Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi 2018

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päättää 31.10.2017 avata Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi vuodeksi 2018. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston opiskelijat. Toimielimien kuvauksissa on tarkemmat tiedot mahdollisista rajoituksista.

Haku aukeaa 6.11.2017 klo 12.00 ja päättyy 30.11.2017 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi . Hakijoille tarkoitettu ohjeisto hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajia koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/ .

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa voidaan luovuttaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan erityisaseman yhdistysten käyttöön suosituksien antamiseksi yhdistysten edustaman korkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten edustajia.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 15.12. mennessä.

Valinnassa noudatetaan hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

 

Valintakriteerit

Akateemisten asioiden komiteat

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi. Kerro hakemuksessasi tiiviisti mitä pidät tärkeimpinä Aalto-yliopiston tai koulusi kehityskohteina.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi sekä laajat yhteydet opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana toimimisesta. Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Muut

Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelmasi.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta, sekä yhteys opiskelijajärjestöihin tai muulla tavoin osoitettu yhteys muihin opiskelijoihin. Valinnassa voidaan ottaa huomioon eri alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa.

Otaniemessä 31.10.2017

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Lisätietoja: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

asiantuntija, koulutuspolitiikka

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438

 

Hallinnon opiskelijaedustajat 2018
Aalto-yliopisto vars. + vara
Aalto-yliopiston akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e51c2c406904138258c5
Tutkintolautakunta 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59edc7752c40690413825884
Kielikeskuksen johtoryhmä 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e6952c406904138258c7
Ravintolatoimikunta 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e72a2c406904138258c9
Tasa-arvotoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e7fd2c406904138258cb
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e8ab2c406904138258cd
(Aalto-ohjelma) Creative Sustainability -ohjausryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4d6b2c40690413825935
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e93a2c406904138258cf
Quality and Development Group 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e9ae2c406904138258d1
Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ea002c406904138258d4
Kauppakorkeakoulu
Kauppatieteen akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9eb332c406904138258d8
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ebaf2c406904138258da
Entrepreneurship Programme Committee 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ec282c406904138258dc
Kauppakorkeakoulun laatukomitea 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ecdc2c406904138258de
Kemian tekniikan korkeakoulu
Kemian tekniikan akateeminen komitea 3+3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ed782c406904138258e0
Kemian tekniikan koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ee022c406904138258e2
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9eecf2c406904138258e4
Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ef182c406904138258e6
Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9efa52c406904138258e8
Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f01b2c406904138258ea
Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f0802c406904138258ec
Sähkötekniikan korkeakoulu
Sähkötekniikan akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f1312c406904138258ee
Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f1b12c406904138258f0
Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f2292c406904138258f3
Degree Programme Committee for Nano and Radio Sciences 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f2882c406904138258f5
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f3592c406904138258f7
Insinööritieteiden korkeakoulu
Insinööritieteiden akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb41982c40690413825901
Insinööritieteiden koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42262c40690413825903
Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42782c40690413825905
Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42ce2c40690413825907
Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43212c40690413825909
Perustieteiden korkeakoulu
Perustieteiden akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43912c4069041382590b
Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43e92c4069041382590d
Tuotantotalouden koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44402c4069041382590f
Informaatioverkostojen koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44a22c40690413825911
Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44ec2c40690413825913
Science and Technology bachelor programme committee 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb45e12c40690413825916
Aalto SCI:n laatutoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb464f2c40690413825918
Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb469f2c4069041382591a
Yhteiset ohjelmat
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb48ac2c4069041382591c
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb48fb2c4069041382591e
IDBM-koulutusneuvosto 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb494e2c40690413825920
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4a132c40690413825922
Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4acd2c40690413825926
OHJAUSRYHMÄT
Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ohjausryhmä (RISG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4b282c40690413825928
Taiteellisen toiminnan työryhmä (AASG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4b702c40690413825929
Digital Transformation & Enterprise Architecture -ohjausryhmä (DTSG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4bb12c4069041382592b
LUMA-keskuksen ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4be52c4069041382592d
Aalto Entrepreneurship education steering group 1-2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4c1f2c4069041382592f
LISÄKSI
Learning IT -ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4c4f2c40690413825931
Avoimen yliopiston ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4caa2c40690413825932
Tohtorinkoulutuksen työryhmä DEWG 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4d082c40690413825933

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *