Asukkaat


Kategoriat

Vuoden 2017 muutokset yleiseen asumistukeen AYY:n vuokralaisena

Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017, mikä tarkoittaa sitä, että jatkossa koko ruokakunnan tulot vaikuttavat asumistuen suuruuteen. Alta löydät asuntotyyppikohtaiset ohjeet asumistuen hakemiseen. Ohjeet koskevat AYY:n vuokralaisia.

 

Solu tai kalustettu solu

AYY tekee soluasuntoihin henkilökohtaisia sopimuksia, eli jokainen solun asukas muodostaa oman ruokakuntansa. Jos asut solussa, hae asumistukea yksin. Muiden tulot eivät vaikuta tuen määrään.

 

Yksiö tai soluyksiö

Jos asut yksiössä tai soluyksiössä yksin, ei ruokakuntaasi kuulu muita henkilöitä. Soluyksiössäkään eivät muiden asukkaiden tulot vaikuta tuen määrään. Yksin asuvat hakevat asumistukea siis yksin.

Jos taas jaat yksiön tai soluyksiön toisen henkilön kanssa, on kyseessä aina yhteinen ruokakunta. Käytännössä tilanne tulkitaan Kelassa aina avoliitoksi, ja molempien tulot vaikuttavat tuen määrään. Hakekaa tällöin asumistukea yhdessä.

 

Kaksiot, kolmiot ja neliöt

Tämänhetkinen tilanne

AYY tekee kaksioihin, kolmioihin ja neliöihin kaveri- ja perhesopimuksia, jotka ovat molemmat yhteisvastuullisia. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä kaveri- että perhesopimuksella asuvat muodostavat yhteisen ruokakunnan, ja kaikkien tulot vaikuttavat tuen määrään. Kaksiossa, kolmiossa ja neliössä yhteisellä vuokrasopimuksella asuvien tulee hakea asumistukea yhdessä.

Jos taas olet ainut päävuokralainen kaksiossa, kolmiossa tai neliössä, ja olet alivuokrannut osan asunnosta yhdelle tai useammalle henkilölle, voit hakea asumistukea yksin. Myös alivuokralaiset voivat hakea tukea yksin, jos jokaisen alivuokralaisen kanssa on tehty oma erillinen alivuokraussopimus.

Jos asut yksin, on tilanne sama kuin yksin yksiössä asuvalla ja voit hakea tukea yksin.

 

AYY:n jatkotoimet

AYYllä on tällä hetkellä käynnissä projekti asumisyhteisöllisyyden lisäämistä varten. Osana projektia useista makuuhuoneista koostuvia asuntoja muutetaan soluasunnoiksi ja luodaan tapoja, joilla soluasuntoihin voisi hakea samalla tavalla kuin kaverikämppiin nyt voi. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä AYYllä on asuntokannassaan ainoastaan soluja, soluyksiöitä, yksiöitä sekä perheasuntoja. Näiden muutosten aikataulusta informoidaan asukkaita erikseen niiden ollessa ajankohtaisia.

Hyödyllisiä linkkejä

Voit hakea asumistukea elokuulle 2017 jo nyt Kelan asiointipalvelussa.

http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset#asumistuki

http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki

http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki_kenelle

 

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä asuntotoimistosta asuntotoimisto@ayy.fi

Jämeräntaival 3, 5, 7 peruskorjaus – tietoa ja ohjeita

Jämeräntaival 3, 5, 7 -kiinteistössä tammikuussa 2017 alkanut peruskorjaus on edennyt aikataulun mukaisesti. JMT 7C valmistuu loppukesästä ja JMT 7B:n sisäpuoliset korjaustyöt alkavat huhtikuun alussa. Ulkopuoliset korjaustyöt, salaojat, sadevedenpoistot ja ulkoalueiden kunnostustyöt ovat käynnissä kaikissa kohteissa.

Korjaustöiden johdosta asukkaiden ja käyttäjien vuokrasopimukset joudutaan irtisanomaan vaiheittain, sillä kiinteistössä asuminen on korjaustöiden aikana mahdotonta. Irtisanomisissa noudatetaan huoneenvuokralain mukaista irtisanomisaikaa, joka on vuokranantajan puolelta 6 kuukautta.

AYY pyrkii tarjoamaan irtisanottaville asukkaille mahdollisuuden muuttaa vastaavaan asuntoon Teekkarikylässä. Asukas saa päättää haluaako hän hakea toiseen AYY:n asuntoon vai järjestääkö hän asumisensa jotenkin muuten irtisanomisen jälkeen.

Siirtohakemuksille annetaan AYY:n hallituksen päätöksellä yksi ylimääräinen jonopiste, joten ne ovat jonossa ensimmäisenä. Ylimääräinen piste on voimassa kunnes hakija on saanut tarjouksen solusta tai irtisanottua vastaavasta asunnosta ja niin kauan kuin asunnontarve on peruskorjauksen vuoksi kiireellinen. Jos hylkäät ensimmäisen asuntotarjouksen, kohdellaan sinua sen jälkeen tavallisena asunnonhakijana.

Asukkaat voivat myös hakea muita AYY:n asuntoja. Muihin asuntojonoihin ei kuitenkaan myönnetä ylimääräisiä lisäpisteitä remontin vuoksi, vaan ne pisteytetään normaalien sääntöjen mukaisesti. Poikkeuksena ne asukkaat, jotka asuvat yksiössä, mutta hakevat soluasuntoa. Kiireellisen asunnontarpeen lisäpisteet myönnetään vuokranantajan tekemän irtisanomisen perusteella normaalisti niihin jonoihin, joissa kyseiset lisäpisteet ovat käytössä.

Ohjeita asukkaille:

  • Kun olet saanut irtisanomisilmoituksen peruskorjauksen perusteella, voit hakea korvaavaa asuntoa AYY:ltä
  • Tee hakemus normaalisti Domo-järjestelmän jonoon
  • Ilmoita hakemuksen liitteessä, että haet korvaavaa asuntoa peruskorjauksen takia
  • Varmista samalla, että sähköpostiosoitteesi on järjestelmässä oikein!
  • Mahdollinen asuntotarjous lähetetään sähköpostitse

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä asuntotoimistosta: asuntotoimisto@ayy.fi

Peruskorjauksesta voi kysyä lisätietoa AYY:n rakennusmestari
Hannes Helmiseltä hannes.helminen@ayy.fi.

Jämeräntaival 3, 5, 7 peruskorjaus alkaa – tietoa ja ohjeita

AYY:n edustajisto on kokouksessaan 16.6. päättänyt, että Jämeräntaival 3, 5, 7 kiinteistössä aloitetaan tammikuussa 2017 talotekniikkavetoinen peruskorjaus. Kiinteistössä asuminen on korjaustöiden aikana mahdotonta. Korjaustöiden johdosta asukkaiden ja käyttäjien vuokrasopimukset joudutaan irtisanomaan vaiheittain. Remontti alkaa tammikuussa 2017 Jämeräntaival 7 C:sta. Irtisanomisissa noudatetaan huoneenvuokralain mukaista irtisanomisaikaa, joka on vuokranantajan puolelta 6 kuukautta.

AYY pyrkii tarjoamaan irtisanottaville asukkaille mahdollisuuden muuttaa vastaavaan asuntoon Teekkarikylässä. Asukas saa päättää haluaako hän hakea toiseen AYY:n asuntoon vai järjestääkö hän asumisensa jotenkin muuten irtisanomisen jälkeen.

Siirtohakemuksille annetaan AYY:n hallituksen päätöksellä yksi ylimääräinen jonopiste, joten ne ovat jonossa ensimmäisenä. Ylimääräinen piste on voimassa kunnes hakija on saanut tarjouksen solusta tai irtisanottua vastaavasta asunnosta ja niin kauan kuin asunnontarve on peruskorjauksen vuoksi kiireellinen. Jos hylkäät ensimmäisen asuntotarjouksen, kohdellaan sinua sen jälkeen tavallisena asunnonhakijana.

Asukkaat voivat myös hakea muita AYY:n asuntoja. Muihin asuntojonoihin ei kuitenkaan myönnetä ylimääräisiä lisäpisteitä remontin vuoksi, vaan ne pisteytetään normaalien sääntöjen mukaisesti. Poikkeuksena ne asukkaat, jotka asuvat yksiössä, mutta hakevat soluasuntoa. Kiireellisen asunnontarpeen lisäpisteet myönnetään vuokranantajan tekemän irtisanomisen perusteella normaalisti niihin jonoihin, joissa kyseiset lisäpisteet ovat käytössä.

Korvaavia asuntoja aletaan tarjota välittömästi.

Ohjeita asukkaille:

  • Kun olet saanut irtisanomisilmoituksen peruskorjauksen perusteella, voit hakea korvaavaa asuntoa AYY:ltä
  • Tee hakemus normaalisti domo-järjestelmän jonoon
  • Ilmoita hakemuksen liitteessä, että haet korvaavaa asuntoa peruskorjauksen takia
  • Varmista samalla, että sähköpostiosoite on järjestelmässä oikein!
  • Mahdollinen asuntotarjous lähetetään sähköpostitse

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä asuntotoimistosta asuntotoimisto@ayy.fi

Peruskorjauksesta voi kysyä lisätietoa AYY:n rakennusmestarilta Hannes Helmiseltä hannes.helminen@ayy.fi

 

Otakaari 18 A avaimet jaetaan 1.7.

Uuden ja hienon Otakaari 18 A-rapun avaimet voidaan jakaa asukkaille aikaisintaan tiistaina 1.7.

Kesäkuussa talo on vielä rakennustyömaata. Tämän vuoksi AYY ei voi antaa avaimia kenellekään rakennustöihin osallistumattomalle henkilölle ennen rakentajien kanssa sovittua päivämäärää. Valitettavasti tämä tarkoittaa, ettei avaimia voida antaa etukäteen, vaikka asukas lupaisi olevansa menemättä kiinteistöön ennen heinäkuuta. Muuttaminen kiinteistöön ennen heinäkuun alkua on täten myös mahdotonta.

Asuntotoimisto on auki tiistaina 1.7. klo 09:00 – 16:00.

Vaasankatu 10 peruskorjaus – tietoa ja ohjeita

AYY:n edustajisto on 27.3. päättänyt, että Vaasankatu 10 kiinteistössä aloitetaan lokakuussa 2014 talotekniikkavetoinen peruskorjaus. Kiinteistössä asuminen on korjaustöiden aikana mahdotonta. Tämän vuoksi kaikki Vaasankadun nykyisten asukkaiden vuokrasopimukset irtisanotaan siten, että vuokrasopimus päättyy 30.9.2014.

AYY pyrkii tarjoamaan kaikille Vaasankadulta irtisanotuille asukkaille heidän tarpeitaan vastaavan korvaavan asunnon. Tämän vuoksi kaikille Vaasankadun peruskorjauksen vuoksi irtisanotuille asukkaille myönnetään yksi (1) ylimääräinen asuntojonopiste kaikkiin AYY:n asuntoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että halutessaan jokainen Vaasankadun asukas saa AYY:ltä jonkun korvaavan asunnon, kunhan hakee asuntoja tarpeeksi monipuolisesti ja ilman kovin rajoittavia hakutoiveita.

Ylimääräinen piste lisätään kaikkiin Vaasankadulta irtisanottujen asukkaiden valmiisiin asuntohakemuksiin. Lisäksi myös Vaasankadun asukkaiden myöhemmin tekemille asuntohakemuksille myönnetään ylimääräinen piste. Lisäpisteet ovat voimassa niin kauan kuin asunnontarve Vaasankadun peruskorjauksen vuoksi on kiireellinen. Jos remontin alkaessa asukas ei ole saanut korvaavaa asuntoa AYY:ltä, lisäpisteet ovat voimassa kunnes AYY on tehnyt asuntotarjouksen lisäpisteiden perusteella.

Korvaavia asuntoja aletaan tarjota pääasiassa elokuun alusta lähtien.

Ohjeita asukkaille: Tee hakemus Campus-järjestelmässä kaikkiin niihin jonoihin, joihin olisit valmis muuttamaan peruskorjauksen tieltä. Mitä useampiin jonoihin teet hakemuksia, sitä suuremmalla todennäköisyydellä AYY pystyy tarjoamaan korvaavan asunnon ajoissa. Jos AYY:llä ei ole hakijan toiveisiin sopivaa asuntoa tarjota, asukkaan on järjestettävä asumisensa 1.10. alkaen jollain toisella tavalla.

Lisätietoja antaa AYY:n asumisen asiantuntija Jaakko Koivula (050 520 9444, etunimi.sukunimi@ayy.fi)

Uudet tilinumerot vuokrien maksamista varten heti käytössä

Vuokrankorotuskirjeissä ilmoitettiin, että tilinumerot vuokran maksamista varten muuttuvat. Tilinumeroiden muuttumisesta on lähetetty ilmoitus kaikille asukkaille.

Uudet tilinumerot ovat jo käytössä ja niitä voi alkaa käyttää vaikka heti tai seuraavasta vuokrasta alkaen. Vanhat tilinumerot kuitenkin toimivat vielä vuoden 2014 alkupuolella, joten vanhoillekin tileille maksetut vuokrat tulevat perille. Siirtykää kuitenkin käyttämään uusia tilejä mahdollisimman pian, jottei asia unohdu.

Viitenumerot pysyvät yhä samoina, eikä niitä tarvitse muuttaa.

Uudet tilinumerot:

Otaniemi  FI78 3131 1001 1779 34
Rummunlyöjänkatu 1  FI05 3131 1001 1862 32
Rummunlyöjänkatu 3  FI78 3131 1001 1779 34
Arkadiankatu 28  FI80 3131 1001 1862 40
Haarniskatie 8  FI94 3131 1001 1861 82
Ida Aalbergin tie 1  FI78 3131 1001 1779 34
Kaj Franckin katu 4  FI72 3131 1001 1861 90
Kirkonkyläntie 16  FI59 3131 1001 1861 33
Kääpiöidenpolku 4  FI49 3131 1001 1862 16
Mäyrätie 1  FI28 3131 1001 1861 09
Pohjavedenkatu 4  FI41 3131 1001 1861 66
Pohjavedenkatu 4, asunnot 13, 18 ja 23  FI78 3131 1001 1779 34
Ruusulankatu 5  FI78 3131 1001 1779 34
Tuhkimontie 2  FI81 3131 1001 1861 25
Turkismiehentie 8  FI78 3131 1001 1779 34
Vaasankatu 10  FI78 3131 1001 1779 34