Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Helsingin seudun liikenteen liityntälinjastostosuunnitelmasta


Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) kiittää mahdollisuudesta kommentoida Helsingin seudun liikenteen liityntälinjastosuunnitelmaa. Ylioppilaskunta on tyytyväinen Länsimetron rakentamiseen, sillä metro yhdistää Aalto-yliopiston Otaniemessä sijaitsevan pääkampuksen Espoon ja Helsingin kaupunkikeskuksiin. Metron liikennöintiä tukevien liityntälinjojen reittejä ja linjojen vuorovälejä tulisi kuitenkin vielä kehittää alla olevien kommenttien mukaisesti. Kommentoimme lausunnossamme erityisesti Etelä-Espoon linjastoa ja yölinjastoa.

 

Otaniemen pääkampuksen sisäinen liikenne
Otaniemen pääkampuksen sisäisen liikenteen tulisi sujua kätevästi yhden linjan avulla. Liityntälinjastoluonnoksen sisältämä esitys linjan 111 reitistä palvelee vain osaa Teekkarikylän asukkaista, ja toivomme liikennesuunnittelussa huomioitavan myös linjan ulkopuolelle jäävä osa asuntokohteista. Otaranta-Servinniemen alueella on mittava määrä opiskelija-asuntokohteita ja alueelle tullaan kaavoittamaan opiskelija-asuntojen lisäksi myös yleistä asuntotuotantoa. Kiitämme perhekylän huomioimisesta linjan 111 päätepysäkin sijainnin osalta, mutta toivomme esteettömyys-näkökulman huomioitavan myös muun asutuksen yhteydessä. Linjan 111 käyttöä ja asuntokohteiden saavutettavuutta edistäisi reitin kulku Otakaaren ympäri tai linjan 551N yöreitin muuttaminen päivä- ja yölinjaksi. Lisäksi linjan 111 vuorovälejä tulisi tihentää. Yhden linjoista tulee ajaa Keilaniemen kautta, jotta se palvelisi T3-alueen sisäistä liikennöintiä kattaen Start up Saunan, Design Factoryn Open Innovation Housen ja muut reitin varrella sijaitsevat kohteet.
Otaniemen pääkampuksen rakennushankkeet lisäävät myös Otakaaren merkitystä liikenne-suunnittelun kannalta, sillä suunnitelmien mukaan Otaniementie poistuu liikennöintikäytöstä. Toivomme myös, että suunnittelutyössä huomioidaan Raide-Jokerin tulevat reittimahdollisuudet.
Liikkuminen kampusten välillä
Linja 550 on äärimmäisen tärkeä Otaniemen ulkopuolisille yhteyksille, ja pidämme tärkeänä linjan sujuvaa liikennöintiä myös jatkossa. Sen sijaan ”tiedelinjan” päättäminen Meilahteen hankaloittaa merkittävästi liikkumista eri kampusten välillä. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijat liikkuvat omien kampustensa lisäksi myös poikkitieteellisten opintojen ja tutkimustyön vuoksi toisille yliopistokampuksille, joten yliopistojen välisen liikkuvuuden tulisi olla mahdollisimman sujuvaa. Esimerkiksi Kumpulassa tutkintoaan suorittavilla opiskelijoilla on pakollisia pääaineopintoja Otaniemessä. Erityisesti Arabiassa on runsaasti hyvälaatuisia opiskelija-asuntokohteita, joiden saavutettavuus kärsii merkittävästi linjan reitin muuttamisen myötä. Metro palvellee pääosin Etelä- ja Itä-Helsingin asukkaiden liikkumista, ja Linja 506 yhdistää Arabian, Kumpulan ja Viikin kampukset ja asuntokohteet Otaniemen pääkampukseen.

 

Opiskelija-asuntokohteiden huomioiminen liikennesuunnittelussa
Keskeisimmät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja Helsingin opiskelija-asuntosäätiön asuntokohteet tulee huomioida paremmin liikennesuunnittelussa. Espoon alueella opiskelija-asuntoja sijaitsee Espoon keskuksessa, Kilossa, Leppävaarassa, Lintuvaarassa, Matinkylässä ja Suvelassa.
Liikkuminen ruuhka-ajan ulkopuolella ja yöaikaan
Sujuva liikennöinti ruuhka-ajan ulkopuolella on erittäin tärkeää, ja toivomme Länsimetron liikennöivän myös arkisin mahdollisimman myöhään. Otaniemen tulee olla saavutettavissa ympäri vuorokauden, sillä opiskelijat tekevät harjoitus- ja projektitöitä usein myöhään. Lisäksi alueella järjestetään paljon tapahtumia, joten sujuva yöliikenne elävöittäisi Otaniemen kampusaluetta.
Ylioppilaskunta kannattaa yölinjan 551N liikennöintiä Otakaaren ympäri ja toivomme reitin olevan sama myös linjan 551 osalta. Otaniemestä tulee päästä yöaikaan Leppävaaraan, jossa sijaitsee AYY:n keskeisimpiä asuntokohteita. Matinkylässä sijaitsevat HOAS:n opiskelija-asunnot ovat nykyisen yölinjastoluonnoksen perusteella vaikeasti saavutettavissa. Lisäksi poikittaisliikenteen tulee olla sujuvaa myös yöaikaan.

Lauri Lehtoruusu, hallituksen puheenjohtaja

Janne Koskenniemi, pääsihteeri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *