Ylioppilaskunta


Kategoriat

AYY:n SYL-delegaatio valittu

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Tiedote 22.09.2017
Julkaistavissa heti

 

AYY:n SYL-delegaation ensimmäinen kokous 18.09.2017

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on valinnut delegaation, joka lähtee edustamaan AYY:n jäsenistöä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton liittokokoukseen. SYL:n ylin päättävä elin on sääntömääräisesti kerran vuodessa marraskuussa kokoontuva liittokokous. Jokainen SYL:n jäsen eli ylioppilaskunta nimittää oman delegaationsa päättämään niin liiton seuraavan vuoden toiminnasta ja taloudesta kuin valitsemaan seuraavan vuoden hallitusta. Vuonna 2017 SYL:n liittokokous pidetään 17.–18.11. Tampereella.

Delegaation koko ja äänimäärät riippuvat ylioppilaskunnan jäsenten määrästä ja AYY:llä on Suomen vaihtelevasti ylioppilaskunnista toiseksi eniten ääniä. Yksi edustaja edustaa tuhatta ylioppilaskuntansa jäsentä, jolloin tänä vuonna AYY lähettää liittokokoukseen 14 edustajaa.

Delegaation tehtävänä on edustaa AYY:n jäsenistöä kaikilta koulutusaloilta. Siksi delegaatiota muodostaessa kokoonpanoon on pyritty ottamaan edustajia kaikilta koulutusaloilta, jolloin se voi edustaa ylioppilaskunnan korkeinta edunvalvonnallista osaamista. Hallitus päättää viisi äänivaltaista liittokokousedustajaa ja viisi varahenkilöä. Loput edustajista ja varahenkilöistä valitaan AYY:n edustajistoryhmien lausuntojen perusteella.

Kokoonpanoa miettiessä on otettu huomioon delegaation kokonaisvaltainen asiantuntijuus, vaikuttavuus ja edustavuus. Tästä syystä hallitus on nähnyt, että sekä hallituksen että AYY:n työntekijöiden osallistaminen delegaatiossa on erityisen tärkeää. Työntekijät toimivat varahenkilöinä delegaation edustavuutta varmistaen. Lisäksi työntekijöistä pääsihteeri ja tiedottaja lähtevät mukaan delegaation mukana tarkkailijoiksi. Delegaation puheenjohtaja valitaan myöhemmin.

 

AYY:n vuoden 2017 SYL-delegaation varsinaiset edustajat:

Antti Kaivola

Elina Kuutti

Emmi Kosomaa

Ilkka Särkiö

Ingrid Schulman

Joona Orpana

Jyri Heimo

Kalle Pirinen

Katariina Helin

Onni Lampi

Oskar Niemenoja

Peppi Seppälä

Rosa Nylen

Ville Myllylä

 

SYL-delegaation edustajien varahenkilöt:

Elli-Noora Kaurila

Henrik Kekarainen

Joel Kulikoff

Joonas Tietäväinen

Juho Paavola

Konsta Huuki

Lauri Jurvanen

Noora Vänttinen

Petteri Heliste

Pyry Huhtanen

Sameli Sivonen

Susanna Koistinen

Tapio Hautamäki

Valtteri Ahonen

 

Tarkkailijat:

Niko Ferm (neuvottelija)

Katarina Vesikko (tiedottaja)

AYY selvittää väärennettyjen lippujen myyntiä Aalto Afterparty 2017 -tapahtumaan

AYY:n tietoon on tullut tapauksia, joissa 8.9.2017 järjestettyyn Aalto Afterparty 2017 -tapahtumaan oli myyty väärennettyjä lippuja ja rannekkeita. Tapaukset tulivat ilmi ovensuun lipputarkastuksessa. Turvallisuusmääräyksistä johtuen emme valitettavasti pystyneet päästämään kyseisten lippujen haltijoita sisälle.
AYY pahoittelee tapahtunutta ja tilanteen aiheuttamaa mielipahaa. Toivomme myös lippuja myyneen tahon tai tahojen ymmärtävän, että heidän toimintansa oli sekä lainopillisesti että moraalisesti tuomittavaa.
Tapauksen johdosta AYY on muuttanut lippujen ja rannekkeiden myyntiin ja jakamiseen liittyviä käytänteitä. Toivomme myös, että edelleen myytäviä lippuja ostavat henkilöt olisivat varuillaan tilanteessa ja ostaisivat lipun suoraan lipunmyynnistä, tai tuntemaltaan henkilöltä, jonka he voivat tarvittaessa tunnistaa.
Selvitämme tapahtunutta yhteistyössä Aalto-yliopiston turvallisuuspalveluiden sekä Länsi-Uudenmaan poliisin kanssa. Mikäli tiedät asiasta jotain tai olet itse ostanut lipun, joka on todettu tai jota epäilet väärennetyksi, pyydämme olemaan yhteydessä ensisijaisesti tuottaja Niina Palmiin (niina.palm@ayy.fi).

Suunnittelukilpailu: Aalto-yliopiston provostin käädyt

 

Kilpailun järjestäjä:
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (myöhemmin AYY)

 

AYY julistaa avoimen suunnittelukilpailun, jossa tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Aalto-yliopiston (myöhemmin Aalto) provostille akateemiset tunnusmerkit, käädyt. Suunnittelukilpailu on avoin kaikille Aallon opiskelijoille yksin ja pareittain.

 

Mitkä ovat provostin käädyt?

Käädyt ovat provostin käyttämät akateemiset tunnusmerkit, joita käytetään akateemisissa ja valtiollisissa juhlissa, kuten yliopiston avajaisissa, kulkueissa ja promootiossa.

 

Tehtävän määrittely

Kilpailun tavoitteena on suunnitella ja tuottaa Aalto-yliopiston provostille modernit käädyt, joissa tulee ilmi Aallon arvot; intohimo, rohkeus, vapaus, vastuu ja eettisyys, sekä opiskelijamielisyys. Käätyjen toivotaan kuvaavan aaltolaisuutta. Käätyjen suunnittelussa toivotaan käytettävän ennakkoluulottomuutta. Suunnittelun poikkitieteelliset ratkaisut katsotaan eduksi. Käätyjen ei tarvitse olla perinteiset, mutta niiden täytyy olla tarpeeksi arvokkaat kannettavaksi akateemisissa ja valtiollisissa tilaisuuksissa, ja niitä pitää voida käyttää mies- ja naisprovostin. Käädyt eivät saa koskettaa ihoa, vaan ne kiinnitetään joko frakkiin tai iltapukuun. Suunnitelman tulee olla taloudellisesti järkevä toteuttaa. Ehdotuksessa täytyy tulla ilmi käätyjen toteutuksen suuntaa antava kustannusarvio. AYY pidättää oikeiden olla toteuttamatta yhtään jätettyä ehdotusta.

 

Osanottajat

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Aalto-yliopiston kirjoilla olevat opiskelijat, mukaan lukien jatko-opiskelijat.

 

Tuomaristo

Tuomaristoon kuuluu kuusi jäsentä, joista kolme on opiskelijoita ja kolme akateemista henkilökuntaa. Tuomariston jäsenet julkistetaan myöhemmin. Tuomariston sihteerinä toimii AYY:n pääsihteeri.

 

Ehdotusten toimittaminen

Ehdotukset toimitetaan sähköisesti AYY:n pääsihteerille osoitteeseen niko.ferm(at)ayy.fi maanantaihin 16.10.2017 klo 16.00 mennessä. Ehdotus ei saa olla aiemmin julkistettu. Ehdotuksessa tulee olla kuvallinen luonnos käädyistä sekä lyhyt selostus konseptista ja käytetyistä materiaaleista. Aineisto on laadittava siten, että̈ tuomaristo pystyy esitetyn aineiston perusteella arvioimaan ehdotukset kaikilta kilpailutehtävän kannalta oleellisilta osin.

 

Palkkio

Suunnittelukilpailun voittajalle maksetaan suunnittelusta 1500 euron suuruinen palkkio. Kilpailussa jaetaan myös mahdollisia tunnustuspalkintoja. Käätyjen toteutuksen kustannuksista sovitaan voittajan kanssa erikseen. Voittaneen kilpailutyön lunastamisesta, tekijänoikeuksista ja mahdollisesta jatkokehityksestä sovitaan erikseen AYY:n ja voittaneen kilpailutyön suunnittelijan kanssa.

 

Kilpailuehdotusten arviointikriteerit

Tuomaristo tulee kiinnittämään huomiota ehdotusten taiteelliseen laatuun ja siihen, kuinka Aallon arvot, opiskelijamielisyys, aaltolaisuus ja poikkitieteellisyys näkyvät ehdotuksissa.

 

Kilpailuehdotukset käydään läpi nimettöminä, jonka vuoksi kilpailutekstissä ja -työssä ei saa näkyä tekijätietoja.

 

Kilpailun kulku ja aikataulu

Kilpailu julkistetaan 18.9.2017.

Kilpailun suunnitteluvaihe päättyy 16.10.2017 klo 16:00, jolloin ehdotusten tulee olla toimitettu sähköisesti osoitteeseen niko.ferm(at)ayy.fi

Tuomaristo tekee päätöksen voittajaehdotuksesta nopeasti ehdotusten palautusten jälkeen.

Käätyjen täytyy olla valmiina 4.12.2017.

 

Lisätietoja kilpailusta

AYY:n hallituksen puheenjohtaja Joona Orpana, joona.orpana(at)ayy.fi

AYY esittää Petteri Helistettä Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2018

Tiedote
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
18.9.2017
Julkaistavissa heti

 

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY esittää tekniikan kandidaatti Petteri Helistettä Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2018.

Heliste, 24, opiskelee Aallossa teknillistä fysiikkaa. Tänä vuonna hän on koordinoinut hallituksen varapuheenjohtajana AYY:n edunvalvontaa ja koulutuspoliittista vaikuttamistyötä. Vuoden aikana hän on ohjannut ylioppilaskunnan edunvalvontasektorin työskentelyä, vienyt opetussuunnitelmakausien pidentämisprosessin loppuun ja osallistunut yliopiston uuden provostin rekrytointiin. Aiemmin Heliste on toiminut aktiivisesti AYY:n edustajistossa ja vapaaehtoisena, sekä ainejärjestössään Fyysikkokillassa.

”Ensi vuonna haluan nähdä ylioppilaskuntia ahkerasti osallistavan SYL:n, joka tuo esiin nuoren sukupolven haasteet ja haaveet. Maksuton koulutus, elinikäinen oppiminen ja riittävä toimeentulo ovat resepti, joilla nuoret saadaan mukaan rakentamaan asiantuntevaa ja sivistynyttä yhteiskuntaa. Ylioppilaskuntien avainasemaa kasvattajina ja huikean opiskelijatoiminnan, kuten Dare to Learnin ja opiskelijayrittäjyyden, mahdollistajina ei myöskään saa unohtaa”, sanoo Petteri Heliste.

”Petteri on ollut arvokas työpari, jonka vahva substanssi- ja johtamisosaaminen ovat olleet tärkeitä tämän vuoden edunvalvontatyölle. Petterin vaikuttamis- ja fasilitointitaidoille löytyy varmasti käyttöä myös Suomen ylioppilaskuntien liitossa”, sanoo AYY:n hallituksen puheenjohtaja Joona Orpana.

”Vuoden aikana Petteri on osoittanut pystyvänsä luomaan vaikeissakin tilanteissa ilmapiirin, jossa ratkaisua haetaan positiivisessa hengessä”, kertoo Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Eero Eloranta. ”Hänen kykynsä ymmärtää asioita eri näkökulmista ja lähestyä ongelmia ihmiskeskeisesti ovat auttaneet löytämään ratkaisuja yhteisiin haasteisiin”.

SYL valitsee hallituksen vuodeksi 2018 liittokokouksessaan Tampereella 17.–18. marraskuuta. SYL edustaa Suomen yliopisto-opiskelijoita valtakunnan tasolla ja ottaa kantaa koulutuspoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

Lisätietoja:
Petteri Heliste, petteri.heliste@ayy.fi, 050 520 9428

AYY:n hallituksen puheenjohtaja Joona Orpana, joona.orpana@ayy.fi, 050 520 9420

 

 

AYY hakee: Edustajistovaalien projektityöntekijä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Yhteensä AYY työllistää noin 50 henkeä ja sen piirissä toimii kymmeniä vapaaehtoisia ja järjestöjä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija, jossa pääsee toteuttamaan omia ideoita ja luomaan uutta. AYY:n edunvalvontatyön alle kuuluvat mm. erilaiset kysymykset opiskelijoiden asumisesta, kaavoituksesta, toimeentulosta, hyvinvoinnista ja työllistymisestä. Työympäristönä AYY on nuorekas ja erittäin joustava. 

Haemme nyt joukkoomme edustajistovaalien projektityöntekijää

Edustajistovaalien projektityöntekijä avustaa loka-marraskuun vaihteessa järjestettävien AYY:n edustajistovaaleihin liittyvissä viestinnän tehtävissä. Näitä voivat olla esimerkiksi viestinnän suunnittelu & sisällön tuottaminen sosiaalisen median kanaviin, yhteydenpito vaaliliittoihin & ainejärjestöihin vaalien teemoista sekä vaalivalvojaisten järjestäminen. Projektityöntekijän lopulliset tehtävät määräytyvät valitun osaamisprofiilin mukaan. Työtä on mahdollista tehdä esimerkiksi opintojen ohessa.

Hakijoilta edellytetään Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja sen toimintaympäristön tuntemusta, ja toivotaan kykyä itsenäiseen projektinhallintaan ja -työskentelyyn sekä hyviä viestintätaitoja, erinomaista suomen kieltä ja hyvää englannin taitoa. Työskentely ylioppilaskunnassa vaatii innostuneisuutta, päätösten tehokasta toimeenpanoa sekä ajoittaista joustavuutta työajoissa.

Työ on projektiluontoinen niin, että valitun toivotaan aloittavan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2.10.2017. Työmäärä on noin 5-15h/vko sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy ylioppilaskuntia sitovan työehtosopimuksen mukaisesti (palkkaluokka I). Työsuhde kestää arviolta perjantaihin 24.11.2017 saakka.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan pe 15.9.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa ma 11.9.  klo 15-16 ja ke 13.9. klo 9-11 Johanna Pietiläinen (johanna.pietilainen (a) ayy.fi, 0505209434).

Tutustu toimintaamme osoitteessa www.ayy.fi.

Haku auki AYY:n SYL-delegaatioon sekä AYY:n ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen

Haku auki AYY:n SYL-delegaatioon

SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto edustaa suomalaisia yliopisto-opiskelijoita valtakunnallisessa päätöksenteossa. SYL:n edunvalvontatyötä ohjaavia linjapaperia ja toimintasuunnitelmaa toteuttaa vuosittain valittava hallitus. Toimintasuunnitelma ja linjapaperi päivitykset hyväksytään liittokokouksessa, jossa myös valitaan hallitus. Vuoden 2017 liittokokous pidetään 17-18.11.2017 Tampereella. SYL:n liittokokous on erinomainen näköalapaikka suomalaiseen ylioppilasliikkeeseen sekä ylioppilaiden kansalliseen edunvalvontaan ja sen vaikutuksiin opiskelijan arkeen.
Liittokokouksessa AYY:aa edustaa delegaatio, joka muodostuu ylioppilaskunnan äänivaltaa liittokokouksessa käyttävistä neljästätoista liittokokousedustajasta ja heidän varahenkilöstään. Hallitus nimeää delegaation Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen edustajistoryhmiä kuultuaan.

Delegaatioon järjestetään avoin sähköinen haku. Hakuaika on perjantai 25.8. kello 12.00 – sunnuntai 10.9.2017 kello 23.59.

Lue lisää ja hae täältä: https://lomake.ayy.fi/syl-delegaatio/

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 7/2012 johtosäännön toiminnasta liittokokouksessa. Siihen voi tutustua täällä.

 

Haku auki AYY:n ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen

AYY on myös avannut haun ylioppilaskunnan ehdokkaaksi SYL:n liittohallitukseen. Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää ylioppilaskunnan pääsihteerille osoitteeseen niko.ferm@ayy.fi. AYY:n liittokokousohjesäännön 7§ mukaan ”ehdokkaat SYL:n hallitusvaaliin asettaa ylioppilaskunnan hallitus delegaatiota kuultuaan tai, mikäli delegaatiota ei ole vielä valittu, edustajistoryhmiä kuultuaan.” Tässä haussa on sama aikataulu kuin delegaation haussa. Hakuaika päättyy siis sunnuntaina 10.9.2017 klo 23.59.