Ylioppilaskunta


Kategoriat

AYY hakee korkeakouluharjoittelijoita!

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on dynaaminen 15 000 opiskelijaa edustava palvelu- ja vaikuttamisorganisaatio, ja nyt sinulla on tilaisuus päästä kokeilemaan meillä taitojasi! AYY hakee 1 – 3 harjoittelijaa monipuolisiin tehtäviin.

Mahdolliset toimenkuvat

Organisaatiokehittämisen harjoittelija

Tehtäviisi kuuluvat erilaiset organisaation kehittämisen ja työhyvinvoinnin edistämisen tukitehtävät. Toimit läheisesti ylioppilaskunnan talousjohtajan, pääsihteerin ja HR-päällikön kanssa. Yksi merkittävistä tehtävistäsi liittyy ylioppilaskunnan laatukäsikirjan edistämiseen.

Automaatioharjoittelija

Harjoittelun aikana pääset miettimään, mitä erilaisia toimintoja AYY:llä voisi automatisoida. Automatisointia on pohdittu esimerkiksi viikkotiedotteen koostamisen ja jakelun osalta, toiminta-avustusten myöntämisprosessin osalta sekä ylipäänsä ylioppilaskunnan tiedon jakamisen suhteen.

Hankerahoitusharjoittelija

Monille järjestöille ja julkisille toimijoille on useita erilaisia rahoituskanavia. Prosessit rahoituksen hankkimiseen ovat kuitenkin monimutkaisia. Harjoittelussa tehtäväsi olisi tutkia erilaisia hankerahoittajia ja miettiä, mitkä näistä olisivat sopivia toimijoita ylioppilaskunnalle.

Vapaaehtoistoiminnan harjoittelija

Ylioppilaskunnassa ja Aalto-yhteisössä tehdään paljon vapaaehtoistyötä. Harjoittelun aikana olisi tarkoitus miettiä, että mitä erilaista tukea vapaaehtoiset tarvitsevat onnistuakseen tehtävässä. Lisäksi harjoittelussa olisi tarkoitus pohtia, että miten tämä tuki voitaisiin järjestää niin, että hankittu osaaminen voitaisiin tunnistaa osaksi opintoja.

Palvelumuotoiluharjoittelija

Ylioppilaskunnalla on tänä vuonna useita projekteja, joihin palvelumuotoilua voitaisiin hyödyntää. Kaksi merkittävintä näistä ovat AYY:n opiskelijakeskushanke sekä ylioppilaskunnan nettisivujen päivitys. Lisäksi mahdollisia tulevaisuuden kehittämiskohteita ovat jäsentyytyväisyyden kartoittaminen sekä asiakasymmärrystiedon lisääminen. Palvelumuotoilua voitaisiin hyödyntää kuitenkin myös monessa muussa suhteessa.

Data-analytiikkaharjoittelija

Datan kerääminen ja analysointi on tällä hetkellä nouseva trendi jokaisessa yrityksessä. Ylioppilaskunnan näkökulmasta asiaa ei ole vielä erityisemmin pohdittu. Harjoittelussa pääsisit haastattelemaan organisaatiota laajalti ja miettimään, minkälaista dataa tarvitsisimme oman toiminnan tueksi, ja miten se voisi meitä hyödyttää.

Viestinnän harjoittelija

Viestinnän harjoittelijana pääset kokeilemaan uusia viestinnän välineitä ja keinoja, joilla ylioppilaskunnan jäsenistöä tai sidosryhmiä voisi tavoittaa paremmin.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen harjoittelija

Ylioppilaskunnan ja yliopiston yhtenä vuoden 2018 pääteemana on opiskelijoiden hyvinvointi. Harjoittelussa pääset osaksi pohtimaan ja toteuttamaan erilaisia toimenpiteitä joilla opiskelijoiden hyvinvointia voidaan pitkässä juoksussa parantaa.

Arkistoharjoittelija

Arkistoharjoittelijana pääset tutustumaan julkishallinnon lakisääteiseen arkistointitehtävään sekä kehittämään arkistointitoimintaa.

Puuttuuko listasta joku paikka missä olisit erityisen hyvä? Kerro siitä meille ja miten se hyödyttäisi AYY:tä.

Kuka voi hakea?

Harjoittelun osalta on tärkeää, että se liittyy myös harjoittelijan opintoihin. Maksamme harjoittelusta palkkaa ja toivomme, että harjoittelijalla on käytettävissään korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki. Harjoittelutuesta Aalto-yliopiston opiskelijoiden kohdalla lisätietoja löytyy: http://www.aalto.fi/fi/cooperation/companies_and_communities/career_services/recruit_student/supported_internships/. Myös muiden korkeakoulujen opiskelijat voivat hakea harjoitteluun.

Harjoittelun ajankohta

Harjoittelu kestää kolme kuukautta ja sen ajankohdasta voidaan sopia tarkemmin. Harjoittelu kuitenkin ajoittuu huhti-elokuu -akselille. Harjoittelu on esimerkiksi, riippuen harjoittelun sisällöstä, mahdollista suorittaa touko-heinäkuussa tai toukokuu, kesäkuu ja elokuu -yhdistelmällä.

Odotamme harjoittelijoilta

 • Innostusta luoda maailman parasta opiskelijan elämää aalto-yhteisössä
 • Kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Myönteistä suhtautumista kehittämiseen ja tiimityöskentelyyn
 • Sujuvaa suomen ja englannin suullista ja kirjallista osaamista

Hakuprosessi

 1. Lähetä hakemuksesi ja cv:si soveltuvin osin osoitteeseen rekrytointi@ayy.fi.
 2. Kerro hakemuksessasi, mihin tehtävään haluaisit päästä harjoitteluun ja miksi haluat harjoitteluun juuri meille.
 3. Kerro lisäksi, mikä ajankohta sinulle sopisi.

Täytämme paikat heti sopivien hakijoiden löydyttyä, joten toimithan nopeasti!

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Yhteensä AYY työllistää noin 40 henkeä ja sen piirissä toimii satoja vapaaehtoisia ja järjestöjä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija, jossa pääsee toteuttamaan omia ideoita ja luomaan uutta. Työympäristönä AYY on nuorekas ja erittäin joustava. Kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen tarjoaminen opiskelupaikan läheltä on AYY:n keskeinen jäsenpalvelu. AYY:llä on noin 2500 asuntoa, joita vuokrataan AYY:n jäsenille. AYY korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Edustajiston valiokunnat vuodelle 2018 valittu

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on nimittänyt vuodelle 2018 kolme valiokuntaa helpottamaan toimintaansa. Tutustu valiokuntien uusiin puheenjohtajiin ja siihen, mitä valiokunnat tekevät!

Nicole Grekov, Noora Torpo ja Anni Kolehmainen

AYY:n edustajisto nimitti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan talous- ja kiinteistövaliokunnan, kulttuuri- ja yhdistysasioita käsittelevän yhteisövaliokunnan ja edunvalvonnasta ja koulutuspolitiikasta vastaavan vaikuttamisen valiokunnan.

Talous- ja kiinteistövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anni Kolehmainen, yhteisövaliokunnan puheenjohtajaksi Noora Torpo ja vaikuttamisen valiokunnan puheenjohtajaksi Nicole Grekov.

”Talous- ja kiinteistövaliokunnassa – kuten muissakin valiokunnissa – pohditaan edustajiston kokouksissa käsiteltäviä asioita etukäteen ja tehdään niihin liittyvää valmistelutyötä”, talous- ja kiinteistövaliokunnan puheenjohtaja Anni Kolehmainen kertoo.

”Tekemämme valmistelutyön perusteella hallitus pystyy muokkaamaan edarille meneviä esityksiä tai valmistelemaan niitä lisää. Lisäksi annamme ylioppilaskunnalle viitteitä siitä, mihin suuntaan projekteja tulisi mielestämme viedä.”

Puheenjohtajat ennustavat, että valiokuntien vuoden 2018 tärkeiksi teemoiksi nousevat muun muassa opiskelija-asuminen ja opiskelijakeskus, erilaiset linjapaperit ja opiskelijoiden hyvinvointi.

”Suunnitelmat selkenevät, kun pääsemme miettimään valiokuntalaisten kanssa, mitkä jutut ovat heidän mielestään tärkeitä”, Noora Torpo sanoo.

Kaikki kolme puheenjohtajaa uskovat, että valiokunnat tarjoavat hyvän tilaisuuden sekä päätöksentekoon osallistumiseen että uusiin ihmisiin tutustumiseen.

”Edari on minulle uusi aluevaltaus. Tunnen vasta kauppislaiset, joten on hauska tutustua uuteen porukkaan. Tosi hyvä fiilis aloittaa työt”, Nicole Grekov sanoo.

”Olen kuullut paljon hyvää edeltäjältäni. Täällä saa todella nähdä, miten asioihin vaikutetaan”, Kolehmainen jatkaa.

”Vähän jännittää lähteä tekemään uutta juttua, mutta onneksi en ole yksin, vaan hyvien tyyppien seurassa. Toivottavasti vuoden aikana saadaan paljon aikaan”, Torpo sanoo.

 

Vuoden 2018 valiokunnat

AYY:n edustajisto päätti kokouksessaan 18.1 perustaa valiokunnat vuodelle 2018. Valiokunnat perustettiin helpottamaan edustajiston toimintaa ja päätöksentekoa.

Valiokunnat koostuvat puheenjohtajasta, 13 jäsenestä ja hallituksen sihteeristä. Kukin edustajistoryhmä sai kuhunkin valiokuntaan yhden jäsenen jokaista alkavaa viittä edustajaa kohti. Täten esimerkiksi seitsemän hengen SCIsma sai jokaiseen valiokuntaan kaksi jäsentä. Edustajistoryhmä saattoi jättää osan saamistaan paikoista käyttämättä.

Puheenjohtajista äänestettiin, sillä puheenjohtajien puolueettomuuden takaamiseksi he eivät kuulu ryhmäkohtaisiin kiintiöihin.

Valiokuntien kokoonpanot vuodelle 2018:

Talous- ja kiinteistövaliokunta

Puheenjohtaja Anni Kolehmainen (Luova)

Varsinaiset jäsenet
Santeri Santikko (CHEM)
Topi Soivio (Kylterirengas Töölö)
Valtteri Ahonen (Kylterirengas Töölö)
Touko Aroheikki (Kylterirengas Otaniemi)
Kalle Kekäläinen (Luja)
Anton Närekorpi (LUOVA)
Oskari Kivinen (Oikea Aalto)
Cosmo Jenytin (Polytekarna)
Marianne Honkasaari (SCIsma)
Mikko Karhunen (SCIsma)
Pyry Huhtanen (SCIsma)
Henri Miettinen (Vihreämpi Aalto)
Emil Fihlman (Voltti)

Varajäsenet
Werneri Huhtinen (CHEM)
Akintayo Oyebola (Kylterirengas Otaniemi)
Jukka-Pekka Forsberg (Kylterirengas Töölö)
Kalle Pirinen (Kylterirengas Töölö)
Ville Myllylä (Luja)
Santeri Nuotio (LUOVA)
Jyri Tiimonen (Oikea Aalto)
Anton Eriksson (Polytekarna)
Henrikki Soininen (Vihreämpi Aalto)
Antti-Juho Nieminen (Voltti)

Yhteisövaliokunta

Puheenjohtaja Noora Torpo (SCIsma)

Varsinaiset jäsenet
Ellen Heikkilä (Polytekarna)
Leila Kettunen (CHEM)
Anna Halsas (Kylterirengas Töölö)
Joni Kariluoto (Kylterirengas Töölö)
Elisa Jokinen (Kylterirengas Otaniemi)
Paavo Pietikäinen (Luja)
Henri Heilala (LUOVA)
Christian Segercrantz (Polytekarna)
Iida Palosuo (Pro Arte)
Konsta Huuki (SCIsma)
Ari Viitala (SCIsma)
Viet Tran (Vihreämpi Aalto)
Roope Pääkkönen (Voltti)

Varajäsenet
Jani Pusula (Luja)
Tyko Viertiö (CHEM)
Laura Auhto (Kylterirengas Töölö)
Helena Hansson (Polytekarna)
Aleksanteri Paakkinen (SCIsma)
Sameli Sivonen (Vihreämpi Aalto)
Aliisa Pietilä (Voltti)
Emmi Kosomaa (LUOVA)

Vaikuttamisen valiokunta

Puheenjohtaja Nicole Grekov (Kylterirengas Töölö)

Varsinaiset jäsenet
Ellen Heikkilä (Polytekarna)
Peppi Vilén (CHEM)
Liisa Eloranta (Kylterirengas Otaniemi)
Joel Kulikoff (Kylterirengas Otaniemi)
Ella Oksala (Kylterirengas Otaniemi)
Jani Pusula (Luja)
Elina Kuutti (Pro Arte)
Matilda Säde (SCIsma)
Märt Vesinurm (SCIsma)
Peppi Seppälä (Vihreämpi Aalto)
Titta Saari (Voltti)
Saana Rossi (LUOVA)

Varajäsenet
Aliisa Pietilä (Voltti)
Mikko Laine (CHEM)
Juho Paavola (Kylterirengas Töölö)
Topi Ronkainen (Kylterirengas Otaniemi)
Ingrid Schulman (Polytekarna)
Olli Kekäläinen (Luja)
Säde Palmu (LUOVA)
Milja Leinonen (Vihreämpi Aalto)

AYY tuomitsee epäasiallisen kohtelun

Ylioppilaslehti Aino julkaisi eilen jutun ”Sisäpiirivitsi”, jossa se nostaa esille Aalto-yhteisössä tapahtuvan syrjivän puheen ja käytökseen, mainiten muutaman opiskelijayhdistyksen nimeltä.
Jutun julkaisun jälkeen sekä jutun kirjoittanut toimittaja Sonia El Kamel että päätoimittaja Emilia Mäenmaa ovat saaneet lukemattoman määrän palautetta. Palautteesta moni on ollut kiittävää, mutta joukossa on ollut myös kriittistä palautetta. Osa saadusta palautteesta on kuitenkin ollut täysin ala-arvoista ja henkilöön menevää.
Aino on ylioppilaskunnasta riippumaton itsenäinen julkaisu, mutta sen työntekijät ovat siitä huolimatta AYY:n työntekijöitä. Työnantajana AYY:llä on nollatoleranssi kaikenlaiseen työntekijöihimme kohdistuvaan uhkailuun, alatyyliseen puheeseen tai muuhun huonoon käytökseen.
AYY tuomitsee jyrkästi ja yksiselitteisesti rasismin ja syrjinnän, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjivää käytöstä yhteisömme sisällä.
Itse artikkelissa esille nostettua teemaa käytiin läpi AYY:n keskustoimistolla siinä vaiheessa, kun pääsihteeriä haastateltiin juttua varten. Artikkelin ilmestyminen ja siitä käyty keskustelu ovatkin osoittaneet, että yhdenvertaisuuden edistämiseksi tulee kuitenkin tehdä vielä paljon lisää töitä. Siksi AYY pitää erittäin tärkeänä, että aiheesta käytäisiin laajempaa keskustelua koko Aalto-yhteisön laajuisesti.
Lisätietoja: pääsihteeri Niko Ferm (050 520 9415, niko.ferm (a) ayy.fi)

Yhdistystiedote viikolle 7/2018

Jos haluat saada AYY:n yhdistystiedotteen sähköpostiisi, tilaa se osoitteesta http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Tämä on AYY:n yhdistystiedote viikolle 7/2018

Tulevia tapahtumia ja tärkeitä päivämääriä yhdistyksille ja yhdistystoimijoille
8.2.–6.4. #LuovutusAalto vol. 3

Tiedotteen sisältö

 1. Tehdään yhdessä Aalto-yhteisöstä turvallinen kaikille
 2. AYY haastaa järjestöt pelastamaan henkiä!
 3. Tiedotuspyyntö Aallon AllWell-kyselystä 1.-16.2.


1. 
Tehdään yhdessä Aalto-yhteisöstä turvallinen kaikille

Aino-lehti ja Helsingin Sanomat ovat uutisoineet Otaniemessä järjestetyistä asiattomista juhlista. AYY haluaa olla mukana luomassa tasa-arvoista ja yhdenvertaista toimintaympäristöä kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille riippumatta kunkin opiskelijan taustoista tai tilanteesta ja tukea piirissään toimivia yhdistyksiä näissä tavoitteissa.

Rasismia tai muuta epäasiallista kohtelua ei tule sietää tapahtumissa eikä sosiaalisessa mediassa. Ylilyöntejä voidaan ehkäistä keskustelemalla ja menneistä virheistä oppimalla. AYY haluaa tukea jäseniään ja on ollut yhteydessä asianosaisiin Aino-lehden artikkeliin liittyen. Muistetaan tukea toisiamme tässä yhteisössä.

Yhdistyksissä toimivien ja tapahtumia järjestävien kannattaa kerrata Turvallisesti tapahtumissa -koulutuksen materiaaleja ja olla järjestöasiantuntijaan yhteydessä, mikäli kysymyksiä herää. https://ayy.fi/yhdistykset/palvelut/koulutus-ja-kurssit/turvallisesti-tapahtumissa/

Mistä apua?
Jos olet kokenut tai todistanut asiatonta kohtelua, voit ottaa yhteyttä koulutettuihin häirintäyhdyshenkilöihimme Minna Mäkitaloon hairinta-nainen@ayy.fi ja Lauri Jurvaseen hairinta-mies@ayy.fi. Myös Aalto-pappien suuntaan voit kääntyä, jos haluat keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa elämään, opiskeluun tai ihmissuhteisiin liittyvästä asiasta. He ovat kaikkien aaltolaisten käytettävissä uskonnosta tai elämänkatsomuksesta riippumatta:
https://into.aalto.fi/display/fichaplain/Etusivu

Lue lisää avun saamisesta häirintätilanteissa: https://ayy.fi/jasenille/mistaapua/
AYY:n eilinen tiedote: https://ayy.fi/blog/2018/02/08/oletko-kohdannut-epaasiallista-kaytosta-ayy-auttaa/


2. AYY haastaa järjestöt pelastamaan henkiä!

Suomessa tarvitaan joka arkipäivä lähes tuhat vapaaehtoista verenluovuttajaa. Siksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunta haastaa jo kolmannen kerran kaikki piirissään toimivat järjestöt luovuttamaan yhteisen hyvän nimissä #LuovutusAalto-kampanjassa.

Syksyllä 2017 #LuovutusAalto keräsi yhteensä 72 luovutusta eli yli puolet enemmän kuin kevään #LuovutusAalto-kampanja. Prosentuaalinen voittaja on Ristin Kilta, jonka jäsenistä yli kymmenen prosenttia kävi luovuttamassa verta. Määrällisesti eniten luovutuksia, 18, teki jo kevään 2017 kampanjan voittanut Inkubio.

Nyt haastamme kaikki AYY:n piirissä toimivat järjestöt parantamaan verenluovutussaldoa entisestään. Dipolin verenluovutustilaisuus torstaina 8.2. klo 11–16 käynnistää kevään #LuovutusAalto-kampanjan, joka jatkuu 6.4. asti.

Perustakaa järjestöllenne VeriRyhmä ja luovuttakaa yhdessä tai erikseen Dipolissa tai missä tahansa muussa verenluovutustilaisuudessa välillä 8.2.–6.4. Prosentuaalisesti ja määrällisesti eniten luovuttaneet järjestöt palkitaan kunniakirjalla ja saunaillalla, ja kaikki luovuttajat saavat luovutuksen yhteydessä Suomen Punaisen Ristin haalarimerkin.

Lue lisää ja ilmoita järjestösi mukaan: https://ayy.fi/blog/2018/02/01/luovutusaalto-tulee-taas-verenluovutuskampanja-kaynnissa-8-2-6-4-2018/


3. Tiedotuspyyntö Aallon AllWell-kyselystä 1.-16.2.

Vuosi sitten AllWell-kyselyssä selvisi, että 20% Aallon opiskelijoista on burnout-riskissä eli valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna kaksinkertainen määrä. Tämän vuoden AllWell avautuu tämän viikon torstaina 1.2. ja vastata voi aina 16.2. asti. Kysely on henkilökohtainen ja lähetetään kaikille 2. vuoden kandiopiskelijoille sekä 1. vuoden maisteriopiskelijoille. Kysely on tärkeä työkalu AYY:n edunvalvontatyössä, joten toivoisimme sen saavuttavan mahdollisimman suuren vastausprosentin. Tahtoisimmekin erityisesti ainejärjestöjen tiedottavan kyselystä jäsenistölleen. Lisäporkkanana kyselyyn vastaajat saavat muutama viikko kyselyn sulkeutumisen jälkeen henkilökohtaisen palautteen omista opiskelutaidoistaan!

 

HALUATKO OMAN UUTISESI TÄHÄN TIEDOTTEESEEN?

Lähetä lyhyt tekstisi keskiviikkoon klo 10.00 mennessä osoitteeseen tiedotteet (a) ayy.fi. Uutiset menevät käännettäväksi, joten voit toimittaa tekstisi yksikielisenä.

Tiedotteen sisällön toimittaa viime kädessä AYY:n järjestö- ja viestintäasiantuntija Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, puh: 050 520 9442).

Oletko kohdannut epäasiallista käytöstä? AYY auttaa

Aino-lehti ja Helsingin Sanomat ovat uutisoineet Otaniemessä järjestetyistä asiattomista juhlista. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta sitoutuu Aalto-yliopiston tavoitteeseen tarjota kaikille opiskelijoille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö.

Rasismia tai muuta epäasiallista kohtelua ei tule sietää. Ylilyöntejä voidaan ehkäistä keskustelemalla ja menneistä virheistä oppimalla.

AYY haluaa olla mukana luomassa turvallista toimintaympäristöä kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille riippumatta kunkin opiskelijan taustoista tai tilanteesta ja tukea piirissään toimivia yhdistyksiä näissä tavoitteissa.

AYY järjestää vuosittain koulutuksia järjestötoimijoille. Tammikuussa 2018 järjestettiin ensimmäistä kertaa Turvallisesti tapahtumissa -koulutus, jossa käytiin läpi tapahtumaturvallisuutta sekä fyysisen turvallisuuden että turvallisen ja kaikki osallistujat huomioon ottavan sisällön näkökulmasta.

AYY jatkaa tapahtumaturvallisuuteen liittyvien koulutusten järjestämistä. Turvallisesti tapahtumissa –koulutusmateriaalia voi tiedustella osoitteesta jarjestoasiat@ayy.fi.

Mikäli olet todistanut asiatonta tapahtumaa tai tietoosi on muuten tullut AYY:n piirissä toimivan järjestön epäasiallinen tapahtuma, ole yhteydessä AYY:n järjestöasiantuntijaan osoitteessa jarjestoasiat@ayy.fi.

Jos olet kokenut tai todistanut asiatonta kohtelua, voit myös ottaa yhteyttä koulutettuihin häirintäyhdyshenkilöihimme Minna Mäkitaloon hairinta-nainen@ayy.fi ja Lauri Jurvaseen hairinta-mies@ayy.fi.

Häirintäyhdyshenkilöpalvelu on luottamuksellinen ja sähköpostisi menee vain yhdyshenkilölle, eikä mihinkään toimenpiteisiin ryhdytä ilman häirityn henkilön suostumusta.

Lue lisää avun saamisesta häirintätilanteissa: https://ayy.fi/jasenille/mistaapua/

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä pääsihteeri Niko Fermiltä, niko.ferm@ayy.fi

Haemme joukkoomme asuntosihteeriä osaksi jäsen- ja asumispalvelujen tiimiä

Oletko oma-aloitteinen, asiakaspalveluhenkinen ja kiinnostunut asumisen asioista? Hae osaksi AYY:n jäsen- ja asumispalvelujen tiimiä!

AYY:n Espoon Otaniemessä sijaitseva palvelutoimisto auttaa jäseniä asumiseen liittyvissä asioissa. Asuntosihteerinä olet tärkeä osa tiimiä, joka osaltaan pyrkii toteuttamaan ylioppilaskuntamme visiota: AYY – Maailman parasta opiskelijan elämää.

Asuntosihteerin tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • asiakaspalvelu kasvotusten, puhelimitse ja verkossa
 • asuntohakemusten käsittely
 • vuokrasopimusten laatiminen
 • asumispalveluiden kehittämiseen osallistuminen
 • lisäksi osallistuminen muiden AYY:n jäsenpalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä palveluihin liittyvään viestintään.

Työssäsi tulet käyttämään AYY:n omaa asunnonhakujärjestelmä Domoa, jonka käyttöön sinut perehdytetään.

Hakijalta edellytetään:

 • Asiakaspalveluhenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta
 • Kokemusta asiakaspalvelutehtävistä
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Myönteistä suhtautumista kehittämiseen ja tiimityöskentelyyn
 • Ajoittaista joustavuutta työajoissa
 • MS Officen ohjelmien hallintaa
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielten suullista ja kirjallista osaamista

Eduksi hakijalle luetaan:

 • Sujuva ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen
 • Kokemus erityisesti kiinteistö- tai asunnonvuokrausalalta

Tarjoamme sinulle:

 • Vakituisen ja kokoaikaisen työsuhteen (viikkotyöaika on 37,5 h)
 • Monipuolisen ja haastavan tehtävän osana innostunutta työyhteisössä
 • Toimivat työskentelypuitteet Otaniemessä, hyvien kulkuyhteyksien ja Länsimetron varrella sekä ajoittaisen mahdollisuuden etätyöhön
 • Mahdollisuuden hakea asumaan ylioppilaskunnan hallinnassa oleviin asuntoihin Espoossa ja Helsingissä

Työskentely ylioppilaskunnassa vaatii innostuneisuutta, päätösten tehokasta toimeenpanoa sekä ajoittaista joustavuutta työajoissa. Tiettyä koulutustaustaa ei vaadita, vaan soveltuvuus tehtävään ratkaisee. Perehdytämme sinut tehtävään.

Työ alkaa sopimuksen mukaan heti sopivan henkilön löydyttyä. Palkkaus määräytyy ylioppilaskuntia sitovan työehtosopimuksen mukaisesti (palkkaluokka II, huomioiden lisäksi mahdolliset koulutus- ja kokemuslisät).

Tulemme ottamaan yhteyttä haussa etenevien henkilöiden suosittelijoihin hakuprosessin aikana. Lisääthän suosittelijoidesi yhteystiedot jo hakuvaiheessa ansioluetteloosi tai hakemukseesi.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan ti 27.2.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 10 ja valinnasta ilmoitetaan mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Riitu Nuutinen, riitu.nuutinen(at)ayy.fi tai puh. 050 520 9450 (ma 12.2. klo 13-15 ja to 22.2. klo 13-15).

Tutustu toimintaamme osoitteessa www.ayy.fi. AYY korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Yhteensä AYY työllistää noin 50 henkeä ja sen piirissä toimii kymmeniä vapaaehtoisia ja järjestöjä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija, jossa pääsee toteuttamaan omia ideoita ja luomaan uutta. Työympäristönä AYY on nuorekas ja erittäin joustava. Kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen tarjoaminen opiskelupaikan läheltä on AYY:n keskeinen jäsenpalvelu. AYY:llä on noin 2500 asuntoa, joita vuokrataan AYY:n jäsenille.