Aalto-yhteisön aktiivit palkittiin huomionosoituksin

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta vietti kahdeksatta vuosijuhlaansa lauantaina 19.5.2018. Juhlan kunniaksi ylioppilaskunta palkitsi Aalto-yhteisön aktiiveja erilaisin huomionosoituksin.

Juhlassa jaettiin yhteensä 20 yhteisömerkkiä, kymmenen ansiomerkkiä, kaksi kunniamerkkiä ja kaksi sankaritunnusta. Palkinnot jakoi AYY:n edustajiston puheenjohtaja Onni Lampi. Lisäksi juhlassa jaettiin oppimisen edistämisteko- ja vuoden kansainvälinen teko -kunniakirjat.

Tutustu alla kaikkiin huomionosoituksen saajiin perusteineen.

 

Oppimisen edistämisteko

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan oppimisen edistämisteko -palkinto myönnettiin Informaatioverkostojen kilta Athenelle.

Athene on osoittanut suurta paloa opetuksen kehittämiseen ja tehnyt töitä aktiivisesti sen eteen. Informaatioverkostojen opiskelijat ryhtyivät konkreettisiin tekoihin koulutusalan puolesta yhteistyössä Athene Angels -vanhempainyhdistyksen ja Aallon Perustieteiden korkeakoulun kanssa.

Opiskelijoiden aloitteesta lähtenyt projekti informaatioverkostojen oman professuurin luomiseksi konkretisoitui, kun alalle rekrytoitiin viiden vuoden mittainen Professor of Practice.

Toiminnallaan Athene osoitti tekemisen meininkiä vaikuttamistyössä ja näytti, mitä on mahdollista saavuttaa, kun rohkenee tarttua toimeen.

 

Vuoden kansainvälinen teko

Vuoden kansainvälisen teon kunniakirjalla palkittiin Sustainable Global Technologies -ohjelma, lähestyy opettamista ja kestävää kehitystä aidosti globaalista näkökulmasta.

SGT-ohjelma on poikkitieteellinen, kolme kurssia sisältävä kokonaisuus Aallon Insinööritieteiden korkeakoulussa. Se yhdistää kaikki Aallon opintoalat ja suuren määrän opiskelijoita eri taustoista ja antaa heille mahdollisuuden toimia yhdessä kestävän kehityksen ja kansainvälisten ongelmien parissa. Opiskelijoilla on vuosittain mahdollisuus perehtyä yhteyksiin kestävän kehityksen, teknologian sekä sosiaalisten ja kulttuurillisten haasteiden välillä kansainvälisesti ajattelevassa kurssiympäristössä.

Vuoden kansainvälisen teon palkinnolla AYY haluaa alleviivata laadukkaan kansainvälisyyteen tähtäävän työn tärkeyttä ja kannustaa sekä opiskelijoita että henkilökuntaa toimimaan yhdessä paremman, avoimemman ja entistä kansainvälisemmin ajattelevan Aallon eteen.

 

Yhteisömerkit

Yhteisömerkki jaetaan henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti ylioppilaskunnassa ja toiminnallaan edistänyt ylioppilaskunnan tavoitteita.

Vuonna 2018 AYY jakoi yhteisömerkin seuraaville henkilöille:

Antti Kaivola

Antti Kaivola on oppikirjaesimerkki aaltolaisesta monitaiturista. Lukemattomat juhlat järjestänyt, intohimoinen opiskelijavaikuttaja jaksaa aina löytää asiasta kuin asiasta jotakin hymyilemisen arvoista ja välittää tekemisen iloa kaikkiin ympärillään oleviin ihmisiin.

Elisa Jokinen

Elisa Jokisen panos Aalto-yhteisön kulttuurin eteen on poikkeuksellisen suuri. NESU-KY:n puheenjohtajana ja KY:n hallituksessa Kulttuurivaliokunnan ruorissa toimiminen sekä aktiivinen osallistuminen jäynäkilpailun järjestämiseen on tuottanut iloa lukemattomille ihmisille.

Ella Potka

Ella Potka ollut mukana järjestämässä Aalto-yhteisön piirissä lukuisia tapahtumia useiden eri tahojen kautta. Erikseen mainitaan ansiokkaasti luotsattu Teekkarius 145 -juhlavuosi.

Iida Palosuo

Iida Palosuo palkitaan yhteisömerkillä poikkitieteellisyyden konkretisoimisesta ja intohimoisesta toimimisesta ARTSin edunvalvojana.

Kalle Keinonen

Kalle Keinonen on edistänyt ansiokkaasti ylioppilaskuntien ja kulttuurien yhdistymistä, ARTSin tulevaa muuttoa ja TOKYOn täysipainoista osallistumista Otaniemen hulinoihin.

Krista Kuuttiniemi

Krista Kuuttiniemi on toiminut puheenjohtajana Aalto Economics -ainejärjestössä, jossa hän on merkittävästi edistänyt järjestön toimintaa ja avannut sitä poikkitieteelliseksi. Lisäksi hän on toiminut AYY:n edustajiston aktiivisena jäsenenä ja osoittanut ansiokasta esimerkillä johtamista.

Linnea Anttila

Linnea Anttila on pitkän linjan jaostoaktiivi ja juhlajärjestäjä, joka on jo neljän vuoden ajan kolunnut läpi Aalto-yhteisön kulttuurielimiä. Lisäksi häneltä löytyy opintoja sekä tekniikan että kauppatieteiden aloilta.

Otto Bergius

Tällä hetkellä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yrityssuhdekoordinaattorina toimivalla Otto Bergiuksella on ehkäpä AYY:n historian vaikuttavin luettelo yrityssuhdepestejä. Lisäksi Julkun lukijat voivat nautiskella hänen panoksestaan wappulehteen.

Peppi Seppälä

Peppi Seppälä on innokas edustajistoaktiivi ja jaostotoimija. Edaattorina toimimisen lisäksi hän on toiminut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa IE-tirehtöörinä ja Kampusjaoston puheenjohtajana.

Säde Palmu

Säde Palmun loputon into koulutuspolitiikan ja kampusvaikuttamisen suhteen on vertaansa vailla. Vyön alta löytyy myös Arkkitehtikillan puheenjohtajuus ja aktiivinen osallistuminen edustajistotyöskentelyyn.

Ville Marchant

Ville Marchantin panos Aalto-yhteisön eteen sen harvinaislaatuisina hetkinä on ollut intensiivinen. Kauppatieteiden kandiopiskelijoiden muutto Otaniemeen ja peruskoulutuksen tärkeyttä esille nostanut Tempaus2016-opiskelijaprojekti olisivat olleet hyvin erilaisia ilman häntä. Ville rakentaa parempaa Aalto-yhteisöä kädet savessa ja aina tärkein asia edellä.

Heikki Salko

Kansainvälisyys ja monikielisyys ovat tällä hetkellä Aalto-yhteisön kannalta erittäin kriittisiä asioita. Harva kuitenkaan siirtyy sanoista tekoihin samalla tavalla kuin yhteisömerkillä palkittava Heikki Salo, joka kääntää sitsilauluja ja järjestää englanninkielisiä museokierroksia suurella antaumuksella.

Ilkka Särkiö

Ilkka Särkiö on toiminut poikkeuksellisen aktiivisesti Fyysikkokillassa ja ylioppilaskunnassa. Uuden fuksikatraan kasvattamisen ja tapahtumien järjestämisen lisäksi hän on toiminut vastuutehtävissä ylioppilaskunnan hallituksessa ja edustajiston puheenjohtajana.

Jutta Kalli

Harvan henkilön visuaalisia ja graafisia tuotteita on nähty yhtä laaja-alaisesti ylioppilaskunnan piirissä kuin Jutta Kallin. Monet kiltojen ja muiden järjestöjen tapahtumat ovat loistaneet nimenomaan Jutan ansiosta, ja myös Juhlatoimikunnan johtaminen sujui häneltä moitteetta.

Konsta Huuki

Harvasta teekarista löytyy Konsta Huukin kaltaista avoimuutta, intoa ja aikaansaavuutta. Hän etenee vastuutehtävästä toiseen kuin luotijuna ja on toiminut lukkarina, wappulehden toimittajana ja ylioppilaskunnan hallituksessa. Lisäksi Huuki toimi vuoden 2018 vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajana.

Tuuli Sarantola

Tuuli Sarantolalla on poikkeuksellisen monipuolinen tausta kiltatoiminnassa, GAYY:ssa ja Teekkarijaostossa. Hän on visionäärinen tapahtumajärjestäjä ja rakenteiden uudistaja, jonka vilpittömänä tavoitteena on, että kaikilla on aina mahdollisimman kiva ja hyvä olla.

Sanna Unkuri

Sanna Unkuri on toiminut pitkäjänteisesti Aalto-yhteisön piirissä kansainvälisten asioiden eteen. Hänellä on takanaan niin hallitusvuosi kv-asioiden parissa kuin AYY:n vuosijuhlien järjestäminen.

Samu Nurmi

Perimätiedon säilöminen ja kansiin kirjaaminen on usein ensimmäisiä opiskelijayhteisöiltä unohtuvia asioita. Samu Nurmen ansiot museotoiminnan hyväksi ovat AYY:ssa poikkeukselliset. Hän on myös toiminut esimerkillisenä rajapintana TTER-hakemuksille auttaen eri tahoja saamaan avustuksia.

Ville Myllylä

Ville Myllylä on toiminut ansiokkaasti ja aktiivisesti Koneinsinöörikillassa, viimeksi puheenjohtajana. Puheenjohtajavuotensa jälkeen hän työskenteli AYY:n hallituksessa Aalto-yhteisön tilatarjonnan parantamisen eteen.

Mikko Mustonen

Mikko Mustonen on luonut itselleen monipuolisen vapaaehtoisuran Aalto-yhteisössä. Hän on toiminut Automaatio- ja systeemitekniikan killan hallituksessa, Teekkarijaostossa ja useissa toimikunnissa. Hänen hilpeä asenteensa ja kelloakin tarkempi toimintansa on usein korvaamatonta.

 

Ansiomerkit

Ansiomerkki jaetaan henkilölle, joka on toiminut pitkään ja laaja-alaisesti ylioppilaskunnassa.

Vuonna 2018 AYY jakoi ansiomerkin seuraaville henkilöille:

Elina Kuutti

Elina Kuutti on harvinaisen aikaansaava ja innostava TOKYOlainen. Hän on toiminut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry:n hallituksessa kaksi vuotta, viimeksi puheenjohtajana. Hallitusvuosien välissä hän toimi AYY:n hallituksessa taideasioista vastaavana jäsenenä innostaen koko hallitusta taiteiden saralla. Tämän jälkeen hän on toiminut edustajistoryhmä Pro Arten puheenjohtajana varmistaen, että Aalto-yhteisössä ei taiteiden harjoittajien ääni unohdu.

Joanna Haahti

Joanna Haahti on tuottanut Aalto-yhteisössä niin monia tapahtumia, ettei niitä varmasti voi kukaan laskea. Hän on johtanut IE-toimikuntaa, joka on yksi AYY:n suurimmista kokoavista toimikunnista, toiminut AYY:n hallituksessa ja johtanut yhteisöjaosto Aavaa. Johannan persoonaa kuvaavat hyvin anekdootit tilanteista, joissa hän vuosijuhlille valmistautuessaan laittaa ensin kavereidensa hiukset kuntoon ja vasta – mikäli aikaa jää – omansa.

Mikko Leino

Mikko Leino on pitkällisesti teekkarifuksien kasvatuksen ja museon parissa puuhannut sähköteekkari. Hän on toiminut Sähköinsinöörikillan fuksikapteenina, kahden vuoden ajan Teekkarijaostossa fuksimajurina ja tämän jälkeen vielä Polyteekkarimuseon intendenttinä. Kaiken tämän ohella hän on toiminut ansiokkaasti opiskelijavaikuttajana ja AYY:n edustajiston varsinaisena jäsenenä ja varajäsenenä.

Diplomi-insinööriksi valmistuminen ei onneksi hidastanut Mikon tahtia, vaan vielä tänäkin vuonna hänet löytää tohtoriopiskelijoiden yhdistyksen, Aallonhuippujen, hallituksesta.

Petri Valkama

Petri Valkama on jo muutama vuosi sitten valmistunut kiinteistötalouden taitaja. Aktiiviaikanaan hän toimi ylioppilaskunnan hallituksessa, Prodekon yrityssuhdevastaavana ja aktiivisena kiltalehteen kirjoittajana.

Nyt käynnissä oleva Opiskelijakeskusprojekti ei olisi tässä tilassa ilman Petrin pyyteetöntä auttamistaan hankesuunnitelman arvioinnissa ja hänen osallistumistaan AYY:n taloustoimikunnan toimintaan sen kiinteistöjaoksen puheenjohtajana.

Anna Anttalainen

Vuosijuhlien järjestäminen on joillekin elämäntapa. Näin on Anna Anttalaisen kohdalla, sillä hän on ollut mukana järjestämässä seitsemiä eri vuosijuhlia sekä killoissa että ylioppilaskunnassa. Tämän ohella hän on toiminut Teekkarijaostossa.

Lisäksi Anna oli keskeisessä roolissa Tempaus2016-opiskelijaprojektia järjestettäessä. Hän johti koulutiimiä menestyksekkäästi ja käytännössä asui koko sirkuksen ajan Rantasaunalla avittaen lähteviä ja saapuvia tempaajia.

Niina Palm

Niina Palm on tekojensa kautta osoittanut poikkeuksellista aaltolaisuutta. Hän on toiminut useita vuosia KY:ssa kulttuurin parissa niin valiokunnassa kuin speksissäkin. Tapahtumien järjestäminen sata lasissa sujuu kuin vettä vain myös Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan piirissä, josta todisteena on jo pari vuotta jatkunut ura AYY:n kulttuurituottajana.

Valtteri Ahonen

Opiskelijat jaksavat harvoin toimia talousasioiden parissa yhtä intensiivisesti kuin Valtteri Ahonen on jo vuosia jaksanut. Hän on toiminut KY-säätiön puheenjohtajana, sen hallituksen jäsenenä ja AYY:n taloustoimikunnassa. Ei tule väheksyä myöskään hänen ansioitumistaan kulttuurin parissa NESU-KY:n hallituksessa ja wappulehti Äpyn toimituksessa.

Reeta Ojala

On yhteisössämme harvinaista, että yksittäinen henkilö toimii useita vuosia ylioppilaskuntamme piirissä näin tarmokkaasti. Reeta Ojala on toiminut kiltansa kansainvälisyysvastaavana, kahden vuoden ajan Teekkarijaostossa KV-tirehtöörinä ja kuluvana vuonna kansainvälisyysjaosto Mosaicin jäsenenä. Kaiken tämän ohella aikaa on riittänyt myös APC Foxes -cheerleading-joukkueen parissa toimimiseen ja Teekkariperinnejuhlan järjestämiseen.

Petteri Heliste

Jokainen ylioppilaskunta tarvitsee aktiiviensa joukkoon pedanttisia fyysikoita toimimaan järjen ääninä. AYY:lla on ollut ilo nauttia Petteri Helisteen panoksesta jo viisi vuotta. Useat vuodet edustajistossa tuntuvat vain innostavan häntä eteenpäin ja hän on kolunnut läpi myös AYY:n hallituspestit.

Petteri tunnisti aiemmin mainitun tarpeen myös Suomen ylioppilaskuntien liitosta ja on tänä vuonna tehnyt siellä upeaa työtä auttaen samalla AYY:ta kaikessa, missä vain ehtii.

Arja Ripatti

Ansiomerkin saa AYY:lta jo eläköitynyt, erittäin pitkän työuran tehnyt kiinteistösihteeri Arja Ripatti. Hänen iloinen asenteensa ja pyyteetön avuliaisuutensa oli työyhteisölle mittaamattoman arvokasta ja monet kaipaavatkin häntä toimistolle varmistamaan skumppavarastojen täytenä pysymisen. Paljon hänestä kertoo se, että kymmenen vuotta sitten hänelle myönnettiin teekkarilakin käyttöoikeus kunnianosoituksena.

 

Kunniamerkit

Kunniamerkki jaetaan henkilölle, joka on erityisen pitkäkestoisesti, aktiivisesti ja laaja-alaisesti toiminut ylioppilaskunnan hyväksi ja edistänyt ylioppilaskunnan päämääriä.

Vuonna 2018 AYY jakoi kunniamerkin seuraaville henkilöille:

Anu Juvonen

Anu Juvosen tehtävälistaus on pitkä kuin nälkävuosi. Hän on toiminut lähes jokaisella ylioppilaskunnan kulttuurisektorin osa-alueella – edustajistoa ja kylätoimintaakaan unohtamatta. Ylioppilaskunnan päämäärien edistäminen tuntuisi hänen kohdallaan vähättelyltä, kun ottaa huomioon lukemattomat tapahtumat, juhlat ja Tempaus-projektin.

Anu on toiminut vankkumattomana selkänojana ja tukena kymmenille jaostolaisille silloin, kun tukea tarvitaan tai pyydetään.

Jukka Mäkelä

Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelän puurtaminen ja pyyteetön toiminta Aalto-yhteisön eteen ovat ollut valtaosalle ylioppilaskuntamme toimijoista hieman vaikeasti havaittavissa, mutta sitäkin tärkeämpää. Hän on toiminut arvokkaana kanavana yhteen tärkeimmistä sidosryhmistämme ja erittäin aktiivisesti AYY:n kunniavaltuuskunnassa. Opiskelija-aktiiviaikanaan hän toimi mm. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan hallituksen ja oman kiltansa puheenjohtajana.

Jukka on teekkariuden, Otaniemen ja erityisesti aaltolaisuuden tärkeimpiä tukipilareita. Hän on loistava esimerkki elinikäisestä oppimisesta ja siitä, millainen voimavara alumnit voivat parhaassa tapauksessa ylioppilaskunnalle ja sen yhteisölle olla.

 

Sankaritunnukset

Sankaritunnus myönnetään ylioppilaskunnan ja sen jäsenten elämään vaikuttaneesta yksittäisestä teosta tai hankkeesta tai niiden muodostamasta sarjasta.

Vuonna 2018 AYY jakoi sankaritunnuksen seuraaville teoille:

AllWell?-hyvinvointityö

AYY:n sankaritunnus myönnetään yliopiston toteuttamalle AllWell?-hyvinvointityölle. On Aalto-yhteisön kannalta erittäin tärkeää, että opiskelijoiden mielenterveys, jaksaminen ja hyvinvointi otetaan sen vaatimalla painoarvolla huomioon.

Tutkimuksen tulokset ovat paikoin erittäin synkkää luettavaa, kertovathan ne muun muassa suuresta uupumisriskistä opiskelijoiden keskuudessa. Tuloksiin suhtauduttiin yliopistolla oikein eikä ratkaisujen käyttöön ottamisessa aikailtu. Tällaiset avaukset yliopistolta varmistavat sen, että Aalto-yhteisö elää ja voi hyvin.

Dipolin itsenäisyyspäivän vastaanotto

AYY:n sankaritunnus myönnetään Dipolin itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Suomen satavuotisjuhlan alla muutama alumni toi pöydälle aloitteen 1980-luvulla vietettyjen Dipolin itsenäisyyspäiväjuhlien uudelleen järjestämisestä. Alkutöiden jälkeen tapahtumaa varten koottiin työryhmä, jonka tapahtumaan käyttämät työtunnit ovat varmasti nelinumeroinen luku.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto toimi ainutlaatuisena tapana avata dialogia nykyopiskelijoiden ja alumnien välille. Kokonaisuutena tapahtuma ylitti kaikki odotukset ja kaikki siitä saatu palaute on ollut positiivista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *