AYY: Kiista omaisuuslahjoituksista selvitettävä perinpohjaisesti

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on päättänyt jatkaa Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) vuosina 2008-2009 tekemien lahjoitusten selvittämiseksi tehtyä työtä käräjäoikeudessa. Sittemmin Aalto-yliopiston syntymisen yhteydessä kahden muun ylioppilaskunnan kanssa AYY:ksi yhdistynyt Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta lahjoitti 2008 suurimman osan omaisuudestaan ylioppilaskunnan ulkopuolelle.

”Lahjoitukset tehtiin aikanaan, jotta omaisuus ei päätyisi uuden ylioppilaskunnan käyttöön. Silloiset KY:n toimijat perustivat välikäden kautta ja jäsenistöltään salaa säätiön, jolle omaisuus myöhemmin lahjoitettiin. Näiden toimien tarkoituksena ei missään vaiheessa ollut panostaa uuden ylioppilaskunnan ja Aalto-yhteisön rakentamiseen, vaan suojella jääräpäisesti vanhoja rakenteita. Tämä oltiin valmiita tekemään jopa lakia ja hyvää tapaa venyttäen, ja sitä AYY ei voi hyväksyä”, kommentoi AYY:n puheenjohtaja Saara Hyrkkö.

Omaisuuslahjoitukset ja niiden selvittämisen ympärillä käyty kiistely ovat aiheuttaneet vakavaa epäluottamusta koko Aalto-yhteisöön. Tämä epäluottamus ei poistu muutoin kun selvittämällä lahjoitusten laillisuus perin pohjin. Vain siten voidaan varmistaa, että yliopisto ja sen ylioppilaskunta pääsevät lopulta rakentumaan vakaalle pohjalle.

AYY yritti viimeiseen asti löytää asiassa sovintoratkaisua omaisuutta hallinnoivan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön kanssa. Pitkin syksyä AYY:n aloitteesta käydyissä neuvotteluissa osapuolet eivät kuitenkaan onnistuneet löytämään yhteistä pohjaa omaisuuden hallinnoinnille. AYY pitää kuitenkin yhä sovinnollista ratkaisua toivottavana.

Käräjäoikeutta AYY tulee käymään omaisuutta hallinnoivan säätiön kanssa, ei yksittäisten ylioppilaskunnan entisten tai nykyisten toimijoiden. AYY pitää yllä läheisiä suhteita kyltereiden opiskelijajärjestöön Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:hyn. Kylterikulttuurilla on olennainen osa ja turvattu asema Aalto-yhteisössä.

”Me olemme vastuussa tuleville opiskelijoille, että rakennamme heille toimintakykyisen ja innostavan ylioppilaskunnan. Näin ei tapahdu, jos jätämme märkiviä haavoja ja isoa epäluottamusta rakenteisiin. Ylioppilaiden tulee voida halutessaan keksiä ylioppilaskuntansa uudestaan kerta toisensa jälkeen. Vuosina 2008 ja 2009 tehdyt ratkaisut kuitenkin sementoivat omaisuuden käyttötarkoituksen sellaiseksi, kuin kyseisten vuosien toimijat halusivat. Tuleville polville ei jätetty mahdollisuutta vaikuttaa tai valita”, toteaa ylioppilaskunnan puheenjohtaja Hyrkkö lopuksi.

Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja Saara Hyrkkö, saara.hyrkko@ayy.fi, 040 719 7604
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja asiasta myös AYY:n verkkosivuilla osoitteessa ayy.fi/ylioppilaskunta/omaisuuskysymys sekä lahjoitusprosessin valmisteluun liittyviä asiakirjoja: edustajiston 1/2011 ja 9/2011 pöytäkirjoista.