Mistä apua?


Kategoriat

Oletko kohdannut epäasiallista käytöstä? AYY auttaa

Aino-lehti ja Helsingin Sanomat ovat uutisoineet Otaniemessä järjestetyistä asiattomista juhlista. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta sitoutuu Aalto-yliopiston tavoitteeseen tarjota kaikille opiskelijoille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö.

Rasismia tai muuta epäasiallista kohtelua ei tule sietää. Ylilyöntejä voidaan ehkäistä keskustelemalla ja menneistä virheistä oppimalla.

AYY haluaa olla mukana luomassa turvallista toimintaympäristöä kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille riippumatta kunkin opiskelijan taustoista tai tilanteesta ja tukea piirissään toimivia yhdistyksiä näissä tavoitteissa.

AYY järjestää vuosittain koulutuksia järjestötoimijoille. Tammikuussa 2018 järjestettiin ensimmäistä kertaa Turvallisesti tapahtumissa -koulutus, jossa käytiin läpi tapahtumaturvallisuutta sekä fyysisen turvallisuuden että turvallisen ja kaikki osallistujat huomioon ottavan sisällön näkökulmasta.

AYY jatkaa tapahtumaturvallisuuteen liittyvien koulutusten järjestämistä. Turvallisesti tapahtumissa –koulutusmateriaalia voi tiedustella osoitteesta jarjestoasiat@ayy.fi.

Mikäli olet todistanut asiatonta tapahtumaa tai tietoosi on muuten tullut AYY:n piirissä toimivan järjestön epäasiallinen tapahtuma, ole yhteydessä AYY:n järjestöasiantuntijaan osoitteessa jarjestoasiat@ayy.fi.

Jos olet kokenut tai todistanut asiatonta kohtelua, voit myös ottaa yhteyttä koulutettuihin häirintäyhdyshenkilöihimme Minna Mäkitaloon hairinta-nainen@ayy.fi ja Lauri Jurvaseen hairinta-mies@ayy.fi.

Häirintäyhdyshenkilöpalvelu on luottamuksellinen ja sähköpostisi menee vain yhdyshenkilölle, eikä mihinkään toimenpiteisiin ryhdytä ilman häirityn henkilön suostumusta.

Lue lisää avun saamisesta häirintätilanteissa: https://ayy.fi/jasenille/mistaapua/

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä pääsihteeri Niko Fermiltä, niko.ferm@ayy.fi

Hätämajoituskoordinaattori avustaa asuntoasioissa lukuvuoden alussa

Tiedote

AYY

16.08.2017

Julkaistavissa heti

 

Vuoden 2017 syksyn hätämajoituskoordinaattori Katarina Naumanen

Opintojen aloittaminen on aina haastavaa aikaa, mutta erityisen haastavaa se on niille, jotka aloittavat opintonsa uudessa maassa. AYY:n tavoitteena on ennakoida opiskelijoiden tarpeita ja haasteita. Siksi me yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa palkkaamme joka vuosi hätämajoituskoordinaattorin, joka auttaa suomalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita, jotka ovat jääneet syksyllä ilman asuntoa.

Syksyllä 2017 hätämajoitusta on valittu koordinoimaan Katarina Naumanen. Naumanen on 22-vuotias kauppatieteiden opiskelija, jonka elämässä yhdistyvät työ, opiskelu ja jalkapallo. Hän muutti Helsinkiin reilu vuosi sitten, mutta ennen tätä hän vietti vuoden Yhdysvalloissa pelaamassa jalkapalloa.

”Pelaan futista puoliammattilaisena, ja siksi työ menee usein pelaamisen ehdoilla,” Naumanen kertoo. ”Futisaikataulujen takia minulle sopii tällainen projektiluontoinen työ.”

AYY:lle Naumanen haki, koska häntä kiinnosti nähdä ylioppilaskunnan rakenteiden sisälle. Hänen edelliset työtehtävänsä ovat olleet yrityspuolella, mutta hän on vain iloinen uudenlaisesta työkokemuksesta.

”Opiskelijana minua kiinnostaa nähdä, mitä kaikkea ylioppilaskunta tarjoaakaan opiskelijoille ja tehdä oman osuutensa palvelujen tarjoamisessa ja kehittämisessä,” Naumanen sanoo. ”Pääsen työssäni hyvin lähelle uusien opiskelijoiden arkea, mikä on jännittävää, mutta varmasti palkitsevaa.”

Hätämajoituskoordinaattori auttaa kaikkia niitä AYY:n jäseniä, joilla on ongelmia saada itselleen asunto syksyksi 2017. Hätämajoituskoordinaattori neuvoo asunnon etsimisessä, järjestää tilapäistä majoitusta ja muuten auttaa asuntoasioihin liittyen.

Katso hätämajoituskoordinaattorin yhteystiedot ja soittoajat täältä: https://ayy.fi/asuminen/asunnonhakijat/hatamajoitus/yhteystiedot/

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on noin 15 000 Aalto-yliopiston opiskelijan palvelu- ja etujärjestö. AYY toimii jäsentensä edunvalvojana erityisesti koulutuspoliittisissa ja opintososiaalisissa asioissa.

 

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Riitu Nuutinen riitu.nuutinen@ayy.fi 050 520 9450

Pääsihteeri Niko Ferm, niko.ferm@ayy.fi p. 050 520 9415

Liiat opintotuet palautettava toukokuun loppuun mennessä

Tuen voi palauttaa helposti verkossa Kelan asiointipalvelussa. Jos liikaa maksettua opintotukea ei palauteta ajoissa, se peritään takaisin 15 prosentilla korotettuna.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2014, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä. Opintotuen vapaaehtoinen palautus on maksettu ajallaan, kun se maksetaan pankissa viimeistään perjantaina 29.5.2015 tai verkkopankissa viimeistään eräpäivällä 31.5.2015.

Opiskelija voi laskea vuositulonsa huhtikuussa saamansa esitäytetyn veroilmoituksen avulla. Opintotuen kela.fi-sivuilla on ohje siitä, miten esitäytetystä veroilmoituksesta voi laskea opintotuen tulovalvonnassa huomioitavat vuositulot.

Opintotuen saaja voi myös tarkistaa Kelan asiointipalvelusta (www.kela.fi/asiointi ja ruotsiksi www.kela.fi/web/sv/etjanst) opintotuessa huomioon otettavien vuositulojensa ennakkotiedot. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vuositulot-kysely löytyy valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.

Opintotuen saaja voi saada apua myös kahden minuutin opasvideosta, joka neuvoo askel askeleelta, miten selvittää palautettavan tuen määrän Kelan asiointipalvelussa ja laskureilla.

Tuet on helppoa palauttaa verkossa

Opintotuen vapaaehtoisen palautuksen voi tehdä verkossa. Kelan asiointipalvelu ohjaa käyttäjää kertomalla, mitkä kuukaudet voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Palautuksen voi maksaa heti verkkopankissa, tulostaa maksamiseen tarvittavat tiedot tai tilata Kelasta maksulomakkeen, joka postitetaan kotiin.

Palautusilmoituksen voi myös tehdä lomakkeella OT 16 (Ilmoitus opintotuen perumisesta tai vapaaehtoisesta palauttamisesta). Paperilomake on toimitettava Kelaan 8.5.2015 mennessä ja opiskelijalle lähetetään kotiin valmiiksi täytetty maksulomake.

Tulorajan voi tarkistaa Kelan verkkopalvelusta

Jos opiskelijalle maksettiin opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, opintotuen lisäksi saatujen muiden tulojen vuosituloraja on 11 850 euroa. Opiskelija voi varmistaa oman tulorajansa verkkopalvelusta tai Kelan puhelinpalvelusta 020 692 209 ma–pe klo 8–18.

Tuloina huomioidaan opintorahaa lukuun ottamatta kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot brutto-määräisinä ilman vähennyksiä sekä apurahat ja ulkomaan tulot. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja ei huomioida tulona. Opiskelijan on itse laskettava opintotukeen vaikuttavien muiden tulojensa määrä.

Opiskelija voi valita palautettavat kuukaudet. Korkeakouluopiskelija saa palauttamansa tukikuukaudet uudelleen käyttöönsä.

Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan eikä hän palauta tukiaan, Kela perii liikaa maksetut tuet takaisin. Tulovalvonnan jälkeen tukien takaisin maksettava määrä on 15 prosenttia suurempi kuin vapaaehtoisessa palautuksessa.

Opintotuen vapaaehtoisten palautusten maksuaikaa pidennettiin viime vuonna maaliskuun lopusta toukokuun loppuun. Opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi vuosi sitten 24,8 miljoonaa euroa 25 100 opiskelijalta. Valtaosa opiskelijoista palauttaa tuet verkossa.

Kela ilmoittaa opintotuen palautukset verottajalle

Verohallinto on lähettänyt verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on huomioitu helmikuun loppuun mennessä tulleet opintorahan palautukset. Kela ilmoittaa maalis-toukokuussa maksetut palautukset verottajalle automaattisesti, eikä opiskelijan tarvitse korjata veroilmoituksen tietoja. Verohallinto huomioi kaikki palautukset vahvistaessaan opiskelijan lopullisen verotuksen.

Lisätietoja asiakkaille:

Videolla Kela opastaa: Liikaa maksetun opintotuen palauttaminen

Verkossa www.kela.fi/opintotuki > Tulot
Opiskelijan tuet -palvelunumero 020 692 209 ma–pe klo 8–18

Perustietoa opintotuen vapaaehtoisesta palauttamisesta ja tulovalvonnasta (pdf):

http://www.kela.fi/documents/10180/1169455/perustietoap/a44a7a09-1f3b-4666-b9c3-d2263b1e6a69

Perustietoa opintotuen vapaaehtoisesta palauttamisesta ja tulovalvonnasta (doc):

http://www.kela.fi/documents/10180/1169455/perustietoad/7664fd71-eaf2-4fa5-b6ea-5a1bc75cd19f

Uusi selkokielinen Opiskelijalle-esite ilmestyi

Uuden selkokielisen Opiskelijalle-esitteen voi ladata (pdf) Kelan verkkosivuilta tai painetun esitteen voi noutaa lähimmästä Kelan palvelupisteestä.

Esitteessä kerrotaan selkokielellä pääasiat Kelan tuista opiskelijalle ja asevelvolliselle. Esitteessä käydään läpi mm. opintoraha, asumislisä, korkoavustus, koulumatkatuki, ateriatuki ja sotilasavustus. Siinä on myös neuvoja etuuksien hakemisesta sekä tietoja niiden maksamisesta. Lisäksi asiakas ohjataan hänelle sopivaan asiointitapaan: verkkoon, puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen. Esite on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Tutustu esitteeseen: Opiskelu. Lyhyesti ja selkeästi

Tiedote: YTHS:n joulun aukioloajat

Kaikki toimipisteemme ovat kiinni 24.12.2014-4.1.2015 välisen ajan. Joulun ajan aukioloajoissamme on toimipistekohtaisia eroja. Tarkista alla olevasta listasta oman toimipisteesi aukioloajat. Tarkemmat aukioloajat voit tarkistaa oman toimipisteesi sivulta.

Matkailuneuvonta ja Verkkoneuvonta ovat suljettu 17.12.2014-6.1.2015.

Espoo: Toimipiste on suljettu 24.12.2014-4.1.2015. Toimipisteen ollessa suljettu ota yhteys omaan terveysasemaan.

Helsinki: Toimipiste on suljettu 24.12.2014-4.1.2015. Toimipisteen ollessa suljettu yhteydenotot Helsingin terveyskeskukseen tai oman paikkakuntasi terveyskeskukseen. Suunterveys: yhteydenotot Haartmanin sairaalaan. Viikin palvelupiste on suljettu 18.12.2014-13.1.2015.

YTHS ei korvaa muualla annetun hoidon kustannuksia.