Asukkaat


Kategoriat

Askel kohti kestävämpää kierrättämistä — muovinkeräys alkoi Teekkarikylässä

AYY pyrkii edistämään kestävän kehityksen periaatteita myös asumisessa ja haluamme mahdollistaa asukkaillemme mahdollisimman kestävän jätteiden lajittelun. Uudet muovinkeräyspisteet sijaitsevat seuraavissa Teekkarikylässä kohteissa:

 • Jämeräntaival 3, 5, 6 ja 7
 • Otakaari 18 ja Otakaari 20
 • Otaranta 8.

Kaikkien edellä mainittujen kiinteistöjen ilmoitustaululle on jaettu muovinkierrätysohjeet. Muovipakkaukset kerätään kierrätyspisteillä oleviin Molok-jätesäiliöihin. Myös Miestentie 2:n uudisrakennuksen kierrätyspisteellä on muovinkeräysastia.

Miksi muovipakkauksia kannattaa lajitella?

Muovipakkaukset kerätään uusien muovituotteiden raaka-aineeksi. Muovin kierrättäminen on ekoteko – lajittelemalla vähennät tarvetta tuottaa uutta muovia. Kierrätetystä muovista valmistetaan esimerkiksi muovikasseja, kukkaruukkuja ja ämpäreitä. Muovipakkauksia lajittelemalla vähennät myös kiinteistön jätekustannuksia.

Miten lajittelen muovijätteet?

Kierrätettäviä muovipakkauksia ovat mm. jogurttipurkit, muoviset pussit, shampoo-pullot sekä erilaiset juusto- tai leikkelepakkaukset ja valmisruokapakkaukset. Tyhjät pakkaukset voi huuhtaista tai pyyhkäistä tarvittaessa – sellainen puhtaus riittää, josta ei aiheudu hajuhaittaa.

Muovinkeräysastiaan kuuluvat vain muovipakkaukset. Muu muovinen jäte on vietävä sekajätteeseen. Katso tarkemmat ohjeet HSY:n sivuilta https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/muovi/Sivut/default.aspx

 

 

 

 

 

AYY:n asukas – osallistu kuvakilpailuun ja voita vuoden saunavuorot tai kertavuokrattava tila!

Moni asunnonhakija pohtii, miltä AYY:n asunnoissa oikein näyttää. Myös me AYY:llä haluaisimme nähdä, millaisia koteja opiskelija-asunnoistamme syntyy! Siksi haastammekin kaikki asukkaamme mukaan kuvakilpailuun Instagramissa. Kilpailuun osallistutaan jakamalla Instagramissa kuva omasta AYY-kodista ja tägäämällä kuvaan #ayyhousing. Kilpailu on voimassa marraskuun ajan, mutta kuvia saa jakaa jatkossakin! Asukkaiden ottamia kuvia jaetaan myös AYY:n asumisen uudella Instagram-tilillä (AYY Housing). Arvomme kilpailuun osallistuneiden joukosta kolme voittajaa, jotka saavat valita palkinnoksi itselleen joko ilmaiset saunavuorot vuodeksi tai yhden varauksen valitsemastaan AYY:n kertavuokrattavasta tilasta.

 

Tarkemmat ohjeet ja säännöt:

 • Kilpailuun voivat osallistua kaikki AYY:n asukkaat ja osallistumisaika on 1.-30.11.2018.
 • Kilpailuun osallistutaan jakamalla kuva omasta kodista Instagramissa ja käyttämällä aihetunnistetta #ayyhousing. Kuvia saa olla useampi ja niissä saa näkyä myös ihmisiä, kunhan heiltä on kysytty lupa kuvan julkaisemiseen.
 • Kaikkien osallistuneiden joukosta arvotaan kolme voittajaa. Arvonta tapahtuu 4.12.2018 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli voittajiin ei saada yhteyttä kahden viikon aikana, suoritetaan arvonta uudestaan.
 • Palkinnoksi voi valita vuoden ajaksi ilmaisen saunavuoron jostakin AYY:n kiinteistöstä. Varauksessa on huomioitava kuitenkin pääsy saunatiloihin eli esimerkiksi Teekkarikylästä saunavuoroja voi valita oman talosaunan lisäksi JMT 3, 5 ja 6 saunoista. Vaihtoehtoisesti voittajat voivat valita palkinnoksi yhden ilmaisen varauksen johonkin AYY:n kertavuokrattavaan tilaan, lukuunottamatta Smökkiä ja Rantasaunaa. Kertavuokrattavan tilan varaus on käytettävä 31.7.2019 mennessä.
 • Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan paitsi kilpailun sääntöjä myös kyseisen somekanavan käyttöehtoja.

JMT:n peruskorjaus etenee

Jämeräntaival 3, 5 ja 7 -kiinteistöjen peruskorjaus etenee suunnitellusti ja hanke on kokonaisaikataulun puolivälissä. Jämeräntaival 7:n sisäpuoliset työt ovat valmistuneet ja korjaustyöt keskittyvät tällä hetkellä pääosin Jämeräntaival 5:een. Piha-alueiden viimeistelytöitä tehdään kaikissa kohteissa. Peruskorjaushankkeen on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan kesällä 2019.

Jämeräntaival 5C:n osalta peruskorjaus on valmistumassa huhtikuun 2018 loppuun mennessä ja tämän rapun asuntojen tarjoaminen aloitetaan hakijoille maaliskuun 2018 aikana.

Ohjeita ja tietoa asukkaille:

Korjaustöiden johdosta asukkaiden ja käyttäjien vuokrasopimukset joudutaan irtisanomaan vaiheittain, sillä kiinteistössä asuminen on korjaustöiden aikana mahdotonta. Irtisanomisissa noudatetaan huoneenvuokralain mukaista irtisanomisaikaa, joka on vuokranantajan puolelta 6 kuukautta.

AYY pyrkii tarjoamaan irtisanottaville asukkaille mahdollisuuden muuttaa vastaavaan asuntoon Teekkarikylässä. Asukas saa päättää haluaako hän hakea toiseen AYY:n asuntoon vai järjestääkö hän asumisensa jotenkin muuten irtisanomisen jälkeen.

Siirtohakemuksille annetaan AYY:n hallituksen päätöksellä yksi ylimääräinen jonopiste, joten ne ovat jonossa ensimmäisenä. Ylimääräinen piste on voimassa kunnes hakija on saanut tarjouksen solusta tai irtisanottua vastaavasta asunnosta ja niin kauan kuin asunnontarve on peruskorjauksen vuoksi kiireellinen. Jos hylkäät ensimmäisen asuntotarjouksen, kohdellaan sinua sen jälkeen tavallisena asunnonhakijana.

Asukkaat voivat myös hakea muita AYY:n asuntoja. Muihin asuntojonoihin ei kuitenkaan myönnetä ylimääräisiä lisäpisteitä remontin vuoksi, vaan ne pisteytetään normaalien sääntöjen mukaisesti. Poikkeuksena ne asukkaat, jotka asuvat yksiössä, mutta hakevat soluasuntoa. Kiireellisen asunnontarpeen lisäpisteet myönnetään vuokranantajan tekemän irtisanomisen perusteella normaalisti niihin jonoihin, joissa kyseiset lisäpisteet ovat käytössä.

Toimi näin:

 • Kun olet saanut irtisanomisilmoituksen peruskorjauksen perusteella, voit hakea korvaavaa asuntoa AYY:ltä.
 • Tee hakemus normaalisti Domo-järjestelmän jonoon.
 • Ilmoita hakemuksen liitteessä, että haet korvaavaa asuntoa peruskorjauksen takia.
 • Varmista samalla, että sähköpostiosoitteesi on järjestelmässä oikein! AYY suosittelee aalto.fi-sähköpostin käyttämistä Domo-järjestelmässä.
 • Mahdollinen asuntotarjous lähetetään sähköpostitse.

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä AYY:n asumispalveluista: asuntotoimisto(at)ayy.fi

Lisätietoa peruskorjauksesta:
AYY:n rakennusmestari Hannes Helminen hannes.helminen(at)ayy.fi

Asumisen ohjesääntö muuttuu 1.3.2018 alkaen

AYY:n edustajisto päätti kokouksessaan torstaina 22.2.2018 asumisen ohjesääntöä koskevista muutoksista. Ohjesääntöön tulleet muutokset koskevat erityisesti asuntohakemusten voimassaoloa, asuntotarjoukseen reagoimista sekä asunnon edelleenvuokraamista koskevia ehtoja.

Merkittävä muutos hakijan näkökulmasta on asuntohakemuksen voimassaoloajan lyhentyminen kuudesta kuukaudesta kolmeen. Muutos koskee 1.3.2018 lähtien tehtyjä uusia asuntohakemuksia eli sitä ennen tehdyt hakemukset ovat voimassa vanhan ohjesäännön mukaisesti kuusi kuukautta. Nämäkin hakemukset siirtyvät kolmen kuukauden voimassaoloajan piiriin, kun hakija uusii hakemuksensa. Domo-järjestelmä muistuttaa edelleen sähköpostitse hyvissä ajoin hakemuksen uusimisesta ennen hakemuksen vanhenemista.

Toinen hakijan näkökulmasta merkittävä muutos on asuntotarjouksen saamisen vaikutus hakijan asuntohakemuksiin. Tällä hetkellä hakijan hylätessä asuntotarjouksen tai antaessa sen vanhentua, hakijan kaikki asuntohakemukset kaikkiin asuntoryhmiin paitsi siihen, jota tarjous koski, palautuvat takaisin jonoon. Sen sijaan asuntotarjouksen hyväksymisen myötä hakija on saanut palauttaa kaksi valitsemaansa asuntoryhmää jonoon. Ohjesäännön muutoksen myötä hakija saa palauttaa kolme valitsemaansa asuntoryhmää jonoon riippumatta siitä onko hän hyväksynyt tai hylännyt asuntotarjouksen tai antanut sen vanhentua. Muutos tulee voimaan heti 1.3.2018 ja koskee kaikkia hakijoita. Näin ollen hakijoiden kannattaa nyt tarkistaa, että omissa asuntohakemuksissa on vain sellaisia kohteita, joista on valmis ottamaan vastaan asuntotarjouksen, ettei käy niin, että saa ei-toivotun asuntotarjouksen, jonka jälkeen saa palauttaa enää kolme asuntoryhmää jonoon.

Asunnon hakemista koskeva muutos on myös lähikuntien uudelleenmäärittely pisteytysohjeessa. Lähikuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja niiden ulkopuolella asuvat voivat jatkossa saada kiireellisyyspisteen soluhakemukselleen.

Ohjesääntöä muokattiin myös mukautumaan paremmin opiskelijoiden muuttuviin elämäntilanteisiin. Omaa asuntoaan voi jatkossa jälleenvuokrata lokakuusta maaliskuuhun vaihdon, ulkomailla suoritetun työharjoittelun, lähikuntien ulkopuolella suoritettujen JOO-opintojen tai asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen ajaksi muillekin kuin AYY:n jäsenille. Asumisoikeutta hyvitetään kuitenkin vain niissä tapauksissa, kun jälleenvuokralaisena on ollut AYY:n jäsen. Myös lähikuntien ulkopuolella suoritetut JOO-opinnot oikeuttavat jatkossa asumisoikeusajan hyvitykseen.

Kaverikämppien suhteen ohjesääntöä muutettiin niin, että kaveriasunnossa voi jatkaa asumista niin kauan kuin asunnossa on yksi AYY:n asumisoikeudellinen jäsen. Lisäksi kaveriasuntoja voi hakea kaverin kanssa, jolla ei ole enää asumisoikeusaikaa jäljellä, mutta joka on kuitenkin AYY:n jäsen.

 

(Översättningen kommer snart / The translation is coming soon)

JMT:n peruskorjaus etenee suunnitellusti

Jämeräntaival 3, 5 ja 7 -kiinteistöjen peruskorjaus etenee suunnitellusti. Jämeräntaival 7:n sisäpuoliset työt valmistuvat A-talon osalta helmikuun alussa, B- ja C-taloihin asukkaat ovat jo päässeet muuttamaan aikaisemmin. Korjaustyöt keskittyvät tällä hetkellä pääosin Jämeräntaival 5:een, piha-alueiden viimeistelytöitä tehdään kaikissa kohteissa. Peruskorjaushankkeen on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan kesällä 2019.

Ohjeita ja tietoa asukkaille:

Korjaustöiden johdosta asukkaiden ja käyttäjien vuokrasopimukset joudutaan irtisanomaan vaiheittain, sillä kiinteistössä asuminen on korjaustöiden aikana mahdotonta. Irtisanomisissa noudatetaan huoneenvuokralain mukaista irtisanomisaikaa, joka on vuokranantajan puolelta 6 kuukautta.

AYY pyrkii tarjoamaan irtisanottaville asukkaille mahdollisuuden muuttaa vastaavaan asuntoon Teekkarikylässä. Asukas saa päättää haluaako hän hakea toiseen AYY:n asuntoon vai järjestääkö hän asumisensa jotenkin muuten irtisanomisen jälkeen.

Siirtohakemuksille annetaan AYY:n hallituksen päätöksellä yksi ylimääräinen jonopiste, joten ne ovat jonossa ensimmäisenä. Ylimääräinen piste on voimassa kunnes hakija on saanut tarjouksen solusta tai irtisanottua vastaavasta asunnosta ja niin kauan kuin asunnontarve on peruskorjauksen vuoksi kiireellinen. Jos hylkäät ensimmäisen asuntotarjouksen, kohdellaan sinua sen jälkeen tavallisena asunnonhakijana.

Asukkaat voivat myös hakea muita AYY:n asuntoja. Muihin asuntojonoihin ei kuitenkaan myönnetä ylimääräisiä lisäpisteitä remontin vuoksi, vaan ne pisteytetään normaalien sääntöjen mukaisesti. Poikkeuksena ne asukkaat, jotka asuvat yksiössä, mutta hakevat soluasuntoa. Kiireellisen asunnontarpeen lisäpisteet myönnetään vuokranantajan tekemän irtisanomisen perusteella normaalisti niihin jonoihin, joissa kyseiset lisäpisteet ovat käytössä.

Toimi näin:

 • Kun olet saanut irtisanomisilmoituksen peruskorjauksen perusteella, voit hakea korvaavaa asuntoa AYY:ltä
 • Tee hakemus normaalisti Domo-järjestelmän jonoon
 • Ilmoita hakemuksen liitteessä, että haet korvaavaa asuntoa peruskorjauksen takia
 • Varmista samalla, että sähköpostiosoitteesi on järjestelmässä oikein!
 • Mahdollinen asuntotarjous lähetetään sähköpostitse

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä AYY:n asumispalveluista: asuntotoimisto(at)ayy.fi

Peruskorjauksesta voi kysyä lisätietoa AYY:n rakennusmestari Hannes Helmiseltä hannes.helminen(at)ayy.fi

Viilein seinämaalauskilpailu on käynnissä

Kampusjaosto haluaa kannustaa kaikkia AYY:n yhteisasunnoissa asuvia toimimaan yhdessä aktiivisesti kotinsa asumisviihtyvyyden parantamiseksi. AYY tarjoaa jokaiselle solulle ja kaverikämpälle 200€:n ostositoumuksen rautakauppa Starkkiin, jolla voi hankkia maaleja ja maalaustarvikkeita yhteistilojen maalaamiseen.

Kilpailu alkaa 16.10.2017 ja päättyy 10.12.2017. Voittajat julkistetaan Kylän pikkujouluissa 13.12.2017 ja voittajille on luvassa huikeita palkintoja!
1. sija: AYY:n saunatila tarjoiluilla, 500€ lahjakortti huonekaluliikkeeseen ja vuoden saunavuorot
2. sija: 300€:n lahjakortti huonekaluliikkeeseen ja vuoden saunavuorot
3. sija: 200€:n lahjakortti huonekaluliikkeeseen ja vuoden saunavuorot

OSALLISTUMINEN JA SÄÄNNÖT:
Kilpailuun osallistuminen tulee dokumentoida (esim. video tai valokuvat) ja dokumentit tulee lähettää Kampusjaostolle joko Facebookissa tai sähköpostilla osoitteeseen kampusjaosto@list.ayy.fi viimeistään 10.12.2017 klo 23:59. Dokumentoinnista tulee näkyä, että vähintään kaksi solussa tai kaveriasunnossa asuvaa henkilöä on ollut mukana maalauksen tekemisessä.

Arvosteluperusteet: Maalauksen luovuus ja kauneus, yhteishenkeä ja viihtyvyyttä kehittävä vaikutus, asunnon identiteetin rakentaminen sekä työhön osallistuneiden asukkaiden määrä.

AYY:n asuntojen maalaamisen tiivistetyt ehdot:
Lattiaa ja kattoa ei saa maalata.
Pattereita, pistorasioita tai lattialistoja ei saa maalata.
Ovia ja ikkunankarmeja ei saa maalata.
Maalauksiin tulee valita vesiohenteisia sisämaaleja, joiden päälle on helppo maalata.
Ei törkeyksiä: jos maalaus on loukkaava tai epäsopiva, AYY maalaa valkoisella sen päälle.
Tarkemmat säännöt löytyvät AYY:n nettisivuilta: http://ayy.fi/asuminen/ohjeet/ayyn-asuntojen-ehostaminen/

Kilpailuun ilmoittaudutaan AYY:n lomakejärjestelmän kautta:
https://lomake.ayy.fi/asuminen/seinamaalaus/

Voit hakea maksusitoumuksen vuorokauden kuluttua ilmoittautumisesta AYY:n asuntotoimistolta, ja sitten vain maalaamaan! Muista tarkistaa asuntotoimiston aukioloajat.

MITÄ: Seinämaalauskilpailu
MISSÄ: AYY:n solu-ja kaveriasunnot
MILLOIN: 16.10.2017 – 10.12.2017
MIKSI: Koska taide, koti ja palkinnot!

Löydät tapahtuman myös Facebookista!