Avoimet työpaikat


Kategoriat

Sivaripaikka puuttuu? AYY etsii IT-tukihenkilöä!

Haluatko suorittaa sivarin, mutta paikka puuttuu vielä?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta toimii siviilipalveluslain (1446/2007) mukaisena siviilipalveluspaikkana! AYY tarjoaa kerrallaan työpalvelutehtävät kahdelle (2) henkilölle, graafiselle suunnittelijalle (AD) ja IT-tukihenkilölle.

Nyt AYY hakee IT-tukihenkilöä, joka voisi aloittaa tehtävässä syksyllä, eli mahdollisimman pian.

IT-tukihenkilö vastaa ylioppilaskunnan IT-laitteiden ylläpidosta ja asennuksesta sekä käyttäjille annettavasta käytön tuesta ja osallistuu yhdessä IT-asiantuntijan kanssa IT-ympäristön kehitykseen.

Hakijalta toivotaan seuraavien aihepiirien tuntemusta:

  • Windows-työasemat ja -verkot
  • Microsoft Office
  • Linux-ylläpito (esim. sähköpostilistat, LAMP)
  • Palveluhenkisyys ja oma-aloitteinen ongelmanratkaisu ovat plussaa

Työtehtävät muovautuvat osin omien taitojen mukaan ja osaavan henkilön on mahdollista osallistua muun muassa ohjelmistokehitykseen sekä verkkosivujen muokkaukseen.

AYY arvostaa luovaa ja tarkkaa työotetta sekä yhteistyötaitoja. Tarjoamme siviilipalvelusmiehelle kaikki lakisääteiset etuudet, mutta myös asunnon työpaikan läheisyydestä sekä huikeat työkaverit, joiden kanssa voi sosialisoida tai olla sosialisoimatta oman fiiliksen mukaan. Työmme pyörii Windows 7 -käyttöjärjestelmällä.

Mikäli kiinnostuit paikasta tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä:

Pääsihteeri Niko Ferm niko.ferm@ayy.fi / 050 520 9415

IT-asiantuntija Jukka Karvonen jukka.karvonen@ayy.fi / 050 520 9431

 

Siviilipalveluspaikka sivarinetissä: https://vipa.mol.fi/sivariweb_public/pages/servplace_info.jsf?id=32815

AYY hakee hätämajoituskoordinaattoria

AYY hakee hätämajoituskoordinaattoria arviolta 7.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.Hätämajoituskoordinaattori vastaa syksyllä vailla asuntoa olevien opiskelijoiden väliaikaisen majoituksen järjestämisestä ja siitä tiedottamisesta. Tehtäviin sisältyy opiskelijoiden ja varsinkin kansainvälisten opiskelijoiden neuvontaa, käytännön hätämajoituksen hoitamista sisältäen mm. hätämajoituksen käytön seuraamista ja avainten hallintaa, ja hätämajoitustoiminnan pidemmän tähtäimen suunnittelua. Lisäksi tehtäviin kuuluu toiminnan raportoiminen ja jatkoehdotuksien tekeminen syksyn jälkeen.

Sinun tulisi olla:

  • reipas, sosiaalinen ja kansainvälisesti suuntautunut
  • erinomainen suomen ja englannin kielen taidoiltasi
  • tiimityöhön tottunut ja asiakaspalveluhenkinen
  • tarvittaessa jämäkkä ja käytännönläheinen, jotta osaat auttaa muita asukkaita käytännön pulmissa

Tehtävässä on eduksi:

  • järjestökokemus esimerkiksi AYY:stä tai muista opiskelijajärjestöistä
  • pääkaupunkiseudun tuntemus

Toimen kokonaistyöaika on yksi kuukausi. Työaika on jaettu kesälle ja syksylle 2017 siten, että koordinaattori toimii kokopäiväisenä sen ajan kun hätämajoitustarve on korkeimmillaan (elokuun loppu ja syyskuun alku) ja puolipäiväisenä valmistellessaan hätämajoituksen järjestämistä etukäteen ja raportoidessaan toimintaa jälkikäteen. Pääasiallinen työntekopaikka on AYY:n keskustoimisto Otaniemessä.

Toimesta maksetaan Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen vaativuusryhmä I:n mukaista palkkaa (peruspalkka kokopäiväisessä työsuhteessa alkaen 1409,04 euroa kuukaudessa, huomioiden lisäksi mahdollinen kokemuslisä).

Lisätietoja tehtävästä antaa:
palvelupäällikkö Riitu Nuutinen, riitu.nuutinen(at)ayy.fi tai puh. 050 520 9450 (ti 30.5. klo 12-14)

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan ma 5.6.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Kirjoita sähköpostin aihekenttään ’Hätämajoituskoordinaattori’. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Valinta pyritään tekemään kesäkuun aikana.

Hätämajoituskoordinaattori palkataan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Lue lisää AYY:n asumispalveluista: https://ayy.fi/asuminen

AYY hakee ylioppilaslehti Ainolle päätoimittajaa

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. AYY toimii kolmella kampuksella ja Otaniemessä sijaitsevalla keskustoimistolla. Yhteensä AYY työllistää noin 50 henkeä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija. Aino on AYY:n ylioppilaslehti, joka on perustettu vuonna 2009.

Haemme nyt Aino-lehdelle päätoimittajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 23.2.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Päätoimittaja vastaa lehden sisällöstä ja toimii kolmihenkisen toimituksen esihenkilönä. Päätoimittaja tekee tiiviisti töitä toimituskuntansa kanssa. Toimituskunta on vapaaehtoispohjainen ryhmä avustajia, jotka ideoivat ja luovat lehden sisällön yhdessä päätoimittajan kanssa. Lisäksi päätoimittaja huolehtii osaltaan, että tiedonkulku päätoimittajan ja ylioppilaskunnan välillä on jatkuvaa, tasapuolista ja vuorovaikutteista.

Hakijalta vaaditaan taitoa ajatella ja johtaa kokonaisuuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tehtävässä menestyminen edellyttää kirjoitus- ja editointitaitoa, kokemusta journalistisesta työstä, esimiestaitoja sekä erinomaista suullista ja kirjallista taitoa suomeksi ja englanniksi sekä ruotsin kielen taitoa. Edellytämme myös ymmärrystä lehden toimituksen toimintaprosesseista.

Aino on aina ollut nopeasti uusiutuva ja tekijöidensä näköinen lehti. Lehden periaatteita ja sisältöä on hyvä tarkastella AYY:ssa käynnissä olevan brändiuudistuksen yhteydessä. Toivomme hakijalta ennakkoluulotonta otetta lehden kehittämiseen sekä konkreettista ja vahvaa näkemystä siitä, mitä Aino-lehden tulee olla ja miten sen tulee palvella lukijoitaan muuttuvassa mediamaisemassa. Eduksi voidaan katsoa journalistiseen ja visuaaliseen suunnitteluun sekä julkaisujen taittamiseen liittyvä kokemus ja verkkojulkaisemisen taidot. Lisäksi eduksi katsotaan ylioppilaskunta- ja opiskelijamaailman tuntemus.

Toimi on osa-aikainen (20 tuntia viikossa). Päätoimittajalle maksetaan lehdistön työehtosopimuksen tason IIIb mukaista palkkaa. Tehtävään valittavalla on mahdollisuus hakea asumaan ylioppilaskunnan hallinnassa oleviin asuntoihin. Aino-lehden toimitus sijaitsee Otaniemessä, Espoossa.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen, palkkatoiveineen ja juttunäytteineen (3­-5 vapaa-aiheista juttunäytettä pdf-muodossa) toimitetaan ma 13.2.2017 klo 8.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Hakemukset käsittelee AYY:n edustajiston nimittämä päätoimittajan valintatyöryhmä. Haastattelut järjestetään ke 15.2. ja to 16.2., minkä jälkeen valintatyöryhmä jättää esityksensä AYY:n edustajistolle. AYY:n edustajisto haastattelee yhden tai useamman ehdokkaan ja valitsee päätoimittajan kokouksessaan 22.2.2017. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.

Lisätietoja toimesta antaa Ainon nykyinen päätoimittaja Pauliina Suominen (pauliina.suominen(at)ayy.fi, p. 044 024 1616) tai AYY:n viestintä- ja järjestöasiantuntija ja päätoimittajan valintatyöryhmän sihteeri Ahto Harmo (ahto.harmo(at)ayy.fi, p. 050 520 9442).

AYY hakee brändikoordinaattoria

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Yhteensä AYY työllistää noin 50 henkeä ja sen piirissä toimii kymmeniä vapaaehtoisia ja järjestöjä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija, jossa pääsee toteuttamaan omia ideoita ja luomaan uutta. Työympäristönä AYY on nuorekas ja erittäin joustava.

Vuonna 2016 strategiaprosessien ja toiminnan suunnittelun myötä on muodostunut tarve luoda AYY:lle brändi, joka yhdenmukaistaa organisaation työskentelyä ja saa ylioppilaskunnan näyttämään sekä kuulostamaan yhtenäiseltä. AYY:n brändityö on projektina vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa ja edustajisto on nimittänyt brändityöryhmän projektia varten.

Haemme nyt joukkoomme brändikoordinaattoria vastaamaan AYY:n brändityön strategisesta suunnittelusta. Työ on osa-aikainen noin 15h/vko ja määräaikainen 1.2.2017-30.6.2017 työn projektiluontoisuuden vuoksi. Työajasta ja -ajankohdasta voidaan myös sopia erikseen.

Edellytämme hakijalta brändistrategian tuntemusta, aiempaa kokemusta brändityöstä, Aalto-yhteisön tuntemusta sekä erinomaista suomen kielen taitoa. Englannin- ja ruotsinkielen osaaminen katsotaan hakijalle eduksi. Lisäksi katsomme eduksi projektienhallinta- ja fasilitointitaidot.

Työskentely ylioppilaskunnassa vaatii itsenäistä otetta, innostuneisuutta ja oma-aloitteisuutta, päätösten tehokasta toimeenpanoa sekä ajoittain joustavuutta työajoissa. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia ja omaksua uusia asioita sekä taitoa sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan pe 20.1. klo 12.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Haastattelut pyritään järjestämään tammikuun loppuun mennessä ja niiden perusteella AYY:n hallitus tekee päätöksen valittavasta henkilöstä. Palkkaus määräytyy ylioppilaskuntia sitovan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja toimesta antaa tiedottaja Henna Palonen (henna.palonen(at)ayy.fi tai 050 5209 440 ti 17.1. klo 10-16 ja to 19.1. klo 10-16).

AYY etsii palvelupäällikköä

Palvelutoimintamme kaipaa reipasta ja asiakaslähtöistä uudelleenarviointia ja tavoitteenamme on nostaa jäsenpalvelutoimintamme uudelle tasolle vastaamaan jäsentemme muuttuvia tarpeita. Siksi haemmekin nyt uuteen tehtävään toimeen tarttuvaa ja organisointikykyistä palvelupäällikköä täydentämään rivejämme.

Tehtävässäsi työskentelet ylioppilaskunnan asiantuntijatiimissä pääsihteerin alaisuudessa. Olet vastuussa asunto- ja jäsenpalveluiden johtamisesta, kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta ja toivomme, että sinulla on kokemusta ja näkemystä palvelujen kehittämisestä. Palvelustrategiatyöhön saat selkeän johdon tuen ja toimintaasi viitoittavat Ylioppilaskunnan suunta – taustapaperi sekä uusi kiinteistöstrategiamme. Ymmärrys asuntojen vuokraustoiminnasta auttaa sinua työssäsi. Palvelupäällikkönä toimit innostavana esimiehenä asuntotoimistolle ja jäsenpalvelupisteiden työntekijöille.

Haku auki 30.11. saakka osoitteessa:  https://atalent.fi/avoimet-tyopaikat/palvelupaallikko/

AYY hakee kampuskehityksen projektisihteeriä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. AYY toimii kolmella kampuksella ja Otaniemessä sijaitsevalla keskustoimistolla. Yhteensä AYY työllistää n. 50 henkeä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija, jossa pääsee toteuttamaan omia ideoita ja luomaan uutta. AYY on julkisoikeudellinen yhteisö ja konserni, johon kuuluu ylioppilaskunnan lisäksi kiinteistö- ja palveluyhtiöitä.

AYY on merkittävä asuntojen vuokraaja, vuokra-asuntoja on yhteensä 3100 ja tavoitteena on rakentaa uusia asuntoja tulevina vuosina merkittävä määrä.

AYY:n tukitoiminnot on keskitetty Espoon Otaniemeen Aalto yliopiston kampus -alueelle, jonne nyt haemme tukitiimiimme määräaikaiseen työsuhteeseen

KAMPUSKEHITYKSEN PROJEKTISIHTEERIÄ

Kampuskehityksen projektisihteerin tehtävänä on projektien vetäminen uusien tulevaisuuden kiinteistöhankkeiden valmistelussa kiinteistötoimen tiimin apuna. Projektit liittyvät kaavavalmisteluun ja hankkeiden edistämiseen. Yksi keskeinen tehtävä on AYY:n kiinteistöstrategian uudistamisen työstäminen.

Työssä menestymisen edellytyksenä on kaavoitus- ja kiinteistöalan perusteiden osaaminen ja avuksi on kokemus projektien hallinnoinnista. Tehtävä edellyttää oma-aloitteisuutta ja kykyä saattaa asiat valmiiksi. Tehtävä edellyttää myös riittävää kielitaitoa (englanti välttämätön, ruotsin kielen taito on eduksi).

Arvostamme kehittävää ja innostavaa työotetta, tiimityöominaisuuksia ja ylioppilaskuntatoiminnan tuntemusta sekä halua toimia aktiivisesti ja rakentavasti. Kokemus kuntavaikuttamisesta on eduksi.

Tehtävä on määräaikainen alkaen helmikuussa 2016 (tai sopimuksen mukaan) ja jatkuu noin 1,5 vuotta. Rekrytoitavan henkilön esimiehenä toimii talousjohtaja. Työsuhde on osa-aikainen, työaika on sopimuksen mukaan 20-25 tuntia viikossa. Palkka määritellään Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaan.

Tarjoamme kehityshaluiselle osaajalle monipuolisen tehtävän kiinteistöhankkeiden parissa innostuneessa työyhteisössä.

 

Tervetuloa joukkoomme Otaniemen kampukselle mukaan muutokseen!

 

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 30.1.2016 mennessä osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Lisätietoja tehtävästä antaa talousjohtaja Reija Väätäinen, reija.vaatainen(at)ayy.fi tai puh. 040 7095900.

Tutustu toimintaamme osoitteessa www.ayy.fi.