Avoimet työpaikat


Kategoriat

AYY etsii hallinnon opiskelijaedustajien verkkokoulutuskokonaisuuden suunnittelijaa

Toimeksianto

AYY etsii projektityöntekijää /-työntekijöitä suunnittelemaan hallinnon opiskelijaedustajien (halloped) verkkokoulutuskokonaisuutta Aalto-yliopistoon. Toimeksiantoon kuuluu koulutuskokonaisuuden suunnittelu muun muassa seuraavista aiheista: kokoustekniikka, Aallon päätöksenteko, vuosikello, opetuksen kehittäminen (esim. pedagogiikka, palaute, kurssimateriaalit), opetussuunnitelmatyö, opiskelijavalinnat, opiskelua koskevat säädökset ja lobbaaminen.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen hallinnon opiskelijaedustajien verkkokoulutus ja uusi askel digitalisaatiossa opiskelijajärjestökentällä. Opiskelijoilta opiskelijoille tehtävä koulutus toteutetaan Aalto-yliopiston myöntämällä Aalto Online Learning (A!Ole) -pilottirahoituksella. Hankkeen vastuuhenkilö on kokenut verkkokoulutuksen ja opintohallinnon ammattilainen ja hanketta johtaa AYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija. Aalto-yhteisöstä löytyy runsaasti osaamista digitalisaatiosta ja pedagogiikasta, ja yliopiston A!Ole-piloteille järjestetään yhteisiä tapaamisia.

Koulutuksen alustana toimii Aalto-yliopiston ylläpitämä MyCourses-järjestelmä, mutta muukin alusta käy, mikäli se täyttää samat kriteerit kuin MyCourses. Koulutuksen tulee sisältää erilaisia tehtäviä vastauksineen, kirjallista materiaalia sekä videoita. Projektin vetäjän vastuulla on myös työpajojen järjestäminen hallopedeille ja opintovastaaville sekä heidän osallistamisensa kouluja koskevaan sisällöntuotantoon. Projektin vetäjän työ ei vaadi valmiutta koodaamiseen tai videoiden editoimiseen. Videoiden käsikirjoittaminen sen sijaan kuuluu projektin vetäjän vastuulle.

Kokonaisuuden menestyksekäs hoitaminen edellyttää osaamista projektityöskentelystä ja pedagogiikasta, korkeakouluopintoja ja kokemusta opiskelijavaikuttamisesta, vahvaa tuntemusta Aallosta korkeakouluympäristönä, hallintolain ja hyvän hallinnon merkityksen ymmärrystä sekä sujuvaa ja selkeää suullista ja kirjallista suomen kielen sekä hyvää suullista englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi.

Projekti alkaa viimeistään syyskuun alussa 2018 ja valmistuu keväällä 2019. Suurin osa työstä tehdään ennen joulukuuta, johon mennessä kurssin tulee olla uusien opiskelijaedustajien käytettävissä. Tältä ajalta arvioitu tuntimäärä on pohjatiedoista riippuen 20-30h/vk. Käyttöönoton jälkeen projektin tekijä tai tekijät kehittävät kurssia palautteen perusteella vähintään helmikuun loppuun saakka. Viikoittaista työmäärää voi vuoden 2019 osalta pienentää aikatauluttamalla kehitystyötä huhtikuun loppuun asti.

AYY maksaa projektin lopputuloksesta eli valmiista kurssikokonaisuudesta yhteensä 10 000 € riippumatta tiimin koosta.  Videoeditoinnin kuluihin on budjetoitu oma summansa, mutta mikäli haluat editoida videota itse, voidaan se huomioida lopullisessa projektipalkkiossa.

Mikäli kiinnostuit ja palat halusta tehdä AYY:n ja Aallon halloped-toiminnasta ensiluokkaista, lähetä meille oma tai tiimisi projektisuunnitelma, ansioluettelo sekä vapaamuotoinen hakemus tiistaihin 31.7. klo 23.59 mennessä osoitteeseen rekrytointi (a) ayy.fi. Projektisuunnitelman tulee sisältää projektin aikataulu sekä pohdinta siitä, miten juuri sinä tai tiimisi lähtisitte osallistamaan opiskelijoita kurssin suunnittelussa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi aiempi kokemus vastaavista projekteista. Jokainen hanketiimiin kuuluva tulee oppimaan uutta, ja siksi haluamme kuulla hakemuksessa, mitä juuri sinä tai tiimisi haluaisitte oppia ja saada irti tästä projektista.

Haastattelut tehtävää varten järjestetään keskiviikkona ja torstaina 8.-9.8.2018, ja päätös valitusta tehdään viimeistään viikolla 33. Projektin lopullinen toteuttaja valitaan hakemusasiakirjojen, haastatteluiden ja soveltuvuuden perusteella.

Lisätietoja tehtävästä antavat AYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija Minna Mäkitalo (välillä 15-19.7.2018 klo 10-16 puh. 050 520 9438; muuten sähköpostitse minna.makitalo (a) ayy.fi) sekä pääsihteeri Niko Ferm (puh. 050 520 9415, niko.ferm (a) ayy.fi)

Etsitään graafikkoa syksyn huikeimpaan projektiin

Nyt saa heittäytyä hulluksi! Etsimme aaltolaista graafikkoa tai alan opiskelijaa toteuttamaan lokakuussa järjestettävän poikkitaiteellisen kampusfestivaalin, Otaniemen yön, visuaalisen ilmeen.

Valittu graafikko tuottaa visuaalisen ilmeen pohjalta käsiohjelman, julisteen, logon, Facebook-bannerin ja nettisivujen grafiikkaa. Otaniemen yö on osa AYY:n Taidevuotta, ja tapahtuman jälkeen on mahdollisuus työllistyä myös jatkoprojekteihin.

Olet etsimämme henkilö, mikäli…

 • hallitset sekä painetun että digitaalisen materiaalin tuottamisen
 • sinulla on hyvä mielikuvitus
 • uskallat käyttää värejä rohkeasti
 • näet asiat laatikon ulkopuolelta

Tehtävästä maksetaan palkkio joko verokortilla 800 € tai laskulla 1 050 €.

Lähetä hakemus työnäytteineen osoitteeseen tero.uuttana@ayy.fi su 1.7. klo 23.59 mennessä.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee korkeakouluharjoittelijoita

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on dynaaminen 15 000 opiskelijaa edustava palvelu- ja vaikuttamisorganisaatio. Nyt sinulla on tilaisuus päästä kokeilemaan meillä taitojasi! AYY hakee 1–3 harjoittelijaa monipuolisiin tehtäviin.

 

Mahdolliset toimenkuvat

Organisaatiokehittämisen harjoittelija

Tehtäviisi kuuluvat erilaiset organisaation kehittämisen ja työhyvinvoinnin edistämisen tukitehtävät. Toimit läheisesti ylioppilaskunnan talousjohtajan, pääsihteerin ja HR-päällikön kanssa. Yksi merkittävistä tehtävistäsi liittyy ylioppilaskunnan laatukäsikirjan edistämiseen.

Automaatioharjoittelija

Harjoittelun aikana pääset miettimään, mitä erilaisia toimintoja AYY:llä voisi automatisoida. Automatisointia on pohdittu esimerkiksi viikkotiedotteen koostamisen ja jakelun osalta, toiminta-avustusten myöntämisprosessin osalta sekä ylipäänsä ylioppilaskunnan tiedon jakamisen suhteen.

Hankerahoitusharjoittelija

Monille järjestöille ja julkisille toimijoille on useita erilaisia rahoituskanavia. Prosessit rahoituksen hankkimiseen ovat kuitenkin monimutkaisia. Harjoittelussa tehtäväsi olisi tutkia erilaisia hankerahoittajia ja miettiä, mitkä näistä olisivat sopivia toimijoita ylioppilaskunnalle.

Vapaaehtoistoiminnan harjoittelija

Ylioppilaskunnassa ja Aalto-yhteisössä tehdään paljon vapaaehtoistyötä. Harjoittelun aikana olisi tarkoitus miettiä, että mitä erilaista tukea vapaaehtoiset tarvitsevat onnistuakseen tehtävässä. Lisäksi harjoittelussa olisi tarkoitus pohtia, että miten tämä tuki voitaisiin järjestää niin, että hankittu osaaminen voitaisiin tunnistaa osaksi opintoja.

Palvelumuotoiluharjoittelija

Ylioppilaskunnalla on tänä vuonna useita projekteja, joihin palvelumuotoilua voitaisiin hyödyntää. Kaksi merkittävintä näistä ovat AYY:n opiskelijakeskushanke sekä ylioppilaskunnan nettisivujen päivitys. Lisäksi mahdollisia tulevaisuuden kehittämiskohteita ovat jäsentyytyväisyyden kartoittaminen sekä asiakasymmärrystiedon lisääminen. Palvelumuotoilua voitaisiin hyödyntää myös monessa muussa suhteessa.

Data-analytiikkaharjoittelija

Datan kerääminen ja analysointi on tällä hetkellä nouseva trendi jokaisessa yrityksessä. Ylioppilaskunnan näkökulmasta asiaa ei ole vielä erityisemmin pohdittu. Harjoittelussa pääsisit haastattelemaan organisaatiota laajalti ja miettimään, minkälaista dataa tarvitsisimme oman toiminnan tueksi, ja miten se voisi meitä hyödyttää.

Viestinnän harjoittelija

Viestinnän harjoittelijana pääset kokeilemaan uusia viestinnän välineitä ja keinoja, joilla ylioppilaskunnan jäsenistöä tai sidosryhmiä voisi tavoittaa paremmin.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen harjoittelija

Ylioppilaskunnan ja yliopiston yhtenä vuoden 2018 pääteemana on opiskelijoiden hyvinvointi. Harjoittelussa pääset osaksi pohtimaan ja toteuttamaan erilaisia toimenpiteitä joilla opiskelijoiden hyvinvointia voidaan pitkässä juoksussa parantaa.

Arkistoharjoittelija

Arkistoharjoittelijana pääset tutustumaan julkishallinnon lakisääteiseen arkistointitehtävään ja kehittämään arkistointitoimintaa.

Puuttuuko listasta tehtävä, jossa olisit erityisen hyvä? Kerro meille, mikä se olisi ja miten se hyödyttäisi AYY:tä!

 

Kuka voi hakea?

Harjoittelun osalta on tärkeää, että se liittyy harjoittelijan opintoihin. Maksamme harjoittelusta palkkaa ja toivomme, että harjoittelijalla on käytettävissään korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki.

Harjoittelutuesta Aalto-yliopiston opiskelijoiden kohdalla lisätietoja löytyy seuraavasta osoitteesta: https://into.aalto.fi/display/ficareerweb/Harjoittelu+ja+harjoittelun+apurahat

Myös muiden korkeakoulujen opiskelijat voivat hakea harjoitteluun.

Harjoittelun ajankohta

Harjoittelu kestää kolme kuukautta ja sen ajankohta voidaan sopia huhti–elokuu-akselille. Harjoittelu on esimerkiksi, riippuen harjoittelun sisällöstä, mahdollista suorittaa touko–heinäkuussa tai toukokuu, kesäkuu ja elokuu -yhdistelmällä.

Odotamme harjoittelijoilta

 • Innostusta luoda maailman parasta opiskelijan elämää Aalto-yhteisössä
 • Kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Myönteistä suhtautumista kehittämiseen ja tiimityöskentelyyn
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielten suullista ja kirjallista osaamista

Hakuprosessi

 1. Lähetä hakemuksesi ja cv:si soveltuvin osin osoitteeseen rekrytointi@ayy.fi.
 2. Kerro hakemuksessasi, mihin tehtävään haluaisit päästä harjoitteluun ja miksi haluat harjoitteluun juuri meille.
 3. Kerro lisäksi, mikä ajankohta sinulle sopisi.

Täytämme paikat heti sopivien hakijoiden löydyttyä, joten toimithan nopeasti!

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Yhteensä AYY työllistää noin 40 henkeä ja sen piirissä toimii satoja vapaaehtoisia ja järjestöjä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija, jossa pääsee toteuttamaan omia ideoita ja luomaan uutta. Työympäristönä AYY on nuorekas ja erittäin joustava. Kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen tarjoaminen opiskelupaikan läheltä on AYY:n keskeinen jäsenpalvelu. AYY:llä on noin 2500 asuntoa, joita vuokrataan AYY:n jäsenille. AYY korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Haemme joukkoomme asuntosihteeriä osaksi jäsen- ja asumispalvelujen tiimiä

Oletko oma-aloitteinen, asiakaspalveluhenkinen ja kiinnostunut asumisen asioista? Hae osaksi AYY:n jäsen- ja asumispalvelujen tiimiä!

AYY:n Espoon Otaniemessä sijaitseva palvelutoimisto auttaa jäseniä asumiseen liittyvissä asioissa. Asuntosihteerinä olet tärkeä osa tiimiä, joka osaltaan pyrkii toteuttamaan ylioppilaskuntamme visiota: AYY – Maailman parasta opiskelijan elämää.

Asuntosihteerin tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • asiakaspalvelu kasvotusten, puhelimitse ja verkossa
 • asuntohakemusten käsittely
 • vuokrasopimusten laatiminen
 • asumispalveluiden kehittämiseen osallistuminen
 • lisäksi osallistuminen muiden AYY:n jäsenpalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä palveluihin liittyvään viestintään.

Työssäsi tulet käyttämään AYY:n omaa asunnonhakujärjestelmä Domoa, jonka käyttöön sinut perehdytetään.

Hakijalta edellytetään:

 • Asiakaspalveluhenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta
 • Kokemusta asiakaspalvelutehtävistä
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Myönteistä suhtautumista kehittämiseen ja tiimityöskentelyyn
 • Ajoittaista joustavuutta työajoissa
 • MS Officen ohjelmien hallintaa
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielten suullista ja kirjallista osaamista

Eduksi hakijalle luetaan:

 • Sujuva ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen
 • Kokemus erityisesti kiinteistö- tai asunnonvuokrausalalta

Tarjoamme sinulle:

 • Vakituisen ja kokoaikaisen työsuhteen (viikkotyöaika on 37,5 h)
 • Monipuolisen ja haastavan tehtävän osana innostunutta työyhteisössä
 • Toimivat työskentelypuitteet Otaniemessä, hyvien kulkuyhteyksien ja Länsimetron varrella sekä ajoittaisen mahdollisuuden etätyöhön
 • Mahdollisuuden hakea asumaan ylioppilaskunnan hallinnassa oleviin asuntoihin Espoossa ja Helsingissä

Työskentely ylioppilaskunnassa vaatii innostuneisuutta, päätösten tehokasta toimeenpanoa sekä ajoittaista joustavuutta työajoissa. Tiettyä koulutustaustaa ei vaadita, vaan soveltuvuus tehtävään ratkaisee. Perehdytämme sinut tehtävään.

Työ alkaa sopimuksen mukaan heti sopivan henkilön löydyttyä. Palkkaus määräytyy ylioppilaskuntia sitovan työehtosopimuksen mukaisesti (palkkaluokka II, huomioiden lisäksi mahdolliset koulutus- ja kokemuslisät).

Tulemme ottamaan yhteyttä haussa etenevien henkilöiden suosittelijoihin hakuprosessin aikana. Lisääthän suosittelijoidesi yhteystiedot jo hakuvaiheessa ansioluetteloosi tai hakemukseesi.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan ti 27.2.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 10 ja valinnasta ilmoitetaan mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Riitu Nuutinen, riitu.nuutinen(at)ayy.fi tai puh. 050 520 9450 (ma 12.2. klo 13-15 ja to 22.2. klo 13-15).

Tutustu toimintaamme osoitteessa www.ayy.fi. AYY korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Yhteensä AYY työllistää noin 50 henkeä ja sen piirissä toimii kymmeniä vapaaehtoisia ja järjestöjä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija, jossa pääsee toteuttamaan omia ideoita ja luomaan uutta. Työympäristönä AYY on nuorekas ja erittäin joustava. Kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen tarjoaminen opiskelupaikan läheltä on AYY:n keskeinen jäsenpalvelu. AYY:llä on noin 2500 asuntoa, joita vuokrataan AYY:n jäsenille.

AYY etsii joukkoonsa uutta kiinteistöasiantuntijaa!

Tyyppi: Täysipäiväinen, vakituinen
Työaika: 37,5 h/vko
Haettu tausta: Opintojen loppuvaihe – valmistunut
Sijainti: Espoo
Aloituspäivämäärä: mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan
HAKUAIKAA JATKETTU! Haun deadline: 18.2.2018

Kiinteistöasiantuntijana toimit osana kiinteistötiimiä, joka vastaa asuntojen rakennuttamisesta ja kiinteistöidemme kunnosta. Kiinteistöasiantuntijan tehtäviin kuuluu kaavoitusprosessiin vaikuttaminen, rakennuttamiseen liittyvät projektitehtävät, yhteistyö AYY:n sidosryhmien kanssa ja kiinteistötiimin tukeminen. Kiinteistöasiantuntija toimii talousjohtajan alaisuudessa.

Ylioppilaskunnalla on edessään merkittäviä uusia hankkeita, satojen opiskelija-asuntojen rakentaminen, opiskelijakeskuksen rakennuttaminen ja näihin hankkeisiin kaivataan uutta ja innostunutta osaamista. Pääset myös työskentelemään kiinteistöstrategiamme parissa, pääset tutustumaan siihen täältä: https://inside.ayy.fi/download/attachments/23330882/2016_10_LxA_Luonnos%20kiinteist%C3%B6strategiaksi%202016-2021-2026_FI.pdf?version=1&modificationDate=1474975115000&api=v2.

Edellytämme hakijalta:

 • Kokemusta kiinteistöjen projektitoiminnasta.
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Etuna näemme:

 • Kiinteistöalan koulutuksen. Voit hyvin olla opiskelujen loppuvaiheessa oleva opiskelija tai jo valmistunut.

Tarjoamme sinulle:

 • Mahdollisuuksia päästä osalliseksi isoihin projekteihin kuten opiskelijakeskus ja Otakaarelle suunnitteilla olevat opiskelija-asunto -hankkeet.
 • Tilaisuuden päästä kehittämään Otaniemen kampusta yhdessä Espoon, Aalto-yliopiston ja muiden sidosryhmien kanssa.
 • Mahdollisuus hakea asumaan ylioppilaskunnan hallinnassa oleviin asuntoihin.
 • Toimivat ja modernit työtilat sekä innostuneen työyhteisön ympärillesi. AYY:n keskustoimisto sijaitsee Otaniemessä, Espoossa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Tulemme ottamaan yhteyttä haussa etenevien henkilöiden suosittelijoihin hakuprosessin aikana. Lisääthän suosittelijoidesi yhteystiedot jo hakuvaiheessa ansioluetteloosi tai hakemukseesi.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen mielellään pdf-muodossa toimitetaan 18.2.2018 mennessä osoitteeseen https://apply.atalent.fi/ayy-kiinteistoasiantuntija-1-2018. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 8-9 ja valinnasta ilmoitetaan mahdollisimman pian tämän jälkeen.

AYY:stä voit lukea lisää täältä: www.ayy.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa talousjohtaja Reija Väätäinen, reija.vaatainen(at)ayy.fi tai puh. 040 709 5900. Hakuprosessista voit kysellä lisää Recruitment Manager Anna Oikariselta, anna.oikarinen@atalent.fi, puh. 050 4155 345 (aTalent Recruiting)

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Yhteensä AYY työllistää noin 50 henkeä ja sen piirissä toimii kymmeniä vapaaehtoisia ja järjestöjä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija, jossa pääsee toteuttamaan omia ideoita ja luomaan uutta. Työympäristönä AYY on nuorekas ja erittäin joustava. Kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen tarjoaminen opiskelupaikan läheltä on AYY:n keskeinen jäsenpalvelu. AYY:llä on noin 2500 asuntoa, joita vuokrataan AYY:n jäsenille. Espoon Otaniemessä sijaitseva AYY:n kiinteistötiimi palvelee jäseniä sekä asumiseen että erilaisten tilojen vuokraamiseen liittyvissä kysymyksissä.

HAKUAIKAA JATKETTU: AYY hakee koulutuspoliittista asiantuntijaa

Tyyppi: Vakituinen, täyspäiväinen 37,5 h
Opintojen vaihe: Korkeakouluopintoja
Työsuhteen aloituspäivämäärä: mahdollisimman pian
Sijainti: Otakaari 11, Espoo
Palkkaus: Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokan III mukaan, alkaen n. 2100 €
HUOM! HAKUAIKAA JATKETTU! Haku-DL:  23.1.2018

Koulutuspoliittinen asiantuntija toimii ylioppilaskunnan edunvalvontasektorilla. Lisäksi sektorilla toimivat sekä sosiaalipolitiikasta ja kansainvälisistä asioista vastaavat asiantuntijat että viestinnän ja vaikuttamisen päällikkö. Työtä tehdään tiiviisti ylioppilaskunnan hallituslaisten kanssa. Asiantuntijan toimenkuvaan kuuluu edunvalvonta yliopistossa ja kansallisessa koulutuspolitiikassa esimerkiksi opintohallinnon, Aalto-yliopiston kehittämisen ja opiskelijoiden oikeusturvan parissa.

Tehtäviin kuuluu toimiminen työryhmissä näillä vastuualuilla ja niihin liittyvä lausuntotyö. Lisäksi asiantuntija on vastuussa hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta ja koulutuksesta, yhteistyöstä opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen kanssa koulutuspolitiikan alueella sekä opiskelijaneuvonnasta oikeusturvaan liittyvissä kysymyksissä. Vuonna 2018 sektorin toiminta tulee painottumaan linjapaperien päivittämiseen, opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin teemoihin sekä AYY:n eduskuntavaalivaikuttamisen pohdintaan. Ylioppilaskunnan erityisiä teemoja seuraavina vuosina ovat opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kehittäminen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kannustaminen.

Työhön kuuluu monipuolisesti asioihin perehtymistä, ylioppilaskunnan linjausten valmistelua ja linjausten mukaista vaikuttamistyötä sekä opiskelijoiden näkökulman edustamista eri sidosryhmien tapaamisissa. Edunvalvontaa tehdään paikallisesti Aalto-yhteisössä, alueellisesti pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti. Työskentely ylioppilaskunnassa ja yliopiston kanssa vaatii kehittämisintoa, itsenäistä otetta ja oma-aloitteisuutta, päätösten tehokasta toimeenpanoa ja strategista pelisilmää. Kaikki asiantuntijamme myös viestivät omista vastuualueistaan.

Edellytämme hakijalta:

 • korkeakoulu-opintoja
 • kokemusta opiskelijaedunvalvonnasta
 • tuntemusta opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvistä kysymyksistä ja edellä mainituista vastuualueista
 • kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia ja omaksua uusia asioita
 • neuvottelutaitoja sekä taitoa sopeutua muuttuviin tilanteisiin

Eduksi hakijalle luetaan:

 • tehtävänkuvaan liittyvän lainsäädännön tuntemus
 • englannin ja ruotsin taito
 • ylioppilaskunta- tai järjestökokemus

Tehtävässä voi olla hyötyä esimerkiksi hallintolain tuntemuksesta, kiinnostuksesta yliopistopedagogiikkaan tai valtakunnallisen koulutuspolitiikan tuntemuksesta.

Tarjoamme:

 • Monipuolisen ja haastavan tehtävän, jossa pääset toteuttamaan omia ideoitasi ja kehittämään osaamistasi
 • Osaavan tiimin tuen muuttuvassa ja innostuneessa työyhteisössä, nuorekkaassa organisaatiossa
 • Mahdollisuuden yhteensovittaa opinnot ja työ työajan puitteissa niin, että opintojen tekeminen yhtä aikaa on mahdollista. 
 • Mahdollisuuden hakea asumaan AYY:n omistamiin asuntoihin
 • Mahdollisuuden etätyöskentelyyn ja toimivat työskentelypuitteet Otaniemessä, hyvien kulkuyhteyksien ja Länsimetron varrella.

Mikäli olet etsimämme henkilö, lähetä hakemuksesi sekä CV:si viimeistään 23.1.2018 osoitteeseen rekrytointi@ayy.fi. Toimitathan hakudokumenttisi PDF-tiedostoina.

Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Haastattelut pyritään järjestämään to-pe 25.-26.1. ja valinnasta ilmoitetaan mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Tulemme ottamaan yhteyttä haussa etenevien henkilöiden suosittelijoihin hakuprosessin aikana. Lisääthän suosittelijoidesi yhteystiedot jo hakuvaiheessa ansioluetteloosi tai hakemukseesi.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Susanna Koistinen (050 520 9438) 3.-5.1.2018 ja pääsihteeri Niko Ferm (0505209415).

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Yhteensä AYY työllistää n. 50 henkeä ja sen piirissä toimii kymmeniä vapaaehtoisia ja järjestöjä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija, jossa pääsee toteuttamaan omia ideoita ja luomaan uutta. Työympäristönä AYY on moderni ja erittäin joustava.