Asuminen


Kategoriat

Helsingin asuntojonojen heilahtelu toukokuussa 2012

AYY:n Helsingin kiinteistöjen jonotuskäytännöissä on tapahtunut useita muutoksia viimeisten viikkojen aikana. Tämä on näkynyt jonosijoitusten mahdollisesti suurinakin muutoksina. Jonojen tilanne on varmasti vaikuttanut arvaamattomalta hakijoiden suuntaan, joten alla on selvitys tilanteesta ja siihen johtaneista syistä.

AYY:n asuntotoimistojen yhdistäminen saman katon alle paljasti työtavoissa ja sääntötulkinnoissa olleita eroavaisuuksia Espoon ja Helsingin asuntokohteiden välillä. AYY:n tavoitteena on tarjota yhtenäistä ja tarkasti AYY:n edustajiston määrittelemien sääntöjen mukaista palvelua myös asumisasioissa. Tämän vuoksi asuntotoimiston työtapoja ja sääntötulkintoja on vuoden 2012 aikana kehitetty vastaamaan esimerkiksi asumisen ohjesääntöä ja pistelaskuohjeita yhä tarkemmin.

Helsingin asuntokohteissa ja Helsingin asuntojonoissa tämä käytännön tarkistaminen on johtanut suuriinkin muutoksiin ja yllättäviin tilanteisiin joillekin hakijoille. Muutoksien suuruus on tullut osittain myös AYY:lle yllätyksenä, ja tehnyt selväksi, että asumisen sääntöjä on tarkasteltava pikaisesti uudestaan. Tämän vuoksi hallitus on päätynyt 9.5. korjaamaan pisteytysohjeita seuraavasti: Helsingissä sijaitseviin solu- ja perheasuntoihin sekä yksiöihin sovelletaan kohdan ”1. Erikoistapaukset” alakohtaa ”Asunnosta toiseen muuttavat (sama kohde, sama asuntotyyppi)” vain saman kiinteistön sisällä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Helsingissä jonotustilanne palaa lähipäivien aikana jälleen suunnilleen perinteiselle tasolleen. Kaikki Helsingin kohteiden asuntojonot tarkistetaan vielä kertaalleen viikon 19 aikana ja varmistetaan, että jonot vastaavat täsmälleen AYY:n edustajiston päättämiä ja hallituksen korjaamia pisteytysohjeita.

Koska tilanne on saattanut aiheuttaa kohtuuttomia yllätyksiä joillekin hakijoille, AYY haluaa antaa hakijoille mahdollisuuden päättää vapaasti miten he suhtautuvat heille tänä aikana tehtyihin asuntotarjouksiin. Hakija saa joko hyväksyä tai hylätä Helsingin kohteista 2.5. – 9.5. välillä yllätyksenä tulleen asuntotarjouksen vapaasti, ilman että se vaikuttaa heidän asuntohakemuksiinsa tai jonotustilanteeseensa muiden jonojen osalta. Ilmoittakaa asuntotoimistolle miten haluatte menetellä näiden tarjousten ja muiden hakemustenne kanssa (http://ayy.fi/jasenille/asuminen/asuntotoimisto/).

Lisätietoa ja kysymyksiä aiheesta voi osoittaa asumisen asiantuntija Jaakko Koivulalle (etunimi.sukunimi@ayy.fi, 050 520 9444).

 

Yleisesti muistutamme kuitenkin yhä kaikkien asuntokohteiden jonottamisesta seuraavasta: http://ayy.fi/blog/2012/04/17/jonota-ainoastaan-mita-haluat/

Asuntohakemusten pisteytys: http://ayy.fi/jasenille/asuminen/hakuinfo/hakemusten-pisteytys/

AYY:n asumisen säännöstö: http://ayy.fi/jasenille/asuminen/hakuinfo/saannot/

 

Asunnon sisäänmuuttotarkistus mahdollista tehdä nyt sähköisesti

Uuden vuokralaisen tulee tarkistaa asuntonsa kunto viikon sisällä sisäänmuutosta. Näin varmistetaan, että asunnon puutteet voidaan korjata ja että AYY:n asunnot pysyvät hyvässä kunnossa vuokralaiselta toiselle. Asunnon kuntotarkistuksen voi nyt tehdä kokonaan sähköisesti. Kehotamme kaikkia uusia vuokralaisia myös käyttämään sähköistä kuntotarkistuslomaketta paperisen lomakkeen sijaan. Tämä nopeuttaa toimintaa kaikkien kannalta, tarvittavia korjauksia tai siivousta pystytään järjestämään asuntoon nopeammin ja vakuusmaksut palauttamaan edelliselle asukkaalle ripeämmin.

Sähköiseen kuntotarkistuslomakkeeseen täytetään asunnon osoite, asukkaan nimi ja sähköposti ja arvioidaan asunnon kunto. Täytetty lomake päätyy automaattisesti AYY:lle ja siitä toimitetaan kopio myös asukkaan sähköpostiin. Lisää tietoa kuntotarkastuksesta ja yleisiä ohjeita uudelle asukkaalle löytyy AYY:n nettisivuilta osoitteesta: http://ayy.fi/jasenille/asuminen/hakuinfo/sisaanmuutto/

Kuntotarkistuslomaketta käännetään parhaillaan ja se tarjotaan täytettäväksi myös englanniksi ja ruotsiksi lähiaikoina.

Palautetta ja kysymyksiä sähköisestä lomakkeesta voi esittää asumisen asiantuntijalle Jaakko Koivulalle (etunimi.sukunimi@ayy.fi, puh. 050 520 9444).

AYY:n asuntotoimisto auttaa kaikissa varsinaiseen asumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ideoi kilpailussa uudenlaista opiskelija-asumista – voittajajoukkueelle 3 000 euroa!

Opiskelija, osallistu Opiskelija-asumisen uudet muodot -ideakilpailuun ja tule mukaan ideoimaan asumiselle uusia tuulia! Kilpailussa haetaan käyttäjälähtöisesti visioita tulevaisuuden opiskelija-asumisesta, joka on yhteisöllistä, monimuotoista, ympäristöystävällistä ja viihtyisää.

Ideakilpailussa eri alojen opiskelijat muodostavat kilpailujoukkueita ja hyödyntävät poikkitieteellistä osaamistaan esimerkiksi uusimpien teknologioiden, ekologisten näkökulmien, arkkitehtuurin ja käyttäytymistieteiden saralta. Kilpailussa haetaan uusien konseptien lisäksi ratkaisuja rakennuksen käyttötarkoituksen muuntamiseen opiskelija-asunnoksi. Kilpailussa on kaksi konkreettista kohdetta kilpailutöille: Uudiskohde Aalto Village Espoossa ja Metropolia Ammattikorkeakoulun käytössä oleva rakennus Helsingissä. Kilpailutyöt arvioi raati, jossa on edustusta sekä opiskelijajärjestöistä että eri asiantuntijatasoilta. Kolme parasta joukkuetta palkitaan!

World Student Capital -hankkeen internetsivuilla otetaan vastaan joukkueiden ilmoittautumisia avajaispäivästä 23.3. lähtien aina 30.4. saakka. Kilpailutöiden jättö alkaa 1.5. ja päättyy 13.8. Kilpailun voittajat julkistetaan Night at the Campus -opiskelijatapahtumassa 10.9.2012.

Kilpailuun saavat osallistua kaikki designpääkaupunkivuoden kaupungeissa sijaitsevien korkeakoulujen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat.

Lue lisää kilpailusta ja ilmoittaudu mukaan: http://worldstudentcapital.fi/kaupunki-koti/

Tule keskustelemaan kilpailusta, esitä kysymyksiä raadille ja löydä oma joukkue: https://www.facebook.com/groups/275832619161141/edit/

World Student Capital 2012 on opiskelijoiden oma designpääkaupunkivuoden hanke, jonka tekevät yhdessä metropolialueen korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnat, Helsingin yliopisto ja pääkaupunkiseudun kuntien Opiskelijametropoli-hanke. World Student Capital on osa Helsingin yliopiston World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden kokonaisuutta. http://worldstudentcapital.fi

Vuokrasopimukset AYY:n vuokraamiin asuntoihin on mahdollista laatia jatkossa etänä

Vuokrasopimusten laatiminen on nyt mahdollista hoitaa täysin etänä: vuokrasopimus voidaan lähettää asukkaalle sähköpostitse. Omakätisesti allekirjoitettu vuokrasopimus tulee tässä tapauksessa toimittaa takaisin AYY:n asuntotoimistoon postitse (osoite: Asuntotoimisto/AYY, PL 69, 02150 Espoo) tai sähköpostin liitetiedostoksi skannattuna .PDF -muodossa.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava, ennen kuin asukkaalle luovutetaan avaimia asuntoon tai asuminen voi alkaa. Vuokrasopimuksen voi edelleen allekirjoittaa myös henkilökohtaisesti AYY:n asuntotoimistolla Otaniemessä.

Perheasuntojen vuokrasopimuksissa tulee olla molempien asuntoon muuttavien ihmisten allekirjoitus. Jos perheasuntoon muuttava kumppani ei ole AYY:n jäsen, tulee etänä palautetun allekirjoitetun vuokrasopimuksen yhteydessä toimittaa kopio kumppanin henkilöllisyystodistuksesta tai virkatodistus. Näin AYY voi varmistua, että perheasuntoa on haettu todellisin perustein.

Hakija toimittaa vuokrasopimuksen postilla tai sähköpostilla AYY:lle omalla vastuullaan. AYY ei esimerkiksi vastaa väärään osoitteeseen postitettujen vuokrasopimusten käsittelyn mahdollisesta viivästymisestä.

Tarkemmat ohjeet löytyvät AYY:n nettisivuilta kohdasta vuokrasopimus: http://ayy.fi/jasenille/asuminen/hakuinfo/

AYY:n asuntotoimiston yhteystiedot: http://ayy.fi/jasenille/asuminen/asuntotoimisto/

Helsingin asuntokohteiden avainliikenne hoidetaan Töölöstä käsin

Kaikkien Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Helsingissä sijaitsevien asuntokohteiden avainten palauttaminen ja luovuttaminen on siirretty Töölön palvelupisteelle (Runeberginkatu 14-16). Töölön palvelupiste on avoinna ma-to klo 10:30 – 14:30.

Avaimia voi palauttaa suoraan palvelupisteelle, tai palvelupisteen ollessa suljettuna, kauppakorkeakoulun infotiskin vahtimestarille. Jos avaimet palautetaan vahtimestarille, tulee ne sulkea kirjekuoreen ja liittää mukaan oma nimi ja tarkka tieto siitä, mihin asuntoon avaimet kuuluvat. Kirje osoitetaan AYY:n Töölön palvelupisteelle. Avaimet on aina palautettava vuokrasopimuksen päättymispäivää seuraavana arkipäivänä klo 12:00 mennessä.

Avaimien noutaminen tapahtuu palvelupisteeltä sen aukioloaikoina. Mukaan tarvitset henkilöllisyystodistuksen ja allekirjoitetun vuokrasopimuksen. Jos vuokrasopimus alkaa tai loppuu perjantaina, on avainten noutamisesta tai palauttamisesta sovittava erikseen etukäteen AYY:n asuntotoimiston kanssa.

Suositeltavin tapa vaihtaa avaimet, on tehdä se suoraan edellisen asukkaan kanssa. Ohjeet ja tarvittavat lomakkeet avainten vaihtamiseen edellisen asukkaan kanssa saat AYY:n asuntotoimistosta (yhteystiedot http://ayy.fi/jasenille/asuminen/asuntotoimisto/).

Kaikkien Espoon kohteiden (Otaniemi ja Leppävaara) avainliikenne hoidetaan entiseen tapaan AYY:n asuntotoimiston kautta (Otakaari 11).

Huomio: Vuokrasopimukset on mahdollista laatia jatkossa etänä (ks. lisää täältä).

Töölön palvelupisteen yhteystiedot: http://ayy.fi/ylioppilaskunta/yhteystiedot/palvelupisteet/

Lisätietoja:

Asumisen asiantuntija Jaakko Koivula (etunimi.sukunimi@ayy.fi, puh. 055 520 9444)

AYY:n Töölön asuntotoimiston palvelut tarjotaan toistaiseksi Otaniemen asuntotoimiston kautta

AYY:n Töölön asuntotoimisto on ollut suljettuna 27.1. lähtien. Itsenäisen toimipisteen sulkemiseen päädyttiin, koska asuntotoimiston asiakasmäärät ovat Töölössä olleet jatkuvasti vähäisiä ja lähes kaikki asumispalvelut ovat jäsenten tavoitettavissa myös etänä esimerkiksi sähköisesti.

Tällä hetkellä Töölössä ei tarjota asuntopalveluita, vaan kaikki asiat hoidetaan toistaiseksi Otaniemen asuntotoimiston kautta.

Asuntopalveluiden tarjoamista Töölössä ei kuitenkaan lopeteta kokonaan, vaan jatkossa ne siirretään osittain Töölön palvelupisteen yhteyteen. Asuntojen avaimia on yhä mahdollista noutaa ja palauttaa palvelupisteelle. Avainten luovuttamista varten asukas tarvitsee tavanomaiseen tapaan allekirjoitetun vuokrasopimuksen ja henkilöllisyystodistuksen. Lisäksi Töölön palvelupiste neuvoo yksinkertaisissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Avainten luovutus- ja asumisen neuvontapalvelut käynnistetään Töölön toimipisteellä uudelleen mahdollisimman nopeasti ja siitä tiedotetaan jäsenistöä vielä erikseen. Siihen asti kaikki asumispalvelut hoidetaan Otaniemen asuntotoimistosta käsin.

Syvällisempää neuvontaa ja vastauksia kaikissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä annetaan jatkossakin Otaniemen asuntotoimistossa, sähköpostitse osoitteesta asuntotoimisto@ayy.fi ja puhelimitse (katso osoite ja yhteystiedot täältä). Netti- ja sähköpostipalvelu toimivat siis kuten ennen.

Lisäkysymykset asiasta voi esittää asumisen asiantuntijalle Jaakko Koivulalle (etunimi.sukunimi@ayy.fi, 050 520 9444) ja AYY:n hallituksen asumisasioista vastaavalle jäsenelle Lauri Ikoselle (etunimi.sukunimi@ayy.fi 050 520 9416).

Töölön asuntotoimiston varsinaisen toiminnan siirtäminen Otaniemeen lisää AYY:n mahdollisuuksia tarjota tehokasta, luotettavaa ja ripeää palvelua kaikissa asumisen kysymyksissä. Tämä näkyy AYY:n jäsenille laadukkaana ja yhdenvertaisena palveluna, riippumatta siitä asuuko hän Helsingissä vai Espoossa.