Joukkoliikennelippujen hinnat nousevat

HSL 21.10.2014 (Tiedote HSL:n sivuilla)

HSL:n lippujen hinnat nousevat ensi vuoden alussa keskimäärin 3,8
prosenttia. Hinnannousun taustalla ovat seudun merkittävät
joukkoliikennehankkeet. Korotukset kohdistuvat erityisesti kausi- ja
arvolippuihin.

Kuntien sisäisen kausilipun hinta nousee ensi vuoden alusta kolme euroa
49,50 euroon (hinta 30 päivän kohdalla). Vastaavan seutukausilipun hinta
nousee vajaalla kolmella eurolla 98,60 euroon. Suurin syy
hinnankorotuksiin johtuu käynnissä olevista merkittävistä
joukkoliikennehankkeista.

”Ensi kesänä käynnistyvä Kehärata, liikenteeseen tilatut uudet SM5-junat
ja uusi runkolinja 560 syksyllä 2015 nostavat joukkoliikenteen
operointikustannuksia vuonna 2015 noin 11,6 milj. euroa, mikä näkyy
lippujen hinnoissa. Toki samalla matkustajien palvelut paranevat
merkittävästi”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Kehärata, metron automatisointi ja Länsimetro kasvattavat HSL:n
infrakustannuksia jatkossakin. Infrakustannukset kasvavat vuodesta 2014
vuoteen 2017 yhteensä 64,3 miljoonaa euroa ja ovat vuonna 2017 130
miljoonaa euroa. Tämä luo painetta hinnankorotuksille jatkossakin.

HSL-alueella tehtävien joukkoliikenneinvestointien kustannuksista puolet
kustantaa se kunta, jonka alueelle investointi tehdään. Toinen puolet
päätyy HSL:n maksettavaksi, jolloin neljäsosa investoinneista
rahoitetaan HSL:n lipputuloilla ja toinen neljäsosa kuntien suoralla
infratuella.

Sisäisten ja seutulippujen hintaero pienenee

Sisäisen lipun hinta nousee vuonna 2015 suhteellisesti enemmän kuin
seutuliput. HSL haluaa pienentää sisäisen ja seutulippujen hintaeroa
siirryttäessä kohti uutta vuonna 2017 käyttöön otettavaa
vyöhykejärjestelmää, jolloin kuntien väliset rajat eivät määritä
lippujen hintoja. Sisäiset kausiliput ovat tällä hetkellä yksi kuntien
eniten tukemista lipputuotteista. Esimerkiksi Helsingin sisäisessä
aikuisten kausilipussa on vuonna 2015 kuntien tukea 63 prosenttia. Lipun
todellinen kustannus on 133 euroa asiakashinnan ollessa 49,50 euroa.
Eniten tuettuja lippuja joukkoliikenteessä ovat lasten ja opiskelijoiden
liput, joissa on yli 80 prosenttia kuntien tukea.

Kertalippujen hinnat pysyvät pääosin ennallaan. Kolmen vyöhykkeen
aikuisten kertalipun hinta nousee kuitenkin 50 senttiä 7,50 euroon ja
lasten kertalipun hinta 30 senttiä 3,80 euroon. Samoin seutuliikenteen
yökertalipun hinta nousee kuudesta seitsemään euroon. Matkailijoille ja
satunnaiskäyttöön sopivien vuorokausilippujen hinnat eivät muutu.

HSL esittää lisäksi joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottamista 80
eurosta 100 euroon. Tarkastusmaksun suuruudesta päättää liikenne- ja
viestintäministeriö. Maksu on pysynyt samansuuruisena vuodesta 2007 saakka.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *