Ylioppilaskunta


Kategoriat

Elina Nieminen AYY:n toiminnanjohtajaksi

Elina Nieminen on valittu Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toiminnanjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Valinnan teki AYY:n edustajisto kokouksessaan 17.4.2019.

Aikaisemmin Elina Nieminen on muun muassa johtanut Ruisrockin vapaaehtoisia. Viime vuoden hän luotsasi AYY:n yhteisörakenneprojektia. Aikaisemmin hän on toiminut Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä ja lukuisissa muissa luottamustehtävissä.

”Tuntuu uskomattoman siistiltä!” kommentoi Nieminen tuoreeltaan valinnan jälkeen. ”Olen todella kiitollinen luottamuksesta ja odotan innolla seuraavaa kolmea vuotta.”

Nieminen aloittaa työnsä perehtymällä kevään ja kesän aikana ja hänen kautensa kestää huhtikuuhun 2022.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on noin 14 000 Aalto-yliopiston opiskelijan palvelu- ja etujärjestö. Toiminnanjohtajan pääasiallisena tehtävänä on varmistaa ylioppilaskunnan strategian toteutuminen. Toiminnanjohtajan tehtäviin lukeutuu läheinen yhteistyö hallituksen ja edustajiston kanssa. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu keskeisenä osana myös sidosryhmätyöskentely ja ylioppilaskunnan edustaminen. Toiminnanjohtaja johtaa useampaa tiimiä ja toimit esihenkilönä noin 20 työntekijälle. Toiminnanjohtajan tehtävä korvaa nykyisen pääsihteerin tehtävän.

Lisätietoja:

Istuva pääsihteeri Niko Ferm, niko.ferm@ayy.fi, p. 050 520 9415
Tuleva toiminnanjohtaja Elina Nieminen, elina.nieminen@ayy.fi, p. 040 681 9612

AYY hakee edustajistovaalien projektityöntekijää

Haemme nyt joukkoomme osa-aikaista edustajistovaalien projektityöntekijää!

Edustajistovaalien projektityöntekijä avustaa loka-marraskuun vaihteessa järjestettävien AYY:n edustajistovaaleihin liittyvässä viestinnässä sekä vaalien käytännön järjestelyissä.

Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu mm.

 • Vaaliviestinnän suunnittelu ja sisällön tuottaminen someen ja nettisivuille
 • Yhteydenpito ja muu tiedonvälitys vaaliliitoille ja ainejärjestöille
 • Paneelien ja äänestyspisteiden koordinointi
 • Vaalivalvojaisten järjestäminen
 • Budjetin seurannan päävastuu

Projektityöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä AYY:n työntekijöiden, keskusvaalilautakunnan ja edustajiston puheenjohtajiston kanssa. Projektityöntekijän lopulliset tehtävät määräytyvät valitun henkilön osaamisprofiilin mukaan. Työ on osa-aikaista ja sitä on mahdollista tehdä esimerkiksi opintojen ohessa.

Edellytämme hakijoilta:

 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja sen toimintaympäristön tuntemusta
 • Kykyä itsenäiseen projektinhallintaan ja -työskentelyyn
 • Hyviä viestintätaitoja
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielten suullista ja kirjallista osaamista

Työskentely ylioppilaskunnassa vaatii innostuneisuutta, päätösten tehokasta toimeenpanoa sekä ajoittaista joustavuutta työajoissa.

Valitun toivotaan aloittavan mahdollisimman pian toukokuussa. Kesä- ja heinäkuu ovat vaalijärjestelyiden suhteen hiljaista aikaa, joten työssä on noin parin kuukauden mittainen tauko ja säännöllinen työ jatkuu elokuussa. Työsuhde kestää arviolta 29.11.2019 saakka. Työmäärä on noin 5-15h/vko sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy ylioppilaskuntia sitovan työehtosopimuksen mukaisesti (palkkaluokka I).

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan pe 26.4.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Haastattelut pidetään viikolla 18.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallinto- ja HR-päällikkö Annika Mällinen, annika.mallinen(a)ayy.fi, 0505209434 (ti 23.4. klo 10-12 ja 13-14).
Tutustu toimintaamme osoitteessa www.ayy.fi.

Aalto‐yliopiston ylioppilaskuntaan (AYY) kuuluu noin 14 000 opiskelijajäsentä. AYY:n palveluksessa on yli 40 vakinaista työntekijää sekä noin sata vapaaehtoista toimijaa. AYY:n piirissä toimii noin 200 yhdistystä. Ylioppilaskunnan toiminnan painopisteitä ovat vaikuttaminen, yhteisötoiminta ja palvelutoiminta. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija, jossa pääsee toteuttamaan omia ideoita ja luomaan uutta. AYY:n edunvalvontatyön alle kuuluvat mm. erilaiset kysymykset opiskelijoiden asumisesta, kaavoituksesta, toimeentulosta, hyvinvoinnista ja työllistymisestä. AYY:ssa on tutkitusti poikkeuksellisen hyvä työilmapiiri ja työtyytyväisyys, ja sen ylläpitäminen on meille kunnia-asia.

Kannanotto: Suomeen tarvitaan kansainvälistä osaamista

Uuden eduskunnan on avattava silmänsä: Suomen on houkuteltava osaajia ulkomailta, jos se mielii pysyä koulutuksen ja osaamisen kärkimaana myös väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heikentyessä. Monilla Euroopan mailla on omat ohjelmansa huippuosaajien houkuttelemiseksi ja maahan sitouttamiseksi, ja erityisesti korkeakouluissa opiskeleviin ulkomaalaisiin panostetaan.[1] Suomessa tekemistä vielä riittää: oleskelulupien odotusajat ja uusimisprosessit ovat pitkäkestoisia ja hintavia, ja oman alan töihin pääsy on usein verkostojen puutteen ja työpaikkojen suomen kielen edellytyksen takia vaikeaa.

”Kansainvälisiä osaajia ei saada, jos tiellä on byrokraattisia esteitä. On pähkähullua, että heitämme hukkaan tarjolla olevaa osaamispotentiaalia”, toteaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Tapio Hautamäki.

Suomalaisessa korkeakoulussa koulutuksensa saaneelle ulkomaalaiselle opiskelijalle tulisi tarjota valmistumisen yhteydessä automaattisesti pysyvää oleskelulupaa. Tällä hetkellä Suomessa tutkintoon valmistuva ulkomaalainen opiskelija joutuu tutkinnosta riippumatta käytännössä suoraan Maahanmuuttoviraston luukulle, jossa Suomella on tarjottavanaan työnhakuun kertaluontoinen, vain vuoden mittainen oleskelulupa. Edes valmiiksi työsuhteessa oleville valmistuneillekaan ei tällä hetkellä myönnetä pysyvää oleskelulupaa.

Tilastokeskuksen tiedoista[2] käy ilmi, että Suomesta muuttaa vuosittain 1600–1800 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta ammattilaista, ja vaikka osa muuttaa Suomeen myös takaisin, muuttotappiota syntyy vuosittain 500–800 korkeakoulutetun verran. On siksi sitäkin tärkeämpää panostaa Suomen houkuttelevuuteen[3] ja eritoten täältä valmistuvien korkeakoulutettujen ulkomaalaisten jäykkien oleskelulupaprosessien purkuun.

”On sekä Suomen että täältä valmistuvan opiskelijan etu, että Suomi on kansainvälinen ja hyvä paikka elää ja tehdä töitä”, Hautamäki korostaa.

AYY ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

 • On luotava pysyvä tai vähintään pitkäaikainen, automaattisesti tarjottava oleskelulupa suomalaisesta korkeakoulusta valmistuneille ulkomaalaisille opiskelijoille.
 • Ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden oleskelulupien saamista on helpotettava ja nopeutettava.

Lisätietoa antavat:

Tapio Hautamäki, hallituksen puheenjohtaja, 040 757 9629

Rosa Väisänen, edunvalvonta-asiantuntija, 050 527 2401

[1] Monet maat, kuten Kanada (3 vuotta), Saksa (18 kuukautta) ja Irlanti (2 vuotta), tarjoavat jo pelkästään työnhakuun pidempiä oleskelulupia.

[2] Tilastokeskus: Maahan- ja maastamuutto muuttomaan, koulutusasteen ja ikäryhmän mukaan, 2005-2017

[3] Yli puolet Suomessa opiskelevista ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista suunnittelee jäävänsä Suomeen valmistumisensa jälkeen, ja erityisesti tekniikan ja kaupallisten alojen opiskelijat ovat keskimääräistä kiinnostuneempia pitkäaikaisesta työskentelystä Suomessa. Vuonna 2017 teetetystä International Student Barometer -kyselystä selviää näiden tulosten lisäksi kuitenkin myös se, että eniten haasteita ja tyytymättömyyttä ulkomaalaisilla opiskelijoilla on juuri työllistymiseen liittyvissä asioissa, kuten verkostoitumismahdollisuuksissa ja opintojen aikaisissa työelämäyhteyksissä.

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee kestävän kehityksen harjoittelijaa

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on dynaaminen 14 000 opiskelijaa edustava palvelu- ja vaikuttamisorganisaatio. Nyt sinulla on tilaisuus päästä kokeilemaan meillä taitojasi!

AYY hakee touko-kesäkuuksi harjoittelijaa kehittämään ylioppilaskunnan toimintaa ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Tehtävä pitää sisällään:

 • AYY:n toiminnan hiilijalanjäljen arviontiin osallistuminen
 • Ympäristövastuullisen sisäisen ohjeistuksen luomista
 • Aiheeseen liittyvien koulutusten suunnittelua

Kuka voi hakea?

Harjoittelun osalta on tärkeää, että se liittyy harjoittelijan opintoihin. Maksamme harjoittelusta työehtosopimuksen mukaista palkkaa (1425,95 €/kk) ja toivomme, että harjoittelijalla on käytettävissään korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki.

Harjoittelutuesta Aalto-yliopiston opiskelijoiden kohdalla lisätietoja löytyy seuraavasta osoitteesta: https://into.aalto.fi/display/ficareerweb/Harjoittelu+ja+harjoittelun+apurahat

Myös muiden korkeakoulujen opiskelijat voivat hakea harjoitteluun.

Harjoittelun ajankohta

Harjoittelu kestää kaksi kuukautta ja sen toivotaan alkavan mahdollisimman pian toukokuun alussa. Harjoittelu on mahdollista toteuttaa myös opintojen ohessa osa-aikaisesti työskennellen.

Odotamme harjoittelijoilta

 • Innostusta luoda maailman parasta opiskelijan elämää Aalto-yhteisössä
 • Kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Myönteistä suhtautumista toiminnan kehittämiseen ja tiimityöskentelyyn
 • Sujuvaa suomen tai englannin kielten suullista ja kirjallista osaamista

Eduksi katsotaan

 • Kestävään kehitykseen liittyvät opinnot ja työkokemus
 • Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen

Hakuprosessi

Täytämme paikan heti sopivan tekijän löydyttyä, joten toimithan nopeasti! Lähetä hakemus ja cv:si osoitteeseen rekrytointi@ayy.fi pian, kuitenkin aivan viimeistään 22.4.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa

edunvalvonta-asiantuntija Rosa Väisänen, p. 050 527 2401 rosa.vaisanen(a)ayy.fi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on noin 14 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Yhteensä AYY työllistää noin 40 henkeä ja sen piirissä toimii satoja vapaaehtoisia ja järjestöjä. Kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen tarjoaminen opiskelupaikan läheltä on AYY:n keskeinen jäsenpalvelu. AYY:lla on noin 2 500 asuntoa, joita vuokrataan AYY:n jäsenille. Työympäristönä AYY on nuorekas ja erittäin joustava. AYY korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia hakijoita.

AYY lakittaa Mantan vappuaattona – käynnissä wappukeräys mielenterveystyön hyväksi

AYY

Tiedote

8.4.2019

Julkaistavissa heti

Tänä vuonna on Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n vuoro lakittaa Havis Amandan patsas Helsingin Kauppatorilla vappuaattona. Tapahtuma alkaa patsaan pesulla klo 17 ja valkolakin Manta saa kutreilleen klo 18:00.

Itse Lakki on jo herännyt talviuniltaan ja aloittanut matkan kohti Mantaa. Lakki on esimerkiksi laskenut mäkeä opiskelijoiden laskiaisriehassa Ullanlinnanmäellä ja viettänyt maailman parasta opiskelijan elämää Aalto-yhteisön tapahtumissa.

Wappu on opiskelijoille iloinen ja riehakas juhla vuosi toisensa jälkeen. Valitettavasti tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vuodesta 2000 nykyhetkeen opiskelijoiden psyykkiset ongelmat ovat yleistyneet. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan mielenterveyden oireilua oli 30 prosentilla opiskelijoista. Yleisimpiä ongelmia olivat jatkuva ylirasituksen kokeminen, itsensä kokeminen onnettomaksi ja masentuneeksi, valvominen huolien takia sekä itseluottamuksen menettäminen. Muutos opiskelijoiden hyvinvoinnissa näkyy myös Aalto-yhteisössä.

Viime viikolla Lakki sai kunnian olla mukana ensimmäisen vuoden opiskelijoiden Fuksipeijaisissa, joiden yhteydessä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Fuksitoimikunta avasi Wappupotti-keräyksen, joka kerää varoja mielenterveyspalveluille. Alunperin tarkoitus oli saada kasaan 500 euroa, mutta potin täytyttyä minuuteissa, tavoite nostettiin 10 000 euroon.  Keräyksen on tarkoitus herättää keskustelua ja rikkoa mielenterveysongelmien ympärillä olevaa tabua – ja tietysti tukea Suomen Mielenterveysseuran tärkeää toimintaa. AYY haluaa myös muistuttaa, että kiireisen ja vauhdikkaan Wapun tiimellyksessä on tärkeää pitää itsestä ja toisista huolta ja kysyä perheeltä, ystäviltä ja itseltään, mitä oikeasti kuuluu.

Ennen vappuaattoa Mantan Lakki ehtii vielä moneen mukaan. Se tulee tapaamaan poliittisia päättäjiä, vaikuttajia, merkkihenkilöitä sekä Aalto-yliopiston alumneja. Keskustelua tullaan käymään ainakin mielenterveysasioita, ilmastosta ja tietysti Wapusta. Lakin matkaa ja vierailuja voi seurata Instagramissa aihetunnisteella #matkallamantalle.

 

Lisätietoja:

Tuottaja Niina Palm, niina.palm@ayy.fi, 050 520 9435

Viestintäasiantuntija Henna Palonen, henna.palonen@ayy.fi, 050 520 9440

Wappukeräys: www.wappu.fi/mielelle

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016: https://www.yths.fi/filebank/4260-Terveystutkimus_2016_uusin.pdf

#koulutustaprkl-vaalikampanjan loppukiri opiskelijoille – Mitä voin tehdä?

Eduskuntavaalien vaalipuheissa eivät näy tai kuulu opiskelijat eikä koulutus. Tietävätkö edes kaikki opiskelijat opiskelijaliikkeen tavoitteista? Puolueet ja ehdokkaat kyllä puhuvat koulutuksen tärkeydestä, mutta hallitusneuvotteluissa ei välttämättä puolusteta opiskelijoita ja koulutusta, vaikka ilmastolle löytyisi tuki.

TAVOITTEET:

 • Koulutus ja opiskelijat nousevat vaalikeskustelussa esiin näkyvästi viimeisten 3 viikon aikana.
 • Kaikki opiskelijat tietävät opiskelijaliikkeen yhteiset tavoitteet ja osallistuvat ajamaan niitä.
 • Kaikki kansanedustajaehdokkaat, puolueet ja äänestäjät tietävät tavoitteistamme.
 • Hallitusneuvotteluissa koulutus ja opiskelijoiden toimeentulo ovat ilmaston ohella resursoituja hallituskysymyksiä.

MITEN TOIMIA 3 VIIKKOA ENNEN VAALEJA? TUO #KOULUTUSTAPRKL -KAMPANJA ESIIN!

1. Someta vaaleista ja lisää AINA aihetunnisteet #koulutustaprkl ja #vaalit2019

 • Jaa kampanjan julkaisuja somessa häsäreillä
 • Kirjoita postauksia vaaleista
 • Kysy poliitikoilta somessa ratkaisuja mm. koulutuksesta, toimeentulosta
 • Seuraa vaalikeskusteluja ja tv-esiintymisiä, kommentoi häsärein.

2. Tapaa ehdokkaita #SUNratkaisu-kampanjaan

 • Ota #SUNratkaisu-lappuja mukaan
 • Etsi ehdokkaita vaalipaneista, tapahtumista ja vaalitoreilta
 • Käy tapaamassa ehdokkaita + ota #SUNratkaisu-kuva
 • Lisää kuva someen ehdokkaan nimellä + #koulutustaprkl #vaalit2019 #SUNratkaisu.

3. Kirjoita mielipidekirjoitus

 • Kirjoita vaalitavoitteistamme mielipidekirjoituksia lehtiin (ainakin 1/vaalipiiri)
 • Tee vastine, jos opiskelijat puuttuvat keskustelusta.

4. Ole näkyvä opiskelija paneeleissa, tapahtumissa ja somessa

5. Äänestä eduskuntavaaleissa 14.4.!

 

Lue lisää ja osallistu opiskelijaliikkeen #koulutustaprkl-kampanjaan:

https://www.koulutustaprkl.fi/

https://www.facebook.com/koulutustaprkl/

https://twitter.com/koulutustaprkl

#koulutustaprkl

#vaalit2019

#sunratkaisu