tohtorinkoulutuksen työryhmä DEWG
ARTS
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea
(Aalto-ohjelma) Creative Sustainability -ohjausryhmä
Quality and Development Group
BIZ
Kauppatieteen akateeminen komitea
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä
Entrepreneurship Programme Committee
Kauppakorkeakoulun laatukomitea
CHEM
Kemian tekniikan akateeminen komitea
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä
Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä
ELEC
Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering
Degree Programme Committee for Nano and Radio Sciences
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta
Science and Technology bachelor programme committee
YHTEISOHJELMAT
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC)
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM)
IDBM-koulutusneuvosto
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions
Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvosto

Haku aukeaa 1.12.2017 klo 14.00 ja päättyy 5.12.2017 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi . Hakijoille tarkoitettu ohjeisto hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajia koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/ .

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa voidaan luovuttaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan erityisaseman yhdistysten käyttöön suosituksien antamiseksi yhdistysten edustaman korkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten edustajia.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 15.12. mennessä.

Valinnassa noudatetaan hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

 

Valintakriteerit

Akateemisten asioiden komiteat

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi. Kerro hakemuksessasi tiiviisti mitä pidät tärkeimpinä Aalto-yliopiston tai koulusi kehityskohteina.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi sekä laajat yhteydet opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana toimimisesta. Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Muut

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta, sekä yhteys opiskelijajärjestöihin tai muulla tavoin osoitettu yhteys muihin opiskelijoihin. Valinnassa voidaan ottaa huomioon eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Otaniemessä 1.12.2017

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Lisätietoja: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

asiantuntija, koulutuspolitiikka

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438

 

Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi 2018

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päättää 31.10.2017 avata Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi vuodeksi 2018. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston opiskelijat. Toimielimien kuvauksissa on tarkemmat tiedot mahdollisista rajoituksista.

Haku aukeaa 6.11.2017 klo 12.00 ja päättyy 30.11.2017 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi . Hakijoille tarkoitettu ohjeisto hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajia koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/ .

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa voidaan luovuttaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan erityisaseman yhdistysten käyttöön suosituksien antamiseksi yhdistysten edustaman korkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten edustajia.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 15.12. mennessä.

Valinnassa noudatetaan hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

 

Valintakriteerit

Akateemisten asioiden komiteat

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi. Kerro hakemuksessasi tiiviisti mitä pidät tärkeimpinä Aalto-yliopiston tai koulusi kehityskohteina.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi sekä laajat yhteydet opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana toimimisesta. Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Muut

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta, sekä yhteys opiskelijajärjestöihin tai muulla tavoin osoitettu yhteys muihin opiskelijoihin. Valinnassa voidaan ottaa huomioon eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Otaniemessä 31.10.2017

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Lisätietoja: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

asiantuntija, koulutuspolitiikka

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438

 

Hallinnon opiskelijaedustajat 2018
Aalto-yliopisto vars. + vara
Aalto-yliopiston akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e51c2c406904138258c5
Tutkintolautakunta 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59edc7752c40690413825884
Kielikeskuksen johtoryhmä 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e6952c406904138258c7
Ravintolatoimikunta 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e72a2c406904138258c9
Tasa-arvotoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e7fd2c406904138258cb
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e8ab2c406904138258cd
(Aalto-ohjelma) Creative Sustainability -ohjausryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4d6b2c40690413825935
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e93a2c406904138258cf
Quality and Development Group 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e9ae2c406904138258d1
Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ea002c406904138258d4
Kauppakorkeakoulu
Kauppatieteen akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9eb332c406904138258d8
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ebaf2c406904138258da
Entrepreneurship Programme Committee 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ec282c406904138258dc
Kauppakorkeakoulun laatukomitea 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ecdc2c406904138258de
Kemian tekniikan korkeakoulu
Kemian tekniikan akateeminen komitea 3+3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ed782c406904138258e0
Kemian tekniikan koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ee022c406904138258e2
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9eecf2c406904138258e4
Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ef182c406904138258e6
Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9efa52c406904138258e8
Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f01b2c406904138258ea
Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f0802c406904138258ec
Sähkötekniikan korkeakoulu
Sähkötekniikan akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f1312c406904138258ee
Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f1b12c406904138258f0
Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f2292c406904138258f3
Degree Programme Committee for Nano and Radio Sciences 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f2882c406904138258f5
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f3592c406904138258f7
Insinööritieteiden korkeakoulu
Insinööritieteiden akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb41982c40690413825901
Insinööritieteiden koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42262c40690413825903
Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42782c40690413825905
Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42ce2c40690413825907
Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43212c40690413825909
Perustieteiden korkeakoulu
Perustieteiden akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43912c4069041382590b
Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43e92c4069041382590d
Tuotantotalouden koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44402c4069041382590f
Informaatioverkostojen koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44a22c40690413825911
Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44ec2c40690413825913
Science and Technology bachelor programme committee 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb45e12c40690413825916
Aalto SCI:n laatutoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb464f2c40690413825918
Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb469f2c4069041382591a
Yhteiset ohjelmat
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb48ac2c4069041382591c
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb48fb2c4069041382591e
IDBM-koulutusneuvosto 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb494e2c40690413825920
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4a132c40690413825922
Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4acd2c40690413825926
OHJAUSRYHMÄT
Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ohjausryhmä (RISG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4b282c40690413825928
Taiteellisen toiminnan työryhmä (AASG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4b702c40690413825929
Digital Transformation & Enterprise Architecture -ohjausryhmä (DTSG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4bb12c4069041382592b
LUMA-keskuksen ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4be52c4069041382592d
Aalto Entrepreneurship education steering group 1-2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4c1f2c4069041382592f
LISÄKSI
Learning IT -ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4c4f2c40690413825931
Avoimen yliopiston ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4caa2c40690413825932
Tohtorinkoulutuksen työryhmä DEWG 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4d082c40690413825933

Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päättää 23.10.2017 avata Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi tutkintolautakuntaan vuodeksi 2018. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston opiskelijat.

Haku aukeaa 23.10.2017 klo 13.00 ja päättyy 5.11.2017 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi . Hakijoille tarkoitettu ohjeisto hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajia koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/ .

Toimielimeen valitaan varsinainen ja varajäsen kaikilta Aallon kolmelta alalta. Valintaperusteena tutkintolautakuntaan katsotaan ensisijaisesti:

  • hakijan kiinnostusta ja mahdollisuutta sitoutua toimielimeen vuodeksi
  • suoritettu kandidaatintutkinto.

Eduksi voidaan katsoa

  • tietämys tutkintolautakunnan toiminnasta
  • aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimisesta
  • aiempi opiskelija-aktiivisuus
  • suoritettu maisterivaiheen opinnäytetyö

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan erityisaseman yhdistysten käyttöön suosituksien antamiseksi yhdistysten edustaman korkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten ja eri korkeakoulujen edustajia. Toimielimen kieli on suomi.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee akateemiselle komitealle esitettävät henkilöt kokouksessaan marraskuussa.

Valinnassa noudatetaan hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

Otaniemessä 23.10.2017

Susanna Koistinen
asiantuntija, koulutuspolitiikka

 

Lisätietoja: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

asiantuntija, koulutuspolitiikka

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438