Helsingin asuntojonojen heilahtelu toukokuussa 2012

AYY:n Helsingin kiinteistöjen jonotuskäytännöissä on tapahtunut useita muutoksia viimeisten viikkojen aikana. Tämä on näkynyt jonosijoitusten mahdollisesti suurinakin muutoksina. Jonojen tilanne on varmasti vaikuttanut arvaamattomalta hakijoiden suuntaan, joten alla on selvitys tilanteesta ja siihen johtaneista syistä.

AYY:n asuntotoimistojen yhdistäminen saman katon alle paljasti työtavoissa ja sääntötulkinnoissa olleita eroavaisuuksia Espoon ja Helsingin asuntokohteiden välillä. AYY:n tavoitteena on tarjota yhtenäistä ja tarkasti AYY:n edustajiston määrittelemien sääntöjen mukaista palvelua myös asumisasioissa. Tämän vuoksi asuntotoimiston työtapoja ja sääntötulkintoja on vuoden 2012 aikana kehitetty vastaamaan esimerkiksi asumisen ohjesääntöä ja pistelaskuohjeita yhä tarkemmin.

Helsingin asuntokohteissa ja Helsingin asuntojonoissa tämä käytännön tarkistaminen on johtanut suuriinkin muutoksiin ja yllättäviin tilanteisiin joillekin hakijoille. Muutoksien suuruus on tullut osittain myös AYY:lle yllätyksenä, ja tehnyt selväksi, että asumisen sääntöjä on tarkasteltava pikaisesti uudestaan. Tämän vuoksi hallitus on päätynyt 9.5. korjaamaan pisteytysohjeita seuraavasti: Helsingissä sijaitseviin solu- ja perheasuntoihin sekä yksiöihin sovelletaan kohdan ”1. Erikoistapaukset” alakohtaa ”Asunnosta toiseen muuttavat (sama kohde, sama asuntotyyppi)” vain saman kiinteistön sisällä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Helsingissä jonotustilanne palaa lähipäivien aikana jälleen suunnilleen perinteiselle tasolleen. Kaikki Helsingin kohteiden asuntojonot tarkistetaan vielä kertaalleen viikon 19 aikana ja varmistetaan, että jonot vastaavat täsmälleen AYY:n edustajiston päättämiä ja hallituksen korjaamia pisteytysohjeita.

Koska tilanne on saattanut aiheuttaa kohtuuttomia yllätyksiä joillekin hakijoille, AYY haluaa antaa hakijoille mahdollisuuden päättää vapaasti miten he suhtautuvat heille tänä aikana tehtyihin asuntotarjouksiin. Hakija saa joko hyväksyä tai hylätä Helsingin kohteista 2.5. – 9.5. välillä yllätyksenä tulleen asuntotarjouksen vapaasti, ilman että se vaikuttaa heidän asuntohakemuksiinsa tai jonotustilanteeseensa muiden jonojen osalta. Ilmoittakaa asuntotoimistolle miten haluatte menetellä näiden tarjousten ja muiden hakemustenne kanssa (http://ayy.fi/jasenille/asuminen/asuntotoimisto/).

Lisätietoa ja kysymyksiä aiheesta voi osoittaa asumisen asiantuntija Jaakko Koivulalle (etunimi.sukunimi@ayy.fi, 050 520 9444).

 

Yleisesti muistutamme kuitenkin yhä kaikkien asuntokohteiden jonottamisesta seuraavasta: http://ayy.fi/blog/2012/04/17/jonota-ainoastaan-mita-haluat/

Asuntohakemusten pisteytys: http://ayy.fi/jasenille/asuminen/hakuinfo/hakemusten-pisteytys/

AYY:n asumisen säännöstö: http://ayy.fi/jasenille/asuminen/hakuinfo/saannot/