AYY: Yliopistoille opintosopu

KANNANOTTO
19.3.2012

AYY: Yliopistoille opintosopu

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) vaatii työmarkkinajärjestöjen eläkesovun rinnalle opintosopua yliopistojen ja opiskelijoiden välille.

”Suomalaisessa yliopistojärjestelmässä on paljon tarpeetonta tyhjäkäyntiä, joka hidastaa opiskelijoiden pääsyä täysipainoiseen työelämään,” toteaa ylioppilaskunnan hallituksessa koulutuspolitiikasta vastaava Juho Salmi. ”Esimerkiksi mahdollistamalla täysipäiväisen opiskelun kesällä vaihtoehtona kesätöille opintopistekertymää voitaisiin helposti lisätä 20-30 opintopisteellä vuodessa,” Salmi jatkaa. Keskimääräinen Aalto-yliopiston opiskelija suoritti vuonna 2010 36 opintopistettä.

”Opiskelijat tarvitsevat vapautta ja vastuuta opinnoissaan,” kiteyttää ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Voitto Kangas. Lakisääteinen tutkintoaika on viisi vuotta, mutta keskimääräisellä aaltolaisella valmistumiseen menee seitsemisen vuotta. ”Osa viivästyksestä johtuu opintoja täydentävästä työssäkäynnistä opintojen aikana, osa aikataulussa valmistumisen estävistä rakenteista, osa ajelehtimaan jättävästä opintojen ohjauksesta ja loput elämäntilanteista ja opiskelijatoiminnasta – ehkä jopa laiskuudesta,” Kangas analysoi, ja jatkaa: ”Ajoittainen raipan heilahdus yliopiston taholta ja ryhtiliike opiskelijalta on pieni hinta siitä, että pääsemme nopeammin työelämään. Jotta kokonaisuus toimisi, molempien tulee sitoutua opiskeluun ja opetukseen yhteisenä projektina.”

”Oppilaitosten on oltava valmiita pitämään huolta myös niistä, joille tutkinnon loppuun suorittaminen ei ole helppoa,” toteaa Salmi. Venyneet opinnot voivat johtaa tutkinnon keskeyttämiseen, jolloin opintoihin upotettu aika ja vaiva valuu hukkaan. Vuosina 2009-10 Aalto-yliopiston teknillisellä alalla järjestettiin DI2010-tutkintotalkoot, joissa opintonsa kesken jättäneet saatiin määrätietoiseen ja tavoitteelliseen opintojen ohjaukseen palkkaamalla muutama uusi suunnittelija. Tutkintotalkoiden tuloksena yliopistot saivat rahaa ja opiskelijat tutkintonsa. ”Muutaman suunnittelijan henkilökohtainen yhteydenpito, kontaktien solmiminen opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välille ja molemminpuolinen jousto tuottivat erittäin hyviä tuloksia – ei tämä niin vaikeaa ollut,” Salmi kehuu.

”Yliopistojen, opiskelijoiden ja työelämän kesken tulisi saada aikaan opintosopu. Me haluamme mahdollisimman nopeasti täysipainoiseen työelämään, yliopistotkin varmaan haluaisivat meistä eroon ja suomalainen yhteiskunta kaipaa kipeästi uusia osaajia. Järjestelmämme valuvirheistä päästään eroon määrätietoisella yhteistyöllä. Tämän voivat saada aikaan ainoastaan yliopistot – opetusministeriö on yrittänyt ja epäonnistunut,” Kangas linjaa.

Voitto Kangas
Hallituksen puheenjohtaja, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja:
Juho Salmi, hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka, juho.salmi@ayy.fi, 040 537 7012
Janne Peltola, koulutuspoliittinen asiantuntija, janne.peltola@ayy.fi, 050 520 9438